کشاورزی لرستان - اولین مجله علمی کشاورزی دانش سبز (دانشجویان لرستانی)
در سال1387 سال نوآوری و شکوفایی ایران اسلامی شروع کار و تلاش می کنیم آخرین اخبار و مقالات علمی کشاورزی و لینک سایتهای برتر کشاورزی را در وب قرار دهیم ...
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سجاد - جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧
مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی تابستان 1380; 2(7):51-64.
 
تبدیل ضایعات محصولات کشاورزی به پروتئین قابل مصرف
 
مفتون آزاد ندا*
 
* مرکز تحقیقات کشاورزی فارس، زرقان
 
 

با توجه به کمبود مواد غذایی در سطح جهان به خصوص در کشورهای

 جهان سوم مشاهده می‌شود، نیاز فراوانی برای تهیه مواد غذایی

 خصوصا مواد پروتئنی که قابل مصرف انسان

 یا دام باشد، وجود دارد. پروتئین تک یاخته به

سلول های خشک ریز جاندارانی چون باکتری،

 مخمر، کپک، جلبک، اکتینومیست و به قارچهای عالیتری

 گفته می‌شود که در مقیاس وسیع کشت شده و به عنوان منبع

پروتئین مورد استفاده انسان یا حیوان قرار میگیرد.

 هدف از این تحقیق تولید پروتئین تک یاخته از کشت یک گونه باکتری سلولولیتیک

 روی کاه به منزله یکی از ضایعات عمده کشاورزی بوده است.

برای این منظور باکتری از ضایعات مختلف جمع آوری گردید

 و در تیمارهای گوناگون روی محیط کاه رشد داده شد و با استفاده

 از یک طرح آماری فاکتوریل و آزمون دانکن یافته ها عرضه گردید.

 وزن خشک سلول تولید شده 3.4 گرم، مقدار پروتئین

 قابل استفاده 1.2 گرم و درصد هضم کاه 52.3% اندازه گیری شد.
میزان چربی، خاکستر و رطوبت نیز به ترتیب 3، 36 و 18 درصد تعیین گردید.

 همچنین

 آزمایشهایی برای

 تعیین بهترین دور بهمزن،pH  و زمان رشد سلول ها صورت گرفت که مشخص

 نمود بهترین

 دور بهمزن 140rpm، بهترین pH برای تولید پروتئین 7.5-6.5 و بهترین زمان برای

رشد سلولها 72ساعت می باشد.

 

کلید واژه: پروتئین تک یاخته، باکتری تجزیه کننده سلولز،

 کاه، ضایعات کشاورزی، تبدیل

بیولوژیکی

 مواد لیگنوسلولزی Single cell proetein, Agricultural wastes,

 Cellulose Decomposing Microorganism,

 Biological degradation of lignocellulosic material

نویسنده: سجاد - جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧
نهال و بذر اسفند 1385; 22(4):503-512.
 

واکنش ده رقم تجاری سیب زمینی به کرم های مفتولی و اثر نوع

و میزان قندهای موجود در غده ها بر درصد آلودگی

 
باقری محمدرضا,نعمت الهی محمدرضا
 
 
 

در تحقیقی که طی سال های 1379-1381 در منطقه شهرکرد انجام شد،

تعداد ده رقم تجاری سیب زمینی شامل دیاموند، آئولا، آگریا، کنکورد، مارفونا،

 آژاکس، دزیره، سانتانا، پیکاسو و کوزیما در قالب یک طرح بلوک های کامل

تصادفی، در سه تکرار در یک قطعه زمین آلوده به کرم های مفتولی کاشته شد.

 گونه های موجود در منطقه توسط تله های فرمونی جمع آوری و شناسایی شد.

در زمان برداشت درصد آلودگی غده ها به کرم های مفتولی در دو خط وسط هر

 تیمار تعیین شد. از هر تیمار تعداد ده غده غیر آلوده متوسط به صورت تصادفی

انتخاب و میزان قندهای گلوکز، فروکتوز و ساکاروز آن ها به روش HPLC

اندازه گیری شد. داده ها تجزیه مرکب شده و میانگین ها با آزمون دانکن

مقایسه گردید. همبستگی خطی بین درصد آلودگی با میزان قندهای موجود

 در غده ها و مجموع آن ها به تفکیک محاسبه شد. نتایج حاصل نشان داد که

 بین ارقام از نظر درصد آلودگی و میزان قندهای گلوکز، فروکتوز و مجموع قندها

 به ترتیب در سطوح یک، پنج، یک و پنج درصد اختلاف معنی دار وجود دارد.

ارقام آژاکس و آگریا به ترتیب با کسب حداکثر و حداقل درصد آلودگی در گروه های

 جداگانه قرار گرفته و با سایر ارقام اختلاف معنی دار داشتند. مقایسه ارقام از

 نظر میزان قند نشان داد که این دو رقم به ترتیب حایز حداکثر و حداقل هر سه

 نوع قند و مجموع آن ها بودند. با این توضیح که از نظر میزان ساکاروز بین

 ارقام اختلاف معنی دار وجود نداشت، در حالی که از نظر گلوکز، فروکتوز و

مجموع قندها این ارقام با سایر ارقام اختلاف معنی دار نشان دادند و در

 گروه های جداگانه قرار گرفتند. ضریب همبستگی خطی بین درصد آلودگی

 غده ها و میزان قندهای مختلف و مجموع آن ها در سطح یک درصد

معنی دار بود. به نظر می رسد که میزان قند موجود درغده ها بر

درصد آلودگی آن ها به کرم های مفتولی موثر باشد.

 
کلید واژه: سیب زمینی، کرم های مفتولی، قند، Agriotes
 
 
نویسنده: سجاد - جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧
علوم کشاورزی ایران 1384; 36(2):485-492.
 

مقاومت آنتی زنوزی در ارقام نیشکر به ساقه خوار (.Sesamia nonagrioides

(Lef

 
عسکریان زاده علیرضا,محرمی پور سعید*,کمالی کریم,فتحی پور یعقوب
 
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
 

آنتی زنوز نوعی مکانیسم مقاومت است که گیاه توسط آن اجازه استقرار

 و تشکیل کلنی را به حشره نمی دهد. این انتظار وجود دارد که گیاهان

 واجد مقاومت آنتی زنوز موجب کاهش آلودگی های اولیه نسبت به گیاهان

حساس شوند. این مکانیسم یکی از خصوصیات گیاه میزبان به شمار می آید

 که روی ترجیح تخمریزی و استقرار آفت تاثیر می گذارد. در این تحقیق

آزمایش های آنتی زنوزی در سه گروه مختلف شامل ترجیح تخمریزی،

 استقرار و جلب لارو نئونات در ارقام مختلف نیشکر انجام شد. برای این

 منظور قلمه های دوازده رقم نیشکر در گلدان های پلاستیکی

 (قطر 20 و ارتفاع 20 سانتی متر) کشت گردید. در آزمایش ترجیح تخمریزی،

 گلدان ها در قفس هایی با طول و عرض 2 و ارتفاع 1.5 متر با پوشش توری

 محبوس شد و به مدت 72 ساعت در اختیار پروانه های بالغ برای تخمریزی

 قرار گرفت. این آزمایش چهار مرتبه تکرار گردید. در آزمایش استقرار لارو نئونات

 هر گلدان به کمک تلق شفاف محصور شده و 50 عدد لارو نئونات به کمک

 قلم موی ظریف در یقه گیاه قرار گرفت. این آزمایش نیز چهار مرتبه تکرار شد.

 در آزمایش دیگری که به منظور بررسی میزان ترجیح لاروهای نئونات

در آزمایشگاه انجام گرفت، آزمایش هایی در قالب آزمون غیر انتخابی

(یعنی مقایسه تک تک رقم با رقم CP69-1062) و آزمون انتخابی که تمام

ارقام در اختیار لارو قرار می گرفت، طراحی شد. این آزمایشات هر کدام

در ده تکرار انجام شد. تجزیه آماری نشان داد که ترجیح تخمریزی در ارقام

مورد آزمایش در سطح پنج درصد معنی دار است. مقایسه میانگین ها با

 روش غیر پارامتری نشان داد که می توان ارقام را در سه گروه مختلف

 قرار داد. بیشترین میزان تخمریزی در رقم نسبتا حساس L60-40 دیده شد.

کمترین میزان تخمریزی در ارقامCP73-21 ، N51-539 ، NCO310 و

SP70-1143 بوده است. در آزمایش مربوط به استقرار لارو نئونات که

 درصد لاروهای مستقر شده در هر گلدان برای هر رقم بررسی گردید،

هیچ اختلاف معنی داری بین ارقام مورد آزمایش مشاهده نگردید.

 همچنین اختلاف معنی داری از جهت جلب لارو نئونات بین ارقام مورد

بررسی در هر دو نوع آزمایش انتخابی و غیر انتخابی مشاهده نشد.

براساس نتایج این تحقیق، می توان مکانیسم آنتی زنوزی در ترجیح

تخمریزی حشرات کامل Sesamia nonagrioides به عنوان یک عامل مهم

 در مقاومت ارقام نیشکر در نظر گرفت. این تحقیق به عنوان اولین گزارش

 از اثبات وجود ترجیح تخمریزی حشرات کامل

Sesamia Sesamia nonagrioides در ارقام نیشکر محسوب می شود.

 
کلید واژه: آنتی زنوز، ارقام نیشکر، ترجیح تخمریزی، مقاومت، Sesamia nonagrioides
 
 
نویسنده: سجاد - جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧

سلم بر مهندسین کشاورزی

ما آماده دریافت مطالب شما از طریق پست الکترونیکی هستیم

نویسنده: سجاد - شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧

مجموعه مقالات دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

 

محل برگزاری: کرج - سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی - سال 1387

تعداد مقالات: 46   تعداد صفحات: 382
تعداد مشاهده چکیده: 1766 بار   تعداد دریافت مقاله: 14 بار

مقالات

---------------------------------------------------

مجموعه مقالات دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

 

محل برگزاری: دانشگاه کاشان - پژوهشکده علوم و فناوری نانو - سال 1386

تعداد مقالات: 301   تعداد صفحات: 1943
تعداد مشاهده چکیده: 20160 بار   تعداد دریافت مقاله: 242 بار

مقالات

---------------------------------------------------

مجموعه مقالات دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

 

محل برگزاری: گرگان - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - سال 1386

تعداد مقالات: 286   تعداد صفحات: 4290
تعداد مشاهده چکیده: 35938 بار   تعداد دریافت مقاله: 234 بار

 

مقالات

---------------------------------------------------

منبع : سیویلیکا

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧

مقالات و مطالب خود را درباره کشاورزی دقیق جهت درج در مجله برای ما ارسال کنید

کشاورزی دقیق

کاربرد روبات ها در کشاورزی

کشاورزی هوشمند

و...

با تشکر

مدیریت مجله دانش سبز

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧

سخنرانی دکتر قربانی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع : کشاورزی ارگانیک

زمان : پنجشنبه ١۴/٩/١٣٨٧  ساعت ٩:٣٠ صبح

مکان : سالن همایش های دانشکده کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

شرکت برای عموم علاقمندان بلامانع است .

مدیریت مجله دانش سبز

نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧

به اطلاع می رساند

دکتر حسن راشد محصل روز چهار شنبه ١٣/٩/٨٧ ساعت ١۴در سالن همایش های دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار میگردد.

علاقمندان می توانند در این سخنرانی شرکت نماییند

,
ادامه مطلب ...
نویسنده: سجاد - جمعه ۸ آذر ۱۳۸٧
دستگاه گاز سوز کردن ماشین های کشاورزی ساخته شد

یک فرهنگی شاغل در دبیرستان حاج فضلی اسکو محله آمل موفق به ثبت دستگاه گازسوز کردن ماشین های کشاورزی شد.

 

به گزارش خبرنگار برنا از مازندران محمد رضا باقری هزینه بالای موتورهای کشاورزی نفت سوز و بنزین سوز را از علل طراحی این وسیله خواند.

وی افزود: این اختراع بعد از 6 ماه تلاش شبانه روزی برای اولین بار در سطح کشور ساخته شد.

باقری با اشاره به اینکه یک مخزن 11 کیلویی گاز مایع قادر است سوخت 15 روز و در هر روز 10ساعت کار را برای ماشین های کشاورزی فراهم کند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که سوخت نفت یا بنزین مورد نیاز این دستگاه ها 20 لیتر در 24 ساعت بوده است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه گازسوز ساخته شده مشکلات شمع و پلاتین موتورهای نفتی یا بنزینی را ندارد.

انتهای خبر // شبکه خبری برنا//241 - 270 - 73//www.BornaNews.ir

نظرهای داده شده :
نویسنده: سجاد - جمعه ۸ آذر ۱۳۸٧
در اطلاعیه‌های ترویجی جهاد کشاورزی مازندران عنوان شد:
‌مبارزه با آفت مگس میوه در باغ‌های مازندران

سازمان جهاد کشاورزی استان در اطلاعیه‌های ترویجی در سطح استان، کشاورزان را به مبارزه و جدی گرفتن توصیه‌ها در خصوص آفت مگس میوه در باغ‌های مازندران دعوت کرد.

 

به گزارش خبرنگار برنا از مازندران در پی بروز شایعاتی در خصوص آفت‌زدگی میوه‌های مرکبات در مازندران با وجود اعلام‌های رسمی از سوی نهادهای مرتبط برگه‌هایی با عنوان‌های توصیه در خصوص نحوه مبارزه با آفت مگس میوه و شناسایی این آفت در سطح شهرهای استان توزیع شده است.
با توجه به اینکه شواهدی دال بر وجود مگس میوه‌ روی میوه‌های انجیر، خرمالو و نارنج‌های باقیمانده از سال قبل روی درختان گزارش شده است و این آفت می‌تواند خسارت بالایی به محصولات کشاورزی به ویژه مرکبات و سایر میوه‌جات وارد کند، بنابراین توصیه می‌شود کشاورزان برای جلوگیری از هرگونه خسارت، توصیه‌های اعلام شده را جدی بگیرند که به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌شود. کشاورزان نسبت به برداشت هرگونه میوه باقیمانده روی درخت از سال قبل اقدام کنند.

روش‌های جمع‌آوری و معدوم کردن تمام میوه‌های آفت‌زده و مشکوک به روش‌های غرقاب کردن میوه‌ها در ظروف بشکه‌ای حاوی آب و مشتقات نفتی (نفت،گازوئیل) و یا روغن و لک به مقدار یک‌ تا دو لیتر در صد لیتر آب و سوزاندن میوه‌های آفت‌زده و مدفون‌کردن میوه‌ها در عمق حداقل 50سانتی‌متری و اضافه کردن آهک روی آنها صورت گیرد.
نصب تله‌های جلب کننده برای ردیابی، شناسایی و مبارزه از سوی کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی در صورت لزوم در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

محلول پاشی تند و سرشاخه‌های اصلی درخت به ویژه قسمت‌های آفتاب‌گیر درخت با ترکیب (پروتئین هیدرولیزات دو تا سه درصد به اضافه دو در هزار سم مالاتیون) و سم پاشی‌کردن کل درخت پس از برداشت هر هفت تا 10 روز باید تکرار شود.

‌انجام محلول پاشی با استفاده از مواد جلب کننده روی تنه درختان برابر دستورالعمل و با نظر کارشناسان مربوطه انجام شود.
توصیه می‌شود باغ‌هایی که دارای مگس میوه هستند، از انبار کردن آن خودداری شود.
مبارزه زراعی در فصل سرما (پا بیل کردن سایه انداز درختان) به منظور از بین بردن شفیره‌های آفت تاکید می‌شود.
از کشاورزان درخواست شد هر گونه پوسیدگی میوه روی درخت، مشاهده کرم داخل میوه و ریزش غیرطبیعی میوه را به مراکز خدمات و مدیریت‌های جهاد کشاورزی اطلاع دهند.
مگس میوه مدیترانه‌ای با نام علمی Ceratitis capitata که با نام‌های مگس میوه مرکبات نیز خوانده می‌شود، یکی از آفات‌های مهم میوه است.
‌محل اولیه انتشار آفت فوق در مناطق اطراف دریای مدیترانه بوده و به همین نام معروف شده است.

‌مبدا اصلی این آفت آفریقا بوده و از سال 1829 میلادی با دخالت انسان در اکثر مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا گسترش یافته است.

‌شواهد نشان می‌دهد در ادوار طولانی گذشته در بروز تحول اکولوژیک به صورتی در آمده که امروز به عنوان آفتی همه جایی، بسیار پرخطر و با قدرت سازش‌پذیری فوق‌العاده نسبت به شرایط محیطی متفاوت در جهان محسوب می‌شود.
گزارش‌های موجود نشان می‌دهد این آفت بسیار پلی‌فاژ بوده و به بیش از 250 گونه گیاهی از انواع میوه‌، صیفی و سبزیجات خسارت وارد می‌کند.

آثار خسارت این آفت برای نخستین بار در پاییز سال 1354 در باغ‌های هلوی مشهد گزارش شد و در سال 62 وجود این آفت در مازندران روی میوه‌های نارنج، هلو، خرمالو و نارنگی گزارش شد که شدت آلودگی روی هلو و نارنگی اشو بیشتر بوده است و پس از آن احتمالاً به دلیل شرایط اقلیمی نامناسب برای آفت و اقدامات مبارزه‌ای که صورت گرفته، گزارش مستدل از آفت در مازندران وجود ندارد.
در پاییز 1385 شواهدی دال بر وجود آفت در برخی شهرستان‌های استان گزارش شده است.

انتهای خبر // شبکه خبری برنا//241 - 270 - 73//www.BornaNews.ir

نویسنده: سجاد - پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧

مدیر آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی لرستان اعلام کرد :
اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در 5950 هکتار از اراضی استان


خبرگزاری دانشجویان ایران - منطقه لرستان

تا پایان سالجاری 5950 هکتار سیستم آبیاری تحت فشار در لرستان اجرا می شود .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه لرستان ، مدیر آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی استان با اعلام این خبرافزود : از محل اعتبارات تملک دارایی های استان وشهرستان خرم آباد 9 میلیارد و330 میلیون تومان در قالب 157 پروژه کشاورزی انجام می شود .


مهندس طاهری مقدم افزود: جهت اجرای سیستم آبیاری تحت فشار بالغ بر 9 میلیارد و800 میلیون تومان از محل کمکهای فنی اعتباری آبیاری تحت فشار در رابطه با خشکسالی نیز هزینه می شود .


وی با اعلام اینکه تا پایان سال جاری در 5 هزار و950 هکتار از اراضی دیم استان سیستم آبیاری تحت فشار اجرا می شود اظهار داشت : تا کنون در 17 هزار و300 هکتار از اراضی دیم استان آبیاری تحت فشار اجرا شده است .


مدیر آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی لرستان یادآور شد : با اجرای 5950 هکتار سیستم آبیاری تحت فشار برای 1980 نفر شغل ایجاد می شود ودر صورت آبی شدن این مقدار زمین میزان در آمد از یکصدو نود میلیون تومان در حالت دیم به یک میلیارد تومان افزایش می یابد .


خبرگزاری دانشجویان ایران - منطقه لرستان

مدیر آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت : امسال بالغ بر 59 هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز خواهند شد .

به گزارش خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران-منطقه لرستان ، مهندس طاهری با اعلام این خبر اعلام داشت : با برنامه ریزیهای صورت گرفته 59500 هکتار از اراضی کشاورزی استان طی سالجاری به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز خواهند شد .


وی با اشاره به اعتبار هزینه شده این طرح بیان داشت : جهت اجرای این طرح اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و800 میلیون ریال هزینه می شود .


طاهری تصریح کرد : با اجرای طرح سیستم آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی استان علاوه بر افزایش بهره وری ، 2 هزار فرصت شغلی جدید نیز ایجاد می شود .

منبع :http://lorestan.isna.ir/mainnews.php?ID=News-15521

نویسنده: سجاد - پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧

مدیر آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی لرستان اعلام کرد :
اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در 5950 هکتار از اراضی استان


خبرگزاری دانشجویان ایران - منطقه لرستان

تا پایان سالجاری 5950 هکتار سیستم آبیاری تحت فشار در لرستان اجرا می شود .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه لرستان ، مدیر آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی استان با اعلام این خبرافزود : از محل اعتبارات تملک دارایی های استان وشهرستان خرم آباد 9 میلیارد و330 میلیون تومان در قالب 157 پروژه کشاورزی انجام می شود .


مهندس طاهری مقدم افزود: جهت اجرای سیستم آبیاری تحت فشار بالغ بر 9 میلیارد و800 میلیون تومان از محل کمکهای فنی اعتباری آبیاری تحت فشار در رابطه با خشکسالی نیز هزینه می شود .


وی با اعلام اینکه تا پایان سال جاری در 5 هزار و950 هکتار از اراضی دیم استان سیستم آبیاری تحت فشار اجرا می شود اظهار داشت : تا کنون در 17 هزار و300 هکتار از اراضی دیم استان آبیاری تحت فشار اجرا شده است .


مدیر آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی لرستان یادآور شد : با اجرای 5950 هکتار سیستم آبیاری تحت فشار برای 1980 نفر شغل ایجاد می شود ودر صورت آبی شدن این مقدار زمین میزان در آمد از یکصدو نود میلیون تومان در حالت دیم به یک میلیارد تومان افزایش می یابد .


خبرگزاری دانشجویان ایران - منطقه لرستان

مدیر آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت : امسال بالغ بر 59 هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز خواهند شد .

به گزارش خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران-منطقه لرستان ، مهندس طاهری با اعلام این خبر اعلام داشت : با برنامه ریزیهای صورت گرفته 59500 هکتار از اراضی کشاورزی استان طی سالجاری به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز خواهند شد .


وی با اشاره به اعتبار هزینه شده این طرح بیان داشت : جهت اجرای این طرح اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و800 میلیون ریال هزینه می شود .


طاهری تصریح کرد : با اجرای طرح سیستم آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی استان علاوه بر افزایش بهره وری ، 2 هزار فرصت شغلی جدید نیز ایجاد می شود .

منبع :http://lorestan.isna.ir/mainnews.php?ID=News-15521

نویسنده: سجاد - پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧

مدیر صنایع کشاورزی ومکانیزاسیون جهاد کشاورزی لرستان اعلام کرد :
واگذاری 14200 میلیون ریال تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای صنایع کشاورزی استان

خبرگزاری دانشجویان ایران - منطقه لرستان

14200 میلیون ریال تسهیلات سرمایه در گردش بین واحدهای صنایع کشاورزی لرستان واگذار شد .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه لرستان ، مدیر صنایع کشاورزی ومکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اعلام این خبرافزود : در سال جاری 14200 میلیون ریال سرمایه در گردش بین 26 واحد صنعتی کشاورزی استان توزیع شده است .


مهندس نعمت الهی افزود : این مبلغ جهت تهیه مواد اولیه در اختیار واحدهای فوق قرار گرفته است .


وی با بیان اینکه مبلغ فوق از طریق دفتر صنایع تبدیلی وتکمیلی وزارت جهادکشاورزی جهت واحدهای صنایع کشاورزی استان اختصاص یافته عنوان داشت : مبلغ در نظر گرفته شده از طریق بانک تجارت در اختیار متقاضیان قرار گرفته است .

منبع : http://lorestan.isna.ir/mainnews.php?ID=News-15755

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧

 

هفته  بسیج بر دانشجویان بسیجی گرامی باد

ایران اسلامی با شعار وبا پیگیری اهداف وآرمانهای اسلامی والهی به یک ملت بی نظیر ومطرح در جهان تبدیل شده است .


به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)-منطقه لرستان ، مراسم حماسه عزت وپایداری با حضور سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نماینده ولی فقیه در لرستان ، استاندار ، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ، فرماندهان ونیروهای بسیج سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در استادیوم تختی خرم آباد برگزار شد .


در این مراسم سردار سر لشکر محمد علی جعفری گفت :امروز ایران اسلامی با اقتدار وبا عظمت تر ازهمیشه در جهان مطرح وبا شعار اسلام وبا پیگیری اهداف وآرمانهای الهی اسلامی به یک ملت بی نظیر تبدیل شده است.


فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد : دشمنان اسلام به صورت علنی وغیر علنی به پیروزی انقلاب اسلامی ایران اقرار کرده اند واین به خاطر استقامت ، پایداری ورشادتهایی است که بسیجیان در دوره های گذشته وامروز از خود نشان دادند .


وی گفت : در جنگ تحمیلی عراق وایران ، دشمنان اهداف شومی را دنبال می کردند وآن ملحق شدن استان خوزستان به عراق بود وهدف اصلی آنها ضربه وارد کردن به نظام نوپای ایران اسلامی بود که به خاطر استقامت ودلاوری وحضور گسترده بسیج ومخصوصا بسیجیان لرستان ، دشمن به این اهداف نرسید .


وی با اشاره به رشادتها ، دلاوریها وحضور گسترده قوم لر در جبهه های حق علیه باطل اظهار داشت : تعداد گروههای لرستانی در جبهه ها از همه بیشتر بود و وجود بیش از 6000 هزار شهید لرستان گویای این واقعیت است .


وی با اشاره به نقش تیپ 57 حضرت ابوالفضل (ع) در عملیات کربلای 5 گفت : رشادتها وپایمردی نیروهای لرستانی بر کسی پوشیده نیست .


سردار سرلشکر جعفری با اشاره به پایداری مردم جنوب لبنان گفت : شیعیان جنوب لبنان با درس والگو گرفتن از مردم ایران ، استقامت وپایداری را سر لوحه کار خود قرار داده و در مقابل بزرگترین قدرت نظامی منطقه ایستادگی کردند وآنها را شکست دادند واین یکی از افتخارات بزرگ جهان اسلام ، مذهب شیعه وانقلاب اسلامی است .


وی گفت : امروز مردم همه جهان به دنبال الگو گیری از پایداری ، استقامت واعتقادات بالای ملت مسلمان وشیعیان ایران هستند وآنهایی که با استکبار جهانی مشکل دارند به دنبال تشکیل هسته های مقاومت مردمی یابسیج هستند. سردار سر لشکر جعفری افزود : این ملتها باید بسیج وبسیجی را در کنار اعتقادات وباورهای عمیق تشیع جستجو کنند .


وی با اشاره به رابطه امام (ره) با امت ورابطه مقام معظم رهبری با بسیج گفت : این رابطه یک الگوی بسیار درخشان وشگفت انگیز در جهان است وهمه ملتهای تحت ستم بدنبال چنین رابطه ای هستند .


وی گفت : الگوی حزب الله همان الگوی بسیجی خودمان در 8 سال دفاع مقدس است وحزب الله باید توسعه وگسترش یابد .


وی برکات دیگر بسیج در ایران اسلامی را کمک به برقراری امنیت پایه ای در جامعه برشمرد وگفت : بدون تردید صحنه های آینده انقلاب به حماسه وسخت کوشی ومقاومت بیش از پیش بسیج نیاز دارد وبزرگترین اصالت بسیج امروز ما ، درس گرفتن از رشادت واستقامت گذشتگان وآمادگی لازم در برابر هر تهدید وتوطئه دشمنان است .


وی اظهار داشت : اگر افراد در عرصه های علمی ، پژوهشی ، اقتصادی و فرهنگی ، تفکر بسیجی داشته باشند در همه این عرصه موفق خواهیم بود وامروز تنها با شعار نمی توانیم به اهداف وراه شهدا ادامه دهیم بلکه باید بیش از گذشته فکر بسیجی را در خودمان بسازیم .


سردار سر لشکر جعفری یادآور شد : آرمان های امام (ره) وشهیدان ، همان جوهره اسلام است که امروز در جهان در حال گسترش وترویج است وهمه این پیروزیها مرهون پایداری و رشادت مردم ایران در سایه رهبری امام راحل ومقام معظم رهبری است ودر این راه که راه الهی ، ائمه ، شهدا وامام (ره) است باید مجاهدت بیشتری از خود نشان دهیم .


وی اصولگرایی را دفاع از ارزشهای اسلامی دانست وگفت : اصولگرایی چیزی جز حفظ ارزشها وآرمانهای انقلاب وشهیدان وامام (ره) نیست وباید پایدارتر از همیشه در مقابل دشمن بایستیم .


گفتنی است در پایان مراسم رژه توسط بسیجیان انجام شد .

 

نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧
واکنش‌ زنجیره‌ پلی‌مراز PCR
ارایه کننده: سحر میرشاهی | در تاریخ : December 10, 2006 | موضوع : علوم کشاورزی |
آرش جوانمرد

‌‌‌‌مسئله‌ اصلی‌ در بررسی‌ یک‌ ژن‌ خاص‌ مشکل‌ هدف‌ گیری‌ آن‌ در یک‌ ژنوم‌ پیچیده‌ که‌ ممکن است‌ بیش‌ از صد هزار ژن‌ داشته‌ باشد است. بسیاری‌ از روشها در ژنتیک‌ ملکولی‌ به‌ این‌ مشکل‌ فائق‌آمده‌اند. تکنیکPCR ‌ در اواسط‌ دههِ 1980 در دپارتمان‌ ژنتیک‌ انسانی‌ بوسیلهِKaru Mullis ابداع‌و برای‌ تکثیر ژن‌ کم‌ خونی‌ داسی‌ شکل‌ و بتاگلوبین‌ انسانی‌ مورد استفاده‌ قرار گرفتSaiki(1985) از پژوهشگران‌ شرکت‌ مهندسی‌ ستوساشکالات‌ موجود را رفع‌ کرد وروش متداول‌ کنونی‌ را ابداع‌ نمود.


سحر میرشاهی

مدیر سایت / فارغ التحصیل مهندسی علوم و صنایع غذایی از دانشگاه شهید چمران اهواز


View Profile >
 حقوق‌ تجاری‌ این‌ اختراع‌ اینک‌ به‌ شرکت‌ هافمن‌ - روچت تعلق‌ داردKaru Mullis در سال‌ 1993 موفق‌ به‌ کسب‌ جایزهِ نوبل‌ شیمی‌ گردید. واکنش‌ زنجیرهِ پلی‌ مراز یک‌روش‌ آزمایشگاهی‌ است‌ که‌ به‌ منظور تولید انبوه‌ قطعه‌ خاص‌ و انتخابی‌ ازDNA به‌ کار می‌رود.‌‌‌واکنش‌ مبتنی‌ بر تکثیر آنزیمی‌ قطعه‌ای‌ ازDNA است‌ که‌ با استفاد از دو آغازگر چند نوکلئوتیدی‌ که‌ مکمل‌ پایانهِ َ5 هر دو رشته‌ مورد نظر هستند، صورت‌ می‌گیرد تا کپی‌ شدن‌ الگوی‌DNA توسط‌ آنزیم‌ پلیمراز امکان‌پذیر شود در سال‌ 1985 تنها سه‌ مقاله‌ علمی‌ در زمینهPCR ‌گزارش‌ شده‌ بود. پنج‌ سال‌ بعد از آن‌ این‌ روش‌ در هزاران‌ آزمایشگاه‌ استفاده‌ گردید و تاکنون‌ هزاران‌مقاله‌ و دهها کتاب‌ مستقل‌ به‌ این‌ موضوع‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ دانشگاه‌ آکسفوردحتی‌ مجله‌ای‌ به‌ نامPCR ‌ منتشر می‌سازد .
‌‌‌‌به‌ عقیده‌ بیولوژیستهاPCRوسیله‌ای‌ است‌ که‌ سوزنی‌ را در کوهی‌ از کاه‌ پیدا می‌کند.PCR از نظر اصولی‌ عملی‌ تشابه‌ زیادی‌ به‌ همانند سازیDNA ‌ دارد و در واقع‌ برگرفته‌ از آن‌ است‌بطورکلی‌ دو فرق‌ بینPCR ‌ و همانندسازی‌ وجود دارد: همانند سازی‌ در بدن‌ در دمایc ‌37با آنزیم‌DNA پلی‌ مراز و آنزیمهای‌ دیگر صورت‌ می‌گیرد درPCRبه‌ علت‌ نیاز به‌ درجه‌ حرارت‌ بالا جهت‌واسرشت‌ شدن‌ از آنزیم‌ مقاوم‌ به‌ حرارت‌ همانندTaqاستفاده‌ می‌شود و به‌ جای‌ سایر آنزیمها ازتغییرات‌ درجه‌ حرارت‌ استفاده‌ می‌شود.

مقایسه‌ تکثیر ژن‌ از طریق‌ کلونینگ‌ باPCR
- در کلونینگ‌ هفته‌ها یا ماهها وقت‌ برای‌ تکثیر قطعهDNA ‌ لازم‌ است، در حالیکه‌ درPCR قطعات‌ خاصDNA از ژنومی‌ پیچیده، ظرف‌ چند ساعت‌ بدست‌ می‌آید.
- ‌‌‌‌درPCRمقادیر بسیار کمی‌ ازDNAبرای‌ تکثیر موردنیاز است‌ درحالیکه‌ در روشهای استاندارد کلونینگ‌ وتجزیه‌ وتحلیلهای‌ بیولوژی‌ ملکولی‌ به‌ چند میلیون‌ قطعه‌ ازDNAاحتیاج‌ است.
‌‌‌‌ - برای‌ کلون‌ کردن،DNAتا حد امکان‌ باید خالص‌ باشد ولی‌ برایPCR ‌ خلوصDNAاهمیت‌ زیادی‌ ندارد
‌‌‌‌- تکثیرDNAدرPCRدر محیط‌ عاری‌ از سلول‌ صورت‌ می‌گیرد ولی‌ کلونینگ‌ به‌ سلولهای زنده‌ نیاز دارد.
‌‌‌‌- یکی‌ از مزایایPCR ‌ سرعت‌ آن‌ است‌ پلیمرازTaqمی‌تواند توالی‌هایی‌ متجاوز از هزارجفت‌ باز را در ظرف‌ مدت‌ کمتر از یک‌ دقیقه‌ تکثیر نماید.
‌‌‌‌- درPCRنیازی‌ به‌ جدا کردن‌ قطعه‌ مورد نظر از محل‌ استقرارش‌ در DNAنمی‌باشدحالیکه‌ این‌ محدودیت‌ در روشهای‌ کلونینگ‌ وجود دارد.

اصول‌ و مبانیPCR ‌
‌‌‌‌واکنش‌ زنجیره‌ پلی‌مراز مبتنی‌ بر تکثیر آنزیمی‌ قطعه‌ای‌ ازDNA است‌ که‌ با استفاده‌ ازآغازگر صورت‌ می‌گیرد. طول‌ آغازگر بایستی‌ به‌ اندازهِ کافی‌ بزرگ‌ باشد تا توالیهای‌ مشابه‌ به‌ آنها درنواحی‌ غیر هدف‌ یافت‌ نگردد پرایمرها دو عمل‌ را انجام‌ می‌دهند.اندازه‌ قطعات‌ تکثیر شونده‌ را مشخص‌ می‌کنند،محل ‌ ژنی‌ که‌ باید تکثیر شود را مشخص‌ می‌کنند.‌‌‌‌بعد از اتصال‌ آغازگر به‌ مکملهای‌ خود در توالی‌ هدف، انتهای‌ هیدروکسیل‌ َ3 آنها رو به‌ سوی ناحیه‌ هدف‌ قرار می‌گیرد.
PCR‌‌‌‌ طی‌ سه‌ دورهِ متوالی‌ واسرشت‌ سازیرشتهِ الگو، اتصال‌ آغازگر و بسط توسط آنزیم‌ پلی‌مراز انجام‌ می‌گیرد.
‌‌‌‌در چرخه‌ اول‌ و دوم‌ فرآوردهِ حاصل‌ از بسط‌ دارای‌ طول‌ مشخصی‌ نیست. در چرخه‌ سوم قطعاتی‌ ساخته‌ می‌شود که‌ طول‌ آنها مشخص‌ است‌ از چرخهِ چهارم‌ تکثیر به‌ صورت‌ نمائی‌ است‌

پارامترهای‌ سیکلی‌
‌‌‌‌روشPCR ‌ بطوردستی‌ (بوسیله‌ حمام‌ آبی) و هم‌ بطور اتوماتیک‌ و با ترموسایکلر صورت می‌گیرد. ابتدا با حرارت‌ 90-94(در30 ثانیه) دو رشتهDNA ‌ از یکدیگر جدا می‌شود و سپس‌ بامختصری‌ برودتc ‌30-65بمدت‌ (30ثانیه) پرایمرها به‌ مکملهای‌ خود درروی‌ رشتهDNA ‌ متصل‌می‌شوند وبه‌ دنبال‌ آن‌ با رساندن‌ دما به‌ 57-70(5-2 دقیقه) شرایط‌ برای‌ گسترش‌ پرایمرهای‌چسبیده‌ بوسیلهِ آنزیم‌ تک‌ پلی‌مراز فراهم‌ می‌شود.زمان‌ شیب‌ حرارتی‌ یا زمانی‌ که‌ درجه‌حرارت‌ از مقداری‌ به‌ مقدار دیگر عوض‌ می‌شود بستگی‌ به‌ نوع‌ دستگاه‌ به‌ کار برده‌ شده‌ دارد برای‌اطمینان‌ از اینکه‌ نمونه‌ها به‌ درجه‌ حرارت‌ مورد نظر رسیده‌اند مدت‌ زمان‌ پرش‌ حرارتی‌ بوسیلهِاندازه‌گیری‌ ترمومتر نمونه‌ درطی‌ یک‌ آزمایش‌ تکثیرانجام‌ می‌شود .گرمای‌ غیرکافی‌ درطی‌مرحله‌ واسرشت‌ یکی‌ ازعلتهائی‌ است‌ که‌ باعث‌ شکست‌ در واکنشPCR ‌ می‌گردد

استخراجDNA ‌ برایPCR ‌
‌‌‌‌نقطهِ شروع‌ بسیاری‌ از روشهای‌ بیولوژی‌ مولکولی‌ ضرورت‌ جداسازیDNAبا کیفیت‌ عالی است. معمولا کیفیتDNA ‌ با عواملی‌ از قبیل‌ عدم‌ آلودگی‌ ناشی‌ ازRNA، پروتئین، لیپید و سایرساختارهائی‌ که‌ برای‌ آنزیمهای‌ برشی‌ و پلی‌ مرازها مزاحمت‌ ایجاد می‌کنند سنجیده‌ می‌شود. به‌علت‌ بزرگ‌ بودن‌ اندازهِDNAومی‌ در پستانداران، روشهای‌ استخراجDNA ‌ باید حداقل‌ استرس‌مکانیکی‌ را در طی‌ استخراج‌ ایجاد نمایند.‌‌‌‌معمولإ روشهائی‌ که‌ در آنها چندین‌ شوینده‌ همچونSDS ‌ وtritonX100 استفاده‌ می‌شود.
که‌ نقش‌ آنها لیز نمودن‌ سلول‌ و کمک‌ به‌ از بین‌ بردن‌ پروتئین‌ متصل‌ بهDNA ‌ می‌باشد. پروتئین‌زدائی‌بیشتر از طریق‌ پروتیئنازK صورت‌ می‌گیرد که‌ این‌ ماده‌ در بافر لیز کننده‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.این‌ آنزیم‌ در حضورSDSدر دمایc ‌56-65 فعالیت‌ دارد تحت‌ این‌ شرایط‌ پروتئین‌ بهتر واسرشت‌می‌شود برعکس‌ در همین‌ شرایط‌ آنزیمهای‌ دیگر مثلDNAase ‌ دناتوره‌ می‌شود.‌‌‌‌متعاقب‌ استفاده‌ از پروتیئنازKاز ایزوپروپانول‌ برای‌ از بین‌ بردن‌ موِثر پروتئین‌ها استفاده می‌شود و باقیمانده‌ پروتئین‌ و لیپید نیز بطور موِثر از طریق‌ کاربرد فنل‌ و کلروفورم‌ از بین‌ می‌رودآلودگیRNA ‌ از طریق‌ تیمار کردن‌ نمونه‌ با RNAase از بین‌ می‌رود.‌‌‌‌در روشهای‌ دیگر بعد از پروتئینازK از نمک‌ اشباع‌ برای‌ رفع‌ آلودگی‌ پروتئین‌ استفاده‌ می‌شود در استخراجDNA ‌ از هپارین‌ برایPCR ‌ بهتر است‌ استفاده‌ نشود چون‌ هپارین‌ از فعالیتTaq ‌ پلی‌مراز جلوگیری‌ می‌کند .‌‌‌‌وجودEDTAحداقلmM ‌2در بافر استخراج‌ باعث‌ می‌شود که‌ کوانزیمهای‌ آنزیمAase ‌ DN‌باEDTAشلات‌ شود و از تجزیه‌ تصادفیDNA‌جلوگیری‌ نماید.

تعداد سیکلPCR ‌:
‌‌‌‌بعضی‌ از راهنمایی‌ها برای‌ تعداد سیکلها در مقابل‌ غلظت‌ الگوی‌ آغازی‌ چنین‌ پیشنهاد شدهاست.

طراحی‌ آغازگر:
‌‌‌‌قواعد مشخصی‌ برای‌ اینکه‌ بتوان‌ با اطمینان‌ یک‌ جفت‌ پرایمر موِثر را انتخاب‌ کرد وجودندارد. در حال‌ حاضر پرایمر بیش‌ از هر عامل‌ دیگری‌ عامل‌ موفقیت‌ یا شکست‌ در یک‌ واکنش‌تکثیری‌ است. بعضی‌ قواعد راهنمایی‌های‌ مفیدی‌ را در مورد طراحی‌ آغازگر می‌کنند که‌ ذیلاإ به‌ آنهااشاره‌ شده‌ است.
- طول‌ متوسط‌ هر پرایمر بین‌ 18- 30جفت‌ باز پرایمر با طول‌ کوچک‌ اتصال‌ غیراختصاصی‌ را افزایش‌ و پرایمر بزرگتر سرعت‌ هیبریداسیون‌ را کم‌ می‌کند
مقدارG-C دو پرایمر با هم‌ مشابه‌ بوده‌ و حدود 50-60 درصد باشد.
- آغازگرها را باید از نظر مکمل‌ بودن‌ با هم‌ کنترل‌ شوند.
‌‌‌‌پرایمر دایمر یا آغازگر دوتائی‌ یک‌ تکثیر مصنوعی‌ است‌ که‌ اغلب‌ در محصولPCR ‌ مشاهده می‌شود و عبارتست‌ از یک‌ قطعهِ دو رشته‌ای‌ که‌ طول‌ آن‌ تقریبا به‌ مجموع‌ دو پرایمر نزدیک‌ است‌ وهنگامی‌ مشاهده‌ می‌شود که‌ یک‌ پرایمر توسط‌ آنزیم‌ پلیمراز به‌ روی‌ پرایمر دیگر گسترش‌ یابدمکانیزم‌ واقعی‌ که‌ چگونه‌ پرایمر دایمر تشکیل‌ می‌شود بدرستی‌ مشخص‌ نیست. پرایمرها با انتهای‌مکمل‌ َ3 مستعد تشکیل‌ دایمر هستند. ضعف‌ در آنزیمTaq ‌ باعث‌ پلیمریزاسیون‌ مستقیم‌ الگوی‌غیرهدف‌ شود. در هر حال‌ چنانچه‌ پرایمر دایمر بعنوان‌ مانعی‌ مشاهده‌ شوند می‌توان‌ آن‌ را تاحدودی‌ با غلظت‌ حداقل‌ پرایمر و آنزیم‌ کاهش‌ داد.
- در انتهای‌ َ3 پرایمر باید حداقلC ‌ یاGقرار گیرد در توالی‌هائی‌ پرایمرهائی‌ که‌ انتهای‌ َ3 آنها غنی‌ا زG+C می‌باشد احتمال‌ اتصال‌ اشتباهی‌ افزایش‌ می‌یابد
- باید تا حد امکان‌ از توالیهای‌ پالیندرومیک‌ داخل‌ پرایمرها جلوگیری‌ کرد.
- نسبت‌ چهار نوکلئوتید در آغازگر حتی‌المقدور یکسان‌ باشد.
- آغازگر به‌ توالی‌ تکرار شونده‌ ختم‌ نشود.
- دمایTm ‌ دو آغازگر نزدیک‌ هم‌ باشد .
- حدمجاز دمای‌ اتصال‌ پرایمر طراحی‌ شده‌باید بین‌ 65-55 باشد. دمای‌ تکثیرایده‌آل‌ 62-72می‌باشد.
‌‌‌‌درجه‌ حرارتی‌ که‌ پرایمر بهDNA ‌ الگو متصل‌ می‌شود به‌ طول‌ آغازگر و مقدارGC آن‌ بستگی دارد برای‌ پرایمرهای‌ حاوی GC ‌50% و دارای‌ 20 نوکلئوتید، دمای‌ 55 درجه‌سانتیگراد پیشنهادمی‌شود برای‌ افزایش‌ اختصاصی‌ عمل‌ کردن‌ آغازگر حتی‌ ممکن‌ است‌ دماهای‌ بالاتری‌ هم‌ موردنیازباشد.
‌‌‌‌برای‌ اینکه‌ هر پرایمر با رشته‌ الگوی‌ خودش‌ هیبرید شود لازم‌ نیست‌ که‌ عینا و کاملا مکمل رشتهِ الگو باشد برای‌ طراحی‌ پرایمر اغلب‌ از برنامه‌های‌ کامپیوتری‌ ویژه‌ استفاده‌ می‌شود فاصله‌ بین‌پرایمرهایی‌ که‌ باDNAی‌ هدف‌ هیبرید می‌شود بطور معمول‌ کمتر از 15 کیلو باز می‌باشد.‌‌‌‌در حقیقت‌ یک‌ کاهش‌ اساسی‌ در سنتز موِثر هنگامی‌ که‌ محصول‌ تکثیر متجاوز ا زb 1000می‌شود، مشاهده‌ می‌گردد. به‌ همین‌ دلیل‌ طول‌ قطعه‌ مورد تکثیر درPCRنباید بیش‌ ازKb3 باشد وحدمطلوب‌ کمتر ازKb1می‌باشد ‌‌‌‌تکثیر قطعات‌ بسیار طویل‌ و بالایKb ‌40 مقدور است‌ اما نیاز به‌ روشهای‌ ویژه‌ای‌ دارد.

