کشاورزی لرستان - اولین مجله علمی کشاورزی دانش سبز (دانشجویان لرستانی)
در سال1387 سال نوآوری و شکوفایی ایران اسلامی شروع کار و تلاش می کنیم آخرین اخبار و مقالات علمی کشاورزی و لینک سایتهای برتر کشاورزی را در وب قرار دهیم ...
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
موضوع : كاهش فقر در روستاها باعث افزايش رفاه نمي‌شود
گفتگو : گفتگو با دكتر كوهسار خالدي كارشناس اقتصاد كشاورزي ،
  
 

در ادبيات توسعه اقتصادي، بخش كشاورزي را در مراحل اوليه توسعه، تامين كننده سرمايه و نيروي انساني براي شكل‌گيري صنعت مي‌دانند و معتقدند به صورت طبيعي بخش صنعت با بخش كشاورزي در ارتباط است، زيرا بخش كشاورزي ماشين‌آلات مورد نياز خود را از بخش صنعت دريافت مي‌كند و سپس محصولات توليدي خود را به صورت مواد اوليه در اختيار صنايع بسته‌بندي و فرآوري محصولات قرار مي‌دهد.

نگاه نادرست به پتانسيلهاي توسعه در كشور ايران در اوايل دهه 1350 شمسي كه درآمد ناشي از نفت امكان سرمايه‌گذاري گسترده در كشور را فراهم مي‌كرد منجر به رشد بخش صنعتي در پناه حمايت‌هاي مالي و تعرفه‌اي دولت شد و صنايعي را به وجود آورد كه به جاي تكيه بر منابع داخلي به ويژه مواد اوليه كشاورزي، به مواد اوليه ماشين‌آلات وارداتي متكي بود.

در نتيجه اجراي اين سياستها ارزش افزوده بخش كشاورزي كاهش يافت، روستاها فقير شدند و مهاجرت روستاييان به شهرها و اشتغال در بخش صنعتي مساله‌اي را به وجود آورد كه در حال حاضر نيز گريبانگير بسياري از روستاهاي كشور است و مسوولين از رسيدگي به آن عاجز مانده‌اند.

هر چند طي سالهاي گذشته توجه به بخش كشاورزي به عنوان يكي از بخشهاي مهم اقتصادي كشور افزايش يافته و تسهيلات ويژه‌اي براي بخش كشاورزي در مقايسه با بخش صنعتي كشور در نظر گرفته شده است، اما عواملي همچون هزينه‌هاي مواد اوليه، دستمزد كارگري، هزينه‌هاي تسطيح زمين و اصلاح خاك و همچنين كمبود آب طي سالهاي گذشته اين تصور را كه بخش كشاورزي بخشي ناكارا و غيراقتصادي است در ذهن همگان تداعي مي‌كند.

دكتر كوهسار خالدي، كارشناس اقتصاد كشاورزي، از محققاني است كه بر روي مساله فقر در سطح روستاها و به ويژه بخش كشاورزي تحقيقات گسترده‌اي انجام داده است.

 

ð        غيراقتصادي‌ بودن بخش كشاورزي را چگونه مي‌توان توجيه كرد؟

هر فردي براساس منطق اقتصادي خويش فعاليتي را انجام مي‌دهد كه سوددهي بيشتري داشته باشد و بخش كشاورزي نيز از اين وضعيت مستثني نخواهد بود، لذا هر چند بخش كشاورزي در ايران برخلاف كشورهاي توسعه يافته، ثروتمند نيست، اما كارايي دارد و از پتانسيلهاي توليدي برخوردار است.

لازم به ذكر است با توجه به اين كه تمام ساكنين يك روستا كشاورز نيستند، فقر بخش روستايي با فقر بخش كشاورزي تفاوت دارد، اما بسياري از آمارها به ويژه نتايج مركز آمار ايران به تفكيك بخش‌هاي شهري و روستايي ارايه مي‌شود و محققان به ناچار در برخي موارد اين دو مفهوم را با هم يكي مي‌دانند.

 

ð        دليل افزايش فقر در بخش روستايي در مقايسه با بخش شهري چيست؟

در مباحث اقتصادي، فقير كسي است كه نتواند به حداقل امكاناتي كه براي او تعيين شده است، دسترسي يابد كه در روستاها به دليل كاهش قدرت خريد در دسترس و نبودن امكانات رفاهي در مقايسه با شهرها ميزان فقر بيشتر خواهد بود.

 

ð        خط فقر در ايران چقدر است؟

درصد فقر در يك منطقه را با اعداد مختلفي بيان مي‌كنند، زيرا فرمولهاي متفاوتي براي محاسبه درصد فقر وجود دارد با استفاده از يك فرمول خط فقر ايران درآمد 4 هزار ريال خواهد بود و فرمولي ديگر آنرا 2 هزار ريال نشان مي‌دهد.

سازمان ملل درآمد يك دلار در روز را براي تمام كشورها خط فقر اعلام كرد اما با توجه به تفاوت قدرت خريد تعميم آن به تمام كشورها بيانگر ميزان دقيق خط فقر نيست، زيرا قدرت خريد بيشتر خط فقر را كاهش فقر به تنهايي باعث افزايش رفاه نمي‌شود و لازم است به تناسب آن امكانات رفاهي منطقه اعم از امكانات بهداشتي، فرهنگي و آموزشي نيز گسترش يابد.

 

ð        وضعيت درآمدي در سطح روستاها در حال حاضر چگونه است؟

بازار محصولات كشاورزي در مقايسه با دو بخش صنعت و خدمات از درآمد پايين‌تري برخوردار است، زيرا در بخش صنعت و خدمات، توليدكنندگان با آگاهي از وضعيت بازار براي توليد اقدام مي‌كنند، اما توليدات در بخش كشاورزي متناسب با تقاضاي بازار نيست و به همين دليل ممكن است در پاره‌اي اوقات بدون توجه به نيازهاي بازار، محصولاتي توليد شوند كه عرضه را به صورت ناگهاني افزايش مي‌دهند. از آنجايي كه بخش كشاورزي، نيازهاي غذايي ساير بخشها را تامين مي‌كند، دولت چه در بخش شهري و چه در بخش روستايي مانع از افزايش قيمت محصولات مي‌شود و در نتيجه درآمد كشاورزان را كاهش مي‌دهد. در بعضي مواقع نيز دولت به جاي كنترل قيمت داخلي با استفاده از سياست واردات اقدام به شكستن قيمت‌ها مي‌كند.

اما زماني كه قيمت محصولات كاهش مي‌يابد و به حدي مي‌رسد كه حتي محصولي برداشت نمي‌شود، دولت برخلاف زمان افزايش قيمت‌ها، توليدكنندگان را ياري نمي‌كند؛ البته به استثناي محصولات اساسي كه قيمت تضميني براي آنها تعيين شده است.

شايان ذكر است تنها درصد كمي از واحدهاي كشاورزي اقتصادي هستند و در واحدهاي كوچك سرمايه‌گذاري زيادي انجام نمي‌شود لذا بسياري از كشاورزان به صورت معيشتي توليد مي‌كنند و اين هم يكي ديگر از دلايل كاهش دهنده رفاه در سطح روستاها است.

 

ð        دليل عدم گسترش بخش كشاورزي ايران چيست؟

محيط روستايي به عنوان بستر كشاورزي محيط جذابي براي ورود افراد جديد و حتي ماندگاري خود كشاورزان و روستاييان نيست و در نتيجه افرادي كه در محيط روستايي پرورش يافته اند و مي‌توانند وارد بخش كشاورزي شوند نيز در مواقعي به شهرها مهاجرت مي‌كنند.

 

ð        وضعيت اقتصادي كشاورزاني كه به شهرها مهاجرت مي‌كنند چگونه خواهد بود؟

در حقيقت بخشي از فقر شهري نيز منشاء روستايي دارد، يعني سه چهارم فقر را در روستاها و يك چهارم در شهرها زندگي مي‌كنند كه عمدتاً روستايياني هستند كه به شهرها مهاجرت كرده‌اند.

سياست دولت در كشورهاي در حال توسعه، كنترل قيمت محصولات كشاورزي در جهت حمايت از فقراي شهري است و چنين سياستي صدمات جبران‌ناپذيري به فقراي روستايي وارد مي‌آورد، اما به دليل اين كه تفاوت طبقاتي در شهرها بيشتر از روستاهاست، به اين مساله مهم توجه نشده است./

خبرنگا: آمنه حكمت

 

منبع:http://www.iana.ir/gofteguindex.aspx?id=181
نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦

موضوع : بررسي روند خريد تضميني محصولات كشاورزي در سالهاي 1372 تا 1384
مقاله : قاسم صالح آبادي كارشناس دفتر امور بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ،
  

اهميت محصولات اساسي كشاورزي كه عمده‌ترين بخش مواد غذايي جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهد، برنامه‌ريزي در خصوص پايدار كردن توليدات ياد شده و افزايش آن را به تناسب رشد جمعيت، اجتناب‌ناپذير مي‌كند. اين مهم ما را بر آن داشت تا ضمن بررسي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي و عملكرد آن طي سالهاي اخير، مشكلات فرآوري آن را اعم از مسايل قانوني و اجرايي مورد مطالعه قرار دهيم.

به رغم وجود وزارت جهاد كشاورزي تحت عنوان‌هاي مختلف از ديرباز تاكنون به عنوان متولي و هدايتگر مسايل مربوط به توليد محصولات كشاورزي به لحاظ كمي و كيفي و نيز افزايش آن به تناسب رشد مصرف در جامعه، همواره شاهد آن بوده و هستيم كه بنا به دلايلي مانند نبود الگوي كشت مناسب و نداشتن اطمينان خاطر كشاورزان از عرضه به موقع محصولات توليدي خود در بازار مصرف به منظور تامين ملاش و جبران هزينه‌هاي انجام شده همچنين ايجاد انگيزه براي كار و تلاش به منظور توليد مجدد در يك دوره بهره‌برداري جديد، بسياري از كشاورزان، نخل‌داران و تاك‌داران از سرزمين آبا و اجدادي خود به مناطق دور و نزديك شهرها مهاجرت كرده و به دليل استمرار امر ياد شده در كنار ديگر مسايل و مشكلات حاكم بر مناطق روستايي نظير نبود آب، برق، گاز، مخابرات،‌ راه و غيره همواره بر خيل ايشان افزوده شده است. در حال حاضر شاهد آن هستيم كه جمعيت شهري بر روستايي غالب شده و همچنان در حال افزايش است.

وجود اين احساس در بين سياستگذاران و دست‌اندركاران توليدات محصولات اساسي كشاورزي ايشان را بر آن داشت كه نسبت به تهيه و تدوين مباني قانوني نسبت به خريد محصولات ياد شده اقدام كنند تا از اين رهگذر كشاورزان بتوانند با اطمينان خاطر بيشتري نسبت به توليد محصولات اساسي كشاورزي اقدام كنند.

 

پيشينه

هيئت وزيران در جلسه مورخ پانزدهم بهمن 1352 بنابه پيشنهاد شماره 510/34198 مورخ بيست و سوم دي ماه 1352 وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت تعاون واحد روستاها و در اجراي تبصره يك ماده 13 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي و تبصره 3 ماده يك قانون عمران و نوسازي روستاها و انحلال وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و تعيين تكليف مووسسه‌هاي وابسته به آن، آيين‌نامه ترتيب تعيين و تضمين حداقل بهاي محصولات كشاورزي را تصويب كرد.

اين آيين‌نامه مشتمل بر شش فصل و 31 ماده بود كه هدف آن تضمين حداقل قيمت محصولات كشاورزي و دامي براي حمايت توليدكنندگان و تضمين درآمد كافي و مطلوب براي كشاورزان و تشويق سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و جلوگيري از نوسان‌هاي شديد و غيرمعقول قيمت محصولات كشاورزي بود.

محصولات عبارتند بودند از: محصولات زراعي، باغي و فرآورده‌هاي دامي كه به موجب مفاد آيين‌نامه و تصويب شوراي عالي بنابر اولويت‌ها همه ساله مشخص و حداقل قيمت براي آنها تعيين مي‌شد.

 

مراحل اجراي فعاليت خريد تضميني

در اجراي تبصره يك از ماده واحده قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي،‌ همه ساله قبل از شروع سال زراعي جديد وزارت جهاد كشاورزي با رعايت هزينه‌هاي واقعي توليد در يك واحد بهره‌برداري متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش كشاورزي قيمت‌هاي پيشنهادي آن وزارتخانه را در خصوص تمام محصولات اساسي كشاورزي براي طرح در شوراي اقتصاد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال مي‌كند.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز پيشنهاد ياد شده را ضمن ارسال به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از طريق دفترهاي بخش (دفتر امور بازرگاني و دفتر امور آب، كشاورزي و منابع طبيعي) مورد بازبيني قرار مي‌دهد و در نشست‌هاي مشترك با حضور نمايندگان سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي در محل سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان نسبت به تعيين قيمت هر يك از محصولات ياد شده اقدام مي‌كند و قيمت‌هاي ياد شده كه طي يك صورتجلسه تنظيمي مورد توافق كار گروه قرار گرفته است از سوي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان وتوليدكنندگان به ستاد كنترل و بررسي قيمت‌ها ارسال مي‌شود. در ستاد مزبور كه با حضور اعضاي ستاد تشكيل مي‌شود موضوع دوباره مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه پس از تاييد آن، براي طرح در شوراي اقتصاد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعاده مي‌شود.

حال با توجه به تاييد موضوع در ستاد بررسي كنترل قيمت‌ها و اطلاعات موجود از چگونگي روند انجام كار و قيمت‌هاي تعيين شده، گزارش شوراي اقتصاد كه حاوي نظر‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است توسط سازمان تهيه و در كميسيون شوراي اقتصاد و آنگاه در شوراي اقتصاد مطرح و پس از تصويب نهايي آن توسط هيت دولت به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي‌شود.

در اجراي تبصره 2 از ماده واحده ياد شده دولت موظف است قيمت‌هاي مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعي (آخر شهريور ماه)،‌ از طريق رسانه‌هاي عمومي اعلام كند. در اين خصوص نيز همانگونه كه اشاره شد پس از طرح موضوع در ستاد بررسي و كنترل قيمت‌ها،‌گزارش مربوط به قيمت‌هاي تعيين شده هر يك از محصولات زراعي و باغي توسط دفترهاي بخشي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و ضمن طرح موضوع در كميسيون شوراي اقتصاد و در نهايت تصويب آن در شوراي اقتصاد از طريق هيات دولت ابلاغ مي‌شود.