دمای‌ ذوب‌ آغازگر
‌‌‌‌دمای‌ اتصال‌ باید بقدر کافی‌ پایین‌ باشد تا پرایمر وDNA الگو قادر به‌ اتصال‌ باشند و از سوی دیگر باید به‌ قدر مناسب‌ بالا باشد تا از تشکیل‌ اتصالات‌ غیراختصاصی‌ جلوگیری‌ کند. دمای‌ اتصال‌از روی‌ شاخصی‌ به‌ نام‌ درجه‌ حرارت‌ ذوب‌ محاسبه‌ می‌شود. دمای‌ ذوب‌ درجه‌ حرارتی‌ است‌ که‌ درآن‌ نیمی‌ از DNAبه‌ صورت‌ تک‌ رشته‌ای‌ درآمده‌ است. یکی‌ از مهمترین‌ مشخصاتTm ‌وابستگی‌ آن‌ به‌ ترکیب‌ بازیDNA ‌ استG. وC سه‌ پیوند هیدروژنی‌ و بازهای‌ آدنین‌ و تیمین‌ دوپیوند هیدروژنی‌ دارند. بنابراین‌ هر چقدر مقدار گوانین‌ و سیتوزین‌ درDNAبیشتر باشدTmبیشتراست. دمای‌ 2-1 درجه‌ سانتیگراد کمتر ازTmکافیست‌ که‌ هیبریداسیون‌ بین‌ پرایمر وDNAی‌ الگودر آن‌ صورت‌ گیرد. دمای‌ ذوب‌ بطور معمول‌ از طریق‌ فرمول‌ سادهِ زیر نیز محاسبه‌ می‌شود.
c ‌‌0Tm = ]4 * (G + C) + 2 * (A + T) برای‌ هر پرایمر 20 نوکلئوتیدی‌

‌‌‌‌دو پرایمر باید طوری‌ طراحی‌ شوند که‌ دارایTm ‌ یکسان‌ باشند در غیر اینصورت‌ درحرارت‌ مناسب‌ برای‌ یک‌ پرایمر برای‌ جفت‌ دیگر نامناسب‌ خواهد بود.‌‌‌‌بسیاری‌ از آزمایشگاهها دمای‌ چسبیدن‌ را از 5-3 درجه‌ سانتیگراد زیر دمای‌ ذوب(Tm) ‌ که‌ طریق‌ این‌ فرمول‌ محاسبه‌ شده‌است‌ درنظر می‌گیرند. از این‌ موضوع‌ نتیجه‌ گرفته‌ می‌شود که‌پرایمرهای‌ با طول‌ زیاد باعث‌ افزایش‌ بالا رفتن‌ اختصاصی‌ بودن‌ واکنش‌ نمی‌شود.
بعضی‌ از محققین‌ رابطه‌ زیر را برای‌ محاسبهTm ‌ پرایمر بکار می‌برند.
(FA)‌‌ 36/0/L) - 005(G + C) - ( 114/0 ]j+[ + 01Log)6/61 + 5/18Tm =
Kcl‌‌ غلظت‌ کاتیون‌ منو و لنتj=
‌‌طول‌ الیگو نوکلئوتیدL=
‌‌فرمامید که‌ یک‌ افزایندهِPCRاستFA =‌
‌‌‌‌بطور معمولPCR ‌ در غیاب‌ فرمامید انجام‌ می‌شود بنابراین‌ می‌توان‌ آن‌ را از آخر فرمول حذف‌ کرد. این‌ فرمول‌ برای‌ پرایمرهای‌ 07-41 بازی‌ مناسب‌ است.‌‌‌‌فرمول‌ دیگر برای‌ محاسبهTm ‌ پرایمر برای‌ نوکلئوتیدهایbp ‌20-35 مناسب‌ می‌باشدبصورت‌ زیر است.
(Ln)‌‌ 64/1 + 22Tp =
‌‌‌‌که‌ در آن( G + C ) + ( A + T ) = Ln ‌ 2 طول‌ پرایمر وTPدمای‌ مناسب‌ اتصال‌ اس
غلظت‌ پرایمرها و روش‌ اندازه‌گیری‌ آن‌
‌‌‌‌غلظت‌ پرایمر بین‌ 50/0 تا 5/0 میکرومول‌ و حد مطلوب‌ 6/0 - 1/0 برای‌ یک‌ واکنش25 میکرولیتری‌ می‌باشد. غلظت‌ بالای‌ پرایمر باعث‌ بسط‌ غیراختصاصی‌ و پرایمر- دایمر می‌شود.بعضی‌ از منابع‌ روش‌ زیر را برای‌ محاسبه‌ غلظت‌ پرایمر پیشنهاد کرده‌اند‌‌‌‌برای‌ انجام‌ این‌ محاسبه‌ ابتدا لازمست‌ که‌ ضریب‌ تکثیر مولی‌ پرایمر در 260 نانومتر محاسبه شود که‌ غلظت‌ مولی‌ می‌تواند با استفاده‌ از فرمول‌ زیر محاسبه‌ شود.روش‌ دیگر محاسبه‌ براساسOD ‌4می‌باشد.

اتصال‌ پرایمر
‌‌‌‌دما و مدت‌ زمان‌ لازم‌ برای‌ اتصال‌ پرایمر به: 1) طول‌ پرایمر، 2) ترکیب‌ نوکلئوتید3) غلظت‌ پرایمر بستگی‌ دارد.‌‌‌‌با توجه‌ به‌ طیف‌ فعالیت‌ آنزیمTaq ‌ پلی‌مراز که‌ در محدوده‌ 58-02 درجه‌ سانتیگراد می‌باشددمای‌ اتصال‌ در محدودهِ 72-55 درجه‌ سانتیگراد بطور معمول‌ بهترین‌ نتیجه‌ را می‌دهد افزایش‌دمای‌ اتصال‌ بسط‌ غیراختصاصی‌ را در انتهای‌ َ3 پرایمر کاهش‌ می‌دهد. دمای‌ پایین‌ تکثیر همراه‌ باغلظت‌ اختصاصی‌ بودن‌ واکنش‌ را کاهش‌ می‌دهد

بسط‌ پرایمر
‌‌‌‌مدت‌ زمان‌ بسط‌ بستگی‌ به‌ عوامل: 1) طول‌ توالی‌ هدف، 2) غلظت‌ توالی‌ هدف‌ و 3) دمای تکثیر دارد.‌‌‌‌بسط‌ پرایمر بطورمعمول‌ دردمای‌ 72 درجه‌ سانتیگراد انجام‌ می‌شود یک‌ زمان‌ بسط‌ دقیقه‌ای‌ در 72 درجه‌ سانتیگراد برای‌ فرآورده‌های‌ معادل‌ 2 کیلو باز کافیست‌

بافرPCR
‌‌‌‌متداولترین‌ بافرPCRکه‌ همراه‌ با تک‌ پلی‌ مراز استفاده‌ می‌شود حاوی‌ غلظت‌ 10 برابرکه‌ قبل‌ از استفاده‌ باید به‌ نسبت‌ (10:1) رقیق‌ شود این‌ بافر حاوی‌ اجزای‌ زیر است.
‌‌‌‌برای‌ یک‌ واکنشPCR ‌، غلظتTris - Cl ‌،mM 05-01 می‌باشد KClبا غلظت‌ در حدmM05را می‌توان‌ در مخلوط‌ واکنش‌ بمنظور آسان‌ شدن‌ اتصال‌ پرایمر به‌ رشته‌ الگو اضافه‌ کردNaCl با غلظتmM ‌05 یاKCl با غلظت‌ بیش‌ ازmM 50 اثر باز دارندگی‌ بر روی‌ فعالیت‌ آنزیم‌ تک‌ پلی‌ مرازدارند.

غلظت‌ منیزیم‌
‌‌‌‌غلظت‌ منیزیم‌ در تکثیر اختصاصی‌ و نیز فعالیت‌ آنزیمTaq ‌ پلی‌ مراز موِثر استPCR . بایستی‌ دارای‌ 5/0 تا 5/2 میلی‌ مول‌ منیزیم‌ باشد حضورEDTAدر مقدار منیزیم‌ اشکال‌ ایجادمی‌کند غلظتMgCl2‌ در مخلوط‌ نهائی‌ واکنش‌ می‌تواند متغیر باشد معمولاإ میزان‌ بهینه‌ آن‌ درمحدودهِ 5-5/0 میلی‌ مول‌ است.‌‌‌‌یون‌ +2Mgدو عمل‌ انجام‌ می‌دهد: اول‌ اینکه‌ باdNTPیک‌ ترکیب‌ قابل‌ حل‌ ایجاد می‌کنند،دوم‌ فعالیتTaq ‌ پلی‌ مراز را تحریک‌ می‌کند ‌‌‌‌معمولا کمبود +2Mg باعث‌ کاهش‌ بازده‌ و زیادی‌ آن‌ باعث‌ تکثیر غیراختصاصی‌ می‌شود.
آنجائی‌ کهdNTP ‌ می‌تواند به‌ +2Mgبچسبد، تعیین‌ دقیق‌ غلظت‌ منیزیم‌ به‌ غلظتdNTP‌بستگی‌دارد در غلظت‌ مناسب‌ منیزیم‌ و افزایشmM ‌6-4dNTP ،سرعت‌ سنتز تک‌ پلی‌ مراز 30-20 درصدکاهش‌ می‌یابد.

دی‌اکسی‌ نوکلئوزیدتری‌ فسفاتهاdNTP))
dNTP‌‌‌‌ به‌ دو صورت‌ منفرد یا مخلوطی‌ از چهارdNTPتهیه‌ می‌شودpH . اکثر محلولهایاستوک‌ باNaOHبه‌ 5/7 رسانده‌ می‌شود.PCRمعمولا با غلظت‌ حدود میلی‌مول،dNTP100 انجام‌ می‌گیرد اما غلظت‌ مناسبdNTP بستگی‌ به‌ غلظتMgCl2‌، غلظت‌ پرایمر، طول‌ محصول‌ تکثیر شده‌ و تعداد سیکلهایPCR‌دارند. محلولهای‌ پایهdNTP‌در 20- درجه‌ سانتیگراد نگهداری‌ می‌شود. و این‌ محلولهای‌ پایه‌dNTP باید تا 7pH=خنثی‌ شود و از طریق‌ اسپکتوفتومتر تعیین‌ غلظت‌ شوند.‌‌‌‌در کارهای‌ مولکولی‌ توصیه‌ می‌شود که‌ در محلول‌ کار، از هرdNTPیک‌ میلی‌ مول‌ موجودباشد ‌‌‌‌برای‌ به‌ حداقل‌ رساندن‌ خطاها هرنوعdNTP ‌ باید درغلظت‌های‌ مساوی‌ بکاربرده‌ شوند یعنی از علل‌ بسط‌ غیراختصاصی‌ غلظت‌ کمتر از یک‌ میکرومولdNTP ‌ یا غلظت‌ کم‌ یکی‌ از بازها است‌‌‌‌ترکیب‌ دمای‌ بالا بسط‌ و اتصال‌ بالای‌ 55 درجه‌ و غلظت‌ پایین‌ 50-10 میکرومولdNTP ‌باشد.باعث‌ بیشترین‌ دقت‌ در فرآوردهِ نهاییPCR‌ می‌شود

آنزیمهای‌ پلی‌مراز
DNA‌‌‌‌ پلی‌ مرازها آنزیمهائی‌ هستند که‌ با استفاده‌ از منومرهای‌ دی‌اکسی‌ نوکلئوزیدتری فسفات‌ و با الگو قرار دادن‌ رشته‌ اصلی‌ ساخت‌ زنجیره‌ پلی‌ نوکلئوتیدی‌ را تسریع‌ می‌کنند. ساخت‌DNA معمولا از جهت‌ َ5 بطرف‌ َ3 است، زیرا پلی‌مریزاسیون‌ اغلب‌ از 5 آلفا فسفات‌ دزکسی‌نوکلئوتید تری‌فسفات‌ بطرف‌ پایانهِ 3 گروه‌ هیدروکسیل‌ رشتهDNA ‌ استDNA . پلی‌ مراز برخلاف‌RNA پلی‌مراز نیاز به‌ قطعهDNA ‌ کوچک‌ یا پرایمر برای‌ چسبیدن‌ به‌ توالی‌ مکمل‌ دارد DNA‌‌‌‌ پلی‌ مرازها قادر به‌ تکثیر قطعاتی‌ با حداکثر 004 جفت‌ باز می‌باشند و در دماهای‌ بالاعلت‌ حساس‌ بودن‌ این‌ آنزیم‌ نسبت‌ به‌ دما باید مرتباإ پلیمراز جدیدی‌ اضافه‌ شود. این‌ نحوه‌ عمل‌سرعت‌ و دقت‌ عمل‌ را پایین‌ می‌آورد.

DNA پلی‌مراز تگ‌
‌‌‌‌حسن‌ این‌ نوعDNA ‌ پلی‌ مراز درجه‌ حرارت‌ بالا (59-09 درجه‌ سانتیگراد) آن‌ است. علاوه بر این‌ آنزیم‌ تک‌ می‌تواند قطعاتDNA ‌ به‌ طول‌ 10 هزار جفت‌ را تکثیر کند.‌‌‌‌استفاده‌ ازDNA پلیمراز مقاوم‌ به‌ حرارت‌ حاصل‌ از باکتری‌ ترموس‌ آکواتیکوس‌ که‌ منشاءچشمه‌ آب‌ گرم‌ پارک‌ ملی‌ یلواستون می‌باشد باعث‌ ساده‌ و خودکار شدن‌ واکنش‌ می‌شود. پلی‌مرازهای‌ مقاوم‌ در برابر حرارت‌ موجب‌ شده‌اند که‌ بسط‌ اختصاصی‌ فرآوردهPCR ‌ بخاطر اتصال‌ وبسط‌ آغازگر در دمای‌ بالا افزایش‌ یابد.‌‌‌‌دمای‌ مناسب‌ برای‌ فعالیت‌ این‌ آنزیم‌ با توجه‌ به‌ الگویDNA ‌، برابر 80-75 درجه‌ سانتیگراداست. در دمای‌ 07 درجه‌ سانتیگراد بیش‌ از 65 نوکلئوتید در ثانیه‌ پلی‌ مریزه‌ می‌شود.

غلظت‌ آنزیم‌
‌‌‌‌غلظت‌ توصیه‌ شده‌ برای‌ تگ‌ پلی‌مراز بین‌ 5/2-1 واحد در صد میکرو لیتر واکنش‌ توصیه شده‌ است. در صورتیکه‌ غلظت‌ آنزیم‌ بسیار بالا باشد، فرآورده‌های‌ زمینه‌ای‌ غیراختصاصی‌ افزایش‌می‌یابد و پایین‌ بودن‌ بیش‌ از حد غلظت‌ نیز باعث‌ کم‌ شدن‌ فرآورده‌های‌ مورد نظر می‌شود. برای‌تکثیرDNAژنومی‌ یک‌ غلظت‌ بهینه‌ ازTaq معمولا حدود 4-1 واحد درصد میکرو لیتر واکنش‌توصیه‌ می‌شود.

اختصاصی‌ بودن‌ واکنش‌
‌‌‌‌آنزیم‌ مناسب‌ و کنترل‌ عواملی‌ از جمله‌ غلظت‌ آنزیم، غلظت‌ قطعات‌ آغازگر، همانندسازی‌درجه‌ حرارت‌ دقیق‌ و زمان‌ نگهداری‌ محیط‌ عمل‌ در یک‌ درجه‌ حرارت‌ معین‌ و تعداد چرخه‌ در هرآزمایش‌ همه‌ در اختصاصی‌ بودن‌ واکنش‌ اثر می‌گذارند.‌‌‌‌بطور کلی‌ عواملی‌ که‌ در کارآییPCR ‌ ایفای‌ نقش‌ می‌کنند عبارتند از:
غلظتMgCl2 ‌، کیفیت‌ و کمیتDNA‌ الگو، بافرPCR، غلظتdNTP‌، افزاینده‌هایPCR‌،بازدارنده‌هایPCR ‌،Nested PCR،PCR با شروع‌ داغ، تعداد سیکلPCR ‌ و دمای‌ اتصال‌پرایمر

مهار کننده‌ها و افزایش‌ دهنده‌هایPCR ‌
‌‌‌‌مواد لیست‌ شده‌ در جدول‌ ذیل‌ می‌توانند درPCR حاوی‌ نقش‌ باشند.‌‌‌‌ژلاتین‌ یا آلبومین‌ سرم‌‌100 نانوگرم‌ در 50 میکروگرم‌ واکنش‌‌‌فرمامید‌‌5%، ‌‌دی‌متیل‌ سولفوکساید‌‌(DMSO) 01-2%‌‌پیروفسفاتاز‌‌واکنش‌واحد 100/0 – 01،‌‌تترامتیل‌ آمونیوم‌ کلراید‌‌(TMAC) 001-01 میکرومول‌ ‌‌پلی‌اتیلن‌ گلایکول‌ 0006‌‌51-5 درصد،‌‌گلیسرول‌‌5-1 درصد،‌‌توین‌ 02‌‌5/2-1 درصد،‌‌پروتئین‌ ژن‌ 23‌‌2 نانومول‌،‌‌7 دی‌اَز - َ2‌dGTP-‌با 57% جایگزین‌،‌‌پروتئین‌ تک‌ رشته‌DNA ‌‌1واحد،‌‌کلی‌باسیل‌ ‌‌1 واحد، ‌‌بتائین‌‌5 میکروگرم‌ در میلی‌لیتر، ‌‌‌‌ژلاتین‌ یا آلبومن‌ سرم‌ حیوانی‌ به‌ غلظت‌ 100 میکروگرم‌ بر میلی‌ لیتر و شوینده‌ غیریونی‌ مانندتوین‌ 02 یا Laurth-21 (1/0 تا 50/0) درصد برای‌ ثبوت‌ پایداری‌ آنزیم‌ اضافه‌ می‌شود.DMSO‌‌‌‌ ساختمان‌ ثانویهDNA ‌ هدف‌ را کاهش‌ می‌دهد. آزمایشات‌ نشان‌ داد. بطور سطحی‌ اثر بازدارندگی‌ بر رویTaq ‌ داشته‌ و باعث‌ کاهش‌ بازده‌ کل‌ شده‌ است. شوینده‌های‌غیریونی‌ نظیرTritonX100 و توین‌20 تا غلظت‌ 5% مهار کننده‌ نیست‌ شوینده‌های‌ یونی‌ مانندسدیم‌ دودسیل‌ سولفات(SDS) ‌ فقط‌ در غلظت‌های‌ بسیار پایین‌ قابل‌ تحمل‌ است‌ و این‌ شوینده‌ باروش‌ استخراج‌ فنل‌ و رسوب‌ اتانل‌ قبل‌ ازPCR ازDNA حذف‌ می‌شود.SDS‌‌‌‌ در غلظت‌ 2-1 درصد استفاده‌ می‌شود در حالیکهTaq ‌ پلی‌مراز در غلظتهای‌ بالاتر. 1ر0درصدSDS مهار می‌شود.Taq‌‌‌‌ پلی‌مراز به‌ عمل‌ هضمی‌ پروتیئنازK حساس‌ است، بنابراین‌ پروتیئنازK بایستی‌ حذف یا غیرفعال‌ شود. دمای‌ 59 درجه‌ سانتیگراد برای‌ رسیدن‌ به‌ چنین‌ هدفی‌ کفایت‌ می‌کند. تیمار کردن‌حرارتی‌ و سپس‌ استخراج‌ بوسیلهِ فنل‌ پروتیئنازK را واسرشت‌ می‌کند. آثار باقیماندهِ فنل‌ می‌تواندباعث‌ مهارPCR شود که‌ توسط‌ کلروفورم‌ حذف‌ می‌شود.

شروع‌ داغ‌
‌‌‌‌چنانچه‌ لازم‌ باشد تعداد زیادی‌ نمونهِPCR آماده‌ گردد. ایجاد شرایط‌ یکنواخت‌ و مساوی برای‌ هر تیوپ‌ مشکل‌ است‌ علاوه‌ بر این‌ باز و بسته‌ کردن‌ تیوپ‌ برای‌ انجام‌ نمونه‌ برداری‌های‌مختلف‌ باعث‌ می‌شود که‌ خطر آلودگی‌ بالا رود. بنابراین‌ اجزای‌ واکنش‌ را بطور فیزیکی‌ با ماده‌ای‌ که‌بعنوان‌ مانع‌ بکار برده‌ می‌شود می‌توان‌ جدا کرد. هنگامیکه‌ این‌ ماده‌ در حین‌ بالا رفتن‌ دما ذوب‌می‌شود آن‌ ماده‌ عاملی‌ برای‌ مخلوط‌ شدن‌ تمام‌ اجزای‌ واکنش‌ بطور همزمان‌ در زمان‌ شروعPCR ‌می‌باشد
‌‌‌‌به‌ عنوان‌ مثال‌ در این‌ تکنیک‌ اجزای‌ ترکیب‌ شوندهPCR ‌ به‌ جزDNAپلی‌مراز و الگویDNAبا همدیگر مخلوط‌ می‌شوند. سپس‌ یک‌ عدد آمپلی‌ واکس‌ به‌ مخلوط‌ اضافه‌ می‌شود که‌ در80-75 درجه‌ به‌ مدت‌ 10-5 دقیقه‌ ذوب‌ می‌شوند سپس‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود که‌ قطعه‌ مومی‌ خنک‌و به‌ حالت‌ جامد درآید و اجزای‌ باقیمانده‌ واکنش‌ که‌ شاملDNA ‌ پلی‌مراز و الگویDNA ‌ و بافرمی‌باشد بر روی‌ قطعه‌ مومی‌ اضافه‌ و تیوپها در ترموسایکلر قرار داده‌ می‌شوند. اگر ما موم‌ را ذوب‌کنیم، اجزایPCR ‌ به‌ همدیگر مخلوط‌ می‌شود و موم‌ به‌ سمت‌ بالا و در سطح‌ مایع‌ قرار می‌گیرد.پس‌ از اتمامPCR ‌ تیوپها در دمای‌ زیر 35 درجه‌ خنک‌ می‌شوند و موم‌ به‌ حالت‌ جامد در می‌آید.

PCR آشیانه‌ای‌
PCR‌‌‌‌ آشیانه‌ای‌ یکی‌ از راههای‌ افزایش‌ دقتPCR ‌ می‌باشد. در این‌ روش‌ از دو نوع‌ پرایمر استفاده‌ می‌شود. ابتدا پرایمر اول‌ اضافه‌ می‌شود و باعث‌ تکثیر قطعاتی‌ ازDNAمی‌شود که‌ احتمال‌دارد به‌ میزان‌ دلخواه‌ اختصاصی‌ نباشد سپس‌ پرایمر دوم‌ اضافه‌ می‌شود که‌ خصوصیات‌ آن‌ تکثیرقسمت‌ داخلی‌تر یا بعبارت‌ دیگر اختصاصی‌تر می‌باشد.‌‌‌‌در واقع‌ جفت‌ پرایمر دوم‌ پرایمرهائی‌ هستند که‌ داخل‌ جفت‌ اولیه‌ هستند و قطعات‌ طویلتربوسیله‌ اولین‌ دورP CRتولید می‌شوند به‌ عنوان‌ یک‌ الگو برایPCR ‌ دوم‌ بکار می‌روند.

اثر فلات‌
‌‌‌‌کاهش‌ سودمندی‌ تکثیر و رسیدن‌ به‌ یک‌ سطح‌ ثابت‌ تکثیر در نتیجه‌ کاهش‌ مقدار آنزیم‌سیکل‌های‌ بعدی‌ را در اصط‌لاح‌ اثر فلات‌ در واکنش‌ تکثیری‌ گویند. این‌ فلات‌ درPCR باTaq خیلی‌دیرتر از واکنش‌ که‌ با آنزیم‌ کلنو انجام‌ می‌شود تشکیل‌ می‌شود و بطورکلی‌ اختصاصی‌ بودن‌ واکنش‌ راافزایش‌ می‌دهد.