براساس مندرجات تبصره 3 نيز دولت موظف است ضرر و زيان احتمالي موضوع اين قانون را از منابع مالي خود تامين كند. در اين راستا ضمن اختصاص يك رديف بودجه به همين منظور (رديف 503287 اعتبار مربوط به ضرر و زيان خريدهاي تضميني) همه ساله با توجه به ميزان خريدهاي صورت گرفته توسط دستگاه مباشر خريد و ضرر و زيان ناشي از خريد ياد شده، رقم مورد نياز رديف ياد شده در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در لايحه بودجه سنواتي و پس از تاييد آن در مجلس شوراي اسلامي، در قانون بودجه لحاظ مي‌شود.

شيوه عمل به آن نيز به اين صورت است كه پس از پايان عمليات مربوط به خريد و فروش هر يك از محصولات خريداري شده براي بررسي و اظهار نظر قطعي سازمان حسابرسي به آن سازمان و رونوشتي از آن به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال مي‌شود. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در اجراي مندرجات ماده 70 قانون محاسبات عمومي نسبت به بررسي صورت وضعيت ارسالي و انطباق آن با مصوبه شوراي اقتصاد و دستورالعمل ابلاغي، ضمن مبادله موافقت‌نامه با دستگاه اجرايي در زمينه ياد شده نسبت به تامين 70 درصد از زيان احتمالي از محل اعتبار مربوط به ضرر و زيان خريدهاي تضميني (رديف 503287) به صورت علي‌الحساب اقدام مي‌كند و آن را در اختيار دستگاه مباشر خريد قرار مي‌دهد.

دستگاه مباشر خريد مكلف است ارقام دريافتي را در سررسيد مشخص به منظور بازپرداخت تسهيلات دريافتي از بانك عامل و كارمزد آن به بانك عامل مسترد كند.

علاوه بر آنچه گفته شد،‌ براساس مصوبه سنواتي شوراي اقتصاد، چون چگونگي تامين تنخواه مورد نياز براي خريد هر يك از محصولات اساسي كشاورزي و هزينه‌هاي تبعي مترتب بر آن عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است، بدين روي با هماهنگي‌هاي به عمل آمده با دست‌اندركاران امر خريد محصولات تضميني و بررسي‌هاي به عمل آمده، نسبت به برآورد رقم مورد نياز به منظور خريد هر يك از محصولات اقدام و سر جمع اعتبار مورد نياز را در قالب تسهيلات اعتباري در رديف بودجه‌اي دستگاه مباشر خريد، منظور مي‌كند. متعاقب آن و با توجه به درج رقم ياد شده در قانون بودجه، آيين نامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه توسط هيات دولت تصويب و به دستگاههاي اجرايي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ مي‌شود. در اين راستا، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي جداول گردش نقدينگي مربوط به هر يك از كالاها را به همراه تعهد و تضمين بازپرداخت آن به منظور اعطاي تسهيلات به دستگاه مباشر خريد به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي‌كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز پس از دريافت مكاتبات ياد شده و انطباق آن با موارد قانوني آيين‌نامه اجرايي، نسبت به پرداخت تسهيلات از طريق بانك عامل به دستگاه اجرايي اقدام مي‌كند.

حال يكي ديگر از مشكلات فرآوري خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي در زمينه اجراي تبصره 3 قانون ياد شده و مصوبات هيات دولت در اين خصوص بدين گونه است كه چون براساس ماده 70 قانون محاسبات عمومي تنها 70 درصد از ضرر و زيان احتمالي خريد مربوط به هر يك از محصولات خريداري شده قبل از حسابرسي آن توسط سازمان حسابرسي و تاييد زيان قطعي توسط دولت، آن هم به صورت علي‌الحساب پرداخت مي‌شود و 30 درصد مابقي آن منوط به اعلام نظر سازمان حسابرسي است كه پس از اظهار نظر توسط آن سازمان و تاييد زيان قطعي، در بودجه سنواتي دستگاه مباشر خواهد آمد. از طرفي عمده خريدهاي اتفاق افتاده تاكنون با زيان مواجه بوده و كارمزد 18 درصد تسهيلات دريافتي نيز رقم ياد شده را مضاعف مي‌كند. بنابر اين دستگاه مباشر خريد تاكنون نتوانسته است با توجه به عدم حسابرسي محصولات خريداري شده تمام تسهيلات دريافتي را از بانك در موعد مقرر بازپرداخت كند. اين امر سبب شده است كه مضاف بر روند روبه رشد بدهي بانكي دستگاه مباشر و شمول جريمه تاخير و ديركرد به تسهيلات دريافتي آن، دستگاه در خصوص پرداخت مطالبات كشاورزان با كمبود نقدينگي مواجه شود و مطالبات ايشان را با تاخير پرداخت كند.

 

عملكرد خريد تضميني در سال 1372

در سال 1372 براي نخستين بار 9 درصد از سيب‌زميني توليد شده در كشور با اعتباري معادل 86/35 ميليارد ريال از توليدكنندگان خريداري شد كه زياني معادل 07/32 ميليارد ريال را به دولت تحميل كرد. با توجه به انجام خريد ياد شده قيمت عمده‌فروشي آن در مركز توليد از قيمت تضميني پايين‌تر بود.

 

خريد تضميني محصولات در سال 1373

در سال 1373 با كاهش مقدار توليد سيب‌زميني مقدار خريد تضميني اين محصول در مقايسه با سال قبل از آن كاهش چشمگيري يافت و فقط 19 درصد از محصول ياد شده توسط كشاورزان به دولت عرضه شد. در نتيجه زيان ناشي از عمليات مزبور نيز به 179 ميليون ريال كاهش پيدا كرد. در اين سال با توجه به كاهش قيمت پياز و ضرورت تشخيص وزارت كشاورزي (وقت) مبني بر خريداري اين كالا با اعتباري معادل 24 ميليون ريال نسبت به خريد 02/0 درصد از پياز توليدي از كشاورزان توسط دولت اقدام شد.

 

خريد تضميني محصولات در سال 1374

در سال 1374 براي نخستين بار محصول خرما به صورت تضميني و پس از گذشت 2 سال از قانون اجراي قانون خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي از نخل‌داران مناطق خرماخيز كشور خريداري شد و اعتبار مورد نياز براي خريد ياد شده معادل 252/1 ميليارد ريال بود و بابت خريد مزبور 966 ميليون ريال زيان بر دولت تحميل شده است. در اين سال هيچ گونه خريدي در خصوص سيب‌زميني و پياز انجام نگرفت.

 

خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي در سال 1375

در سال 1375 با توجه به 6/9 درصد رشد توليد محصول خرما، خريد تضميني اين محصول نسبت به سال ماقبل آن بالغ بر 50 درصد افزايش يافت، در حالي كه خرماي خريداري شده از خرماهاي با واريته قيمت پايين بود و زيان حاصل نسبت به سال گذشته از 77 درصد به 68 درصد در هر كيلوگرم كاهش يافت.

 

خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي در سال 1376

در سال 1376 مقدار 4977 تن سيب‌زميني از كشاورزان خريداري شد كه 15/0 درصد از مجموع سيب‌زميني توليدي در سال ياد شده، بوده است. خريد اين محصول در مقايسه با سال‌هاي 1373 و 1372 به ترتيب 1/19 درصد و 3/98 درصد كاهش داشته و اين در حالي است كه ميزان توليد در سال ياد شده نسبت به سال‌هاي مزبور به ترتيب 1/3 درصد و 9/1 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

 

خريد تضميني محصولات اساسي در سال 1378

كل پياز خريداري شده در سال 1378 حدود 60967 تن بوده كه با قيمت تضميني كيلويي 252 ريال از كشاورزان استان‌هاي اصفهان، يزد، مركزي، لرستان،‌خراسان و خوزستان خريداري شد. خريد ياد شده بالغ بر 4/4 درصد كل توليد بود.

 

خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي در سال 1379

در سال ياد شده مقدار 40470 تن پياز و 15725 تن خرما از كشاورزان خريداري شد. پياز خريداري شده در سال 1379 از نوع طرح استمرار بوده و زياني معادل 320/17 ميليارد ريال همراه داشته است. زيان خرما در سال ياد شده رقمي معادل 758/17 ميليارد ريال بوده است.

 

خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي در سال 1380

در سال 1380 خريد تضميني محصولات هم به لحاظ كمي و هم به لحاظ نوع محصول افزايش قابل توجهي دارد. البته گفتني است كه خريد كشمش سال ياد شده محصول سال 1379 است كه دستوالعمل خريد آن در اواخر سال 1379 ابلاغ شد و در عمل خريد در ابتداي سال 1380 شروع شد. در اين سال مضاف بر خريد پياز و خرما به ترتيب با رشدي معادل 7/517 درصد و 5/23 درصد نسبت به سال قبل، محصول كشمش در دو مرحله (ابتداي سال محصول 1379 و در مهر ماه،‌محصول سال 1380 به ترتيب 14494 تن و 55219 تن9 پنبه وش به ميزان 27518 تن، سيب‌زميني به ميزان 44117 تن خريداري شده است.

 

خريد محصولات اساسي كشاورزي در سال 1381

در اين سال محصول خرما به ميزان 29579 تن، وش پنبه به ميزان 60764 تن، حبوبات 24231 تن، كشمش 66266 تن، پياز 161803 تن و در آخر سيب‌زميني كه عمده آن نوع بهاري است، 49829 تن بوده است.

زيان ناشي از خريدهاي ياد شده به ترتيب 270/35، 201/27، 880/19، 320/46، 718/62 و 413/26 ميليارد ريال بوده است.

در اين سال عمليات وش پنبه همراه با 6/9 ميليارد ريال سود مواجه بود اما به دليل كارمزد متعلقه و برآورد هزينه حسابرسي عمليات ياد شده 201/27 ميليارد ريال زيان نشان مي‌دهد.

 

خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي در سال 1382

بخشي از خريد تضميني محصولات اساسي در سال 1382 (كه صورت وضعيت نهايي آن مشخص بود) در اجراي ماده 70 قانون محاسبات عمومي، طي  موافقتنامه متبادله با سازمان مركزي تعاون روستايي ايران به شرح زير بوده (70 درصد از زيان احتمالي پرداخت شد): - محصول سيب‌زميني به مقدار 150 تن، زيان ناشي از عمليات ياد شده 4/81 ميليون ريال- محصول پياز به مقدار 5101 تن، زيان ناشي از عمليات ياد شده، 7/4197 ميليون ريال. خريد تضميني پيله‌تر توسط شركت سهامي پرورش كرم ابريشم ايران طي ساليان اخير انجام مي‌گرفته است، اما خريد ياد شده در سال 1381 به ميزان 1507 تن پيله تر از نوغانداران سراسر كشور انجام پذيرفته و زياني معادل 950/16 ميليارد ريال را به همراه داشته است و بابت احتمال زيان ياد شده مبلغ 20 ميليارد ريال به صورت علي‌الحساب در اختيار دستگاه مباشر خريد قرار داده شده است. ميزان خريد پيله تر در سال ياد شده 2900 تن و در سال جاري نيز 2350 تن بوده است.

 

خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي در سال 1383

در اين سال نيز محصولات پنبه وش، حبوبات، كشمش، پياز، خرما و پيله تر همانند سالهاي قبل با توجه به كاهش قيمت كالاهاي مزبور تا حد پايين‌تر از نرخ تضميني آن در بازار مصرف با اعتباري بالغ بر 765631 ميليون ريال به ترتيب به مقدار 10199، 8115، 12585، 135434، 138124، 53735 و2400 تن صورت پذيرفته است. زيان عمليات ياد شده به ترتيب 16222، 3670، 18649، 36698، 86828 و 94528 ميليون ريال است كه تا اين مقطع تمام ارقام مربوط براساس موافقتنامه‌هاي متبادله با دو دستگاه مباشر خريد در اختيار دستگاه‌ها قرار گرفته است.گفتني است، زيان احتمالي مربوط به پيله تر به دليل عدم ارائه صورت وضعيت نهايي عمليات خريد و فروش آن محاسبه نشده و به تبع آن در اختيار دستگاه مباشر خريد نيز قرار نگرفته است.

 

خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي در سال 1384

در اين سال نيز محصولاتي چون چاي، ذرت، جو،‌سيب‌زميني،‌پياز، خرما، كشمش، پيله تر و ... از كشاورزان خريداري شده است كه به دليل عدم ارسال صورت وضعيت نهايي عمليات خريد و فروش در آن از سوي دستگاه‌هاي مباشر خريد به مقدار كمي خريد اتفاق افتاده و اما آن بخش از زيان مربوط كه مورد محاسبه قرار گرفته و اعتبار مورد نياز براساس موافقت‌نامه مبادله شده با دستگاه اجرايي تامين شده، به شرح زير است:

برگ سبز چاي 319878 ميليون ريال، چاي خشك 98827 ميليون ريال، پياز 30179 ميليون ريال و سيب‌زميني 22716 ميليون ريال. در اين سال عمليات مربوط به خريد و فروش كشمش به مقدار 24803 تن خريد و اعتباري بالغ بر 127013 صورت پذيرفته كه به دليل فروش مناسب آن پس از محاسبه هزينه‌هاي تبعي مربوط و كارمزد بانكي متعلقه با 904 ميليون سود مواجه شده است.

با توجه به جدول شماره يك ميزان ضرر و زيان پرداختي بابت خريدهاي تضميني برخي از اقلام كشاورزي از سال 1373 تا پايان سال 1383، صرف نظر از مقدار كمي كالاهاي خريداري شده، در مي‌يابيم كه طي سالهاي ياد شده بيشترين ارقام مربوط به ضرر و زيان پرداختي از نظر تنوع كالايي مربوط به سالهاي 1381 و 1382 با تعداد 7 قلم كالاي كشاورزي و كمترين آن مربوط به سالهاي 1372، 1374، 1375، 1376، 1378 با تعداد يك قلم كالا است. در اين بين در سال 1377 هيچ گونه خريد تضميني در خصوص كالاهاي كشاورزي صورت نپذيرفته است.

از نظر زيان وارده ناشي از عمليات خريد و فروش محصولات اساسي كشاورزي، بيشترين زيان پرداختي مربوط به سال 1381 با رقمي معادل 246323 ميليون ريال و كمترين زيان پرداختي مربوط به سال 1373 با رقمي معادل 188 ميليون ريال بوده است. يادآور مي‌شود براساس اطلاعات مندرج چنانچه زيان محاسبه شده سال 1384 در مورد دو محصول چاي و سيب‌زميني را مدنظر قرار دهيم در مي‌يابيم كه هم زيان ناشي از عمليات خريد و فروش كالاي كشاورزي در سال 1384 به مراتب بيشتر از سال 1381 خواهد شد و هم به لحاظ محصولي عمليات خريد و فروش چاي نسبت به ديگر محصولات كشاورزي با رقمي معادل 418705ميليون ريال، بيشترين زيان را به همراه داشته است.

اين در حالي است كه تنها دو قلم از كالاهاي خريداري شده  در سال 1384 به منظور ارايه اطلاعات مربوط مورد محاسبه قرار گرفته. در مجموع چنانچه ميزان حمايت دولت از كالاهاي آورده شده را به جز اقلام مربوط به سال 1384 محاسبه كنيم به طور متوسط سالانه 102814 ميليون ريال از اعتبارات رديف 503287 در اين خصوص هزينه شده كه عمده رقم آن بابت كارمزد تسهيلات دريافتي بوده است.

 

پيشنهاد

از آنجا كه كل زيان پرداختي بابت محصولات اساسي كشاورزي (خريداري شده به صورت تضميني) از محل اعتبارات رديف 503287 مربوط به ضرر و زيان خريد هاي تضميني، قوانين بودجه سنواتي قابل تامين و پرداخت است، بنابر اين چنانچه دستگاههاي اجرايي خريد تضميني به محصولات اساسي كشاورزي بتوانند با توجه به بوروكراسي موجود (تهيه و تنظيم صورت وضعيت نهايي خريد و فروش و غيره) گزارش مربوط را در اسرع وقت و موقعيت زماني مناسب به دستگاههاي نظارتي از جمله سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه كنند، اين امكان وجود دارد كه كل وجوه مربوط از محل اعتبارات رديف 503287 يا با پادار كردن آن در بودجه دستگاه اجرايي براي دوره زماني بعد از آن به صفر كاهش يابد و از آن زمان به بعد اعتبار رديف 503287 براي جبران ضرر و زيان حاصل از خريد و فروش كالاي تضميني خريداري شده در همان مقطع زماني و به منظور خريد كالاهاي تضميني در اختيار دستگاه مباشر قرار داده شود. بدين ترتيب حتي‌الامكان نيازي به استفاده از تسهيلات اعطايي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در قالب تسهيلات تبصره 2 قوانين بودجه سنواتي نيست و به دليل دو رقمي بودن كارمزد تسهيلات اعطايي بخش عمده‌اي از زيان مربوط كاهش خواهد يافت.

در پي حذف تعرفه ورودي كنجاله سويا از 25 درصد به صفر در آذرماه سال گذشته، سامان‌ها، موسسات، ‌نهادها و افراد مختلفي در اين خصوص اظهار نظر‌ها و تحليل‌هاي متفاوتي داشتند كه به فراخور حال مطرح شد.

يكي از اين اظهار نظرها مربوط مي‌شود به مقاله "چنگ كنجاله" كه در شماره نوروز 86 هفته‌نامه "شهروند امروز" به چاپ رسيد. بخش‌هايي از اين مقاله را با هم مي‌خوانيم.

در نگاه اول صورت مسئله‌اي كه طرح مي‌كنم ساده به نظر مي‌رسد،‌يك نهاد بر جاي مانده از ده‌ها سال قبل به اسم كميسيون ماده يك قانون صادرات و واردات بر پايه تصميم مي‌گيرد از 26 آذر 85، سود بازرگاني واردات كنجاله سويا را كه پيش از آن 25 درصد بود حذف كند. معلوم است كه مثل هر تصميم ديگري اين اقدام كميسيون ماده يك قانون صادرات و واردات گروهي را متضرر مي‌كند و به گروهي سود مي‌رساند.

اين تصميم به نفع  چه گروهي شد؟ توليدكنندگان گوشت و مرغ و تخم‌مرغ سود برندگان بلاواسطه اين تصميم دولت به حساب مي‌آيند،‌يكي از مسئولان اتحاديه توليدكنندگان مي‌گويد: با حذف تعرفه واردات كنجاله سويا و ارزان شدن واردات بخشي از هزينه 75 ميليارد توماني براي خريد اين محصول كم مي‌شود.

زياد ديدگان اين تصميم دولت به صورت مستقيم صاحبان كارخانه‌هاي روغنكشي‌اند. ابوالحسن خليلي دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي بلافاصله پس از اين تصميم‌ نامه سرگشاده‌اي به پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور مي‌نويسد و هشدار مي‌دهد حذف تعرفه واردات كنجاله سويا به تعطيلي كارخانه‌هاي روغنكشي منجر خواهد شد و سه هزار شاغل مستقيم و غيرمستقيم واحدهاي روغنكشي و فعاليت‌هاي جانبي آن بيكار خواهند شد.

اين دبير ورزيده نهاد تشكل روغن كشان مي‌داند پاشنه آشيل دولت ترس از گسترش بيكاري است و تير را درست به همان نقطه پرتاب مي‌كند. اما اين حرف‌ها لابد پاسخي نيز دارد./

خبرنگار: كبري آكيشي

منبع:http://www.iana.ir/gofteguindex.aspx?id=183

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦

موضوع : كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي از هزينه‌هاي تمام شده توليد مي‌كاهد
گفتگو : گفتگو با مهندس مجتبي مومن صفايي مدير كل دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري و كارآفريني ،
  
 

هر چند دستور رياست جمهوري مبني بر كاهش نرخ سود و كارمزد تسهيلات بانكي در سال 86 به 12 درصد، متناسب با اهداف برنامه چهارم توسعه بود، اما كاهش نسبي قيمت سهام بانكهاي خصوصي در بازار بورس و افزايش قيمت كالاهايي همچون زمين، خانه و سكه طلا را در پي داشت.

برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي باعث كاهش نرخ تورم و افزايش سرمايه‌گذاري در توليد خواهد شد و به نفع بخشهاي اقتصادي كشور است، حال آن كه برخي ديگر مواردي همچون كاهش سپرده‌هاي مردمي در بانكهاي دولتي و خصوصي، افزايش رانت‌خواري و دريافت تسهيلات به منظور گسترش ليزينگ و خريد خودرو را از عوارض كاهش نرخ سود بانكي مي‌دانند. به منظور آگاهي از تاثير كاهش نرخ سود و كارمزد تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي، گفتگويي با مهندس مجتبي مومن صفايي مدير كل دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري و كارآفريني وزارت جهاد كشاورزي انجام شده است.

ð        كاهش نرخ سود و كارمزد تسهيلات بانكي به 12 درصد چه تاثيري در بخش كشاورزي خواهد گذاشت؟

به منظور كاهش نرخ سود و كارمزد تسهيلات بانكي باعث تقويت سرمايه‌گذاري در تمام بخشها و از جمله بخش كشاورزي خواهد شد. از آنجايي كه اين نرخ براي تمام بخشها به صورت يكسان در نظر گرفته شده است، تاثير متفاوتي در سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي در مقايسه با ساير بخشها نخواهد داشت،‌اما بي‌ترديد باعث تقويت بيشتر، توسعه پايدار‌تر و كاهش نرخ تمام شده توليد مي‌شود و كشور را به سمت آمادگي رقابت با بازارهاي جهاني و پيوستن به سازمان تجارت جهاني سوق مي‌دهد.

 

ð        آيا كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي باعث كاهش سپرده‌هاي مردمي و افزايش تقاضاي كالاهاي سرمايه‌اي همچون زمين،‌خانه و طلا مي‌شود؟

با تاييد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي در سال 84 كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و افزايش بهره‌وري با استفاده از كارايي بالاتر سيستم بانكي تصريح شده است. براساس گزارش‌هاي موثق،‌نرخ تمام شده پول در سيستم بانكي بين 8 تا 5/8 درصد است و تنها بخشي از منابع بانكها از سپرده‌هاي كوتاه مدت با نرخ بهره 7 درصدي و بين 30 تا 40 درصد از منابع سپرده‌هاي بلند مدت با نرخ بهره 15 درصدي تامين مي‌شود و مابقي مربوط به حسابهاي قر‌ض‌الحسنه و مانده‌هاي حساب جاري افراد مي‌شود و سودي به آنها تعلق نمي‌گيرد.

دستور رييس جمهور كاهش نرخ سود و كارمزد تسهيلات بانكي است و بانكها مكلفند اين ميزان كاهش نرخ سود را از محل ارتقاي بهره‌وري خود جبران كنند.

ð        برنامه دولت براي نظارت بر سيستم بانكي به منظور جلوگيري از مصرف اعتبارات در مواردي به جز سرمايه‌گذاري همچون ليزينگ چيست؟

به منظور جلوگيري از مصرف اعتبارات بانكي در ليزينگ و سرمايه‌گذاري‌هاي مشابه، آيين‌نامه ها و مقررات موجود سيستم بانكي را مكلف كرده است پس از بررسي توجيه اقتصادي، مالي طرحها و انعقاد قرارداد، نسبت به پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها نظارت داشته باشد و اقساط تسهيلات بانكي را متناسب با پيشرفت پروژه‌ها پرداخت كند. اجراي اين پروسه توسط سيستم بانكي مانع از سوء استفاده از تسهيلات اعطايي و مصرف اعتبارات در جايي به جز سرمايه‌گذاري‌ها خواهد بود.

ð        آيا كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي مشمول بانكهاي خصوصي نيز مي‌شود؟

بانكهاي خصوصي در مقايسه با بانكهاي دولتي از كارآوري بيشتري برخوردار هستند و در صورت يكسان‌سازي نرخ سود بانكي، بانكهاي خصوصي نيز ملزم به كاهش نرخ سود تسهيلات پرداختي به 12 درصد خواهند بود.

لازم به ذكر است حجم سرمايه دولت در بانكهاي دولتي نسبت به نقدينگي امروز آنها و حجم سپرده‌هاي موجود، رقم ناچيزي است و در حال حاضر بانكهاي دولتي نيز همانند بانكهاي خصوصي از طريق سپرده‌هاي مردمي نياز مالي خود را تامين مي‌كنند.

هم‌اكنون فرمول جديدي توسط بانكها ارايه شده و حاكي از تغيير نحوه محاسبه سود و كارمزد تسهيلات بانكي است. با توجه به اين كه فرمول پيشنهادي مقداري از كاهش سود و كارمزد و يا منافع بانكها را در مقابل كاهش نرخ سود تسهيلات به 12 درصد جبران مي‌كند، هم اكنون در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته است و انتظار مي‌رود با پيگيري جدي و تدبير مراجع ذي‌ربط اصلاحيه اين فرمول به تاييد شوراي نگهبان برسد.

ð        فرمول جديد چه تفاوتي با فرمول‌هاي قبلي محاسبه سود بانكي دارد؟

فرمول جديد در مقايسه با فرمولهاي قبلي به زيان توليدكنندگان است، زيرا با در نظر گرفتن نرخ بهره يكسان، توليدكننده با استفاده از فرمولهاي جديد ملزم به پرداخت مبلغ بيشتري به عنوان قسط در ماه 4 سال خواهد بود و اين مساله  مشابه اين است كه نرخ بهره به جاي 14 درصد، 19 درصد باشد.

ð        در صورت كاهش نرخ سود بانكي به 12 درصد، نرخ سود تسهيلات بخش كشاورزي چه تغييري مي‌كند؟

دولت طي 2 سال گذشته براي حمايت از بخش كشاورزي، نرخ سود تسهيلات بانكي را براي اين بخش 5/2 درصد كمتر از نرخ عادي سود در هر سال در نظر گرفته است و در صورت كاهش نرخ به 12 درصد مسوولين وزارت جهاد كشاورزي براي كاهش 5/2 درصد نرخ سود تسهيلات بخش كشاورزي مشابه سنوات گذشته اقدام خواهند كرد.

 

ð        ابلاغ قانون كاهش نرخ سود بانكي چقدر زمان مي‌برد؟

بعضي از اعضاي شوراي پول و اعتبار بر اين عقيده‌اند كه براساس آيين‌نامه شورا، چنانچه رييس جمهوري پيشنهاد شوراي پول، اعتبار را نپذيرد بايد پيشنهاد رييس جمهور در شورا مطرح شود و مورد بحث و تصويب قرار گيرد،‌لذا تا قبل از تصويب مجدد شوراي پول و اعتبار و ابلاغ رياست جمهوري ، همان نرخ قبلي (14 درصد) جاري خواهد بود./

خبرنگار: آمنه حكمت

 

منبع:http://www.iana.ir/gofteguindex.aspx?id=184

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
موضوع : تورم 23 درصدي توان رقابت محصولات ايران را در دنيا كاهش داده است
گزارش : گزارش ايانا از وضعيت صادرات محصولات كشاورزي ايران ،
  

ايانا – تشكلها

با وجودي كه ايران در ارتباط با محصولات كشاورزي داراي منابع سرشاري است و در منطقه تنها كشوري است كه داراي چهار فصل است و رتبه اول تا دهم در صادرات بعضي محصولات كشاورزي را دارد اما به دليل تورم داخل كشور و نداشتن استاندارد جهاني كيفيت محصولات در مقايسه با كشورهاي ديگر، ماندگاري كمي از نظر صادرات در بازارهاي جهاني دارد و قدرت كافي براي رقابت صادراتي در بازارها را ندارد.

جمال‌الدين جلالي صادركننده گياهان دارويي درباره وضعيت صادرات محصولات ايران در خاورميانه مي‌گويد: اگر بخواهيم ايران را با كشورهاي همجوار مقايسه كنيم بايد بگوييم بعضي كشورهاي خاورميانه موقعيت ايران را ندارند محصولاتي كه كشور ما دارد آنها ندارند نواحي جنوبي ايران كشورهايي مثل عراق به دليل جنگ وضعيت ثابتي ندارند و با اينكه محصولات كشاورزي ايران از نظر ژنتيك وضعيت منحصر به فردي دارد اما در مقام صادرات در مقايسه با كشورهاي سوريه و تركيه، هند رتبه پايين‌تري دارد كه مهمترين دليل آن مساله تورم، بالا بودن قيمت تمام شده محصولات است كه مانع رقابت محصولات كشاورزي ايران با اين كشورها شده است.