آلودگیهایPCR ‌
‌‌‌‌در عملPCR ‌ باید از تکثیر آلوده‌کننده‌هایی‌ مانندDNA های‌ تکثیر شده‌ در آزمایشهای‌ قبل جلوگیری‌ به‌ عمل‌ آید. منابع‌ زیادی‌ برای‌ آلودگیPCR ‌ وجود دارد که‌ در جدول‌ زیر آمده‌ است

‌‌منابع‌ بالقوه‌ آلودگیPCR ‌
هود و تهیه‌ فیلترها‌‌، دستگاه‌ الکتروفوژ، لوله‌های‌ سانتریفوژ، وارد کردن‌ نوک‌ پپیت‌ به‌ ژل،ترموسایکلر، بلوک‌های‌ حرارتی، روشهای‌ جمع‌آوری‌ نمونه، آب‌ یا سیستم‌ خنک‌ کننده،‌ محیط‌ آزمایشگاه، پرسنل‌ آزمایشگاه، دستگاه‌ هموژنیزه‌ کننده‌ بافت‌

‌‌منابع‌ بالقوه‌ آلودگی‌
‌‌‌‌برای‌ جلوگیری‌ از آلودگیPCR ‌ آزمایشات‌ باید در هود ویژه‌ یا حداقل‌ قسمتی‌ از آزمایشگاه‌ صرفا به‌ اینکار اختصاص‌ داده‌ شده‌ قرار گیرد. تجهیزات‌ و محلولهائی‌ که‌ مرتب‌ درPCR کاربرد داردباید تحت‌ نگهداری‌ ویژه‌ باشد‌‌‌‌هر ماده‌ که‌ قابل‌ اتوکلاو کردن‌ است‌ باید استریل‌ شود و از دستکش‌ در تمام‌ مراحل‌PCR ‌استفاده‌ کرد و همچنین‌ عینک‌ و روپوش‌ آزمایشگاهی‌ نیز لازم‌ است. محلولهائی‌ مانند بافر وdNTP باید در سیستمهای‌ بسته‌ نگهداری‌ شود و برای‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌ محلول‌ پایه‌ را باید به‌ چندقسمت‌ تقسیم‌ نمود. در ذیل‌ بعضی‌ از روشها که‌ مانع‌ آلودگی‌ می‌شود ذکر شده‌ است‌
- اوراسیل‌ - ان‌ - گلیلوسیلاز (این‌ آنزیم‌ محصولات‌ قبلیPCR ‌ را از بین‌ می‌برد
- اشعه‌ ماوراء بنفش‌
- تیمار آنزیمی‌
- مدت‌ زمان‌ واسرشت‌ شدن‌
- درجه‌ حرارت‌ واسرشت‌ شدن‌
- تعداد چرخه‌
- استفاده‌ ازdUTP به‌ جایdTTP ‌،

روغنهای‌ معدنی‌
‌‌‌‌روغنهای‌ معدنی‌ سبک‌ برای‌ پوشاندن‌ مخلوطPCR ‌ و جلوگیری‌ از تبخیر به‌ کار می‌روند بطورکلی‌ حدود 60-40 میکرولیتر از روغن‌ به‌ 100 میکرولیتر از محلولPCR ‌ اضافه‌ می‌شود روغن‌همچنین‌ از آلودگی‌ نمونه‌ها جلوگیری‌ می‌کند چنانکه‌ سرپوش‌ ترموسایکلر گرم‌ شود احتیاجی‌ به‌پوشش‌ با روغن‌ نمی‌باشد روغن‌ را با پیپت‌ یا استخراج‌ با کلروفورم‌ براحتی‌ می‌توان‌ خارج‌ ساخت‌

منبع: آرش جوانمرد. بررسی چند شکلی ناحیه پروموتور ژن گیرنده هورمون رشد در گاوهای سیستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه تهران فارغ التحصیل رشته ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه تهران
http://www.parsbiology.com/discuss/article.aspx?AID=69&TID=4
نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧
نتقال ژن در بهبود گیاهان زراعی: چشم¬اندازی بر وضعیت حال و آینده
ارایه کننده: کریم سرخه | در تاریخ : January 8, 2007 | موضوع : علوم کشاورزی | تعداد بازدید : 2311
کریم سرخه ، بهروز شیران1، شهرام محمدی1، خلیل عالمی سعید2

چکیده
انتقال ژن یا جذب DNA فرایندی است که قطعه مشخصی از DNA ( معمولاً یک ژن خارجی وارد شده در پلاسمید باکتریایی) را به درون سلول¬ها وارد می¬نماید. در اصلاح نباتات، تکنیک¬های مرتبط با انتقال ژن از طریق تکثیر جنسی و رویشی به خوبی رایج می¬باشند. هدف از این تکنیک¬ها ایجاد تنوع ژنتیکی در جوامع گیاهی، انتخاب گیاهان برتر از نظر ژنهای کنترل کننده صفات مطلوب و همچنین حفظ تنوع واریته¬های گیاهی می¬باشد. با استفاده از تکنیک¬های اصلاحی مرسوم، پیشرفت¬های چشم¬گیری در زمینه بهبود عملکرد گیاهان زراعی حاصل شده است. معذالک این تکنیک¬ها وقت¬گیر هستند. در سالهای اخیر، بیوتکنولوژی گیاهی منبعی سرشار از ابداع و خلاقیت بوده است و برای رفع مشکلات قدیمی راه حل¬های نوینی فراهم کرده است. بنابراین، در این مقاله سعی شده است که چشم¬انداز حال و آینده انتقال ژن را در بهبود گیاهان زراعی مورد بررسی قرار دهد.

واژه¬های کلیدی: انتقال ژن، گیاهان زراعی، DNA
کریم سرخه

E-mail:karim_sorkheh2000@yahoo.com
مقدمه
دهها سال است که انتقال ژن بین گونه¬های گیاهی نقش مهمی در بهبود گیاهان زراعی بازی کرده است. بهبود گیاه چه در نتیجه انتخاب طبیعی و یا با تلاش¬های به¬نژادگران، همیشه بر اساس ظهور، ارزشیابی و گزینش ترکیبات صحیح آلل¬ها بوده است. صفات مفید از قبیل مقاومت به بیماری¬ها، حشرات و آفات از گیاهان غیر زراعی به واریته¬های گیاهان زراعی منتقل شده است. از سال 1970، پیشرفت قابل ملاحظه¬ای در ابداع ابزارهای لازم برای دستورزی اطلاعات ژنتیکی در گیاهان توسط روش¬های DNA نوترکیب رخ داده است. فرایند کلی ترانسفورماسیون ژنتیکی شامل معرفی، تلفیق و بیان ژن یا ژن¬های خارجی در گیاه پذیرنده است. گیاهانی که ژن¬های خارجی از منابع ژنتیکی دیگر را با خود حمل می¬کنند و آنها را به صورت پایدار در خود جای داده و بیان می¬نمایند، گیاهان تراریخت نامیده می¬شوند. تولید گیاهان تراریخت نتیجه کاربرد تلفیقی تکنولوژی rDNA، روش¬های انتقال ژن و تکنیک¬های کشت بافت می¬باشد. با استفاده از این تکنیک¬ها تولید گیاهان تراریخت در محصولات غذایی- لیفی، سبزیجات و درختان میوه و جنگلی میسر شده است. در سالهای اخیر، بیوتکنولوژی گیاهی منبعی سرشار از ابداع و خلاقیت بوده است و برای مشکلات قدیمی راه حل¬های نوینی فراهم کرده است. ژن¬های گیاهی کلون می¬شوند، علائم تنظیم کننده ژنتیکی رمز گشای می¬شوند و ژن¬ها از موجودات کاملاً غیر خویشاوند ( خصوصا باکتریها و ویروسها) برای اعطاء صفات زراعی مفید جدید، به گیاهان زراعی منتقل می¬شوند. ترانسفورماسیون ژنتیکی انتقال ژن¬های مطلوب ویژه را، بدون همراهی با هیچ ژن نامطلوبی از گونه¬های بخشنده به گیاه زراعی میسر ساخته است. در حالیکه در روش¬های اصلاحی مرسوم ژن¬های نامطلوب نیز همراه ژن¬های مطلوب منتقل می¬شوند. پتانسیل وارد کردن و بیان ژنهای خارجی گوناگون اولین بار در گیاه توتون توسط اگروباکتریوم (De Block et al. 1984) و روش بدون استفاده از ناقل (Paszhowski et al. 1984) توصیف شده است. لیست گونه¬های گیاهی که می¬توانند توسط ناقل آگروباکتریوم و روش بدون ناقل تراریخت شوند، به طور مداوم در حال رشد بوده و در حال حاضر توانایی تراریختی به بیش از 120 گونه گیاهی و در حداقل 35 خانواده گسترش پیدا کرده است. موفقیت¬ها اغلب شامل محصولات مهم اقتصادی سبزیجات، گیاهان زینتی، دارویی، درختان و گیاهان مرتعی می¬باشد. انتقال ژن و باززایی گیاهان تراریخت، دیگر جزو فاکتورهای محدود کننده در بهبود و کاربرد سیستم¬های ترانسفورماسیون عملی برای بسیاری از گونه¬های گیاهی نیستند. برای این گفته، کافی است اشاره شود که قبلاً گونه¬های تک لپه¬ای در خارج از حوزه میزبانیA. tumefacims قرار می¬گرفتند و این امر منجر به ابداع انتقال مستقیم DNA یا روش بدون ناقل برای ترانسفورماسیون گردید. معذالک اخیراً ترانسفورماسیون توسط آگروباکتریوم در گونه¬های تک لپه¬ای از قبیل گیاهان غذایی مهم از جمله برنج (Hiei et al. 1994)، ذرت (Ishida et al. 1996) و گندم (Cheng et al. 1997) گزارش شده است.
اولین نسل کاربرد مهندسی ژنتیک در محصولات کشاورزی به سمت تولید گیاهان تراریخت بیان کننده ژن خارجی برای مقاومت به ویروس¬ها، حشرات، علفکش¬ها یا عوامل فساد بعد از برداشت و تجمع فراورده¬های ذخیره¬ای تغییرشکل یافته مفید بوده است. این موضوعات تحت عناوین ذیل بحث شده¬اند.

مقاومت به تنشهای زنده
ترانسفورماسیون ژنتیکی امکان ترانسفورم کردن گیاهان برای بهبود مقاومت به حشرات و پاتوژنها را میسر ساخته است و به سرعت به سمت تجاری شدن پیش می¬رود. این پیشرفت¬ها اساس راهکار اقتصاد پایدار و بدون استفاده از مواد شیمایی را برای کنترل آفات و بیماری¬ها تشکیل می¬دهد. مقاومت به تنش¬های زنده تحت عناوین زیر بحث شده¬اند.
1- مقاومت به حشرات
2- مقاومت به ویروسها
3- مقاومت به بیماریهای قارچی و باکتریایی

1- مقاومت به حشرات
پیشرفت در مهندسی گیاهان تراریخت برای مقاومت به حشره، از طریق استفاده از ژنهای پروتئین کنترل کننده Bacillus thuringiensis حاصل شده است. مقاومت به حشره ابتدا در توتون (Vaeck et al. 1987) و گوجه فرنگی (Fischhoff et al. 1987) گزارش شد. امروزه ترانسژن مقاوم به حشره از هر منبعی از جمله گیاهی، باکتریایی و یا منابع دیگر می¬تواند به منظور افزایش سطح مقاومت به حشره، به گیاهان منتقل شود. تقریباً 40 ژن متفاوت اهدا کننده مقاومت به حشره، به گیاهان زراعی وارد شده است. ژنهای اهدا کننده مقاومت گیاهان به حشره از میکروارگانیسمها بدست آمده است. ژن Bt از Bacillus thuringiensis، ژن ipt ایزوپنتیل ترانسفراز از Agrobacterium tumefacines، ژن کلسترول اکسیداز از قارچهای استرپتومایسز و ژن pht از Photorhabdus luminescens. ژنهای مقاوم از گیاهان عالی می¬تواند به دو گرو تقسیم شود (1) بازدارنده¬های پروتئیناز و آمیلاز و (2) لکتین¬ها، لکتین گل حسرت (GNA)، لکتین نخود، لکتین برنج و غیره. ژن¬های مقاوم با منشاء حیوانی بازدارنده¬های پروتئیناز سرین از پستانداران و کرم شاخدار توتون (Manduca sexta) می¬باشد.

1-1- ژنهای مقاوم از میکروارگانیسمها
ژن توکسین Bt : Bacillus thuringiensis (Bt) باکتری حشره¬کشی است که یک ضد پرتئین تولید می¬کند. ژن¬های Bt، توکسین Bt را کد می¬کنند، که دارای طیف وسیعی از فعالیت حشره¬کشی می¬باشند. اکثر توکسین¬های Bt بر علیه لاروهای بال پولک داران فعال هستند، اما بعضی ها ویژه حشرات راسته دو بالان و قاب بالان هستند. عامل سمیت حشره¬های Bt یک پروتئین بزرگ می¬باشد. توکسین¬ها به صورت پروتئین¬های کریستالی سیکما توکسین (δ-endotoxins) در درون باکتری در خلال اسپورزایی تجمع می¬یابند. این پروتئین¬ها بعد از آلوده کردن حشره حساس، به فرم فعال در می¬آیند و در نتیجه با اختلال در انتقال یون باعث مرگ حشره می¬شوند. چندین ژن که توکسین¬های مؤثر بر بال پولک داران را تولید می¬نمایند، جداسازی شده¬اند. یکی از این ژن¬ها که متعلق به B. thuringinesis زیر گونه Kurstaki HD-1 می¬باشد. ژن¬های شیمری B. thuringinesis kurstaki دارای پروموتور s35 ویروس CaMV و یک توالی کد کننده برای یک پروتئین تغییر یافته کوتاهتر و فعال همانند ژن کامل، سنتز شده و در گیاهان گوجه فرنگی بیان شده¬اند (Fischhoff et al. 1987) مقدار پرتئین حشره¬کش در این گیاهان برای کشتن لاروهای Manduca sexta، Heliothis virescens، Heliothis zea کافی بود. بررسی نتاج گیاهان تراریخت نشان داد که ژن B. thuringinesis kurstaki به صورت یک ژن غالب مندلی تفکیک می¬یابد. ژن سمی دیگر از B. Thuringinesis، نژاد Berlkiner 1715 ،کلون شده است. این ژن یک پرتئین Bt2، 1155 آمینو اسیدی را تولید می¬نماید. آنالیز سطح بیان یک ژن شیمری مبتنی بر Bt2 در گیاهان توتون نشان داد که کیفیت سم و فعالیت حشره¬کشی آن با هم ارتباط دارند (Veack et al. 1987). گیاهان توتون تراریخت در برابر تغذیه لاروهای Manduca sexta محافظت گردیدند. سم Bt برای حشرات مفید، پستانداران و انسان مضر نیست. این ژن به صورت یک ژن غالب منفرد تفرق می¬یابد.
نژادهای Bt دارای تنوع گسترده¬ای از ژن¬های کد کننده اندوتوکسین سیکما (δ-endotoxins) می¬باشند. گزارشات مربوط به کلون کردن و تعیین توالی اولین ژن کد کننده پرتئین حشره¬کش در سال 1981 منتشر گردید. تا کنون بیش از 100 توالی ژن پرتئین کریستالی انتشار یافته است. هریک از پروتئین¬های کریستالی طیف فعالیت خاصی دارد. بعنوان مثال، پروتئین Cry1Ab در برابر کرم ساقه خوار اروپایی ذرت شدیداً فعال است و در هیبریدهای ذرت Bt کنونی مورد استفاده قرار می¬گیرد. پرتئین Cry1Ab برای لاروهای کرم گیاهچه توتون و کرم غوزه پنبه شدیداً سمی است و در واریته¬های پنبه Bt بیان می¬شود و این گیاهان را در برابر سوسک کلورادوی سیب زمینی حفاظت می¬نماید.
سیکما- اندوکسین¬های Bt به هر دو صورت (اندازه کامل) و (کوتاه شده) به گیاهان انتقال داده شده¬اند و مقاومت تائید شدهای را در برابر توتون (M.sexta)، آفات گوجه فرنگی Heliothis ( virescens و Helicovera zea) و آفات سیب زمینی (Phthorimeae operculella) بوجود آورده¬اند. اولین گیاهانی که تولید شدند، قادر به سنتز پروتوکسین (Protoxin) کامل بودند، اما به دلیل بیان ضعیف ژن مقادیر کمی دلتا توکسین تولید می¬شد که حاصل آن عدم بروز مقاومت و یا مقاومت اندک بود. پیشرفتهای بیشتر، سرانجام منجر به مطلوب شدن بیان ژن cry در گیاهان شد. چند سالی است که اولین نسل گیاهان حشره¬کش برای مقاصد تجاری وارد بازار شده است.

1-2- ژن¬های مقاومت منشاء گرفته از میکروارگانیزم¬های دیگر
پروتئین کلسترول اکسیداز (Co) موجود در کشت فیلتر شده Sterptomyces بر لارو شپشک غوزه اثر سمیت حاد دارد. این ژن به گیاهان توتون منتقل گردیده است. ژن ایزوپنتیل ترانسفراز (ipt) Agrobacterium tumefaciens یک آنزیم کلیدی در مسیر بیوسنتز سیتوکینین کد می¬نماید. بیان ipt در توتون، گوجه فرنگی توسط یک پروموتور القاء شونده توسط زخم (wound inducible promoter) سبب کاهش تغذیه کرم شاخدار توتون (M. sexta) از برگ¬ها و کاهش بقای شته سبز هلو شده است.


1-3- ژن¬های مقاومت از گیاهان عالی
همچنانکه سموم Bt با موفقیت به درون گیاهان مهندسی می¬شوند، تلاش¬هایی نیز در جهت کشف ژنهای سموم حشره¬کش غیر Bt صورت می¬گیرد. تعدادی از پروتئین¬های حشره¬کش غیر Bt در احتیاجات غذایی حشرات مداخله می¬نمایند. دو گروه عمده از ژنهای با منشاء گیاهی وجود دارد که برای ایجاد مقاومت به حشرات در گیاهان زراعی از طریق به تاخیر انداختن رشد و نمو حشره مورد استفاده قرار می¬گیرند.

1-3-1- بازدارندههای پروتئیناز (Proteinase inhibitors)
از سال 1938 مشخص شده است که گیاهان دارای پپتیدهایی هستند که به عنوان بازدارنده¬های پروتئیناز عمل (PIPs) می¬نمایند. پروتئینازهای مختلف عبارتنداز پروتئینازهای سرین، سیستئین، آسپارتیک و متالو. پروتئینازها آزاد شدن اسیدهای آمینه از پروتئین جیره غذایی را کاتالیز می¬نمایند، و به صورت مواد مغذی ضروری برای رشد و نمو حشرات را تامین می¬نمایند. بازدارنده¬های پروتئیناز با مداخله در عمل آنزیمهای هضمی حشره، آن را از مواد مغذی ضروری محروم می¬سازند. به دو نمونه از ژن بازدارنده پروتئیناز در ذیل به آنها اشاره شده است:

الف) بازدارنده ترپسین لوبیا چشم بلبلی (CpTI) (Cowpea trypsin inhibitor gene)
CpTI که در لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) یافت می¬شود، فعالترین بازدارنده¬ای است که تاکنون شناسایی شده است. این ژن بازدارنده مواد آنتی متابولیتی تولید می¬نماید که سبب محافظت در برابر سوسک ( Callosobruchus maculates)که یک آفت انباری اصلی است، می¬شود. علاوه بر این، این ژن همچنین برای حشرات متعددی از خانواده بال پولکداران (Heliothis virescens)، ( Manduca sexta) قاب بالان (Callosobruchus، Antonomous grandis) و راست بالان (Locusta migratoria) مضر است، اما برای پستانداران بیضر می¬باشد. ژن CpTI کلون شده و ساختارهای حاوی پروموتور S35 ویروس CaMV و یک کلون cDNA با طول کامل bp550 از آن برای تراریخت نمودن دیسکهای برگی توتون مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش سنجی برای فعالیت حشره¬کشی گیاهان توتون تراریخت با کرم غوزه پنبه (Heliothis zea) انجام شد. بقاء حشره و میزان خسارت وارده به گیاه، در گیاهان تراریخت در مقایسه با گیاهان شاهد، بطور واضحی کاهش یافت.

ب) بازدارنده آلفا – آمیلاز (α-amylase inhibitor)
سه ژن بازدارنده آلفا- آمیلاز در توتون بیان شده¬اند، اما تاکید اصلی بر روی انتقال ژن بازدارنده آلفا – آمیلاز (AI-Pv) α جدا سازی شده از لوبیا ( Phaseolus vulgaris) بوده است. این ژن بر علیه Zabrotes subfaciatus و Callosobruchus chinesis عمل می¬نماید. این پروتئین بازدارنده آلفا- آمیلاز، تغذیه لاروی را در بخش میانی لوله گوارش را بلوکه می¬نماید. لوله گوارش لارو یک آنزیم آلفا-آمیلاز ترشح می¬کند که نشاسته را هضم می¬نماید. با اضافه کردن یک پروتئین، که آلفا- آمیلاز روده حشرات را متوقف نماید، شپشه دچار گرسنگی شده و می¬میرد.

1-3-2- لکتین¬ها (Lectins)
لکتین¬ها خانواده بزرگ دیگری از پروتئین¬ها هستند که می¬توانند بعنوان سموم ضد حشره برای مهندسی ژنتیک مقاومت به حشرات مورد استفاده قرار گیرد. لکتین¬ها گلیکوپروتئینهای گیاهی هستند. توجهات اخیر بطور عمده بر روی لکتین Galanthus nivalis که به GNA نیز معروف است، متمرکز شده است، زیرا که فعالیت ضد شته از خود نشان می¬دهد. ژن این پروتئین، با موفقیت در مطالعات مهندسی ژنتیک مورد استفاده قرار گرفته و در گونه¬های گیاهی مختلفی همچون سیب زمینی، و گوجه فرنگی بیان شده است. آزمونهای آزمایشگاهی با سیب زمینی تغییر یافته نشان داد که GNA، مرگ و میر را افزایش نمی¬دهد، اما سبب کاهش قابل ملاحظه¬ای در باروری می¬شود. یک ویژگی مهم این پرتئین این است که بر علیه حشرات مکننده و نفوذ کننده نیز عمل می¬نماید. با این وجود، یک عیب آن این است که این پرتئین زمانی خوب عمل می¬کند که به مقادیر فراوانی بلعیده شود، یعنی زمانیکه حشره در معرض مقادیر میکروگرمی این پروتئین در آزمایشات زیست سنجی در جیره غذایی قرار داده می¬شود. بنابراین، اگر چه که چند ژن کد کننده لکتین (آگلوتینین جنین گندم و لکتین برنج ) در گیاهان تراریخت بیان شده¬اند، ولی تاثیر حشره¬کشی آنها بسیار کمتر از آن است که مؤثر واقع شوند.

1-4- ژنهای مقاومت از حیوانات
ژنهای مقاومت مورد نظر ترجیحاً بازدارنده¬های پروتئیناز سرین از پستانداران و کرم شاخدار توتون Manduca sexta می¬باشد. بر اساس غربالگری در این¬ویترو بازدارندگی از پروتئولیز توسط عصاره¬های تعدادی از لاروهای بال پولک¬داران، بازدارنده ترپسین پانکراسی بواین (BPTI)، آلفا- آنتی ترپسین (α.AT) و بازدارنده اسپلین (SI)، بعنوان پروتئین¬های امید بخش مقاومت به حشرات شناسایی و به تعدادی از گیاهان منتقل گردیده¬اند. معذالک نتایج اولیه بر روی بید سیب زمینی در گیاهان سیب زمینی تراریخت، چندان رضایتبخش نیست. اما بازدارنده¬های پروتئیناز گرفته شده از Manduca sexta یعنی آنتی کیمیو ترپسین (Anti-chymiotrypsin) و آنتی الاستاز (Anti- elastase) بیان شده در پنبه و کتیناز (Chitinase) در توتون، تولید مثل را به ترتیتب در Bemisia tabaci و Heliothis virescens کاهش دادند، تعدادی از ژنهای عامل مقاومت به حشرات که برای تولید گیاهان تراریخت مورد استفاده قرار گرفته¬اند.

2- مقاومت به ویروس
به دلیل اندازه نسبتاً کوچک ژنوم ویروس¬های گیاهی، توسعه راهکارهای مولکولی برای کنترل بیماریهای ویروسی گیاهی به طور خاص موفق بوده است. راهکارهای مختلفی برای استفاده از تکنولوژی مولکولی به منظور تلفیق یا ایجاد فاکتورهای مقاومتی جدید در سیستمهای ویروسی گیاهان وجود دارد. روال کار به این نحو است که¬آن دسته از محصولات ژن یا ژنهای ویروسی شناسایی شوند که وقتی در زمان نامناسب یا با مقدار نادرست وجود دارند، با کارکردهای نرمال فرایند آلودگی مداخله نموده و مانع از پیشرفت بیماری شوند.

2-1- حفاظت متقاطع به واسطه پروتئین پوششی
مفهوم حفاظت متقاطع به توانایی یک ویروس برای جلوگیری یا بازدارندگی اثر رقابتی ویروس دیگر اطلاق می¬شود. اگر نژاد حساس از یک گیاه زراعی با نژاد ملایمی از یک ویروس تلقیح شود، نژاد حساس گیاه زراعی نسبت به نژادهای بیماریزاتر ویروس مقاوم می¬شود. برای اولین بار پاول آبل و همکاران (1986) نشان دادند که توتون تراریخت بیان کننده پروتئین پوششی ویروس موزائیک توتون (TMV) مقاومتی شبیه به مقاومتی که در حفاظت متقاطع به واسطه ویروس اتفاق می¬افتد، نشان می¬دهد. از آن زمان به بعد، تعدادی از ژنهای پوشش پروتئینی از گروههای ویروسی متفاوت پیدا شده¬اند که وقتی در گیاهان تراریخت بیان می¬شوند، مقاومت ایجاد می¬کنند. مقاومت به واسطه پروتئین پوششی در صورت کاهش تعداد مناطق آلودگی روی برگهای تلقیح شده عمل می¬کند، بیانگر این که یک مرحله اولیه در سیکل زندگی ویروس مختل شده است.
مطالعات نشان داده است که حفاظت متقاطع TMV ممکن است از پروتئین پوششی ویروس محافظت کننده ناشی شود که مانع از حذف پوشش از RNAهای ویروس رقیب می¬شود. اکثر سیستمهایی که در آنها مقاومت به واسطه پروتئین پوششی گزارش شده است، بر علیه ویروسهای RNAای پلاس- سنس با یک پروتئین کپسید بوده است. این راهکار در چند محصول زراعی از قبیل توتون، گوجه فرنگی، سیب زمینی، یونجه، هندوانه، کدو، برنج، ذرت و غیره استفاده شده است .
یک ویروس رشته منفی مهم، ویروس پژمردگی لکه¬ای گوجه فرنگی (Nucleocapsid protein) پیوند خورده است. این پرتئین در بسته¬بندی RNA ویروسی و همچنین در تنظیم مراحل رونویسی تا همانندسازی در طی سیکل آلودگی، فعالیت می¬نماید. با استفاده از این روش گیاهان تراریخت در توتون و گوجه فرنگی تولید شده¬اند.