مهري جواد زاده صادركننده كشمش و خشكبار نيز افزايش قيمت تمام شده را عامل از دست دادن بازارهاي صادراتي در خاورميانه دانست و تصريح كرد: با اينكه ايران به دليل داشتن چهار فصل محصولات كشاورزي متنوعي دارد و اما تنها در صادرات پسته و مغز پسته هميشه جزء اولين‌ها بوده است زماني صادرات كشمش فقط به ايران تعلق داشت و هر سال ده هزار تن كشمش صادر مي‌شد اما در حال حاضر صادرات كشمش در تركيه در مقايسه با ايران دو تا سه برابر افزايش پيدا كرده كه آن هم به دليل افزايش قيمت محصولات بوده و اينكه در مقايسه با رقباي خود محصولات تمان را گرانتر فروختيم و اينكه در صادرات كه مي‌تواند اشتغال بيشتري ايجاد كند دو نكته را فراموش كرديم كاهش هزينه‌هاي توليد و بالا بردن كيفيت محصولات صادراتي با اخذ استانداردهاي جهاني و نرسيدن به كيفيت مطلوب بوده است.

رحمان‌ پور قربان دبير كل انجمن صادركنندگان نيز رمز موفقيت براي نگه داشتن بازارهاي صادراتي خاورميانه را ماندگاري در بازارهاي جهاني بيان كرد و ادامه داد: در ايران وقتي صادر كننده‌اي كالايي را صادر مي‌كند براي بار دوم نمي‌تواند كالا را به همان قيمت قبلي صادر كند زيرا تورمي كه در كشور ايجاد مي‌شود باعث گران شدن 10 درصدي محصولات مي‌شود و صادركننده نيز نمي‌تواند محصول را به قيمت قبلي صادر كند زيرا متضرر خواهد شد و خريدار خارجي نيز نمي‌تواند به اندازه تورم داخل ايران خريد بعدي انجام دهد صادر كننده نيز مشتري‌اش را از دست مي‌دهد و ماندگاري محصولات صادراتي ايران نيز در بازارهاي جهاني كاهش مي‌يابد و بالا بودن بهره‌هاي بانكي و پايين بودن بهره‌وري نيز يكي از فاكتورهاي زيان‌آور براي صادرات كشور است.

از آنجا كه بيشتر بازارهاي صادراتي محصولات كشاورزي ايران را كشورهاي حاشيه خليج فارس تشكيل مي‌دهد كمتر ديده مي‌شود كه محصولات صادراتي ايران به بازارهاي جديد راه پيدا كند.

جلالي كم توجهي مسوولان در سطوح مختلف وزارتخانه كشاورزي رادرمساله كيفيت مهمترين دليل عدم بازاريابي جديد براي كالاي ايران دانست و گفت: يكي از بندهاي مهم اين قانون حفظ استانداردهاي بقاياي سموم در گياهان است كه در ايران به آن اهميت داده نمي‌شود و با توجه به نوشتن نامه‌اي توسط صادركنندگان به مجلس شوراي اسلامي براي اجرايي شدن اين قانون تا امروز هيچ جوابي داده نشده است.

وي در ادامه افزود: هر چند روند توليد به بهترين نحو ممكن انجام مي‌شود اما استفاده بي‌اندازه از سموم شيميايي به محصولات كشاورزي كه گاهي تا 40 برابر حد مجاز گزارش شده است و هيچ آزمايشگاهي در كشور بررسي نمي‌شود، باعث شده است محصولات صادراتي ايران در كشورهاي هدف مورد بررسي قرار گرفته و پس از آزمايش‌هاي كدكس قدرت رقابت خود را از دست بدهد.

عضو اتحاديه صادركنندگان گياهان دارويي گفت: بايد آزمايشگاه تشخيص بقاياي سموم را در ايران وجود داشته باشد و بعد قانون حفظ نباتات را در كشور اجرايي شود. و همچنين براي صادرات و تسهيلات ايجاد شود.

جواد زاده گفت: هر چند كه كشورهاي حاشيه خليج فارس بهترين بازار را براي محصولاتي نظير تره‌بار و گل و گياه دارند كه آنهم به دليل ماندگاري كم اين محصولات هستند و علاوه بر آن صادركنندگان اگر خواهان گسترش بازارهاي خود باشند نياز به توان مالي زيادي را دارند و صادركننده خيلي از محصولات خود را به ارزان‌ترين قيمت مي‌فروشد تا با تجهيز مالي خود بتواند خريدهاي ديگر خود را انجام دهد و از آنجا كه به دليل دخالت واسطه‌هاي دولتي وغيردولتي سرمايه در گردش كاهش پيدا كرده و خريدهاي اعتباري به خريدهاي نقدي تبديل شدند و كساني با تهييج كشاورزان آنها را تشويق كردند كه پول خود را نقد بگيرند و گران بفروشند كه منجر به از دست بازار و مشتري براي صادركننده شده است.

پورقربان نيز عامل حمل و نقل و تعرفه را مانع بازاريابي‌هاي جديد براي كالاهاي صادراتي بيان كرد و اضافه نمود: مشكلي كه پيش آمده اين است كه براساس قانون چهارم هيچ كالايي را نمي‌توان از صادرات منع كرد و در همين قانون آمده كه محصولاتي كه داراي منابع محدود ذخاير ژنتيكي هستند و جز ميراث فرهنگي به شمار مي‌آيند ممنوعيت صادراتي دارند و براي بعضي محصولات نيز كه از نظر ژنتيكي مهم است با اخذ عوارض اجازه صادرات دارد همين بهانه‌اي شده تا براي كالاهاي ديگر نيز تعرفه صادراتي بگذارند و چاره كار هم  افزايش تعرفه‌هاي وارداتي نيست زيرا اين كار به مصر‌ف‌كننده فشار مي‌آورد و اگر دولت مي‌خواهد كاري به نفع صادركننده انجام بدهد بايد قيمت توليد را پايين بياورد و سعي كند قيمت دلار را به قيمت واقعي برساند.

با اينكه دولت وظيفه دارد براي گسترش صادرات جوايز صادراتي را در قالب يارانه‌هاي صادراتي پرداخت كند، اين اقدامات هميشه با تاخير اتفاق مي‌افتد.

جواد زاده گفت: صادركنندگان اصلاً جايزه نمي‌خواهند فقط طالب اين هستند كه دولت در كار صادرات دخالت نكند و به تورم دامن نزنند، صادركنندگان حاضرند سالي 5 درصد به دولت پول بپردازند براي بخش كشاورزي 5/1 تا 2 درصد و كالاهاي بسته‌بندي حدود يك درصد و تجربيات نشان داده هر چقدر دخالت دولت در امر صادرات كاهش يابد كيفيت محصولات نيز افزايش مي‌يابد.

جلالي نيز پرداخت يارانه با تاخير در كشوري كه تورم دارد به معناي كم فروشي دولت بيان كرد: يارانه‌اي كه سه سال پرداخت نمي‌شود به اين معني است كه دولت معادل آن مقدار كم فروشي مي‌كند اگر دولت يارانه را به موقع پرداخت حداقل تورم را مي‌پوشاند.

حضور در نمايشگاههاي بين‌المللي مستلزم صرف هزينه‌هاي زياد است دولتها در كشورهاي مختلف با دادن يارانه به صادركنندگان كمك مي‌كند كه در نمايشگاه‌ها حضور پيدا كنند.

پورقربان درباره حمايت از دولت از صادركنندگان در بحث شركت در نمايشگاه‌ها گفت: سازمان توسعه تجارت براي اعطاي تسهيلات به صادركنندگان كه شامل جوايز صادراتي تسهيلات حمل و نقل و نمايشگاهي است 700 ميليارد تومان بودجه تدوين كرده بود كه تنها 20 درصد آن تصويب شد لذا با وجود اختصاص اعتبار اندك و عدم سرمايه‌گذاري براي حضور بخش خصوصي، نمي‌توان انتظار حضور فعال در نمايشگاه‌هاي خارجي را داشت./

خبرنگار: سعيده احساني راد

 

منبع:http://www.iana.ir/gofteguindex.aspx?id=185
نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦

موضوع : از مفاهيم هنري و معنوي در چرخه توليد محصولات كشاورزي ديگر چندان خبري نيست
گفتگو : گفت و گو با فرهاد ناظر‌زاده كرماني، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر علوم اجتماعي و هنرهاي نمايشي ،
  
 

روزگاري كشت و برداشت و فروش فرآورده‌هاي زراعي همراه با آيين و مراسمي بود كه به اين جريان ماهيتي انساني، هنري و معنوي مي‌بخشيد و اينك اغلب ديگر  به جاي آن آيين و مراسم و شكرگزاري و حركت و آواز و سرود، آدمهاي بازاري حرف اصلي را مي‌زنند و از آن مفاهيم در اين چرخه كمتر نشاني يافت مي‌شود.

دكتر فرهاد ناظرزاده كرماني، استاد علوم اجتماعي و پژوهش هنر با بيان اين مطلب به ايانا گفت: كاشت و برداشت و فروش محصولات كشاورزي، چرخه‌اي صرفاً اقتصادي است و بسياري از ما مي‌دانيم كه در دنياي اقتصاد چه كساني هميشه پيروز مي‌شوند. به عنوان مثال در كرج به هنگام برداشت ميوه‌هاي درختي در چند روز پرجنب‌و جوش، باغداران و ميوه چينان و خريداران ميوه، ‌درختان را از ميوه تهي مي‌كنند. انواع ميوه در جعبه‌ها چيده مي‌شوند و كاميونها آنها را به انبارها مي‌رسانند. سلف‌خر و واسطه‌ها چند بار ميوه‌ها را دست به دست مي‌گردانند تا به قيمت مطلوب آنان برسانند. ميوه هم در ميوه فروشي‌ها عرضه مي‌شود و مصرف‌كننده واقعي مقداري از آنها را به چند برابر ارزش واقعي خريداري مي‌كند و مي‌خورد. همين و تمام."

وي افزود: اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا "در اين شرايط نمايشگران و تماشاسازان معاصر ما نبايد به فكر بازسازي آيين و مراسم نمايشي باشند. آنها را نوسازي كنند يا آن كه اصلاً خود در اين زمينه به ابتكار و ابداع دست بزنند؟ تاكيد مي‌كنم در هر منطقه روستايي علاوه بر نمايشهاي متعارف و شناخته شده براي نمايش واره‌هاي آييني نيز جاي ابداع و ابتكار باز است و در دنياي هنر و به ويژه هنر نمايشي، آنان كه ابداع و ابتكار مي‌كنند، پيروز و سرفراز هستند."

استاد دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران درباره مفاهيم و آموزه‌هاي تئاتر روستايي و نمايش آييني و ترويجي روستا اظهار داشت: نمايش و ادبيات روستايي به دو وجه يا ريختار پديد آمده است. اول، نمايش و ادبياتي كه به اصطلاح "روستازاد" يا "روستا بنياد" و به عبارتي "شباني" است. يعني از روستا برآمده است. آفرينندگان اين نوع نمايش و ادبيات، روستايي بوده‌اند و براي مخاطبان روستايي خود با مضاميني برگرفته از متن زندگي خود و كار كشاورزي و دامداري و صيد و غيره،‌ ادبيات و نمايش آفريده‌اند. روستاييان با اين ديدگاه، خيلي كم درباره خودشان نمايشنامه نوشته‌اند، اما بازي‌ها، آيين و مناسك و رسوم نمايشي فراواني پديد آورده‌اند.

گونه‌اي از ادبيات و نمايش روستايي وجود دارد كه در واقع چندان هم روستايي نيست چرا كه ادبيات و نمايشي هستند كه توسط نويسندگان و نمايش‌سازان زيردست و آموزش ديده و شناخته شده و در اصطلاح "روشنفكر" پديد آمده‌اند. اين نويسندگان و هنرمندان نمايش، عناصر بيان هنري خود را از امور، مسائل، اشيا و اشخاص روستايي برگرفته‌اند. مضمون، مكان، زمان، طرح داستاني، شخصيتها، حالت و فضاي آثار آنان، روستايي و فرآورده روستا است.

دكتر ناظرزاده در ادامه اضافه كرد: "در ايران در حدود 60 هزار روستا وجود دارد و از نظر ما كه دست‌اندكار هنرهاي نمايشي هستيم 60 هزار احتياج و امكان وجود دارد. اين تعداد روستا ظرفيت و احتياج به معناي امكان، بالقوه‌گي، فرصت،‌ نياز و ضرورت است."

اين پژوهشگر هنرهاي نمايشي گفت: "پژوهشهاي جدي درباره گسترش هنر نمايش در روستاها با كاركردهاي فرهنگي و آموزش كشاورزي و غيره بسيار ضروري است. روستاييان مردمان تلاشگر و فداكاري هستند و به گردن ما حق حيات دارند. آنان غذاي ما را تامين مي‌كنند. ما سر سفره آنان نشسته‌ايم. بايد به فكر كيفيت زندگي و تمتع و رفاه آنان باشيم. ضمن اين كه نبايد از ياد برد كه نشر و رواج هنر در روستاها بخش مهمي از برنامه توسعه فرهنگي به شمار مي‌آيد.

دكتر ناظرزاده درباره كاركردهاي تئاتر روستايي افزود: "ايجاد ارتباطات و مناسبات ميان مردم، آگاهي بخشي و اطلاع‌رساني و آموزش و نشر انديشه‌هاي نو در زندگي و امور كشاورزي،‌ نقد و بررسي وضع حال و شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه، ارتقا بخشيدن به اوقات فراغت روستاييان، فرصتي براي خلق اثر هنري از عمومي‌ترين خاصيتها و بركتهاي هنر نمايش است و صد البته روستا و روستاييان هم بايد از اين بركات بهره‌مند شوند."

وي همچنين با اشاره به نمايشهاي كارواني روستايي گفت: "در تاريخ تكويني نمايشهاي ايراني به شماري نمايش واره برمي‌خوريم كه به طور متحرك و سيار و به صورت دسته‌هاي راهپيمايي اجرا مي‌شده‌اند و به اصطلاح "كارناوال" بوده‌اند. مراسمهاي "برنشستن كوسه"، "نوروزي خواني" و "عروسي خواني" از نمونه‌هاي شاد آن هستند. دسته‌هاي عزاداري نيز نمونه‌هاي سوگوارانه آنها بوده‌اند. به عنوان مثال مي‌توان به مراسم قالي‌شويان در مشهد اردهال كاشان اشاره كرد. در هر منطقه‌اي شماري از اين نمايشهاي كارواني وجود داشته كه بومي و سنتي آن منطقه بوده است.

باز به عنوان مثال در مناطقي كه خرما، كاشت و برداشت مي‌شده، آيين و مراسمي متناسب و در خصوص نخل و ميوه آن برگزار مي‌شده است."

اين پژوهشگر هنرهاي نمايشي در ادامه اضافه كرد: "بسياري از مناطق روستايي ايران، ظرفيت و توان پديد آوردن چنين نمايشهايي را داراست. در مناطقي كه ماهي صيد مي‌شود و به دقت صيد و متناسب با آن مي‌توان نمايش واره‌هاي كارواني پديد آورد يا در مناسبت با كاشت و داشت برنج و گندم، نمايش واره‌هاي ويژه آن را اجرا كرد. به نظرم يكي از زمينه‌هاي مهم بناگذاري، افزايش و گسترش نمايش روستايي در باز پيدايي و يا اصولاً ابداع نمايشهاي كارواني موسمي و مناسبتي است. اين مراسم به ويژه گونه‌هاي شاد و نشاط آور آن خيلي در شوق و شور دادن به زندگي روستاييان كارساز است.

اين نمايشها لازم نيست كه در گذشته وجود داشته باشند و ما آنها را احيا كنيم. البته اين كار را حتماً بايد انجام دهيم اما اگر هم در اين خصوص سابقه و نمونه‌اي نيز از دوران كهن ساخته و پرداخته شود، غمي نيست. هنرمندان و نمايش‌سازان امروز مي‌توانند پا پيش بگذارند و دست به كار شوند و نمايشهاي آييني، مراسمي و كارواني موسمي و مناسبتي بسازند."

دكتر ناظرزاده كرماني گفت: "روستا در ايران گستره‌اي "جغرافيايي- فرهنگي- هنري" تلقي مي‌شود و درباره شخصيت، جامعه و فرهنگي مردم روستا بايد با احتياط علمي صحبت كرد."

وي افزود: "در مورد تفاوتها و وجوه افتراق روستاييان با شهرنشينان نبايد به نحوي مبالغه‌آميز مرزبندي شود. زيرا برخي از شهرهاي ايران از تاسيسات و نهادهاي شهري برخورداري چنداني ندارد و از سويي نسل جوان امروز روستايي اغلب از آموزشهاي دبستاني، دبيرستاني و گاهي نيز دانشگاهي برخوردار شده است. همچنين در اثر رفت و آمدها، داد و ستدها، كنش‌ها و واكنش‌ها و حتي مهاجرتهاي موقتي و موسمي روستاييان به شهرها از فاصله و تفاوت ماهيت زندگي شهري با زندگي روستايي و شخصيت شهرنشينان با روستاييان به ميزان قابل توجهي كاسته شده است."

اين استاد دانشگاه تهران تصريح كرد: " اصولاً رسانه‌هاي همگاني، خرده فرهنگها را به هم نزديك و آنها را همتراز مي‌سازد. اما در عين حال هنوز روستاييان در مقايسه با شهرنشينان در بسياري از جنبه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و هنري تفاوت دارند. همچنين شبكه‌ها، زيربافتها، بنيادهاي اجتماعي،‌ اقتصادي، سياسي و فرهنگي روستا ويژگي‌ها و شاخصه‌هاي خود را دارد و زندگي روستاييان در مناسبت و كنش و واكنش طبيعت و مظاهر آن شكل مي‌گيرد و موجوديت مي‌يابد. روستا نيز از نگاه جامعه‌شناختي واحدي جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي و البته فرهنگي- هنري است./

خبرنگار: اسماعيل نايبي

منبع:http://www.iana.ir/gofteguindex.aspx?id=188

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦

موضوع : افزايش قيمت جهاني ذرت ادامه خواهد داشت
نقد و بررسی : تحليلي از وضعيت جهاني قيمت ذرت: ،
  
 

قيمت ذرت با رشدي فزاينده به بالاترين قيمت خود از تابستان سال 1996 در آمريكا رسيده و عمده‌ترين دليل آن افزايش قيمت، بالا بودن ميزان تقاضاي خريد و ذخيره‌سازي آن در سال 2007 ميلادي بوده است.

طبق تحليل‌هاي موجود، رشد قيمت اين محصول همواره تابع تغييرات فصلي بوده و اين امر به طور واضح در سالهاي قبل نيز ديده مي‌شود، اما طبق آنچه از قبل اتفاق افتاده، همراه با تغييرات فصل، تغييرات رشد قيمت، براي توليدكننده و بورس بين‌المللي ضرر را به همراه آورده است. اما هم اكنون در نيمه اول سال 2007 و تا اواخر سال 2008 هنور بطور يقين نمي‌توان چشم‌اندازي دقيق در مورد ميزان خريد و فروشهاي اين محصول در بازار بورس جهاني داشت. مي‌توان به جرات اعلام كرد قيمت اين محصول در بورس شيكاگو، از اوايل سال، حالتي غيرقابل كنترل به خود گرفته و رشدي فزاينده را نشان داده است.

با وجود ادامه اين روند صعودي و غيرقابل كنترل، صادرات اين محصول در آمريكا در حدود 65/4 ميليون تن بوده و با بررسي انجام شده در 5 سال گذشته رقمي بالغ بر 81 ميليون هكتار از زمين‌هاي آمريكا زير كشت ذرت بوده است.

يكي از علل بالا رفتن ميزان تقاضا براي خريد ذرت در سطح كشورهاي توليدكننده و صادركننده، استفاده ناگهاني و بيش از اندازه اين محصول در توليد الكل اتليك و تغيير نگاه به اين محصول در صنعت، از محصولي با كاربرد وسيع به عنوان دانه‌هاي خوراكي دام و طيور به محصولي صنعتي، بوده است و سطح خريد اين محصول را بطور ناگهاني افزايش داد بطوريكه روند كاشت در نظر گرفته شده اين محصول در سال گذشته با ديدگاه هميشگي و برنامه‌ريزي جهت استفاده خوراكي از آن بوده و اما ناگهان صنعت بطور ناگهاني شروع به خريد اين محصول براي توليد الكل نمود و همين امر، افزايش مضاعف در قسمت‌هاي توليدي را از خود نشان داد كه تاثيرات آن را روي قيمت تمام شده محصولات دامي و طيور در سطح جهاني و به صورت واضح نشان داد.

اين رشد شديد قيمت ذرت در بازار بورس جهاني، منجر به سود بالاي خريداران سهام ذرت در بورس شيكاگو شده و خريداران و سرمايه‌گذاران در اين محصول عليرغم نزديك شدن به فصل تغيير قيمت ذرت كه باید طبق معمول كاهش قيمت را از خود نشان مي‌داد، تمايل به فروش و از دست دادن سهام تصاعدي و اين محصول را نشان نداده و هنوز بر رشد قيمت اين محصول ادامه دارد.

در تمامي مناطق كشاورزي آمريكا افزايش كاشت ذرت را وجود دارد و اين افزايش كاشت در ايالتهاي منطقه جنوب شرقي همين كشور، بيشتر بوده است طوري كه ارقام رشدي تا 24 درصد را نشان مي‌دهد. اما با تغييرات هوايي در ايالات جنوبي و افزايش رطوبت در اين مناطق بايد منتظر كاهش كاشت و برداشت بيشتر در ماه آينده بود،‌اين انتظار از آنجايي رخ مي‌دهد كه هر ساله با آغاز اين فصل كشاورزان در ايالات جنوبي از كاشت پنبه به دليل نوسان قيمت آن امتناع كرده و به دليل افزايش رطوبت و احتمال شيوع مشكل فلوكسين در آخرين كاشتهاي ذرت به سمت كاشت سويا مي‌روند. هر چند اتفاق بر روي قيمت جهاني محصول پنبه نيز تاثير خواهد گذاشت.

با تمام اين اوضاع امسال گياه ذرت در حدود 216 ميليون هكتار از اراضي ايالات متحده را به خود اختصاص داده است كه رشدي در حدود 9 درصدي را نسبت به سال پيش نشان مي‌دهد.

اگر چه در حال حاضر در حدود 28 ميليون هكتار از اراضي ايالات متحده باقي وجود دارد كه هنوز ذرت آنها برداشت نشده است، با استقبالي كه از ذرت در بازارها مي‌شود هنوز احتمال افزايش قيمت اين محصول هست اين نويد دهنده خوبي است براي خريداران سهام‌داران ذرت است.

هر چند اين اخبار براي برخي صنايع مانند صنعت مرغداري و محصولات غذايي خبري ناخوشايند است چرا كه جايگزيني ذرت در مصارف خوراكي و پايه‌اي صنايع غذايي كاري بس و حتي نشدني است.

مهم ترين مسئله‌اي كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد اين است كه اين معضل در صنعت مرغداري مانند معضلات ديگر نيست. چرا كه مشكلات قبلي صنعت مرغداري عموماً جنبه داخلي داشته و بحث مديريت داخلي بر صنعت است. اما اين مشكل هم اكنون در سطح جهان مطرح است. هرچند سهام‌داران ذرت در بورس‌هاي جهاني از اين اتفاق خوشحال هستند اما مصرف‌كنندگان آن، كه ايراد نيز شامل آن است در خطر افزايش به‌الاجبار قيمت تمام شده يك كيلو گوشت مرغ هستند.

 به همين دليل دولت از هم اكنون بايد براي حل مشكل پنهاني كه ظرف 3 ماه تا يكسال آينده درگير آن هستيم چاره‌انديشي كند. اين افزايش قيمت جهاني ذرت ادامه دارد. هيچ سازمان تعزيراتي نيز نمي‌تواند اجبار ثبات قيمت در مقابل افزايش مواد اوليه را در پیش  بگيرد./

 

منبع:http://www.iana.ir/gofteguindex.aspx?id=194

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
تاریخچه استفاده از گیاهان دارویی

استفاده از گیاهان دارویی به منظور درمان با تاریخ زندگی انسان هم زمان بوده است. انسان در تمام دوران تاریخی چاره ای جز توسل به گیاهان نداشت. اگر چه در نیم قرن گذشته استفاده از داروهای شیمیایی و سنتزی به شدت رواج یافت ولی به سرعت آثار زیان بار آنها بر زندگی آنها سبب گرایش مجدد به گیاهان دارویی گردید، و این نکته که توسل به گیاهان دارویی همواره در طول تاریخ یکی از روشهای موثر درمان بوده است، به خوبی روشن است. تاریخ طب در کشور ما مربوط به دوره آریایی می باشد و اوستا (۶۵۰۰ ق.م) اولین کتابی است که از گیاهان دارویی سخن گفته است. به نقل از اوستا اولین پزشک ایرانی تریته پدر گرشاسب پهلوان بوده است که از کاربرد گیاهان دارویی و عصاره آنها اطلاع داشته و مقام او در طب نظیر مقام ایمهوتپ (۳۵۰۰ ق.م) در مصر باستان، انقلبیوس در یونان و آسکولانیوس در روم(سه رب النوع درمان) بوده است. قدیمی ترین گیاه دارویی در طول تاریخ ” هوم” گیاه مقدس آیین زرتشت بوده است.

در کتابهای پهلوی هوم را سرور همه گیاهان و استفاده از آن را باعث عمر جاویدان می داند. تاریخ استفاده دارویی از پیاز و ادویه به ۴۵۰۰ ق.م و به نقل از هردوت استفاده از گیاهان دارویی میرح (Commiphora)، کاسیا (Cinnamomu) سیناموم (Cinnamimum Zylanica) آنیز (Pinpimella anisum) مارجورام (Oroganum margorana) در مومیایی کردن اجساد به ۵۲۰۰ ق.م می رسد. قدیمی ترین کتاب چینی منسوب به شینون (۲۸۰۰ ق.م) ۱۰۰۰ گونه دارویی را شرح داده، ماردوکاپالیدین (۷۱۰ ق.م) ۶۴ گونه دارویی را کشت نموده است، در الواح سومری چگونگی کشت گیاهان را شرح داده، بقراط (۳۷۷ ق.م) کاربرد دارویی ۴۰۰ گونه دارویی را شرح داده است. ظهور دانشمندانی نظیر سقراط، دیوسکورید، رازی، هروی، ابن سینا، ابوریحان بیرونی، جرجانی، خاندان بختیشوع سبب گسترش این علم در جهان گردیدند
گیاهان دارویی رستنیهایی با تاریخچه جالب توجه و ممتاز هستند. علاوه بر قدمت، گستره نفوذ این گیاهان در تاریخ ادیان و ملتها بسیار شایان توجه است بطوریکه در جای جای حوادث مهم تاریخی، سیاسی، اجتماعی و دینی، این گیاهان قرین توجه بوده و یا منجر به بروز حوادث مهمی شده اند. در بوندهشن (دایرةالمعارف زرتشتیها) به اسامی فرشتگان اداره کننده روزهای یک ماه اشاره شده که با نام گیاهان دارویی انطباق دارد، زعفران و نسترن از آن جمله اند. در سوره دهر، آیات پنجم و ششم می خوانیم “نیکوکاران عالم در بهشت شرابی نوشند که طبعش در لطف رنگ وبوی کافور است. در تاریخ اسلام، نام یهود بنی قریظه با حوادث مهم صدر اسلام قرین است.