2-2- مقاومت به واسطه پروتئین غیر ساختمانی (Non-structural protein mediated resistance)
ویروس¬ها، پروتئینهای غیر ساختمانی را کد می¬کنند که برای همانند سازی ضروری می¬باشند. اخیراً تعدادی از این پروتئینهای غیرساختمانی رپلیکاز (Replicase) کشف شده است که وقتی در گیاهان تراریخت بیان می¬شوند، درجات بالایی از مقاومت به آلودگی ویروس را ایجاد می¬نمایند. گلمبوسکی (Golemboski) و همکاران در سال 1990، برای اولین بار این پدیده را به بیان چهارچوب قرائت باز 54 کیلو دالتونی ویروس TMV در توتون تراریخت نشان دادند. توتون تراریخت مقاوم به قهوه¬ای شدن زودرس (PEBV) و سیب زمینی مقاوم به ویروس x (PVX) تولید شد.

2-3- مقاومت به واسطه سنس (sense) و آنتی سنس (Antisense)
استراتژی دیگر الگو گرفته از پاتوژن که برای کنترل ویروس¬های گیاهی مورد بررسی قرار گرفته است، بیان ترانسژن آنتی سنس و جدیداً قطعات سنس RNAهای ویروسی می¬باشد. اساس این راهکار، اتصال RNAی ویروسی با توالی های RNA مکملی است که توسط گیاه بیان می¬شوند. جفت شدن نامناسب RNA-RNA، از در دسترس بودن RNA ویروسی برای همانند سازی و بیان ژن، ممانعت می¬نماید. بنابراین ساختارهای آنتی سنس و سنس می¬توانند برای بلوکه کردن مراحل اولیه مهم که در ایجاد آلودگی ویروسی مهم هستند، مورد استفاده قرار گیرند. حفاظت آنتی سنس، در توتون که RNAی مکمل پروتئین پوششی ویروس را بیان می¬کند نشان داده شده است.

2-4- حفاظت با RNAی ماهواره¬ای (Satellite RNA protection)
RNAهای ماهواره¬ای، گروهی از RNAهای تک رشته¬ای کوچک (تقریباً 300 نوکلئوتید) هستند که برای همانندسازی و بسته¬بندی ویریونی به منظور ایجاد آلودگی در جای دیگر، به یک ویروس هم دست (Virus Helper) وابسته می¬باشند. بنابراین RNAی ماهواره¬ای برای تکثیر و انتقال به ویروس وابسته است، اگرچه وابسته به ژنوم ویروس نیست. این گونه RNA ماهواره¬ای با چندین ویروس دیگر مرتبط هستند. تعدادی از RNAی ماهواره¬ای تکثیر و علایم ویروس هم¬دست خود را تعدیل می¬نمایند. بسته به RNAی ماهواره¬ای مرتبط، طیف تغییر در ایجاد علایم از نکروز شدید تا کم اثر شدن کامل آن می¬باشد. بنابراین RNAهای ماهواره¬ای که علایم را تقلیل می¬دهند می¬توانند بطور بالقوه برای کاهش شدت بیماری ویروس یاریگر مورد استفاده قرار گیرند. بدین جهت، کاربرد آن در گیاهان تراریخت برای ایجاد مقاومت در گیاهان زراعی از جایگاه مهمی برخوردار گردیده است. تاین و همکاران (1987) و تاین و گوسوی (1991) نشان دادند که تلقیح عمدی یک نژاد ملایم ویروس موزائیک خیار (CMV) حاوی یک RNAی ماهواره¬ای تقلیل دهنده علائم، گیاهان توتون، فلفل، گوجه فرنگی و خیار را بطور موفقیت آمیزی در برابر یک نژاد بیماریزای CMV محافظت نمود و میزان خسارت را کاهش داد.
تاین و گوسوی (1991) گزارش کردند که 121 گیاه گوجه فرنگی تراریخت بیان کننده یک RNAی ماهواره¬ای تقلیل دهنده علائم CMV، در مقایسه با گیاهانی که یک نژاد قوی CMV به آنها تزریق شد، 50% عملکرد بیشتری تولید کردند. این راهکار مربوط به آن دسته از سیستم¬های ویروسی است که دارای RNAی ماهواره¬ای تقلیل دهنده هستند. کلن و همکاران (1997)، فلفل¬های قرمزی (Capsicum annum) تولید کردند که RNAی ماهواره¬ای CMV را بیان می¬نمودند. کاهش علائم آلودگی ویروسی در نتاج این گیاهان، پس از تلقیح با نژادهای CMV-Y یا CMV-Korea، تائید گردید.

3- مقاومت به بیماری
تا کنون تعداد زیادی از ژن¬های پاسخ دفاعی گیاهان که پروتئین¬های ضد میکروبی را کد می¬نمایند، کلون شده¬اند. اکثر این ژن¬ها در پاسخ به آلودگی و یا در مواجهه با ماکرومولکول¬های میکروبی در سطح نسخه¬برداری فعال می¬شوند. فراورده¬های ژن¬های پاسخ دفاعی می¬تواند شامل (1) آنزیم¬های هیدرولیتیک نظیر کتیناز، 1,3,β-D glucanase و دیگر پروتئین¬های مرتبط با بیماریزایی (PR) (pathogenesis related protein)، (2) پروتئین¬های غیرفعال کننده ریبوزوم (RIPs)، (3) پروتئین¬های ضد قارچ ( AFPs)، (4) آنزیم¬های بیوسنتزی برای تولید فیتوالکسین های ضد میکروبی، (5) فنولیکهای متصل به دیواره، اسموتین¬ها (osmotins)، تیونین¬ها(thionins) و (6) پراکسید هیدروژن، باشد.

3-1- پروتئینهای مرتبط با پاتوژن
این پروتئین¬ها دارای وزن مولکولی کم بوده و به مقادیر قابل توجهی در بافت¬های گیاهی آلوده تجمع می¬یابند. گروه¬های اصلی پروتئین¬های PR عبارتنداز PR-1، PR-2 ( 1و3- بتا گلوکاناز)، PR-3 (کیتینازها)، PR-4 (شبه Heveine) و PR-5 (اسموتین و شبه تائوماتین) در توتون. برای ایجاد مقاومت به پاتوژن¬ها در گیاهان زراعی از توانایی آنزیم¬های هیدرولیزکننده در شکستن کیتین و گلوکان دیواره سلولی قارچهای پاتوژن استفاده شده است.
ژن¬های کیتیناز متعددی از گیاهان جداسازی شده و توصیف گردیده¬اند. اولین گزارش در توتون بود که یک ژن کیتیناز باکتریایی بدست آمده از باکتری خاکزی Serratina marcescens، بطور پایدار تلفیق و در برگهای توتون بیان گردید (Jones et al. 1988). یک ژن کیتیناز اصلی از Phaseolus vulgaris تحت کنترل پروموتور ساختمانی قوی s35 ویروس CaMV، بطور ساختمانی و به مقدار زیاد در گیاهان تراریخت توتون و Brassica napus بیان شد (Broglie et al. 1991). این بیان، منجر به حفاظت قابل ملاحظه گیاهان از قارچ پاتوژن Rhizoctonia solani گردید که باعث مرگ گیاهچه پس از جوانه زنی می¬شود. در مورد B.napus، اگر چه حفاظت مدنظر به صورت تاخیری بود تا ممانعت کامل از بروز علائم، با این حال نتایج بدست آمده نشان داد که سطح حفاظت به اندازهای هست که از اهمیت افتصادی در شرایط مزرعه برخوردار باشد.
هیچ گزارشی در مورد افزایش مقاومت ناشی از بیان ژن 1-3-β-D-glucanase به تنهایی در گیاهان تراریخت وجود ندارد، اما ژن گلوکاناز وقتیکه با کیتیناز همراه می¬شود، مقاومت به قارچ را در توتون، گوجه فرنگی و هویج نشان می¬دهد.

3-2- پروتئین¬های ضد میکروبی (Anti-microbial proteins)
گیاهان و دیگر موجودات ممکن است دارای پروتئین¬های ضدمیکروبی باشند که ضرورتاً در ارتباط با پاسخ دفاعی القا شده نیستند، اما وجود این پروتئین¬ها سبب بروز مقاومت به پاتوژن¬ها می¬شود.این پروتئین¬ها شامل پروتئین¬های غیرفعال کننده ریبوزوم (RIPs)، پروتئین¬های غنی از سیستئین مانند لکتین¬ها، دفنسین¬ها، تیونین¬ها، لیزوزایم، بازدارنده¬های پلی گالاکتوروناز و غیره می¬باشد. گیاهان تراریخت مقاوم به پاتوژن¬ها در گونه¬های متعددی تولید شده¬اند.

3-3- فیتوالکسین¬ها
فیتوالکسن¬ها، متابولیت¬های ثانویه¬ای با وزن مولکولی کم و با فعالیت ضد میکروبی هستند که توسط گیاهان در پاسخ به یک آلودگی سنتز می¬شوند و در مقاومت گیاهان به بیماری سهیم می¬باشند. در طی آلودگی، فیتوالکسین¬ها ذخیره شده ( معمولاً در سلول یا اندامک¬های خاص ولی به فرم کانژوگه غیرفعال وجود دارند) به جنبش در آمده و همزمان ژن¬های مسیرهای بیوسنتزی آنها فعال می¬شوند و سنتز فیتوالکسین¬های بیشتری شروع می¬گردد. رسوراتزول (Resveratoral) یکی از معمول¬ترین استیلبن¬ها (Stilbene) (فیتوالکسین¬ها) است که در بعضی از گونه¬ها سنتز می¬شود. آنزیم اصلی در سنتز رسوراتزول، آنزیم رسوراترول سنتاز (Resveratrol synthase) است که غالباً به استیلبن سنتاز (Stilbene synthase) معروف می¬باشد.
هین و همکاران (1990) نشان دادند که انتقال یک ژن استیلبن سنتاز (STS) از بادام زمینی به توتون سبب تولید مقادیر قابل اندازه¬گیری از رسوراترول استیلبنی بادام زمینی در توتون می¬شود و اثر سمیت ضدقارچی رسوراترول در گیاهان را اثبات نمودند. ژن STS به برنج و Brassica napus نیز منتقل شده است.

3-4- دستورزی ژن¬های مقاومت به بیماری
تلاش¬ها در زمینه جداسازی ژن¬های مقاومت به بیماری، به لطف توسعه روش¬های کلونینگ مبتنی بر نقشه وعلامتگذاری ژن در چند سال گذشته به پیشرفت قابل توجهی نائل گردیده است. ژن HM1 ذرت، که مقاومت به Cochliobulus carbonum اعطا می¬کند با استفاده از علامت¬گذاری ترانسپوزون (transposon tagging) کلون شده است (Johal and Briggs 1992). این ژن آنزیم HC- توکسین رودکتاز (HC-toxin reductase) وابسته به NADPH را کد می¬نماید که سم قارچی HC را غیرفعال می¬سازد. ژن¬های مقاومت نظیر RPs2 و RPM1 از آرابیدوپسیس، Pto،Cf9، Cf4 و Cf2 از گوجه فرنگی، ژنN توتون، L16 کتان و Xa21 برنج کلون شده¬اند. تعدادی از ژن¬های غیربیماریزا شامل Avr9، Avr4 و غیره نیز کلون گردیده¬اند.
انتقال ژن مقاومت (R) از یک واریته گیاهی مقاوم به یک پاتوژن خاص به واریته حساس، یک راهکار اصلاحی است. مارتین و همکاران (1993)، گیاهان گوجه فرنگی با ژن مقاومت Pto تولید نمودند که به seudomonas syringae pv. tomato مقاومت ایجاد می¬نماید. گیاهان توتون تراریخت برای Pto، به Pseudomonas syringae pv. tabaci بیان کننده avrPto مقاوم شدند. ژن Xa21 برنج به بیش از 30نژاد مختلف باکتری Xanthomonas oryzae عامل بادزدگی برگ برنج مقاومت ایجاد می¬نماید. سانگ (Song) و همکاران (1995) گیاهان تراریخت برنج مقاوم به Xanthomonas بیان کننده avrX21 را تولید نمودند.

مقاومت به تنش¬های غیرزنده
تقریباً تمام تنش¬های غیرزنده نظیر خشکی، سرما و شرایط قلیایی اثر منفی بر رشد داشته و سبب القاء پیری، مرگ سلولی و یا کاهش عملکرد گیاه می¬شوند. تعدادی از تنش¬های غیرزنده همچون خشکی، شوری و دمای خیلی بالا و یا خیلی پائین درای پیامد مشترکی یعنی کمبود آب سلولی و یا تنش اسمزی می¬باشد. از این¬رو، پاسخ گیاهان به کمبود آب، سنتز و تجمع ترکیباتی با وزن مولکولی کم بنام حفاظت کننده¬های اسمزی (Osmoprotectants) است. این حفاظت کننده¬های اسمزی، پتانسیل اسمزی درون سلول¬ها را کاهش داده و به حفظ تورژسانس سلولی کمک می¬نمایند. محلول¬های سازگار شامل گروه متنوعی از ترکیبات متعددی از قبیل یونهای غیرآلی، یونهای آلی، کربوهیدراتهای محلول شامل پلی ئولها (Polyols) ( قندها، الکلها)، اسیدهای آمینه (پرولین) و ترکیبات آمونیوم چهارگانه نظیر گلایسین بتائین را در بر می¬گیرند. چندین ژن گیاهی که آنزیم¬های کلیدی مسیرهای بیوسنتزی اسمولیت¬هایی همچون الکلها، قندها، گلایسین بتائین و پرولین را کد می¬نمایند کلون شده¬اند.
همبستگی شدیدی بین تجمع پرولین با تحمل به شرایط تنش خشکی و شوری گزارش شده است. گاما- پیرولین- 5- کربوکسیلات سنتتاز (P5CS) (γ-pyrroline-5- carboxylate synthethase)، آنزیم محدود کننده سنتز پرولین است. گیاهان توتون تراریخت با آنزیم P5CS تولید شدند که بیان بالایی از این آنزیم و 18-10 برابر پرولین بیشتر را نشان دادند. افزایش غلظت پرولین با افزایش رشد در شرایط خشکی و شوری همبستگی داشت (Kishore et al. 1995). توانایی سنتز و تجمع گلایسین بتائین یکی از قابلیت¬های گسترده بازدانگان است که در تحمل به خشکی و شوری نقش دارد. سنتز گلایسین بتائین در گیاهان توسط اکسیداسیون دو مرحله¬ای کولین (Choline) از طریق بتائین آلدئید ( ماده واسط) صورت می¬گیرد. این واکنش توسط کولین مونواکسیژناز (CMO) (Choline monooxygenase) و بتائین آلدئید دهیدروژناز (BADH) کاتالیز می¬شود. گیاهان تراریخت توتون، آرابیدوپسیس و برنج با BADH، افزایش مقاومت به شوری را نشان دادند. یک ژن باکتریایی E.coli بنام mt1D که در بیوسنتز مانیتول سهیم است به توتون انتقال داده شد و گیاهان تراریخت تولید کننده مانیتول، ارتفاع ساقه بیشتر و انشعابات ریشه¬ای جدید و طویل¬تری داشتند، در حالیکه ریشه¬های گیاهان شاهد قهوه¬ای شده و طویل شدن یا منشعب شدن در آنها رخ نداد. اگرچه بهبود مقاومت در حدی نبود که قابل کاربرد در کشاورزی باشد، ولی این اولین مثال از یک گیاه تراریخت با ژن میکروبی بود که مقاومت بیشتری را به تنش¬های اسمزی نشان داد ( Traczynski et al. 1993). تغییر دیگری در مقاومت به تنش اسمزی، در گیاهان توتون مهندسی شده برای بیان یک ژن باکتریایی که در بیوسنتز فروکتان (Fructan) نقش دارد، گزارش شده است (Pilons-Smith et al. 1995). گیاهان تراریخت ذخیره کننده فروکتان، وقتی¬که با تنش خشکی با استفاده ار 10% PEG در کشت هیدروپونیک مواجه گردیدند، سرعت رشد سریعتری را نشان دادند. تنش اسمزی، تجمع مجموعه¬ای از پروتئینهای با وزن مولکولی کم بنام پروتئین¬های محافظ (Dress proteins) نظیر LEAها را در بافت¬های گیاهی تحریک می¬نماید. یک ژن lea از جو بنام HVAI حفاظت از تنش را در برنج تراریخت نشان داد (Xu et al. 1996).

مقاومت به علفکش
کاربرد علفکش¬ها برای کنترل علفهای هرز در کشاورزی مدرن نقش بسزایی دارد. تلاش¬های زیادی در چندین آزمایشگاه برای مهندسی گیاهان مقاوم به علفکش صورت گرفته است. در مقاومتی که توسط یک ژن کنترل می¬شود پیشرفت حاصل شده است. برای ایجاد گیاهان مقاوم به علفکش سه راهکار مورد استفاده قرار گرفته است: (1) تولید بیش از حد هدف بیوشیمیایی حساس به علفکش، (2) تغییر ساختمانی هدف بیوشیمایی بطوری که منجر به کاهش اثر گذاری علفکش شود و (3) سمیت زدایی و تجزیه علفکش قبل از رسیدن آن به هدف بیوشیمیایی درون سلول گیاهی.
مقاومت به علفکش¬های گلیفوسیت و سولفونیل اوره، با استفاده از ژن¬های کد کننده آنزیم¬های هدف جهش یافته، به ترتیب برای 5- انول پیروویل شیکیمات- 3 – فسفات سنتتاز (EPSPS) و استولاکتات سنتاز (ALS) بدست آمده است. این دو آنزیم در مسیرهای بیوسنتز اسیدهای آمینه فعالیت می¬نمایند. مقاومت به گلیفوسیت با استفاده از ژن gox که علفکش را خنثی می¬نماید، ایجاد شده است. این ژن از یک نژاد باکتریایی آکروموباکتر جداسازی گردیده است. گیاهان مقاوم به گلیفوسینات آمونیوم با استفاده از ژن¬های باکتریایی کد کننده فسفینوتریسین استیل ترانسفراز (PAT) که فسفینوتریسین را به فرم استیله تبدیل می¬نماید، تولید شده¬اند.
گیاهان تراریخت مقاوم به علفکش¬های متعددی نظیر فسفینوتریسین (بیالوفوس)، گلیفوسیت، سولفونیل اوره، ایمیدازولینونها، بروموکسنیل، آترازین، توفوردی، ستوکسیدیم و غیره در گونه¬های مختلفی از گیاهان زراعی، سبزیجات و گیاهان زینتی و باغی تولید گردیده است. گیاهان تراریخت مقاوم به علفکش در گیاهان زراعی متعددی گزارش شده¬اند، اما در پنبه، کتان، کلزا، ذرت و سویا، این گیاهان تا به حال برای کشت وکار در سطح تجاری تولید شده¬اند و این فهرست به سرعت در حال گسترش است. گیاهان زراعی تراریخت مقاوم به علفکش، 55% از سطح جهانی در حدود 8/12 میلیون هکتار، تحت پوشش گیاهان تراریخت را در سال 1997 به خود اختصاص داده بودند. بخش عمده این سطح 55 درصدی به سویای مقاوم به علفکش (40%) و کلزا (10%) اختصاص داشت و سهم پنبه و ذرت به ترتیب 3% و 2% بود (James 1997).

تولید گیاهان تراریخت برای بهبود کیفیت
1) گیاهان تراریخت برای بهبود کیفیت انباری
اولین موفقیت فروش تجاری یک فراورده غذایی، برای گوجه فرنگی تراریخت فلاور ساور با تاخیر در رسیدگی میوه بود که توسط شرکت کالژن ایالات متحده آمریکا در سال 1994 تولید شد. بهبود کیفیت ذخیره¬سازی یا عمر قفسه¬ای طولاتی تر گوجه فرنگی که یک ویژگی مطلوب در فن آوری غذایی است با استفاده از دو راهکار امکانپذیر است: (1) تکنولوژی RNA آنتی سنس و (2) استفاده از ژن آمینو سیکلوپروپان- 1- کربوکسیلیک اسید (ACC) دآمیناز را به اتیلن تجزیه می¬نماید. کالژن از RNAی آنتی سنس مکمل ژن کد کننده آنزیم پلی گالاکتوروناز (PG) استفاده کرد. بر اساس توالی ژن PG، یک ژن PG آنتی سنس ساخته شد و گیاهان گوجه فرنگی توسط آن تراریخت شدند. این گیاهان گوجه فرنگی تراریخت، هر دو نوع RNA سنس و آنتی سنس را برای ژن PG تولید نمودند که منجر به جفت شدن RNA-RNA شد. این امر منجر به عدم تولید فراورده ژن PG شد. بدین ترتیب از حمله ژن PG به پکتین دیواره سلول¬های میوه در حال رسیدن و در نتیجه از نرم شدن میوه ممانعت بعمل آمد. کالژن، گوجه فرنگی تراریخت خود را رقم مک گریگور نامید و بر اساس اظهارات شرکت، این گوجه فرنگی بدون نرم شدن قادر است دو هفته بیشتر در قفسه فروشگاه دوام بیاورد.
هورمون گیاهی اتیلن، نقش عمده¬ای در فرایند رسیدن میوه¬ها و پیری گل¬ها بر عهده دارد. در بیوسنتز اتیلن، دو آنزیم ACC سینتاز (ACS) و ACC اکسیداز (ACO) به ترتیب تبدیل اس- آدنوزین متیونین (SAM) به 1- آمینو سیکلوپروپان- 1- کربوکسیلیک اسید (ACC) و تبدیل (ACC) به اتیلن را کاتالیز می¬نمایند. ژن¬های کد کننده ACS و ACO (aco, acs) از گونه¬های زیادی کلون شده¬اند. شرکت مونسانتو، مشکل کنترل اتیلن را با تولید گوجه فرنگی¬های مهندسی شده ژنتیکی برای بیان یک ژن از باکتریهای Pseudomonas مرتفع ساخت. آنزیمی که این ژن کد می¬نماید قادر است ACC را به متابولیت¬های غیر از اتیلن تبدیل نماید (Klee 1993) که در نتیجه مثل RNAی آنتی سنس منجر به تاخیر در رسیدن میوه می¬شود. به طور مشابه، تولید اتیلن در گوجه فرنگی توسط بیان بیش از حد ژن کد کننده SAM هیدرولاز که از باکتریوفاژ T3 جداسازی گردیده است، کاهش داده شد. شرکت¬های متعددی همچون ذنکا، تکنولوژی DNA گیاهی امریکا، مونسانتو، پیونر- برد و لیماگریانزویلمورین در حال تولید گوجه¬های فرنگی تراریخت و غیر تراریخت به منظور افزایش طول عمر قفسه¬ای می¬باشند.
2) گلهای تراریخت با عمر بییشتر
عمر پس از برداشت بسیاری از گل¬ها، با شروع پیرشدن گلبرگها مشخص می¬گردد. مشخصه پیرشدن گلبرگها در میخک پیچ خوردن آنها است. پیچ خوردگی برگ¬ها در پاسخ به منابع اتیلن خارجی نیز مشاهده می¬شود (Cornish 1995). ساوین و همکاران (1994)، با استفاده از یک کلون cDNA برای ACC اکسیداز (aco)، میخک¬های تراریختی تولید کردند که از بیان ACC اکسیداز آنتی سنس برخوردار بوده و گل¬هایی با اتلین بسیار اندک تولید نمودند. این عمل، عمر گلدانی گل¬ها را تا 200 درصد افزایش داد. تنها گل بریده¬ای که تا سال 1997، تائیدیه آزادسازی در سطح تجاری دریافت نمود، میخک طویل العمر برای آزمایشات مزرعه¬ای در هلند و آزمایشات گلخانه¬ای در ایالات متحده آمریکا صادر گردیده است. گیاهان میخک طویل العمر تراریخت با ژن سنس acs نیز در استرالیا تائیدیه کشت دریافت نموده¬اند.

3) گیاهان تراریخت برای رنگ گل
از آنجا که مصرف کنندگان گل¬ها جذب محصولات جدید می¬شوند، رنگ گل مد نظر بیوتکنولوژی قرار گرفته است. آنتوسیانین¬ها رنگدانه¬های اصلی گل در گیاهان عالی می¬باشند. تولید گل¬های آبی¬رنگ در گونه¬های نظیر رز و میخک که این رنگها بطور طبیعی در آنها پدید نمی¬آیند، یکی از اهداف اصلی بوده است. دلفینیدین یک رنگیزه آنتوسیانینی است که معمولاً منجر به ایجاد رنگ آبی می¬شود. یک گروه تحقیقاتی از فلوریژن در استرالیا، ژنی را از Petunia hybrida شناسایی و کلون نمودند که یک فلاونوئید ´3 و '5 هیدروکسیلاز را کد می¬نماید که برای بیوسنتز دلفینیدین ضروری است ( Stevenson and Cornish 1993). این تغییر، اطلاعات مهم و ضروری را برای تولید گیاهان تراریخت با گل¬های حاوی رنگیزه¬های آبی فراهم می¬آورد.گستره¬ای از میخک¬های بنفش مهندسی شده ژنتیکی در مرحله آزاد سازی تجاری قرار دارند.

4) گیاهان تراریخت برای نرعقیمی
نرعقیمی در گیاهان هم به صورت ژنتیکی هم به صورت سیتوپلاسمی توارث می¬یابد. نرعقیمی سیتوپلاسمی (cms) بدلیل نقص در ژنوم میتوکندریایی می¬باشد. معمولاً cms با نقص در عملکرد بافت مغذی بساک مرتبط است که مواد مغذی را به دانه¬های گرده در حال نمو می¬رساند. بخش¬های ماده این گیاهان، باروری خود را حفظ می¬نمایند. گیاهان تراریخت با نرعقیمی و تجدید باروری در Brassica napus تولید شده¬اند (Mariani et al. 1990). در توتون نیز، با استفاده از یک ژن جهش یافته میتوکندریایی نرعقیمی وارد شده است. این عمل با انتقال یک ژن ریبونوکلئاز صورت گرفت. یک ژن هیبرید با یک توالی کدکننده ریبونوکلئاز و یک پروموتور اختصاصی بافت تغذیه کننده ساخته شد. ماریانی و همکاران (1990) یک ساختار ژنی ساختند که دارای یک پروموتور اختصاصی بساک از ژن TA29 توتون و یک توالی باکتریایی کد کننده ریبونوکلئاز از ژن Barnase باکتری Bacillus amylolique facines بود. فراورده ژن Barnase یک آنزیم نوکلئاز است که سمیت سلولی ایجاد نموده و فقط سلول¬های بافت تغذیه کننده را از بین می¬برد. بدین ترتیب از نمو دانه گرده ممانعت نموده و سرانجام منجر به نرعقیمی می¬شود. با استفاده از این ساختار ژنی (TA-29-RNase)، در توتون، کاهو، گلکلم، پنبه، گوجه فرنگی و ذرت گیاهان تراریخت نرعقیم تولید شده است. معذالک محدودیتی که برای این این روش وجود دارد این است که گیاهان تراریخت از نرعقیمی دائمی برخوردارند و تلاقی با یک لاین تجدید کننده باروری، نرباروری را در آنها تجدید نمی¬نماید. بعدها گزارش شد که تلاقی این گیاهان تراریخت با یک گروه دیگر از گیاهان تراریخت که یک ژن شیمری بازدارنده ریبونوکلئاز تحت کنترل یک پروموتور اختصاصی بافت تغذیه کننده درآانها بیان می¬شد، می¬تواند نرباروری را در آنها تجدید نماید. ماریانی و همکارائ در تحقیق دیگری (1992)، ساختار ژنی Barstar را از Bacillus amyloliguifacienes با پروموتور TA-29 برای تولید گیاهان تراریخت نربارور در B.napus مورد استفاده قرار دادند. فراورده ژن Barstar، یک بازدارنده ریبونوکلئاز است که با آنزیم ریبونوکلئاز تشکیل کمپلکس می¬دهد و اثر سمیت سلولی آن را خنثی می¬نماید. وقتی که گیاهان نرعقیم (ژن Barnase) با گیاهان نربارور (ژن Barstar) تلاقی داده شدند، گیاهان F1 بدلیل تجدید باروری حاصل از توقف فعالیت سمیت سلولی ریبونوکلئاز در بساک¬ها در اثر تشکیل کمپلکس RNase/ بازدارنده RNase بارور شدند. این سیستم برای تولید بذر هیبرید مورد استفاده قرار گرفت.

گیاهان تراریخت برای بذر خاتمه دهنده
به آن تکنولوژی که قابلیت حیات یا باروری بذور را پس از یک مدت معین خاتمه می¬دهد، به آن تکنولوژی خاتمه دهنده و به ژن دخیل در این پدیده ژن خاتمه دهنده می¬گویند. تکنولوژی خاتمه دهنده، به دلیل حق انحصار (شماره 5723765) بر" کنترل بیان ژن گیاهی" که توسط اداره ثبت انحصارات ایالات متحده در سوم مارس 1998 برای سازمان کشاورزی ایالات متحده آمریکا و شرکت آمریکایی دلتا و پین لند صادر گردید، توجه زیادی را به خود جلب نموده است. این حق انحصار برای هر ژن جدیدی نبود، بلکه برای ژن¬های معینی صادر و برای کنترل مکانیزم¬هایی جهت خاتمه دادن به بیان صفات مورد نظر در نسل اول یا نسل¬های بعدی گیاهان اعطا شد.
تکنولوژی خاتمه دهنده، مبتنی بر استفاده از یک ژن کشنده مناسب است که بذور نسل دوم را نابارور می¬نماید. شرکت تولید کننده، بذور نسل اول را می¬فروشد که از رشد و نمو و باروری طبیعی بطور کامل برخوردار بوده و گیاهانی سالم با قابلیت تولید بذر و یا میوه تولیئ می¬نمایند، اما بذور و یا میوه¬های حاصل از این گیاهان فقط به عنوان غذا قابل استفاده هستند و اگر کشت شوند جوانه نخواهند زد. این پدیده، کشاورزان را مجبور به خریداری بذور تازه از کمپانی بذر برای فصل زراعی بعدی می¬نماید، زیرا که آنها قادر به استفاده از بذور برداشت شده برای کشت در فصل زراعی بعدی نیستند.
تکنولوژی خاتمه دهنده از سه قطعه DNA یا ژن که اطلاعات ژنتیکی ضروری راحمل می¬کند، برای انتقال به گیاهان استفاده می¬کند.

1- ژن خاتمه دهنده (ژن کشنده)
هر ژنی که بتواند یک پروتئین سمی ممانعت کننده از جوانه¬زنی بذر را در گیاهان تولید نماید می¬تواند به عنوان ژن خاتمه دهنده مورد استفاده قرار گیرد. یک ژن کشنده، پروتئین بازدارنده ریبوزوم (RIP) را کد می¬نماید. ژن کشنده کد کننده RIP، در فرایند سنتز پروتئین¬ها در سلول گیاهی اختلال ایجاد می¬کند، بدون آنکه برای دیگر موجودات سمی باشد. بنابراین بیان ژن RIP در سلول¬های جنین، از جوانه¬زنی بذر ممانعت خواهد کرد. این ژن به یک نوع خاص از پروموتور که در مراحل پایانی نمو بذر فعال می¬شود، متصل می¬گردد. وقتی که هدف، بیان صفت مذبور در نسل دوم بذور باشد، پروموتور LEA ایده¬ال است. چنین پروموتوری فقط پس از کامل شدن رشد رویشی گیاهان نسل اول فعال می¬شود. برای ممانعت از بیان ژن RIP کشنده در بذر نسل اول، یک توالی بلوکه کننده نیز توسط توالی برشی خاصی (مکان¬های LOX) ساقدوشی می¬شود. وقتی که با ایجاد برش های مکان اختصاصی در مکان¬های LOX مجاور، توالی بلوکه کننده از جایگاه خود خارج می¬شود، ژن کشنده مستقیماً با پروموتور تماس می¬یابد و بدین ترتیب در تمام نسل¬های بعدی در طی مراحل پایانی جنین¬زایی بروز می¬نماید.

2- ژن رکومبیناز
ساختار ژنی دوم، شامل یک ژن که آنزیمی بنام رکومبیناز را کد می¬نماید. این آنزیم قادر به شناسایی توالی¬های برشی LOX و حذف این توالی¬ها همراه با توالی بلوکه کننده از ساختار ژنی اول از طریق فرایند نوترکیبی است. یک سیستم توالی برشی رکومبیناز ترجیحی سیستم LOX/ CRE باکتریوفاژ است که در آن، پروتئین CRE (رکومبیناز) نوترکیبی مکان اختصاصی DNA را در مکان¬های LOX انجام می¬دهد. این ژن رکومبیناز پشت یک پروموتور متوقف شونده مخصوص یک بازدارنده که توسط ژن سوم کد می¬گردد، قرار داده می¬شود. این پروموتور می¬تواند متوقف شود و بدین ترتیب اگر یک پروتئین خاص در محیط وجود داشته باشد، آنزیم رکومبیناز تولید نمی¬شود.

3- ژن متوقف کننده
یک ژن سوم، پرتئینی به نام پرتئین بازدارنده را کد می¬نماید که پروموتور ژن رکومبیناز را در ساختار ژنی دوم متوقف می¬نماید. خود پروتئین بازدارنده به یک ماده شیمیایی خاص (تتراسایکلن) متصل شود، غیر فعال می¬گردد. بازدارنده غیرفعال ( یعنی کمپلکس بازدارنده – تتراسایکلن) قادر به متوقف ساختن پروموتور متصل شده به ژن رکومبیناز نبوده و بدبن ترتیب امکان سنتز آنزیم رکومبیناز فراهم می¬شود.

گیاهان تراریخت به عنوان بیوراکتور
به واسطه تکنیک مهندسی ژنتیک، ترکیباتی با ارزش تجاری که قبلاً فقط از منابع گیاهی وحشی و یا منابع حیوانی و میکروبی تامین می¬گردند، امروزه از طریق تکنیک مهندسی ژنتیک در گیاهان اهلی تولید می¬شوند. گیاهان تراریخت می¬توانند به عنوان بیوراکتورهای زنده برای تولید ارزان موادشیمیایی و دارویی عمل نمایند که این پدیده به زراعت مولکولی معروف می¬باشد. با استفاده از روش زراعت مولکولی می¬توان کربوهیدراتها، اسیدهای چرب، پلی پپتیدها، واکسن¬ها، آنزیم¬های صنعتی و پلاستیک¬های قابل تجزیه زیستی را در سیستم¬های گیاهی تولید نمود.

کربوهیدراتها
نشاسته یکی از اجزای سلول¬های گیاهی است. نشاسته¬های مهندسی شده با مقدار آمیلوز کاهش یافته یا مقدار نشاسته افزایش یافته در سیب زمینی تائید شده¬اند. همچنین پیش سازه¬های نشاسته¬ای نیز مجدداً در جریان مسیرهای بیوسنتزی کربوهیدراتهای ذخیرهای دیگر قرار داده شده¬اند. گیاهان توتون و سیب زمینی که توانایی ذخیره فروکتان را نداشتند، برای تجمع فروکتان، با ژن فروکتوزیل ترانسفراز از Bacillus subtilis تراریخت شده¬اند. تلاش¬هایی نیز برای تولید ترکیبات جدید از طریق مهندسی ژنتیک صورت گرفته است. گیاهان توتون، با ژن مانیتول -1 – فسفات دهیدروژناز (mt1D) از E.coli تراریخت شدهاند. این تراریخت¬ها مقدار مانیتول بیشتری تولید نموده و به سطوح بالای شوری تحمل نشان داده¬اند (Tarczynski et al. 1993). به طور مشابه، ژن میو اینوزیتول- متیل ترانسفراز از Mesembryanthemum crystallinum (گیاه یخ) به توتون انتقال داده شده است، دراین گیاه موجب تولید پینیتول که یک الکل قندی حلقوی مشتق شده از میواینوزیتول است، در این گیاه شود. ترهالوز، یک افزودنی خوراکی می¬باشد که کیفیت غذاهای خشک و فراوری شده را با خوشمزه¬تر نمودن آنها بهبود می¬بخشد. شرکت¬های بیوتکنولوژی گیاهی، موگن (در لیدن هلند) و کالژن (در دیویس ایالات متحده) سنتز مقدار اندکی ترهالوز را در گیاهان توتون تراریخت گزارش نموده¬اند.

چربیها
افزایش مقدار اسید چرب اشباع نشده تک ظرفیتی در گیاهان به دلیل افزایش کیفیت غذایی روغن¬ها یک صفت مطلوب می¬باشد. وقتی که یک ژن دساتوراز از موش صحرایی به توتون منتقل شد، در گیاهان تراریخت مقدار اسید پالمیتولئیک و اسید اولئیک به ترتیب به نسبت 16:1 و 18:1 افزایش یافت (Grayburn 1992). برای استفاده در ساخت دترژنت¬ها و همچنین کاربردهای غذایی خاص، ژن تیواستراز از درخت بای کالیفرنیا به آرابیدوپسیس منتقل گردید تا سبب تجمع یک اسید چرب با زنجیره متوسط 12 کربنه به عنوان چربی ذخیره¬ای در این گیاه شود (Voelker 1992). اولین فراورده غیر خوراکی حاصل از مهندسی زیستی گیاهی که در سطح تجاری تولید گردید، یک واریته کلزای مهندسی شده ژنتیکی که برای تولید اسید لوریک، یک اسید چرب 12 کربنه مورد استفاده در ساخت صابون¬ها و دترژنت¬ها تغییر داده شد. بدین منظور محققین فقط به انتقال یک ژن از درخت بای کالیفرنیا نیاز داشتند. این ژن، فرایند سنتز اسید چرب را در مرحله 12 کربنه متوقف نموده و اجازه رشد زنجیره تا مرحله 18 کربنی را که وضعیت عادی برای گیاه است نمی¬دهد و در عین حال، تاثیر چندانی بر عملکرد ندارد.

پلاستیک قابل تجزیه زیستی
گیاهان تولید کننده پلاستیک تجاری نیز چند سالی بیشتر با ما فاصله ندارند، اگرچه محققان در این زمینه در حال پیشرفت می¬باشند. پلی هیدروکسی بوتیرات (PHB) که یک پلی استر آلفاتیک با خصوصیات ترموپلاستیک می¬باشد، در ابتدا با انتقال ژنهای مرتبط با استواستیل- کوآنزیم A ردوکتاز و PHA سنتاز از باکتری Alcaligenes euthophus به Arabidopsis thaliana در گیاهان تولید شد. اگرچه گیاهان تراریخت حاصله ناسالم بوده و مقدار کمی PHB تولید نمودند، اما انتقال اولیه ژن، مؤثر واقع شد. این مشکل با اضافه کردن یک توالی به ژن که سبب می¬شود آنزیم¬های تولیدی، وزیکول¬های ذخیره¬ای یعنی پلاستیدها را مورد هدف قرار دهند، مرتفع گردید. با انجام این کار، هم مقادیر فراوانی از یک ترکیب پیش ساز اصلی برای سنتز PHB در اختیار آنزیم¬ها قرار می¬گرفت و هم سلول گیاهی از اثرات مضر احتمالی تجمع PHB در امان می¬ماند. در نتیجه، سنتز PHB، بدون اثرا ناخوشایند بارزی بر رشد گیاه یا عملکرد بذر، به میزان 10 برابر افزایش یافت (Poirire et al. 1995).

پروتئینها، پپتیدها و واکسنها
امروزه پیشرفت¬های جدید در بیوتکنولوژی گیاهی این تصورات را در اذهان منعکس می¬نماید که احتمالاً می¬توان از گیاهان مهندسی شده ژنتیکی و ویروس¬های گیاهی برای تولید واکسن بر علیه بیماریهای انسانی، از پوسیدگی دندان گرفته تا عفونتهای تهدید کننده زندگی از قبیل اسهال باکتریایی، وبا و ایدز، استفاده نمود. یکی از اولین موارد برتی تولید پپتیدهای دارویی در گیاهان، از بیان فراوان پروتئین ذخیره¬ای بذر در حالت طبیعی استفاده نمود. پپتید عصبی انکفالین، به عنوان بخشی از آلبومین s2 پروتئین ذخیره¬ای بذر در B.napus تولید می¬شد ( Krebbers and kerckore 1990). ناقلین ویروسی برای تولید پروتئین¬های پوششی شیمری در گیاهان تراریخت مورد استفاده قرار گرفته¬اند. تورپن و همکاران (1995)، روشی را برای مهندسی پرتئین کپسید ویروس TMV بصورت تلفیق¬های درونی یا تلفیق در انتهای C، با پپتیدهای حامل اپیتوپ مشتق شده از اسپوروزیت¬های مالاریا شرح دادند. هر دو نوع ساختار تلفیق درونی و تلفیق در انتهای C، مقادیر فراوانی از ویروس¬های نوترکیب با ثبات ژنتیکی تولید نمودند که در توتون آلوده آنتی بادیهای مونوکلونال ضد مالاریایی مناسب تولید کردند. پروتئین زونا پلوسیدا ZP3 با پروتئین کپسیدی ویروس TMV ترکیب شده¬اند. پروتئین ZP3 اووسیت پستانداران به عنوان هدف برای ایمنی از باروری و یک اپیتوپ 13 اسید آمینه¬ای از ZP3 موشی، به صورت ترکیب با پروتئین کپسید ویروس TMV در گیاهان بیان شده¬اند. موش¬های ایمن شده با ذرات TMV نوترکیب، آنتی بادیهای ضد ZP3 را تولید نمودند. از نظر تئوری، واکسیناسیون با پروتئین پوششی ویروسی تغییر یافته می¬تواند به عنوان یک روش کنترل تولید مثل عمل نماید، زیرا آنتی¬بادیهای زونا پلوسیدا قادر به ممانعت از باروری تخم می¬باشد. چنین مطلبی نیز برای اپیتوپ¬های مشتق شده از ویروس¬های نقص ایمنی انسان که به صورت محصولات تلفیق پروتئین¬های پوششی ویروس موزائیک یونجه بیان می¬شوند، صحیح است (Yushibor et al. 1997). ویروس موزائیک لوبیای چشم بلبلی نیز به عنوان یک سیستم بیان برای تولید پپتیدهای خارجی نظیر اپیتوپ مشتق شده از رینوویروس 14 انسان و ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) مهندسی شده است. ویروس¬های گیاهی تغییر یافته، تولید آنتی¬بادیی را در موش تحریک نمودند که ویروس را در آزمایشات درون لوله آزمایش خنثی نمودند (McLein et al. 1995). این نتیجه، احتمال تولید واکسن ممانعت کننده از HIV را نشان می¬دهد. پروتئین¬های پوششی تلفیقی می¬توانند به عنوان یک روش مقرون بصرفه برای تولید واکسن¬ها مد نظر قرار گیرند.

تولید واکسنهای خوراکی
گیاهان تراریخت نقاط امیدی از سیستم¬های تولید واکسن کم هزینه را نشان می¬دهند. محققین روش¬های مختلفی را برای تولید واکسن¬های گیاهی اعمال می¬نمایند، اما واکسن¬های خوراکی که در حال حاضر توسط یک گروه تحقیقاتی به رهبری چارلز آرنتزن از دانشگاه A&M تگزاس در ایالات متحده در حال تولید هستند، احتمالاً ارزانترین نوع می¬باشند که به راحت¬ترین شکل قابل توزیع هستند. ایده حامی واکسن¬های خوراکی این است که افراد، بعنوان بخشی از جیره غذایی خود، با خوردن گیاهانی که واکسن را تولید می¬کنند، دز مورد نیاز خورد را دریافت نمایند. گروه آرنتزن، کار خورد را با هدف تولید واکسن¬های خوراکی برای پیشگیری از بیماریهای رودهای همچون وبا و اسهال که توسط باکتریهایی از قبیل E.coli، Shigella و Samonella ایجاد می¬شوند، شروع کرد. اسهال باکتریایی مهمترین عامل مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه است. اولین گزارش از اصل بکارگیری یک سیستم بیان گیاهی برای تولید یک واکسن خوراکی در یک نشریه تحت معاهده همکاری حق انحصار بین الملل انتشار یافت که روشی را برای بیان یک پروتئین سطحی (spa) از Streptomyces mutans در توتون تا 2% از کل پروتئین برگ شرح داد. آنتی ژن سطحی هپاتیت B (HBsAg) در توتون بیان گردیدهاست (Mason et al. 1992) هرچند که میزان بیان آن اندک بوده است (01/0 درصد از پروتئین محلول). ایمنی به HBsAg در موش آزمایشگاهی تائید شده است.
گیاهان توتون و سیب زمینی تراریخت بیان کننده زیر واحد B انتروتوکسین حساس به گرما از E.coli با یک توالی نگهدارنده میکروزومی نیز تولید شده¬اند (Haq et al. 1995). گیاهان تراریخت، پپتید خارجی را بیان نمودند و وقتی¬که موشها از غده¬های سیب زمینی تراریخت تغذیه شدند، ایمنی خوراکی در آنها پدیدار گشت. این آزمایش سهولت استفاده از گیاهان تراریخت بعنوان سیستم¬هایی برای بیان و توزیع واکسن¬های خوراکی را ترسیم می¬نماید. واکسن خوراکی گیاهی ضد اسهال که در سیب زمینی بیان می¬شوند، مدتی است که در مرحله آزمایشات انسانی قرار دارد (Tacket et al. 1998). یکی از مشکلاتی که در مورد سیب زمینی وجود دارد این است که بایستس قبل از مصرف، پخته شود. درجه حرارت طبخ ممکن است سبب دناتوره شدن پرتئین واکسن یا کاهش یا حذف توانایی آن در ایجاد ایمنی گردد.
معذالک مشکل سیب زمینی با متوسل شدن به موز که بصورت خام خورده می¬شود، ممکن است به زودی حل شود. آرنتزن و همکارانش، یک ژن بیگانه را به درختان موز منتقل نموده و بیان آن را نیز به اثبات رسانده¬اند. آنها در این آزمایش از ژن مولد پروتئین واکسن استفاده نکردند، اما قصد انتقال ژن انتروتوکسین E.coli را به موز دارن که اگر با موفقیت همراه شود می¬خواهند ژن¬هایی را برای پروتئین¬های واکسنی دیگر به موز منتقل نمایند.
بنابراین گیاهان تراریخت این نوید را داده¬اند که بعنوان سیستم¬های کم هزینه برای تولید واکسن بکار روند. تلاش¬های قابل توجهی در جهت بیان تعداد زیادی از پروتئین¬های مورد استفاده در واکسن درمانی به مقادیر زیاد در گیاهان و استفاده از گیاهان به عنوان بیوراکتورهای عصر مدرن در حال انجام است.
چشم انداز آینده
در حالیکه کمتر شکی در مورد مدرن بودن بیوتکنولوژی وجود دارد، بدون شک این فن آوری یک مد زودگذر نیست. انتظارات ایجاد شده برای توسعه تجاری مقاومت به علفکش¬ها و حشرات، آینده درخشانی را برای بیوتکنولوژی کشاورزی خاطر نشان می¬نماید. با توجه به شواهد اولیهای که در مورد استفاده از انتقال ژن¬های جدید به منظور ایجاد لاین¬های گیاهی سودمند برای تولید مواد شیمیایی از مواد دارویی گرفته تا پلاستیک¬های قابل تجزیه زیستی وجود دارد، چشم انداز آینده این تکنولوژی نیز امیدوار کننده است. بیوتکنولوژی کشاورزی در مسیر خود از شروع بکار بیوتکنولوژی تا تولید مزرعهای محصولات تجاری، با موانع متعددی از محدودیت¬های علمی و تکنولوژیکی، تا مشکلات قانونی و مدیریتی، عوامل اقتصادی و نگرانی¬های اجتماعی روبرو می¬باشد. فرضیه محافظه کارانه قوانین در اکثر کشورها این است که تمام گیاهان تراریخت بطور بالقوه خطرناک هستند. خطرات احتمالی، مرتبط با ژن منتقل شده و یا فنوتیپ ایجاده شده است نه روش¬های مورد استفاده برای انتقال ژن. تا کنون گزارشی در مورد اثرات مضر محیطی و یا دیگر خطرات پیش بینی نشده گیاهان تراریخت در هزاران آزمایش مزرعه¬ای صورت گرفته در عرصه بین المللی ارائه نگردیده است. با این حال، نگرانی¬های متعددی دررابطه مستقیم با سیستم¬های کشاورزی ایجاد شده است. بعنوان مثال، استفاده از ژن¬های مقاومت منشاء گرفته از ویروسها نگرنی¬هایی را در مورد احتمال نوترکیبی ویروسی و ایجاد ویروس¬های جدیدی با دامنه میزبانی و شدت علائم تغییر یافته بوجود آورده است. استفاده از مقاومت به حشرات ناشی ار Bt مهندسی شده، نگرانی¬هایی را در مورد تکامل سریع مقاومت در حشرات ایجاد نموده است. دیگران نیز امکان ایجاد مشکلات جدید یا سخت تر در مواجهه با علف هزر را خاطر نشان نموده¬اند. در کشورهای در حال توسعه، بکارگیری تکنولوژی بذر خاتمه دهنده به یک موضوع مهم تبدیل شده است، اما نقاط مورد اختلاف مطرح نگردیده¬اند. اکنون عکس العمل مصرف کننده به محصولات گیاهی تراریخت با آزادسازی تجاری واریته¬های پیشرفته در سطح تجاری سنجیده شده است. این آزاد سازی با افزایش انتشار اطلاعات در مورد گیاهان تراریخت به شکل قابل دسترسی برای عموم، همزمان گردیده است. با این حال همچنان که محدودیت¬های تکنیکی برداشته می¬شوند، این احتمال وجود دارد که محدودیت¬های تجاری به اصلی¬ترین موانع تبدیل گردند. تکنولوژی جدید که در این عرصه خلق می¬گردند کاملاً اختراعی بوده و واجد شرایط احراز حق انحصاری و ملاحظه حقوق مالکین معنوی می¬باشد.