در زبان عربی یکی از نامهای درخت اقاقیا، قریظه است. بنی قریظه نام طایفه ای از یهود بوده که در ابتدا به شغل دباغی اشتغال داشته اند و از این گیاه در فرآوری پوست استفاده می کرده اند. امروزه می دانیم که تاننها گروهی از مواد موثره هستند که در رسوب پروتیین نقش دارند و این اثر باعث خاصیت میکروب کشی، ضد خونریزی و انقباض بافتهای مختلف می شود. بنا براین برای رسوب دادن پروتیین پوست، در دباغی مورد استفاده قرار می گرفته است. از دیگر گیاهان دارویی سس است که در زبان عطاران و منابع طب سنتی به افتیمون معروف است که نام اخیراز صفت گونه ای در نام علمی آن گرفته شده است. از خواص درمانی این گیاه در درمان بیماریهای دماغی استفاده می شود. علاوه بر منابع طبی در متون ادبی هم از این گیاه نام برده شده است. با جستجو و دقت درمنابع دینی، تاریخی و ادبی، اسامی گیاهان دارویی، وجوه تسمیه و حوادث مرتبط با این گیاهان به وفور به چشم می خورد. بنابر این در کنار توجه فزاینده ای که به خواص درمانی این گیاهان می شود لازم است جهت آشنایی بیشتر نسل جوان با این وجوه تسمیه بررسیهای جامع تری انجام گیرد و حلقه های مجزای دانش بشری مربوط به گیاهان دارویی انسجام و اتصال بیشتری پیدا نماید
مهندسی ژنتیک در گیاهان دارویی
گیاهان منبع مهمی از دارو در طی هزارن سال می باشند. حتی امروزه، مرکز سلامت جهانی تخمین زده است که بالاتر از ۸۰درصد از مردم هنوز بر روی درمانهای سنتی مثل استفاده از علف ها تکیه دارند. گیاهان دارویی منابع خیلی مهمی از داروهای حفاظت کننده ی زندگی برای اکثریت جمعیت جهان می باشد. روش های بر پایه ی بیوتکنولوژی برای انتخاب, دستورزی و حفظ ژنوتیپ های بحرانی گیاهان دارویی مهم می باشد. باززایی درون شیشه ای, پتانسیل خیلی قوی را برای تولید گیاهان با کیفیت بالا از لحاظ دارویی دارا می باشد. حفاظت سرمایی یک روش حفاظت در مدت زمان طولانی, در نیتروژن مایع است و فرصتی را برای حفظ گیاهان دارویی در معرض خطر مهیا می کند. تولید درون شیشه ای متابولیت های ثانویه با کشت سوسپانسیون سلولی گیاه در گیاهان دارویی مختلف گزارش شده است. بیوراکتورها یک قدم کلیدی در تولید تجاری متابولیت های ثانویه به وسیله ی بیوتکنولوژی هستند. انتقال ژنتیکی (انتقال ژن) ممکن است یک راه قوی برای افزایش تولید متابولیت های ثانویه ی جدید می باشد. بخصوص به وسیله ی اگروباکتریوم ریزوژینس که باعث القای ریشه های مویین می گردد. روشهای اصلاحی در گیاهان دارویی بطور كلی به دو دسته سنتی (انتخاب توده ای، ‌دورگ گیری و زراعت متابولیتی) و مدرن (تغییر در ساختار ژنتیكی) طبقه بندی می شوند. استفاده از مهندسی ژنتیك متابولیتهای ثانویه شامل ایجاد جهش،‌ انتقال ژن (استفاده از باكتری اگروباكتریوم و تفنگ ژنی)،‌ دستكاری تنظیم كننده های نسخه برداری ژنها و كشتهای درون شیشه ای می باشد كه نتیجه این تكنیكها،‌ ایجاد گیاهی ترانس ژنتیك (تراریخته) و پدیده زراعت مولكولی گیاهان دارویی خواهد بود
جهش، فرآیندی است قابل توارث كه موجب تغییر دایم مجموع توارثی سلول شده و نهایتا موجودی زنده با ویژگی‎های جدید ژنتیكی را بوجود می‎آورد كه به موجود جدید موتان گویند. یكی از عوامل اصلی تكامل در گیاهان جهش یا موتاسیون است. همراه با دورگ‎گیری و بیوتكنولوژی، جهش با ایجاد تنوع مواد اولیه برای گزینش را فراهم می‎آ‎ورد. از جهش در اصلاح نباتات استفاده زیادی شده است و تعداد زیادی واریته جدید از این طریق اصلاح یافته‎اند. به عنوان مثال تا سال ۱۹۸۲ تعداد واریته‎های موتان معرفی شده به ۳۲۷ موتان رسید كه این تعداد در حال حاضر چند برابر شده است. برای ایجاد جهش می‎توان از جهش‎زاهای فیزیكی مثل پرتوهای گاما و ایكس و جهش‎زاهای شیمیایی مثل اتیل متان سولفونات، دی متیل سولفات و غیره استفاده كرد. در سازمان انرژی اتمی ایران تسهیلات استفاده از اشعه گاما برای اهداف اصلاح نباتات فراهم است. اصلاح گیاهان دارویی در ایران در آغاز راه است. با استفاده از تكنیك‎های به‎نژادی مثل جهش مصنوعی امكان اصلاح گیاهان دارویی با عملكرد و ماده موثره بالا عملی است. سرعت اصلاح در این روش به ویژه برای گیاهانی كه با بذر تكثیر می‎یابند بیشتر خواهد بود.
گیاهان زینتی
گیاهان زینتی بخشی از کل گیاهان موجود در دنیا هستند که بر اساس سلیقه انسان و دارا بودن خصوصیات ویژه ای از جمله رنگ، شکل اندازه گل، برگ و ساقه جزء گروه گیاهان زینتی قرار داده شده اند. یک گیاه را نمی توان به یک گروه خاصی از گیاهان محدود و منحصر نمود. با توجه به این امر مشاهده می شود که روز به روز تعدادی از گیاهان، از یک گروه به گروه دیگری وارد می شوند و بر تعداد گیاهان مشترک در بین گروه های مختلف افزوده می شود. با افزایش شناخت جنبه های مخاطره آمیز و مسمومیت زا در ارتباط با مصرف بی رویه مصرف داروهای سنتزی، علاقه به استفاده داروهای گیاهی در تمام دنیا رواج پیدا کرده است.

بسیاری از گیاهان زینتی که هم اکنون در فضاهای شهری مورد استفاده قرار می گیرند، دارای ارزش دارویی می باشند که با شناخت این گیاهان زینتی چند منظوره و استخراج مواد موثره آنها از این گیاهان حداکثر استفاده می گردد. هم اکنون بالغ از ۳۰۰۰۰۰ گونه گیاه زینتی وجود دارد که بیش از ۱۰۰۰۰ گونه به عنوان گیاهان دارویی شناخته می شوند.. از نمونه های بارز گیاهان مورد نظر می توان به موارد زیر اشاره نمود: زنبق(ریزوم)، گل حسرت(پیاز)، سرخس(ریشه) سنبل الطیب(ریشه)، گل صابونی(برگ و ریشه)، عروسک پشت پرده(میوه)، شاهپسند(برگ)، گل انگشت دانه(برگ)، گل سرخ(میوه)، همیشه بهار(گل و برگ)، گل برف یا موگه(گل، برگ و ساقه های زیر زمینی)، بنفشه معطر و سه رنگ(تمام قسمتهای گیاه)، شب بوی خیری(برگ، دانه و گل)، گل صد تومانی(ریشه)، لادن(برگ،گل و شیره گیاه تازه)، گل ساعت (ریشه، برگ و گل)، سرخار گل(ریه)، مخلصه (سرشاخه های گلدار)، گل مغربی (دانه و گل و اعضای هوایی)، گل محمدی (گلبرگ)، تاج الملوک (دانه وگل)، اسطوخدوس(سرشاخه های گلدار و برگدار)، رزماری (برگ و سرشاخه های گلدار)، صبر زرد (برگ).لازم به ذکر است که این قسمتهای گیاهی در درمان اغلب بیماریهای کلیوی، جلدی،روده ای، تنفسی، قلب و عروق، التیام زخمها و سوختگیها، مواد آرایشی، تسکین اعصاب نقش ایفا می کنند. اطلاع رسانی و ترویج کشت و کار، حمایت صنعت طب سنتی و انجام تحقیقات در جهت افزایش مواد موثره قدم بلندی در استفاده از گیاهان دارویی بوده و باعث می شود، کشاورزان با اطمینان و رضایت خاطر بیشتری به کشت و کار گیاهان مورد نظر بپردازند
گلسنگها
گلسنگها تنها گیاهان موجود در تبلور گیاهی جهان هستند كه آنها را درهیچ یك از رد ه های گیاهی نمی توان طبقه بندی كرد. گلسنگها از یك بخش قارچی( جذب كننده مواد معدنی) و یك بخش تولید كننده غذا (از راه فتوسنتز)، تشكیل می شوند. روابط بیولوژیكی ایجاد شده در گلسنگها (همزیستی) تكامل بسیار موفقی را در تركیب قارچها و بخش همزیست فتوسنتز كننده آن ایجاد كرده كه در نهایت باعث بوجود آمدن نزدیك به ۱۴۰۰۰ گونه از گلسنگها در جهان شده است. گلسنگها در حاصلخیزی خاك، و رشد گیاهان روی آن، ایجاد خاك از سطح صخره سنگهای لخت یا قلوه سنگها تاثیر داشته و از طرفی به عنوان منبع غذایی، مصالح لانه سازی، پناهگاه برای حیوانات ، پرندگان و سایر مهره داران مورد استفاده قرار می گیرند انسان از گلسنگها به عنوان غذا و وسایل تزیینی، صنایع رنگرزی به عنوان دارو، سم، و فیبر و الیاف استفاده می كنند. همچنین گلسنگها در تهیه عطر، ادكلن و تهیه آنتی بیوتیك مورد استفاده قرار می گیرند.

با آن كه گلسنگ ها از شگفت انگیز ترین و متداول ترین موجودات روی زمین هستند و صرف نظراز پوشش روی درختان، هشت در صد از سطح كره خاكی را اشغال می كنند، به نقش مهم اکولوژیکی آنها توجه نمی شود. گلسنگ ها به دلیل زندگی چند موجود زنده در کنار یکدیگر بیش از گیاهان و جانوران که بصورت انفرادی زندگی می کنند دارای زیبایی می باشند. هر تال گلسنگ نتیجة همزیستی دراز مدت قارچ با جلبك سبز، سبز-آبی و یا ترکیبی از آنها می باشد. گلسنگ ها علاوه بر نقشی كه به طور طبیعی در تشكیل خاك، تداوم شبكة غذایی، تاثیر در تراكم پوشش گیاهی و كنترل جمعیت نرم تنان دارند، به لحاظ داشتن انواع هیدرات كربن، پروتیین، آنیوتیك و سایر متابولیت های ثانویه، از زمان نخستین تمدن چینی و مصری تا به امروز، مصارف خوراكی و دارویی نیز دارند. از میان ۱۷۰۰۰ گونه گلسنگ شناخته شده از سراسر دنیا، خواص دارویی تعداد محدودی از آن ها شناسایی شده است. بررسی مجموعه انتشارات گلسنگ های ایران (۲۰۰۴-۱۸۶۰) نشان داد كه تاكنون Esculenta Everson Lecanora ساكن زمین های نیمه بیابانی استپ های ناحیه ایرانو-تورانی، Peltigera canina (L.) Willd. و Xanthoria parietina از ایران گزارش شده اند، كه به ترتیب دارای مصرف خوراكی، درمان هاری و یرقان می باشند گلسنگها در طب سنتی به عنوان ضد سرفه، ضد بیماریهای ششی مورد استفاده قرار می گیرند. كاربردهای داروسازی مواد گلسنگی توسط دانشمندی بنام Zopf در سال ۱۹۰۶ دركتاب Zopf’s monography مورد استفاده قرار گرفته است.(۱۹۶۶). Subramanian داروهایی از گلسنگها را گزارش كرده است. (۱۹۸۵) Hanssan و Schadler ،(۱۹۸۸) Richardsoon و (۱۹۸۸) Schindler در باره خواص دارویی گلسنگها اطلاعاتی ارایه كرده اند. مطابق آخرین تحقیقات صورت گرفته روی كاربرد های بیولوژیكی گلسنگها و مواد گلسنگی كارهای صورت گرفته را می توان به اشکال زیر تقسیم بندی کرد. فعالیتهای آنتی بیوتیكی، فعالیتهای آنتی توموری و آنتی موتا ژنی ،فعالیتهایی علیه ویروس ایدز، فعالیتهای آلرژنیك ، فعالیتهای بازدارنده رشد گیاهان ، فعالیتهای بازدارنده آنزیمی.

منبع:http://www.parsifa.com/agriculture/show.php?page_id=5620

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦

با خواص «به» آشنا شويم

 مصرف به موجب تقويت قلب و پاك شدن معده و تيز هوشي مي‌شود. «به» بواسطه خواصي كه دارد در درمان عفونتهاي ريوي و اختلالات روده‌اي بسيار مفيد و مؤثرست. مركز بهداشت استان مركزي اعلام كرد: خوردن به براي رفع وسواس، افسردگي و تقويت اعمال معده، ورم حاد روده مفيد و معالج اسهال‌هاي ساده و خوني است. اين ميوه براي خونريزي‌هاي رحمي، بواسير و رفع سوزش ادرار نيز مفيدست. دانه به از نظر طبيعت سرد و ترش است و پوست دانه به در آب گرم لعاب فراواني مي‌دهد. از قديم لعاب بهدانه را براي رفع التهاب دستگاه گوارشي، مخاطها، رفع سرفه و سينه درد، خشكي حلق، سوزش و خشكي دهان و زبان، رفع گرفتگي صدا، تب بر و نيز براي درمان سل و زخم روده‌ها و غيره به كار مي‌بردند. ماليدن لعاب بهدانه به پوست براي تسكين و التيام سوختگي آتش و معالجه آفتاب‌زدگي و درمان سرمازدگي، ترك يا شقاق لب و پستان و ناراحتي بواسير مفيد است. مغزدانه به داراي يك ماده سمي به نام آميگوالين است كه توليد اسيد سيانيدريك مي‌كند لذا آن را نبايد خورد بايد فقط از لعاب آن استفاده كرد. ميوه به را به صورت پخته (كمپوت، ژله، شربت) مصرف مي‌كنند ولي به صورت خام خوردن مفيدترست.

منبع:http://www.parsifa.com/agriculture/show.php?page_id=4320

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
گلرنگ (كاجيره) Carthamus tinctorius و C.lanatus

گياهي است يكساله يا دو ساله به ارتفاع 30 تا 60 سانتيمتر كه منشاء اوليه آن عربستان بوده است . برگها دندانه دار كه منتهي به خارهاي ظريف و نوك تيز مي شود . برگ ها عاري از تار و داراي شبكه اي از رگبرگهاي درشت و برجسته مي باشد . گل ها عموماً لوله اي و به رنگ زرد متمايل به قرمز است كه تدريجاً زرد نارنجي مي شود (معروف به زعفران قلابی). ميوه اش به صورت فندقه ، سفيد رنگ و داراي دسته تار نازك در قسمت انتهايي است .

مواد مؤثره: گلها (داراي كارتامين يا اسيد كارتاميك به رنگ نارنجي زيبا)

ميوه : داراي 30 تا 37 درصد پروتئين ، 45 تا 65 درصد مواد چرب

خواص درماني: گل : مسهل ، خلط آور ، قاعده آور . ميوه : نيرودهنده و قاعده آور ، ضد روماتيسم و فلج ، درمان تصلب شرائين .

روغن : مناسب براي بيماراني كه كلسترول بالا دارند ، ضد عفوني كننده و التيام دهنده زخم ها

روش استفاده: از ميوه آن روغني استخراج مي شود كه پس از تصفيه كامل مي تواند به مصارف تغذيه برسد ، اسيدهاي چرب اشباع شده آن 6 تا 9 درصد و اسيدهاي چرب اشباع نشده آن عبارتست از اسيد اولئيك (16 تا 25 درصد) اسيد لينولئيك (63 تا 72 درصد) و اسيد لينولنيك (1/0 تا 6 درصد)

روغن اين دانه اگر هيدروژنه شود مارگارين مرغوب ، فاقد بو و طعم از آن بدست مي آيد . اثر خشك شونده قوي دارد. در نقاشي براي رنگ كاري هاي روشن و سفيد بسيار خوب است زيرا در اثر كهنه شدن رنگ زرد پيدا نمي كند.