منابع مورد استفاده:

1. Broglie, K., Chet, I., Holliday, M., Crossman, R., Biddle, P., Knowlton, S., Manian, I.J., and Broglie, R. 1991. Transgenic plants with enhanced resistance to fungal pathogen Rizoctonia solani. Science, 254:1194-1197.
2. Chawla, H.S. 2002. Introduction to Plant Biotechnology, Published by Science Publishers, Inc., Enfield, NH, USA,
3. Cheng, M., Fry, J.E., Pang, S., Zhou, H., Hironaka, C.M., Duncan, D.R., Conner, T.W. and Wan, Y. 1997. Genetic transformation of wheat mediated by Agrobacterium tumefaciens. Plant physiol, 115: 971-980.
4. Cornish, E.C. 1995. Antisense ACC oxidase RNA delays carnation petal senescence. Hort. Sci., 30:970-972.
5. De Block, M.; Herrera-Estrella, L.; Van Montagu, M. Schell, J. and Zambryski, P. 1984. Expression of foreign genes in regenerated plants and their progeny. EMBO. J. 3:1681-1689.
6. Fischhoff, D.A., Bowdish, K.S., Perlak, F.J., Marrone, P.G., McCornick, S.M., Niedermayer, E.J., Rochester, E.J., Rogers, S.G., and Fray, R.T. 1987. Insect tolerant transgenic tomato plants, Biotechnology, 5: 807-813.
7. Golemboski, D.B., Lomonossoff, G.P., and Zaitlin, M. 1990. Plants transformed with a tobacco mosaic virus non-structural gene sequence are resistant to the virus. Proc. Natl. Acid. Sci. USA, 87:6311.
8. Grayburn, W.S., Collins, G.B., and Hildebrand, D.F. 1992. Biotechnology, 10: 675-678.
9. Hain, R., Biessler, B., Kindl, H., Schroeder, G., and Stocker, R. 1990. Expression of a stilbene synthase gene in Nicotonia tabacum results in synthesis of phytoalexin resveratrol. Plant Mol.Bio, 15:325.
10. Haq, T.A., Mason, H.S., Clements, J.D., and Arntzen, C.J. 1995. Science, 91:1293-1300.
11. Hiei, Y., Ohta, S., Komari, T., and Kumashiro, T. 1994. Efficient transformation of rice (O. sativa L.) mediated by Agrobacterium and sequence analysis of the boundaries of the T-DNA. The Pant. J. 6:271-282.
12. Ishida, Y., Satio, H., Ohta, S., Hiei, Y., Komari, T. and Kumashiro, T. 1996. High efficency transformation of maize (Zea mays L.) mediated by Agrobacteruim tumefaciencs. Nature Biotech, 14: 745-750.
13. James, C. 1997. Global status of transgenic crops in 1997.ISAAA Briefs No.5.ISAAA: Ithaca, N.Y.PP.31.
14. Jones, J.D.G., Dean, C., Gidoni, D., Bond-Nutter, D., Lee, R., Bedrock, J., and Dunsmuir, P. 1988. Expression of bacterial chitinase protein in tobacco leaves using pro photosynthetic promoters. Mol. Gen. Genet., 212:536-542.
15. Johal, G.S., and Briggs, S.P. 1992. Reductase activity encoded by HM1 disease resistance gene in maize. Science, 258:985.
16. Kishore, P.B.K., Hong, Z., Miao, G.H., Hu, C.A.A., and Verma, D.P.S. 1995. Overexpansion of D1-pyrroline -5- carboxylate synthetase increases proline production and confers osmotolerance in transgenic plants. Plant physiol. 108:1387-1394.
17. Klein, T.M., Wolf, E.D., Wu, R., and Sanford, J.C. 1987. High velocity micro projectiles for delivering nucleic acids into living cells. Nature, 327:70-73.
18. Klee, H.J. 1993. Ripening physiology of fruit from transgenic tomato (Lycopersicum esculentum) plants with reduced ethylene synthesis. Plant Physiol. 102:911-916.
19. Krebbers, E., and Van de Kerckhove, J. 1990. Trends Biotechnol. 8:1-13.
20. Martin, G.B., Brommonschenkel, S.H., Chunwongsee, J., Frary, A., Ganal, M.W., Spivey, I., Wu, T., Earle, E.D., and Tanksley, S.D. 1993. Map based cloning of a protein kina gene conferring disease resistance in tomato. Science, 262: 1432-1436.
21. Paszhowski, J., Shillito, R.D., Saul, M., Mandak, V., Hohan, T. 1984. Direct gene transfer of plants. EMBO. J. 3:2712-2722.
22. Powell-Abel, P.A., Nelson, R.S., De, B., Hoffman, N., Rogers, S.G., Fraley, R.T., and Beachy, R.N. 1986. Delay of disease development in transgenic plants that express tobacco mosaic virus coat protein gene. Science, 232: 738-743.
23. Poirier, Y., Nawarth, C., and Somerville, C. 1995. Biotechnology, 13:142-150.
24. Song, W.Y., Wang, G.I., Chen, I., I., Kim, H.S., and Pi, I.Y. 1995. A receptor kinase like protein encoded by the rice disease resistance systems and their enzymes. J.Mol.Biol. 81:419-423.
25. Stevenson, T.W., and Cornish, E.C. 1993. Cloning and expression of cytochroma p450 genes controlling flower color. Nature, 366: 276-279.
26. Swaminathan, M.S.1994. Draft Plant Varieties Recognition and Protection Act: Rationale and Structure in: GATT Accord: India's Strategic Response (Ramachandria, V.,ed).Common wealth publishers, New Delhi,PP. 189-243.
27. Tarczynski, M.C., Jensen, R.G., and Bohnert, M.J. 1993. Stress protection of transgenic tobacco by production of the osmolyte mannitol. Science, 259:508-510.
28. Tacket, C.O., Mason, H.S., Losonsky, G., Clements, J.D., Levine, M.M., and Arntzen, C.J. 1998. Nature Med., 4:607-609.
29. Tien, P. Zhang, X., Qiu, B., and Wu, G.1987. Satellite RNA for the control of plant diseases caused by cucumber mosaic virus. Ann.App.Bio., 111:143.
30. Tien, P. and Gussui, N. 1991. Satellite RNA for the biocontrol of plant diseases. Adv. Virus. Res., 39:321.
31. Vaeck, N., Reynaerts, A., Hofte, H., Jansens, S., Beukeleer, M.D., Dean, C., Zabeau, M., Montagu, M.C., and Leemans, J. 1987. Transgenic plants protected from insect attack. Nature, 328:33-37.
32. Voelker, T.A., Worrell, A.C., Anderson, L., Bleibaum, J., Fans, C., Hawkins, D.J., Radke, S.E., and Davis, H.M. 1992. Fatty acid biosynthesis redirected to medium chains in transgenic oil seed plants. Science, 257:872-874.
33. Xu, D., Duan, X., Wang, B., Ho, T.D., and Wu, R. 1996. Expression of a late embryogenesis abundant protein gene HVA1 from barley confers tolerance to water deficit and salt in transgenic rice. Plant Physiol., 110:249-257.
منبع : http://www.mydocument.ir/main/index.php?article=610
نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧
علوم کشاورزی
بررسی حاشیه بازاریابی انگور و کشمش در ایران
ارایه کننده : علی میرشاهی | در تاریخ : July 3, 2008 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
نویسنده: اشرفی مرتضی - صدرالاشرافی سیدمهریار - کرباسی علیرضا

چکیده:
با توجه به اهمیت اقتصادی و اجتماعی کشمش و انگور در اقتصاد ملی و استعدادهای بالقوه فراوان کشور برای ارتقاء کمی و کیفی این گروه از محصولات و با عنایت به رقابت‌های جهانی در زمینه بازار محصولات کشاورزی و پتانسیل بالای محصول کشمش برای صادرات، در این تحقیق جهت بررسی حاشیه های بازاریابی انگور و کشمش در ایران از آمار سری زمانی مربوط به سال های 80-1360 و جهت شناسایی مسیرهای بازاررسانی دو محصول از اطلاعات پیمایشی استان خراسان استفاده شده است.

نتایج مطالعه حاکی از آنست که طی دوره مورد مطالعه متوسط حاشیه خرده‌فروشی دو محصول از حاشیه عمده‌فروشی آنها بیشتر بوده و متوسط ضریب هزینه بازاریابی انگور و کشمش بترتیب 7/49 و 59/25 درصد می‌باشد. بررسی عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی با استفاده از توابع اضافه بهاء و هزینه بازاریابی کشمش حاکی از تأثیر عواملی همچون میزان صادرات، میزان تولید محصول، قیمت افزون بر این، مهمترین عوامل مؤثر بر حاشیه‌های بازاریابی انگور، شاخص هزینه‌های حمل ونقل، میزان تولید انگور، قیمت خرده‌فروشی و قیمت عمده‌فروشی می‌باشد. همچنین در این مطالعه به منظور پی بردن به مسائل و تنگناهای بازاریابی محصولات مذکور، سهم تولیدکننده، عمده فروش و خرده فروش از قیمت نهایی آنها محاسبه گردید که نتایج حاکی از افزایش سهم خرده فروش و کاهش سهم تولیدکننده و عمده فروش از قیمت نهایی انگور و کشمش طی دوره مورد مطالعه بوده است.

کلید واژه: انگور / کشمش / بازاریابی / ضریب هزینه بازاریابی / سهم عوامل بازاریابی
 
 
منبع: مجله پژوهشنامه بازرگانی - شماره 35 - 1384 - 213-237.
 
» گندم
ارایه کننده : مریم معصوم پور | در تاریخ : May 31, 2008 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
گندم گذشته از جنبه تجارتی مهم آن در دنیا، سلاحی کارآمد در مناسبات سیاسی و جهانی است که روز به روز بر اهمیت کاربردی آن افزوده می شود. با اینکه جمعیت ایران در حدود 1% جمعیت جهان است ولی در حدود 5/2% گندم جهان را مصرف می کند که اندازه ای خارج از تعادل سطوح استاندارد بین المللی است و تا حدود زیادی خبر از ضایعات بالا و مصرف آن بوسیله دام و طیور می دهد. گندم همانند انرژی، کالایی راهبردی شناخته می شود و از شاخص های مهم کشاورزی محسوب می‌گردد. در حال حاضر سهم بزرگی از پتانسیل کشاورزی کشور به تولید گندم اختصاص دارد یعنی رقمی در حدود 1/5 میلیون هکتار (مرکز آمار ایران 79) که با احتساب 25% ضایعات تقریبی گندم در کشور در واقع حدود 3/1 میلیون هکتار از اراضی مستعد کشور، با صرف کلیه نهاده های زراعی، ضایع می شود و این با هدفهای کشاورزی در رسیدن به خود کفایی در تضاد است. بطور کلی ضایعات گندم را می توان به بخش های زیر تقسیم نمود:
 
» آسیب شناسی در صنعت پرورش میگوی ایران
ارایه کننده : منصور خیاطیان | در تاریخ : June 12, 2008 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :

منصور خیاطیان - کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان هرمزگان( بندر لنگه)

بخش اول : دلایل شکست
صنعت پرورش میگو درایران که عمری کمتر از 15 سال دارد مر حله معرفی و استقرار را خوب طی کرد و حتی سرعت آن بسیار تند و فریبنده بود و همین عامل باعث جذب عده زیادی از فعالان اقتصادی بسمت این صنعت پول ساز شد. این رویای شیرین سرمایه دار شدن سریع درسال 1381 با اولین تب بازار به پایان رسید . با حذف فاکتور های کاذب اقتصادی مثل کمبود موقتی تولید میگو در دنیا ، ارزانی انرژی و نیروی کارگری در ایران وهمچنین بحران اقتصادی پس از 11 سپتامبر ، تولید میگوی ایران را بسمت رقابتی پیش برد و تولید کنندگان آماتور ایران در مقابل تولید کنندگان حرفه ای جهان ( چین ، تایلند ، تایوان و ... ) محکوم به شکست شدند . تعدادی از مزرعه داران میگو در ایران بدون اطلاع از مدیریت بحران در تولید ، چند سالی بدون باز پرداخت سود و اصل سرمایه بانکی ، به صورت ضعیف به تولید ادامه دادند که حاصلی جز به حاشیه رفتن نداشت. عده ای دیگر دست به طرح های ابتکاری زدند تا شاید بتواتند از بحران تولید رهایی یابند و شیلات هرمزگان هم طرح های ترویجی کم هزینه ای را اجرا کرد که همه این طرح ها به علت پشتوانه کم علمی و مالی و علاقه شدید مجریان آنها به جواب دهی سریع ، مفید فایده نبودند .
 
» اصول کشاورزی زیستی
ارایه کننده : الیاس رضاییان زاده | در تاریخ : February 19, 2008 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :

 الیاس رضاییان زاده

   مقدمه:
دلایل تقاضا برای محصولات ارگانیک در سطح جهان:
1- اولین دلیل مهم برای تقاضای جهانی نسبت به محصولات ارگانیک وجود خواص غذایی بهتر و طبیعی این محصولات نسبت به محصولات تولید شده در سیستم زراعی رایج و محصولات اصلاح شده است .مطالعات نشان می‌دهد ارزش غذایی و ویتامینها در غالب محصولات ارگانیک و اصلاح نشده بسیار بیشتر از محصولات سیستم رایج است از این جمله می‌توان به محتوی بیشتر ویتامیهایی مانند ویتامین B-C و ویتامین E و لیکوپن و مواد معدنی همچون منیزیم آهن و روی در محصولات باغی مانند گوجه‌فرنگی و وجود آنتی‌اکسیدانها و اسیدهای آمینه مفید در سایر محصولات اشاره کرد(نمودار1)
Nutritional value of organic, integrated and conventional tomatoes
 
» زیره سبز
ارایه کننده : الیاس رضاییان زاده | در تاریخ : February 19, 2008 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :

 الیاس رضاییان زاده 

  مقدمه
زیره سبز با نام علمیL. Cuminum cyminum گیاهی است از خانواده apiaceae ، یکساله ، معطر ، بدون کرک (جز میوه) ساقه علفی با انشعابات دو تایی و گاهی سه تایی می باشد. ساقه گیاه شیار دار بوده و دارا ی بافت کلانشیم محیطی است .همچنین گیاهی است یکساله کوچک و علفی که ارتفاع آن 60 سانتیمتر است ریشه آن دراز و باریک برنگ سفید ، ساقه آن راست و برگهایش به شکل نوار باریک و نخی شکل و برنگ سبز می باشد (4و6).
گل آذین از نوع چتر مرکب می باشد و هر چتر مرکب به سه تا شش چترک ختم می شود. و هر چترک دارای سه تا چهار گل می باشد. براکته های گشیده و خطی در زیر چتر مرکب به صورت حلقه ای مجتمع شده و گریبان نامیده می شود. براکته های قاعده هر گل نیز در قاعده چترک ها به صورت حلقوی وجود داشته و گریبانک نامیده می شود. میوه دوکی شکل بوده و در دو سر باریک می باشد و از نوع دو فندقه شیزوکارپ است که شامل دو مریکارپ میباشد . جنین دانه کوچک بوده و در البومین محصور است و به شدت به جدار مریکارپ فشرده است.
 
» مهمترین آفات و بیماری های چغندر قند
ارایه کننده : صادق امیریان کلات | در تاریخ : March 11, 2008 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
  
صادق امیریان کلات

  بیماریهای مهم چغندرقند هم عبارتند از:
بیماریهای قارچی(سفیدک سطحی، سفیدک داخلی، زنگ چغندر، لکه گرد چغندر، پوسیدگی قهوه‌ای ریشه ، پوسیدگی بنفش ریشه) بیماریهای ویروسی ( موزائیک‌چغندرقند ، زردی چغندرقند) و بیماریهای باکتریایی(پوسیدگی ریشه و سرطان چغندرقند).
تنک‌کردن و مبارزه با علفهای هرز
 
» سن گندم خطرناکترین آفت گندم در ایران
ارایه کننده : سحر میرشاهی | در تاریخ : September 16, 2007 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
    گسترش و طغیان سن گندم   Eurygaster   integriceps  را در ایران میتوان مثا ل خوبی برای گسترش و طغیان حشرات در اثر دخا لت انسان در محیط طبیعی ذکر کرد. در گذشته های دور محیط اصلی و محل دائمی زندگی سن گندم  دامنه های نواحی  کوهستانی   بوده و پوشش  گیاهی این مناطق را گرامینه های وحشی تشکیل می داده که میزبان اصلی این حشره به شمار می رفته است . علاوه بر این گیاهان چند سا له مثل گون Astragalus    و   درمنه Artemisia)) و برگهای خزان کرده درختانی مثل  بلوط  پناهگاههای  زمستانه این  آفت را تشکیل می دهند. در سالهای اخیر دخا لت های انسان در محیط طبیعی نظیره چرای بی رویه دام و مصرف گیاها ن چند ساله و مصرف درختان و درختچه های جنگلی به عنوان سوخت و تخریب مراتع و کشت گندم در این منا طق با عث به هم خوردن تعادل زیستی محیط و گسترش مناطق انتشار و افزایش جمعیت این آ فت گردیده است .
 
» مگس سفید یا عسلک پنبه
ارایه کننده : سحر میرشاهی | در تاریخ : September 16, 2007 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
 White flies Bemisia tabaci
(Hom: Aleyrodiadae)
معرفی آفت
Aleyrodiadae در لاتین به معنای آرد مانند می باشد. از نظر میزبان دامنه وسیعی از گیاهان زراعی، باغی، علفهای هرز و گیاهان زینتی را مورد حمله قرار می دهد. در دنیا اینحشره از روی 507 میزبان گیاهی که به 74 خانواده تعلق دارند گزارش گردیده است. بیشترین تعداد میزبانها به ترتیب در خانوادة Leguminoseae، Compositae، Malvaceae، Solanaceae، Euphorbiaceae قرار دارد. در بین گیاهان زراعی، پنبه، گوجه فرنگی، کنجد، کنف، آفتابگردان اهمیت بیشتری دارد.
 
» ساقه خوار ایرانی ذرت Iranian stem corn borer
ارایه کننده : سحر میرشاهی | در تاریخ : September 16, 2007 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
 Ostrinia nubilalis persica
(Lep: pyraustidae)
معرفی آفت  در بیشتر کتابهای قدیی فارسی زیر گونة Ostrinia nubilalis nubilalis که موسوم به ساقه خوار اروپایی (European corn borer) می باشد به عنوان ساقه خوار ذرت معرفی شده است. اما تحقیقات انجام شده نشان می دهد که زیر گونة  Ostrinia nubilalis sub sp. Persicae که آن را می توان تحت عنوان ساقه خوار ایرانی ذرت معرفی نمود. در کشور ما فعالیت دارد و تاکنون از مناطق شمالی کشور در استانهای گیلان، مازندران و گلستان گزارش شده است.
 
» بیماری : بیماری ریشه آرمیلاریا ؛ پوسیدگی ریشه بند کفشی
ارایه کننده : سحر میرشاهی | در تاریخ : September 16, 2007 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
PATHOGEN: armilaria sp .
معمولا یکی از مهمترین بیماری های درختان در مناطق معتدل جهان است . این بیماری در جنگل های بومی ، جنگل های کاشته شده ، باغات میوه ، تاکستان ها و فضای سبز شهری دیده می شود . همچنین ممکن است در گیاهان غیر چوبی ( شکل 13 ) ایجاد شود . این بیماری خسارت های فراوانی را در بخش های معتدل امریکای شمالی ، اروپا ف آسیا ، ژاپن ، آفریقای جنوبی ،استرالیا و نیوزلند و هر جای دیگر به بار می آورد . این بیماری همچنین در بعضی از مناطق حاه شامل بخش حاره آفریقا ، آمریکای جنوبی و سریلانکا رخ می دهد . اما در بسیاری از مناطق به شدت مناطق معتدل نیست و فقط در ارتفاعات رخ می دهد . 

ادامه مطلب به همراه تصاویر
 
» اثر و مشخصات گاز دهی اوزون برروی ذرت انبار شده
ارایه کننده : سید مسعود عبداللهی | در تاریخ : September 6, 2007 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
    چکیده :
این مطالعه اثر اوزون را به عنوان ضد عفونی کننده در ضد عفونی کردن ذرت نگهداری شده در انبار ارزیابی میکند . تیمار با اوزون با غلظت ppm 50 برای سه روز موجب نابودی 100-92 درصدی حشراتی از قبیل سوسک قرمز آرد ، شپشه درت و لارو شده و موجب کاهش 63% سطح آلودگی قارچی اسپرژیلوس پارازیتیکوس می شود.
گاز دهی با اوزون دارای دو فاز می باشد : در فاز اول تجزیه سریع اوزون و حرکت کند آن را بر روی غله راداریم ولی در فاز دوم ، اوزون آزادانه بر روی غله با تجزیه کمی جریان داشته که علت آن اشباع شدن نقاط مولکولی واکنش دهنده می باشد.
سرعت اشباع به سرعت جریان اوزون / هوا بستگی دارد. اپتیمم سرعت نفوذ عمقی اوزون به توده غله m/s.03/0 میباشد که در طی فاز یک طی 5 روز سرعت تجزیه ثابتی معادلm 3/0 /ppm 1 بدست می آید. سرعت اپتیمم در فاز دوم m/s 02/0 میباشد که بیشترین اثر را در کمترین زمان دارد.
 