منبع: http://www.parsifa.com/agriculture/show.php?page_id=5022

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
موضوع : افزايش تقاضاي محصولات لبني منابع ژنتيكي حيواني را تهديد مي‌كند
گزارش : گزارش ايانا از يازدهمين نشست بين‌المللي كميسيون منابع ژنتيكي فائو ،
  
 

در يازدهمين نشست بين‌المللي كميسيون منابع ژنتيكي غذا و كشاورزي كه روز شنبه هفته جاري برگزار شد تهديد آسيب منابع ژنتيكي حيواني به دليل افزايش تقاضا براي محصولات لبني و فيبري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

در اين نشست كه نهم ژوئن 2007 ميلادي مصادف با 19 خرداد 1386 در مقر سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد در رم تشكيل شد، جمعي از كارشناسان و محققان بين‌المللي در زمينه علوم گياهي، جانورشناسي، آبزيان، جنگلها، حشرات و ميكرو ارگانيزم‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

باربارا ريشكوسكي عضو مركز بين‌المللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك اظهار كرد: افزايش تقاضا براي محصولات لبني و فيبري كه از منابع حيواني حاصل مي‌شود تهديد جدي براي منابع ژنتيكي حيواني است كه در كنار تغييرات آب و هوايي اين بحران جدي‌تر مي‌شود.

وي ادامه داد: شيوع بيماري‌هاي اپي‌دمي مانند آنفلوآنزاي مرغي، تغييرات سريع در شيوه‌هاي توليد براي افزايش بهره‌وري از طريق استفاده از مواد هورموني و سمي از ديگر عوامل مخرب در منابع ژنتيكي حيواني است.

مويلا گادفري عضو پيمان بين‌المللي حفظ منابع ژنتيكي گياهي از زامبيا با تاكيد بر ارزش منابع ژنتيكي گياهي در امنيت غذايي اظهار كرد: حفظ منابع ژنتيكي گياهي و مديريت اين منابع در تثبيت و افزايش توليدات كشاورزي، مبارزه با گرسنگي و رسيدن به يك امنيت غذايي مطلوب اهميت دارد.

وي رشد سريع صنايع، جهاني شدن، افزايش جمعيت جهان، مهاجرت روستاييان به شهرها و ايجاد شكاف در سيستم‌هاي آموزش مربوط به منابع ژنتيكي گياهي را از مهمترين عوامل تهديد‌زا براي اين بخش دانست.

گادفري همچنين تغييرات آب و هوايي، بروز خشكسالي‌ها و سيل را از دلايل كاهش گونه‌هاي ژنتيكي گياهي و ذخاير بذري دنيا دانست.

راجر پولين عضو سابق مركز بين‌المللي آبزيان با اشاره به اهميت حفظ منابع ژنتيكي آبزيان گفت: در حال حاضر 38 ميليون نفر از مردم دنيا بطور مستقيم و غيرمستقيم از آبزيان تغذيه مي‌كنند و اين مساله اهميت حفظ ذخاير ژنتيكي آبزيان را نشان مي‌دهد.

وي ادامه داد: تا سال 2030 ميلادي براي تامين نياز بين‌المللي به آبزيان توليد اين محصولات بايد 40 متريك تن افزايش يابد.

وي عواملي را كه بر منابع آبزي اثر مي‌گذارد آلودگي آبها تغيير و نابودي زيستگاههاي آبزيان و بويژه ماهيان بومي دانست.

پولين با اشاره به افزايش تعداد گونه‌هاي آبزي پرورش بر لزوم حفظ منابع ژنتيكي آبزيان تاكيد كرد.

لنارت آخزل كارشناس منابع ژنتيكي جنگلها از سودان بر مديريت صحيح درختها و جنگلها تاكيد كرده و بر لزوم رسيدن به يك راهكار جامع براي حفظ منابع ژنتيكي جنگلها اصرار كرد.

وي كمبود اطلاعات و آگاهي جوامع بين‌المللي از منابع ژنتيكي جنگلها را مخرب دانسته و گفت: سالانه 30 ميليون هكتار از جنلگهاي دنيا بر اثر پديده جنگل‌زدايي نابود مي‌شود.

آخزل تصريح كرد: حفظ منابع ژنتيكي جنگلها شامل حفظ درختها و گونه‌هاي گياهي و حفظ اكوسيستم جنگل است.

جف ويح استاد دانشگاه تجربي لندن درباره ميكرو ارگانيزمها و حشرات بحث كرده و اين موجودات را ارزشهاي پنهان سيستم كشاورزي ناميد.

وي مهمترين تهديد براي منابع ژنتيكي ميكروارگانيزمها و حشرات را كشاورزي دانسته و گفت استفاده نادرست از آفت‌كش‌ها بويژه در كشورهاي در حال توسعه مهمترين عامل نابودي منابع ژنتيكي ميكرو ارگانيزمها و حشرات است.

شركت كنندگان در يازدهمين نشست بين‌المللي كميسيون منابع ژنتيكي غذا و كشاورزي به مسائل گوناگوني شامل نياز به توسعه پرورش دامهاي مقاوم در برابر بيماري، جمع‌آوري و آرشيو دانسته‌هاي پيشين و علوم سنتي، خطر توليد محصولات اصلاح شده ژنتيكي و تهديد آن براي منابع ژنتيكي گياهي و تغيير عادتهاي غذاي مردم پرداختند./

مترجم: كبري آكيشي

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
وزير كشاورزي ژاپن بركنار مي‌شود

خبرگزاري کشاورزي ايران - گروه بين الملل :

در پي رسوايي مالي وزير كشاورزي ژاپن، نخست وزير اين كشور خواستار بركناري وي شد.

به گزارش ايانا و به نقل از گالف نيوز- روز گذشته گزارشهايي از رسوايي مالي نوريهيكو آكاجي وزير كشاورزي ژاپن منتشر شد كه در پي اين گزارشها نخست وزير اين كشور خواستار بركناري نوريهيكو آكاجي از سمت خود شد.

بنابر اين گزارش، وزير كشاورزي ژاپن متهم به برداشت 90 ميليون ين از بودجه دولت است.

وي با برداشت 90 ميليون ين از خزانه دولت خانه پدري خود را بعنوان يك سازمان سياسي ثبت كرده است.

آكاجي اتهام رسوايي مالي خود را انكار كرده و اظهار كرد: هيچ هزينه غيرقانوني در وزارتخانه وي مصرف نشده است.

گفتني است در پي انتحار وزير اسبق كشاورزي ژاپن، آكاجي ماه گذشته به اين سمت انتخاب شد./

مترجم: كبري آكيشي  

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
ضريب مكانيزاسيون برنج بايد افزايش يابد

 
خبرگزاري کشاورزي ايران - گروه کشاورزي :

معاون وزير جهاد كشاورزي بر ضرورت افزايش ضريب مكانيزاسيون برنج به دليل قيمت‌گذاري و مسايل ديگر تاكيد كرد.
به گزارش ايانا دكتر محمدرضا جهانسوز در همايش توسعه مكانيزاسيون كشاورزي گفت: در بخش كشاورزي بايد طبقه‌بندي مطمئن و قوي وجود داشته باشد و تا حدود زيادي بايد صنعتي شود و در مراحلي كه راهكار سنتي است بايد مسايل مربوط به كشت و كار و استفاده از گاو‌آهن‌هاي سنتي مورد توجه قرار گيرد.

وي افزود: امروزه در عرصه‌هايي كه بارندگي نسبتاً بالا دارند حركت مي‌كنيم با يك فاجعه زيست محيطي مواجه مي‌شويم كه اين اتفاق در بسياري از قطعات زراعي كه در شيب بالا هستند زياد است.

دكتر جهانسوز لطمه‌زني به طبيعت در سيستم‌هاي سنتي را بسيار پايين ذكر كرد و اظهار داشت: در كشاورزي سنتي و بومي به دليل استفاده از گاوآهن‌ در اين عرصه‌ها درصد لطمه‌زني بسيار پايين است در حالي كه اگر گاو‌آهن برگرداندار نبود با يك مكانيزم ساده در خاك خراش ايجاد كرده و گاو روي خطوط تراز حركت مي‌كرد.

وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: در بازديد از عرصه‌ها مشخص شد كه در بعد مكانيزاسيون برنج بسيار ضعيف هستيم و بايد به خاطر مواردي همچون قيمت‌گذاري برنج ضريب مكانيزاسيون محصول را به شدت افزايش داد.

وي مكانيزاسيون را يك مديريت دانست و اضافه كرد: مكانيزاسيون مفهوم نرم‌افزاري قوي‌تر از سخت‌افزاري داشته و به عنوان يك مديريت مطرح است ولي استفاده حضور و بالا بودن تعداد ماشين‌ها اصلاً به مفهوم موفقيت در اين امر نيست.

دكتر جهانسوز به تشكيل گروهها و تشكلهاي مكانيزاسيون در كشور تاكيد كرد و گفت: نظام بهره‌برداري را بايد به استفاده از ادوات كشاورزي عادت دهيم و در اين راستا اولويت اول ما حركت به سوي تشكل‌هاي موجود و در راس آنها تشكل تعاوني‌هاست.

معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزي اضافه كرد: بها دادن به تشكل‌ها و دادن ادوات به آنها راهكار مناسبي در توسعه بخش كشاورزي است و توجه به تشكل‌ها و هسته‌هاي مردمي و قوي مكانيزاسيون به مراتب مهمتر از ماشين است.

وي تصريح كرد: مكانيزاسيوني كه ممكن است امروز در بعد آسيب‌زني به محيط زيست مهمترين نقش را داشته باشد مي‌تواند بزرگترين عامل حفظ محيط زيست هم به حساب آيد.

جهانسوز يكي از رسالت‌هاي مهم مكانيزاسيون را حركت به سمت جلوگيري از بيابان‌زايي و مبارزه با بيابان‌شدن دانست و افزود: در اين راستا بخش منابع طبيعي بايد تدابيري براي مكانيزه كردن منابع طبيعي و استفاده از ادواتي كه

از بياباني‌شدن جلوگيري مي‌كنند اتخاذ شود.

وي در پايان گفت: روند تست وسايل و استاندارد‌سازي بايد به سرعت انجام شود كه برنامه‌ريزي در اين زمينه لازم و ضروري است./

خبرنگار: مرضيه رستمي

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
موضوع : تغييرات جوي توليدات كشاورزي سوريه را 20 درصد كاهش داد
گزارش : گزارش ايانا از وضعيت كشاورزي سوريه ،
  
 

به رغم وجود منابع آبي غني در سوريه، استفاده از سيستم‌هاي آبياري سنتي و كمبود دانش فني نوين در بخش كشاورزي اقتصاد كشاورزي سوريه را در برابر نوسانهاي آب و هوايي شامل خشكسالي و سيل آسيب‌پذير كرده است.

بنابراين گزارش، در سال زراعي جاري خشكسالي‌هايي كه در طول زمستان در سوريه اتفاق افتاد كاهش 20 درصدي برداشت محصولات اساسي كشاورزي را در اين كشور به دنبال داشت به طوري كه برداشت گندم از 30/5 ميليون تن در سال 2006 ميلادي 7/4 تن، برداشت جو از 2/1 ميليون تن به 965 هزار تن و برداشت تابستانه پنبه از 1 ميليون تن به كمتر از 680 هزار تن در سال جاري رسيد.

طبق آمار رسمي سوريه، از آنجا كه 30 درصد از جمعيت سوريه به طور مستقيم از طريق كشاورزي امرار معاش مي‌كنند، كشاورزي در اين كشور از اهميت بسزايي برخوردار بوده و كاهش 20 درصدي توليدات كشاورزي در سال جاري نگراني كشاورزان و مسوولان اين كشور را به دنبال داشته است.

علاوه بر تغييرات جوي نظير خشكسالي و سيل در ماههاي اخير، يكي ديگر از عوامل آسيب‌رسان به بخش كشاورزي سوريه نبود فن‌آوري مدرن و استفاده از سيستم‌هاي آبياري سنتي در اين كشور است.

بنابراين گزارش، در حاليكه سوريه از منابع آبي غني بهره‌مند است كشاورزان سوري هنوز بر آب باران متكي هستند و اين مسله آنها را نسبت به نوسانهاي آب و هوايي آسيب‌پذير كرده است.

در مناطق روستايي شمال شرقي سوريه كه بارش باران نسبت به مناطق ديگر كمتر بوده خسارات جدي به اقتصاد منطقه وارد شده و بسياري از كشاورزان بيكار شده‌اند.

وزير كشاورزي سوريه در همين راستا از طرح 10 ساله دولت اين كشور مبني بر افزايش 38 درصدي زمينهاي كشاورزي تحت آبياري قطره‌اي خبر داد و گفت: وزارت كشاورزي سوريه قصد دارد طي چند پروژه مديريت آبياري 38 درصد از زمينهاي كشاورزي سوريه را به شيوه قطره‌اي آبياري كند.

بنابراين گزارش، پروژه ديگري كه وزارت كشاورزي سوريه در دست اجرا دارد يك پروژه 5 ساله است كه از سال 2006 ميلادي آغاز شده و با بودجه‌اي بالغ بر 420 ميليون دلار براي مدرنيزه كردن آبياري زمينهاي كشاورزي سوريه در حال اجرا است.

طبق آمار رسمي وزارت كشاورزي سوريه، در سال 2005 ميلادي از يك ميليون و 428 هزار و 811 هكتار زمينهاي تحت آبياري در سوريه تنها يك پنجم آن با استفاده از سيستم‌هاي آبياري نوين آبياري مي‌شوند.

بنابراين گزارش و طبق اظهارات وزير كشاورزي سوريه، به رغم مشكلات جوي و مديريتي كه سوريه در سال جاري در بخش كشاورزي داشته اين كشور از معدود كشورهاي عربي است كه هنوز در بسياري از محصولات اساسي كشاورزي به استثناي جو خودكفا است.

تقاضاي داخلي گندم در سوريه سالانه حدود 8/3 ميليون تن است در حاليكه توليد گندم سوريه در سال 2007 ميلادي 7/4 ميليون تن بوده و پاسخگوي نياز داخلي كشور خواهد بود.

بنابراين گزارش، بيشترين خسارت وارده در بخش كشاورزي مربوط به درآمدهاي حاصل از صادرات محصولات كشاورزي سوريه است زيرا اين كشور در سالهاي گذشته حجم قابل توجهي از مازاد محصولات كشاورزي خود را به كشورهاي همسايه خود صادر مي‌كرد و از محل درآمدهاي صادراتي بويژه صادرات پنبه ارزآوري مطلوبي براي كشور حاصل مي‌شد./

مترجم: كبري آكيشي

 

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
زردچوبه در معالجه بيماريهاى غيرقابل درمان نقش دارد

براساس يک تحقيق پزشکى گياه زردچوبه مى تواند بدون آنکه بر بيمار عوارض جانبى بگذارد ، در معالجه بسيارى از بيماريهاى غير قابل درمان و خطرناک نقش درمانى داشته باشد .
اين مطالعات نشان میدهد زردچوبه در درمان التهابات ويروسى کبد، تنظيم مقدار کلسترول خون ومعالجه بيماريهاى سرطان سينه وخون موثر است.
در اين گزارش پزشکى آمده است: مصرف روزانه يک قاشق مرباخورى زردچوبه در يک ليوان شير گرم میتواند مانع از ابتلا به سرطان شود.
مطالعات پزشکى نيز نشان میدهد، زردچوبه در درمان بيمارى قند باتوجه به نقش آن در افزايش ترشح انسولين میتواند موثر واقع شود.
زردچوبه مانع از غلظت خون مى شود و براى درمان دردهاى آنژين نيز مفيد است.
براساس اين گزارش، گياه مذکور در تنظيم هضم غذا ،درمان التهابات کولون ، بيماريهاى کليه، پوست، بويژه درمان عقرب گزيدگى ومارگزيدگى ودردهاى دندان ولثه موثر است.
همچنين زردچوبه در درمان بيمارىهاى انگلى ، سرفه ، سرماخوردگى وتنگى نفس نقش مهمى دارد.
محل اصلى پرورش اين گياه هند است وبه عنوان يک ماده رنگى غذايى از آن استفاده میشود در عين حال بخاطر مواد آنتى باکترى که دارد، نقش مهمى در نگهدارى مواد غذايى ايفا میکند.

منبع:http://www.parsifa.com/agriculture/show.php?page_id=2904

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
کشت قارچ صدفی : (Pleurotus )

کاه گندم یا برنج را یک شب در آب بگذارید تا کاملا مرطوب شود سپس به مدت 2 ساعت آن را بجوشانید ، باید دقت کرد که زمان ذکر شده در بالا از زمانی محاسبه می شود که آب به نقطه جوش رسیده باشد. سپس کاه را آبکش کرده آن را به حال خود رها کنید تا پس از چند ساعت خنک شود بطوری که با لمس کردن آن هیچگونه احساس گرما نکنید و پس از اینکه کاه کاملا خنک شد ، برای هر 10 کیلو گرم ، 5/. کیلوگرم بذر قارچ اضافه کرده و مخلوط کنید . مخلوط حاصل را در کیسه هایی که برای نگهداری خیار بکار میبرند ریخته و سطح آن را خوب فشار دهید تا رطوبت کاه حفظ شود. پس از بستن درب کیسه ، آنرا به محیطی که از قبل به عنوان سالن کشت در نظر گرفته اید برده و آنرا از نقطه مشخصی از سقف آویزان کرده و یا روی یک بلوک سیمانی قرار دهید. در این مدت 25 روز دما را روی 24 درجه سانتیگراد نگهداری کرده و در صورت امکان محیط را تاریک نگهدارید. پس از اینکه سطح کاه کاملا سفید شد سوراخهایی به اندازه کف دست در اطراف پلاستیک ایجاد کنید . در این مدت سعی کنید دما زیر 20 درجه سانتیگراد حفظ شود. وجود نور یک لامپ معمولی در اين زمان ضروری می باشد . تذکر: دقت نمائید که پلاستیک کاملا از بستر جدا نشود چون رطوبت آن از دست می رود

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦

- رو شهاي پيشگيري از خسارت آفات درگلخانه

 علي جوينده :عضو هيأت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان

 شرايط ايجاد شده در گلخانه بهتــــرين وضعيت را براي استقرار انواع حشرات و كنه هاي آفت بوجود مي آورد . افزايش سريع جمعيت آفات در گلخانه گاهي اوقات آنچنان غاقل گير كننده است كه تنها يك مديريت كارآمد مي تواند از خسارت آنها به محصول جلوگيري كند . براي كنترل آفات در گلخانه استفاده بي رويه از سموم دفع آفات راه حل مناسبي نيست و به هيچ وجه توصيه نمي شود . مديريت صحيح آفات گلخانه بيشتر بر استفاده از روشهاي پيشگيري استوار است . زيرا اين روشها به مراتب آسانتر و كم هزينه تر از روشهاي مبارزه با آفات پس از ظهور آنها در گلخانه است . پيشگيري از وقوع آفات عمدتاً بر رعايت اصول بهداشت زراعي متكي است كه شامل نابودي يا حذف نه تنها مواد آلوده به آفت بلكه كليه منابع بالقوه آلودگي مي باشد . عمليات پاكسازي مي بايست هم در داخل گلخانه و هم در اطراف آن انجام گيرد و در هر مرحله از توليد محصول مي بايست انجام پذير باشد. رعايت اصول بهداشتي در گلخانه فرآيندي مداوم و در تمام طول سال است. حفاظت و پيشگيري از آفات را ميتوان در سه مرحله اجرا كرد: الف - مرحله توليد نشاء و كاشت. در اين مرحله مي توانيد از تله هاي زرد چسبنده به ابعاد 13×8 سانتيمتر ( يك تله براي هر50 تا100 متر مربع) براي رديابي اوليه مگس هاي سفيد ، تريپس ها و شته ها استفاده كنيد اين تله ها مي بايست درطول راهروهاي داخل گلخانه ، نزديك در و پنجره ها و محلهاي ورودي هوا نصب شود و حداقل هفته اي يكبار مورد بازديد قرا گيرد . علاوه بر بازديد تله ها بهتر است بوته هاي نشاء يا گياهچه ها را نيز بصورت هفتگي از نظر وجود كنه يا شته بررسي كنيد . وجود كنه هاي تارعنكبوتي را مي توانيد از طريق مشاهده مستقيم كنه بر روي گياه يا مشاهده آثار خسارت آن مشخص نماييد. بر اثر تغذيه كنه هاي دو نقطه اي ( كنه هاي تار عنكبوتي ) نقاط زرد رنگي در سطح برگ بوجود مي آيد . از آنجائيكه تله هاي زرد تنها براي رديابي حشرات بالدار قابل استفاده است رديابي آفات بي بالي مانند كنه ها و يا شته هاي بي بال بصورت مشاهده مستقيم در نشاء ( يا گياهچه) بسيار مهم است . شته ها بيشتر در زير برگها يا اطراف جوانه هاي رويشي و زايشي گياه مستقر مي شوند و از طريق وجود پوسته هاي سفيد رنگ آنها و يا ترشحات چسبنده براق آنها به نام عسلك بر روي اندامهاي مختلف گياه قابل رديابي هستند. علفــــهاي هرز مي توانند منبع مهمـــي براي استقرار حشرات و كنه ها در طول سال باشند . بنـــابر اين مي بايست كليه علفهاي هرز داخل و اطراف گلخانه را نابود كنيد . از قرار دادن هر گونه گياه زينتي در اطراف نشاء ها يا گياهچه هاي جوان خودداري كنيد زيرا اين نوع گياهان نيز مي توانند به صورت منبعي براي استقرار آفات عمل كنند. ب - مرحله توليد محصول در اين مرحله عمليات توصيه شده در طي مرحله قبل مي بايست ادامه يابد. توصيه هاي بيشتر عبارتند از : 1- كليه بقاياي گياهي را از مسير راهروها و مسير آبياري به سرعت جمع آوري كنيد و هيچگونه توده زباله را داخل و يا نزديك گلخانه به حال خود رها نكنيد 2- به منظور جلوگيري از گل آلوده شدن و مرطوب شدن سطح خاك كه محل مناسبي براي تكثير مگس هاي پوسيده خوار ايجاد مي كند . خاك را بخوبي زهكشي كنيد. 3- هرگز گياهان متفرقه مانند انواع گياهان زينتي و درختچه هارا داخل گلخانه قرار ندهيد چرا كه اينها بعنوان پناهگاههاي جايگزين براي حشرات، كنه ها و ساير آفات عمل مي كنند. 4- در جاهائيكه امكان پذير است از توريهاي محافط استفاده كنيد تا از ورود حشرات جلوگيري شود استفاده از توري يك راه موثر و ساده براي جلوگيري از ورود آفات درشت مانند انواع پروانه هاي آفت، سوسكها ، زنبورها و سن ها به داخل گلخانه است. 5- حداقل يك محوطه به پهناي 10 متر فضاي عاري از هر گونه گياه يا چمن زني شده در اطراف گلخانه ايجاد كنيد ( در صورتيكه از علف كشها براي پاكسازي استفاده ميكنيد از عدم پاشش آنها در اطراف پنجره ها و هواكشهاي گلخانه اطمينان حاصل كنيد ). گياهان زنيتي و سبزيجات خانگي محلهاي استقرار خوبي براي حشرات و كنه ها هستند و به همين خاطر در نزديك گلخانه اين گياهان به عنوان علف هرز در نظر گرفته مي شود. ج) مرحله پايان برداشت محصول در صورتيكه بوته به حشرات و كنه هاي آفت آلوده شده با شد بلافاصله پس از آخرين برداشت محصول و قبل از حذف بوته ها اقدام به مبارزه با آفت نماييد تا جمعيت انتقالي آفت از يك دوره كشت به دوره ديگر نابوده شده يا به حداقل برسد. اين كار فرصت باقي ماندن و پخش يا پنهان شدن آفت را در درزها و شكاف گلخانه و ديگر جاهاي امن آن به حداقل ميرساند. روشهاي مبارزه با آفات در اين مرحله مي تواند شيميايي و يا غير شيميايي باشد . استفاده از يك آفت كش مناسب قبل و پس از حذف بوته ها از داخل گلخانه معمولا" منجر به از بين رفتن بخش عظيمي از جمعيت حشرات و كنه ها مي شود. از توصيه هاي كارشناســان در اين مورد استفاده كنيد . پس از مصرف آفت كشها و قبل از ورود به داخل گلخانه از انجام تهويه مناسب و كافي در داخل گلخانه اطمينان حاصل كنيد. درجه حرارتهاي بالا بصورت يكنواخت و سراسري حداقل به ميزان 40 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي كمتر از 50 درصد به مدت حداقل 3 تا4 روز بطور موثري حشرات و كنه ها را كنترل خواهد كرد . پس از حذف بوته ها اين روش مي تواند تكرار شود . اين روش در ماههاي گرم تابستان به آساني و با هزينه كمتري قابل اجرا است. پس از اجراي روشهاي فوق الذكر و حذف بوته ها مي بايست با استفاده از تله هاي زرد چسبنده آفات بالدار احتمالي از قبيل تريپس ها ، مگس هاي سفيد و شته ها رديابي شوند . بطور منظم اين تـله ها را بازديد كنيد و اگر آفتي مشاهده كرديد با استفاده از يك روش مناسب ضربه ديگري به آن وارد كنيد ضد عفوني بستر كشت ضد عفوني بستر كاشت ، ذخيره آفات بويژه كنــه هاي تار عنكبوتي و تريپسها را كاهش خواهد داد . روشهاي مختلف ضد عفوني بستر كشت عبارتند از : الف - ضد عفوني خاك با استفاده از بخار براي گرفتن نتيجه بهتر از اين روش يهتر است خاك تا عمق 15 تا 20 سانتي متر به خوبي زيرورو شده و رطوبت آن در حد مناسبي باشد. از دماسنجهاي خاك براي اطمينان از گرم شدن خاك در حدود 80 درجه سانتيگراد و به مدت 30 دقيقه اطمينان حاصل كنيد اگر درجه حرارت يا مدت زمان آن افزايش يابد ممكن است مشكلاتي از قبيل افزايش املاح يا از بين رفتن آمونياك خاك پيش بيايد ب - ضد عفوني خاك با استفاده از گازهاي شيميايي گاز متيل برومايد به عنوان مرسوم ترين مــاده شيميايي جهت ضد عفوني خاك بكـــار مي رود . گاز دهي مي بايست در خاكي كه حداقل تا عمق 15 سانتيمتر به خوبي زيرورو شده است و حرارت آن حداقل 15 درجه سانتيگراد بوده و از رطوبت مناسبي برخوردار است انجام شود . پس از گازدهي خاك مي بايست به خوبي به مدت 3 تا 7 روز هوادهي شود چرا كه اين گاز براي گياهان و پستانداران بسيار سمي است .متيل برومايد نبايد قبل از كشت محصولاتي كه برگهاي آن مورد استفاده قرار مي گيرد( مانند كلم ) استفاده شود. زيرا برومايد بيشتر در برگها و ساقه هاي گياه تجمع پيدا مي كند. براي ضد عفوني خاك بخار دادن مزيت بيشتري نسبت به گاز دهي دارد زيرا علاوه بر نابودي اكثر آفــات با اين روش هيچ گونه اثر سمي پس از مصرف از خود بجاي نمي گذارد . علاوه بر اين كشت محصول مي تواند بلافاصله پس از سرد شدن خاك و آبياري انجام شود. ج- ضد عفوني خاك با استفاده از انرژي خورشيدي با استفاده از انرژي خورشيدي بعنوان يك منبع انرژي ارزان ميتوان تا حد بسيار زيادي آفات و عوامل بيماريزاي خاكزي و همچنين بذر علفهاي هرز را نابود كرد. بهترين زمان براي اينكار ماههاي گرم تابستان است . مانند دو روش قبل بهتر است زمين قبل از اجراي روش بخوبي زيرورو شده و رطوبت آن در حد مناسبي باشد سپس سطح خاك توسط يك لايه بدون درز و روزنه از جنس پلاستيك شفاف كه از آن نور عبور كند پوشانده ميشود. براي بررسي بهتر تغييرات درجه حرارت در عمق هاي مختلف مي توان از دما سنج هاي خاك استفاده كرد.توصيه مي شود قبل از كشيدن پلاستيك روي خاك مقداري كود دامي تازه با خاك مخلوط شود تا اثر آفت كشي اين روش افزايش يابد.

منبع : كشاورزان جوان

 
نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٦
نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٦
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


زیارت عاشورا
وضعیت یاهو مذهبی
پیج رنک گوگل ساعت فلش مذهبی اوقات شرعی

بسيجي يعني علي
Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net

Powered by aeka.persianblog.ir

بانک صوت و فیلم مذهبی
PageRank
بسيجي يعني علي
مجله دانش سبز
PageRank RSS Feed Readers outils webmaster
دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
{PAGETITLE}
pagerank search engine optimization Submit ExpressSearch Engine Marketing Services تماس با ما