مقایسة کارایی سموم برومادیالون، کول کلسیفرول و فسفید روی بر روی موش ورامین (Nesokia indica)
ارایه کننده : اکرم اسدی | در تاریخ : June 23, 2007 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
نویسنده: احمد پرویز؛ سید ام. احمد؛ اس. وکار و ای. رزوی
چکیده: در این بررسی آزمایش های غذایی اجباری و انتخابی با تک تک موش های ورامین اسیر شده به منظور ارزیابی کارایی طعمه های برومادیالون، کول کلسیفرول و فسفید روی انجام شد. تحت آزمون اجباری (1 روزه و 3 روزه) موش های نر از طعمة برومادیالون کمتر مصرف کردند. به هر حال از نظر جنسیتی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. تحت آزمون غذایی انتخابی، تفاوت بین جذب طعمة برومادیالون و جنسیت معنی دار نبود. تحت طعمة کول کلسیفرول، طعمة تیمار شده بیشتر از طعمة معمولی مصرف شد. در میان طعمه های بررسی شده، کول کلسیفرول اثر خوبی برای کنترل موش ورامین نشان داد. دریافت متن کامل مقاله
 
» مدیریت خسارت جوندگان: با تأکید بر کاهش خسارت میکروتوس در سیستم های زراعی
ارایه کننده : اکرم اسدی | در تاریخ : June 29, 2007 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
    1. مقدمه
جنس میکروتوس جزء راسته موش شکلان (Myomorpha)، خانواده Cricetidae و زیر خانواده میکروتینا ها یا ول ها می باشند. جوندگانی کوچک با دم کوتاه هستند و طول دم معمولا از سر و بدن کوتاهتر است. لالة گوش زیاد کوچک نیست و از داخل موها نمایان است. انگشتان معمولی هستند و کف پا دارای شش پینه است. در جمجمه پوزه کوتاه است، فاصلة بین حدقه ای باریک و فشرده و پهنای آن در حدود پهنای پوزه است. تیغه های بالای حدقه ای در بالغ ها به هم متصل شده و به یک تیغة میانی تبدیل می شوند. دندان های پیشین بالا بطور قائم به طرف پایین خم شده یا کمی متمایل به جلو هستند و سطح جلویی آنها زرد نارنجی رنگ است. دندان های آسیا بطور دائم رشد کرده وسطح آنها از خمیدگی ها یا قطعات بستة زیادی تشکیل شده است. در ایران چند گونه از آنها شناسایی شده است از جمله: Microtus nivalis، Microtus socialis، Microtus arvalis و Microtus transcaspicus. این جانوران از ریشه، پوست تنة درختان، پیاز و غده های گیاهی تغذیه می کنند و در سطوح تراکم پایین نیز سبب آسیب های جدی به مزارع و باغ های میوه می شوند. هدف از این بررسی معرفی و چگونگی مبارزه با این جونده می باشد.
 
» با ابزارهای مدیریت جدید می توان آفت جونده ا مدیریت کرد
ارایه کننده : اکرم اسدی | در تاریخ : June 22, 2007 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
    1. مقدمه: این بستة نرم افزاری جدید شرایط مناسبی را برای مدیریت و ردیابی بهتر جونده در مزرعه فراهم می کند. پژوهشگران CSIRO دیسک فشرده ای (CD ) را که کاربر پسند می باشد و Mouser خوانده می شود را طراحی کرده اند. در این نرم افزار تصاویر ویدئویی، عکس ، نمودار و مطالبی دربارة روش های کنترل و ردیابی جونده گنجانده شده است. نویسنده در این نوشته خاطر نشان می کند آفت جونده دائما در حاشیة مزارع شرق استرالیا دیده می شود. با این وجود سیستم های زراعت سنتی در طی 10 سال گذشته با افزایش بازده محصول و کاشت انواع متنوعی از محصولات و برداشت کاهبن ها و حفر چاله در اطراف مزارع تغییر کرده است. این عوامل، شرایط مطلوبی را برای جونده از طریق دسترسی به غذای با کیفیت بالا برای زمانی طولانی فراهم می کند و موجب توزیع کمتر جونده و لانه های آنها به مزارع پیرامونی می شود. البته محققین معتقدند در این شرایط نیز احتمال طغیان جونده وجود دارد.
 
» راهبردهای مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در کنترل جوندگان مضر کشاورزی
ارایه کننده : اکرم اسدی | در تاریخ : June 22, 2007 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
    1. مقدمه
جوندگان در سطح وسیعی به محصولات، قبل و بعد از برداشت خسارت می زنند. با توجه به این برآورد می شود در هر سال 20 درصد ذخایر غذایی جهان توسط جوندگان مصرف یا آسیب می بیند. جدی ترین مشکلات ایجاد شده توسط جوندگان در زمین های کشاورزی بر سر محصولات گرمسیری کشتزارهایی مانند نیشکر، درخت خرما، کاکائو و قهوه و همچنین برنج، سایر غلات و محصولات غذایی اتفاق می افتد. بطوری که آب و هوای گرمسیری امکان گسترش گونه های زیادی از جوندگان را فراهم می سازد و عملا جوندگان در هر شرایط آب و هوایی، به غلات و سایر محصولات در انبارها و مزارع حمله می کنند . بررسی ها، میزان آسیب محصولات توسط جوندگان را مشخص کرده است و سطوح قابل توجهی را در برخی نواحی نشان می دهد. در جدول 2 نمونه هایی از محصولات مناطق ویژه و سطوح آسیب توسط گونه های مختلف جوندگان نشان داده شده است.
 
Pages: 1 2 3 4  Next »  >>

منبع :http://www.mydocument.ir/main/index.php?category=13
نویسنده: سجاد - یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧
پژوهشهای جغرافیایی اسفند 1379; 32(39):115-123.
 
برآورد بارش موثر در رابطه با کشت گندم دیم (مورد: دشت خرم آباد)
 
عزیزی قاسم*
 
* گروه جغرافیا، دانشگاه تهران
 
 

خرم آباد منطقه ای در غرب مرکزی ایران است که از نظر اقلیمی، بر اساس

ضریب دمارتن جز مناطق نیمه خشک و بر اساس کلیموگرام آمبروژه، نیمه

مرطوب سرد محسوب می شود. میانگین مجموع بارش سالیانه این منطق

ه حدود 508 میلی متر است که 54 درصد آن در زمستان، 28.5 درصد آن در

پاییز و 17.3 درصد آن در بهار دریافت می شود.
در این مقاله، باران موثر کشاورزی خرم آباد بر اساس روش SCS برآورد شده است.

البته برای برآورد باران موثر، روشهای تجربی متعددی ارائه شده که هر یک مناسب

با مناطق خاصی است؛ ولی در روش SCS تنها داده هایی مثل بارش، تبخیر و

تعرق بالقوه و عمق آبیاری مورد نیاز بوده و در آن محدودیت مکانی وجود ندارد.

جهت استفاده از روش SCS ابتدا تبخیر و تعرق ماهانه گیاه مرجع برای دوره آماری

بر اساس روش فائو (پنمن – مانتیت) محاسبه و سپس با استفاده از بارش

ماهانه دوره آماری (1995-1970)، باران موثر برای اعماق مختلف

(10، 20، 30، 40، 50، 60، 70 و 75 میلیمتری) برآورد شده است.
در میان ماههای مورد بررسی (اکتبر تا مه)، حداکثر باران موثر در ماه مارس

دریافت شده که برابر با 11.4 درصد کل باران موثر سالیانه است. به همین ترتیب

و به منظور تعیین احتمال دریافت باران موثر در هر ماه، بارانهای موثر برآورد شده،

با توزیع های مختلف آماری برازش داده شده و احتمال وقوع و دوره بازگشت مقادی

ر مختلف باران موثر در هر ماه ارائه گردیده است.

 
کلید واژه: باران موثر، روش SCS، خرم آباد
 
 
نویسنده: سجاد - یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧

به همت پژوهشگران جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی صورت گرفت؛
تولید سوخت زیستی از پسماندهای کشاورزی

رئیس جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی گفت:تولید آزمایشگاهی سوخت سبز زیستی ارزان قیمت توسط پژوهشگران جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی آذربایجانغربی،مهندس عاقلی رئیس جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی ضمن اعلام این دستاورد علمی افزود:تا کنون سوخت پاک(بیو اتانول) در کشورهای توسعه یافته از مواد غذایی ساخته می شد که با توجه به کمبود موادغذایی،وهزینه بالا این سوختها با قیمتی دو برابر سوختهای فسیلی تهیه می شد که توجیه اقتصادی نداشت. وی اضافه کرد: اتانول سلولزیک که از پسماندهای کشاورزی تولید می شود سوختی ارزان و پاک است که در کشورهای امریکا،انگلیس،کانادا و برزیل و... تولید می شود و پژوهشگران جهاددانشگاهی آذربایجانغربی برای اولین بار در کشور با روش ترمو شیمیایی مشتمل بر فرآوری بیومس گیاهی از طریق کاتالیست های شیمیایی موفق به تولید اتانول سلولزیک در ابعاد آزمایشگاهی شده اند.
وی گفت: در فاز دوم این طرح تولید اتانول سلولزیک به روش بیوتکنولوژی و در فاز سوم تولید نیمه صنعتی آن با کمک مسئولین کشور و وزارت نفت صورت می گیرد که با قیمت 280 تا 300 تومان قابل عرضه خواهد بود.رییس جهاد دانشگاهی آذربایجانغربی خبر از در دست اجرا بودن واتمام 172 طرح مطالعاتی تحقیقاتی در بخشهای مختلف بیتکنولوژی شیمیایی مدیریت شهری و روستایی و کشاورزی از سوی محققین جهاد دانشگاهی آذربایجانغربی در سطح استان دادوی افزود : 12 طرح در مرکز تحقیقات سیب و انگور ارایه شده که از این تعداد 2 طرح اتمام یافته و 10 طرح دیگر نیز در حال اجرا می باشد.
مهندس عاقلی گفت:برای اولین بار در کشور تولید نهالهای پایه کوتاه سیب به روش کشت بافت به صورت نیمه انبوه از سوی جهاد دانشگاهی آذربایجانغربی انجام خواهد شد. وی مرکز مطالعات هیدروپونیک را از دیگر مراکز تحقیقاتی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی عنوان و اظهار کرد: در این مرکز محصولات به صورت آبکشت تولید می شوند و طرح مطالعه وضعیت تولیدات گلخانه ای هیدروپونیک و طرح مطالعه تولید گلهای زینتی بویژه گل رز در این مرکز در حال اجرا است و هم اکنون 150نهال یک گونه گل رز از کشور هلند وارد و مراحل سازگاری نشا10000با آب و هوای استان در حال انجام است.
وی در ادامه این نشست به سایر فعالیتهای پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی اشاره و اظهارداشت:دستیابی به دانش فنی تولید بتائین و افزایش تولید 100 درصدی قند از چغندر قند به روش کروماتوگرافی برای اولین بار در خاور میانه ،جذب موافقت قطعی تاسیس گروه شیمی تجزیه برای اولین بار در کشور، ارائه 10 روش جدید آنالیز و تجزیه مواد غذایی و نمایه 20 مقالهISIتوسط پژوهشگران این واحد از دیگر دستاوردهای پژوهشی جهددانشگاهی استان است      
رئیس جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی گفت:در حوزه پشتیبانی مجتمع تحقیقاتی و آموزش عالی جهاددانشگاهی در حال ساخت می باشد که تا کنون با صرف 25 میلیارد ریال با مساحتی بالغ بر 5 هزار متر 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و سعی میشود این مجتمع به عنوان اولین شهرک تخصصی، تحقیقاتی کشاورزی ارتقاء یابد که از این طریق 400 نفر از متخصصین بخش کشاورزی به صورت مستقیم و یک هزار و 200 نفر به طور غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.
وی به فعالیتهای  مرکز مطالعات و خدمات شهری و روستایی این واحد اشاره و اظهار کرد:در این مرکز برای 139 روستا طرح هادی روستایی اجرا میشود که تا کنون برای 30 روستا انجام شده و 109 روستا در حال اجرا می باشد و طرح ملی مدیریت پسماندهای منطقه آذربایجان شامل استانهای آذربایجانشرقی وغربی و اردبیل  نیز خاتمه یافته است.
مهندس عاقلی با اشاره به اینه حوزه فرهنگی واحد بعنوان معاونت برتر فرهنگی کشور انتخاب شده گفت:خبر گزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با تولید یک هزار و 500 خبر در سال ، خبرگزاری قرآنی ایران منطقه شمالغرب کشوربا ارسال یک هزار و 500 خبر در سه ماه اخیر و کسب رتبه دوم کشور ، مرکز گردشگری دانشجویان ایران با برگزاری برنامه های بازدید از پروژه های ملی برای 1000نفر به پروژه در سال گذشته،سازمان دانشجویان با 11 کانون در دانشگاه ارومیه و اجرای برنامه های فرهنگی برای 800 نفر به برنامه طی سال گذشته و عضویت در شورای مرکزی دانشجویان ، انتشارات با چاپ 18 عنوان کتاب و عضویت در شورای مرکزی و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران با اجرای 126 طرح وکسب رتبه دوم  از جمله مراکز فعال فرهنگی جهاددانشگاهی واحدآذربایجان غربی می باشند.
رئیس جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی در ادامه گفت:حوزه معاونت آموزشی در دو زیر مجموعه آموزشهای کوتاه مدت تخصصی و مرکز آموزشهای علمی کاربردی فعال است که در بخش آموزشهای کوتاه مدت 34 هزارنفر به دوره از آموزشها بهره مند شده اند و در مرکز آموزش علمی کاربردی یک هزار نفر در 9 رشته ثابت و 2 رشته پودمانی مشغول به تحصیل می باشند.
وی در پایان از ایجاد رشته های مترجمی زبان انگلیسی،تولید و فرآوری انگور و شیمی آزمایشگاهی در مقطع کاردانی و رشته های روابط عمومی،مهندسی ICT ،حسابداری،حقوق قضایی،مهندسی تکنولوژی ساختمان و مهندسی تکنولوژی معماری در مقطع کارشناسی برای سال تحصیلی جدید خبر داد و اضافه کرد :با ایجاد این رشته ها 500 نفر به تعداد دانشجویا افزوده می شود.ح/الف

منبع : http://www.acecr.net/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=457794&CategoryID=

نویسنده: سجاد - یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧

دبیر کمیته فن‌آوری نانو جهاد کشاورزی خبر داد:
طراحی تراشه‌های نانویی برای تشخیص ویروس‌های بیمارگر سیب زمینی در کشور

پژوهشگران موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در تلاشند با ساخت تراشه‌های نانویی از آن برای ردیابی ویروس‌ها و ویروئیدهای مهم بیمارگر گیاهی در محصولات مهم و اقتصادی سیب زمینی در کشور استفاده کنند.
دکتر سید مجتبی خیام نکویی ــ نایب رییس و دبیر کمیته فن‌آوری نانو وزارت جهاد کشاورزی ــ با اعلام این مطلب به خبرنگار فن‌آوری خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) خاطرنشان کرد: استفاده از این تراشه‌ها به عنوان یکی از موثرترین راه‌ها برای تشخیص عوامل ویروسی تهدیدکننده محصول سیب زمینی برای نخستین بار در کشور طی این پروژه مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با استفاده از دو فن‌آوری نانو و زیست شناسی ملکولی، می‌توان ریز آرایه‌ها و تراشه‌هایی تولید کرد که قادرند بیش از یک هزار نوع عامل بیمارگر را با استفاده از چنین تراشه‌هایی به ابعاد یک سانتیمتر مربع در کمتر از چند ساعت و با دقتی در حد پیکوگرم ردیابی و شناسایی کرد.
دکتر خیام نکویی تصریح کرد: عوامل بیمارگر ویروسی و ویروئیدها از جمله عوامل خسارت‌زایی می‌باشند که موجب کاهش محصولات کشاورزی می‌شوند. این کاهش بسته به نوع ویروس یا ویرئیدی بیمارگر و حساسیت گیاه میزبان و شرایط محیطی متغییر بوده و به عنوان مثال در سیب زمینی تا 80 درصد، مرکبات تا 100 درصد، کدو تا 70 درصد و در چغندر قند تا 40 درصد می‌رسد و نشان دهنده آن است که در صورت بروز آلودگی‌های ویروسی و ویروئیدی مقدار قابل توجهی از محصولات کاهش یافته و عملکرد افت محسوسی خواهد داشت.
وی، بهترین و کم هزینه ترین راه حل برای کاهش میزان آلودگی‌های ویروسی را رعایت اصول پیشگیری، مراقبت و جلوگیری از شیوع و پخش چنین عوامل خطرناکی دانست و افزود: در این راستا ضرورت دارد تا تولیدات و نهادهای کشاورزی از جمله بذر و اندامهای تکثیری مانند پیوندک‌ها، قلمه‌ها، نهال‌ها و ... دقیقا مورد بررسی قرار گرفته و بازرسی‌های آزمایشگاهی قرار گیرند.
دبیر کمیته فن‌آوری نانو جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با ایسنا تصریح کرد: در این حالت فن‌آوری‌هایی مورد نیاز است که این امکان را فراهم کند که بتوان تعداد زیادی عوامل بیمارگر را در حجم بالایی از نمونه‌ها، در مدت زمان کوتاه و با دقت بالا مورد سنجش قرار داد که در حال حاضر چنین تراشه‌هایی که حاصل تلفیق فن‌آوری زیستی و نانو هستند به عنوان راه حلی برای این مشکل تلقی می‌شوند

منبع :http://www.acecr.net/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=458628&CategoryID=.

نویسنده: سجاد - جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان:

لرستان با برخورداری از 13 میلیارد متر مکعب آب فاقد هرگونه سد است

خبرگزاری فارس: رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: این استان با داشتن ظرفیت کشاورزی و آب فراوان نباید دارای مردم فقیر باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اعزامی به لرستان، ایمان جمشیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: لرستان در قلب زاگرس واقع است که 8/2 میلیون هکتار وسعت و جمعیت 7/1 میلیون نفر که 40 درصد آنها روستایی و 60 درصد شهری هستند.
وی با اشاره به اینکه این استان 13 میلیارد مترمکعب آب جاری دارد، گفت: متاسفانه هیچ گونه سدی دراین استان احداث نشده و با میانگین بارندگی 570 میلیمتر که در سال 5 ماه از سال دچار خشکی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود: 760 هزار هکتار اراضی زراعی که 25 درصد آبی و سنتی و 560 هزار هکتار اراضی دیم است که 5 درصد اراضی کشور در این استان وجود دارد.
وی گفت: عمده محصول استان گندم در 280 هزار هکتار کشت می‌شود که سالهای گذشته 530 هزار تن تولید می‌شد و امسال به دلیل خشکسالی حداکثر 250 هزار تن تولید شده است.
وی افزود: 155 هکتار زیر کشت جو با تولید 180 هزار تن به طور میانگین، 125 هزار هکتار زیر کشت حبوبات با تولید 95 هزار تن در استان همچنین 3 میلیون هکتار باغ وجود دارد که 9/44 هزار هکتار باغ استان زیر کشت انگور، سیب، انجیر سیاه و انار قرار دارد.
جمشیدی افزود: در کوهدشت بزرگترین باغ انار کشور به وسعت هزار هکتار وجود دارد که تولید سالانه آن 17 هزار تن و تولید انار استان 24 هزار تن برآورد می‌شود.
وی افزود: لرستان دارای رتبه مناسبی در دامپروری است که 3/6 میلیون واحد دامی در استان شامل 2/3 میلیون گوسفند و 3/1 میلیون واحد راس بز و 114 هزار راس گاو اصلاح نژادی، 150 هزار راس گاو دو رگ و 26 هزار راس گاو اصیل در استان وجود دارد. همچنین 2/7 میلیون قطعه مرغ در هر دوره پرورش پیدا می‌کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: 110 هزار کندوی عسل در استان وجود دارد، تولید گوشت قرمز 55 هزار تن به مقدار 7 درصد تولید کشور است تولید مرغ 31 هزار تن 2/2 درصد کل کشور و تولید شیر 310 هزار تن 7/3 درصد و تولید تخم مرغ 5500 تن 7 دهم درصد در استان تولید می‌شود.
جمشیدی با اشاره به اینکه پرورش ماهی از 10 سال پیش در استان لرستان شروع شده گفت: 300 مزرعه پرورش ماهی در استان وجود دارد که بیش از 10 هزار تن ماهی تولید می‌شود همچنین 10 مرکز تکثیر و پرورش ماهی با ظرفیت 5/77 میلیون قطعه در سال فعالیت می‌کنند.
وی افزود: استان لرستان با داشتن 2/1 میلیون هکتار جنگل با گونه غالب بلوط با حداکثر ارتفاع 7 تا 8 متر دارای جنگلهای پراکنده‌ای است که از فرسایش خاک جلوگیری می‌کنند همچنین 780 هزار هکتار مرتع در استان با ظرفیت 220 هزار تن تولید علوفه در سال وجود دارد.
جمشیدی افزود: 5/1 میلیون واحد دامی استان مربوط به عشایر است که 16 هزار خانوار عشایر با جمعیت 106 هزار نفر وجود دارند که 11 هزار تن از 55 هزار تن گوشت قرمز استان را تامین می‌کنند، همچنین 18 هزار تن شیر تولید می‌‌شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه 300 هزار هکتار زمین شیب‌دار در استان وجود دارد که به جای زراعت می‌توان تبدیل به باغ کرد گفت: براساس برنامه مصوب دولت در سفر استانی 40 هزار هکتار باغ در زمین‌های شیب‌دار ایجاد می‌شود.
جمشیدی افزود: با توجه به منابع غنی آب جاری در استان تولید آبزیان را می‌توان از 10 هزار تن کنونی تا 50 هزار تن افزایش داد.
وی افزود: براساس مصوبه سفر دولت به استان 5/3 میلیون تومان برای احداث مجتمع‌های گاوداری صنعتی و همچنین احداث 40 هزار هکتار آبیاری نوین و تحت فشار در مزارع اختصاص داد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در پاسخ به این پرسش خبرگزاری فارس که چگونه این استان با داشتن آب فراوان و منابع خاک غنی دچار محرومیت است، گفت: استان دارای استعداد فراوانی است که اگر شرایط فراهم باشد می‌توان کشاورزی و صنایع تبدیلی را در استان رونق داد.
همچنین با داشتن 13 میلیارد مترمکعب آب جاری شرین تنها 18 میلیون مترمکعب ظرفیت ذخیره آب یعنی حدود 5/1 درصد وجود دارد که یکی از مشکلات استان نبود سد برای ذخیره آب در فصل غیربارندگی است.
جمشیدی افزود: 17 ایستگاه پمپاژ آب برای زمین‌های کشاورزی بالا دست احداث شد که تنها حدود 7 هزار هکتار زمین را سیراب می‌کند، همچنین کانالهای سنتی و خاکی تبدیل به کانالهای سیمانی شده است.
جمشیدی افزود: عدم سرمایه‌گذاری در بخش آب باعث شده عمده کشاورزی استان دیم بوده به گونه‌ای که میانگین تولید گندم در هکتار حدود 5/2 تن است اما کشاورز نمونه 12 تن در هکتار گندم برداشت کرده است.
وی افزود: بنابر مصوبه سفر دوم دولت به استان 330 میلیارد تومان تسهیلات برای بخش کشاورزی و توسعه 40 هزار هکتار باغ در اراضی شیب‌دار همچنین رفع مشکل دو واحد تولید تخم‌مرغ تصویب شد و نیز برای انتقال آب به باغ‌های منطقه کاکارضا با روند کنونی اعتبارات نیاز به 50 سال زمان است.
جمشیدی با اشاره به اینکه 270 سد در کشور بعد از انقلاب احداث شده گفت: سهم استان لرستان از این تعداد هیچ است و هیچ گونه سدی در استان احداث نشده است.
وی با اشاره به چالش یک و نیم ساله بانکها و بنگاههای زود بازده افزود: در سفر دولت بخش عمده‌ای از مشکلات بنگاهها مطرح و برای تامین اعتبار به بانکها معرفی شده‌اند.
جمشیدی در مورد مشکل کشاورزان در تامین وثیقه برای تسهیلات بانکی گفت: با هماهنگی بانک سند اصلاحات ارضی و سند زمین‌های کشاورزی بعنوان وثیقه قبول می‌شود.
به گزارش فارس، خبرنگاران در دیدار با کشاورزان استان لرستان این مساله را از کشاورزان پرسیدند و چندین نفر از آنها اذعان داشتند که بانک سند زمین‌های کشاورزی آنها را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کند و آنها مجبورند با داشتن چندین هکتار زمین برای گرفتن وام سند زمین‌های شهری و یا سند مغازه برای وثیقه تهیه کنند.
جمشیدی افزود: 380 میلیارد تومان خسارت به کشاورزان از ناحیه خشکسالی وارد شد فقط 70 میلیارد تومان برای استان اختصاص داده شد که از این رقم 15 میلیارد تومان برای امهال تسهیلات و هزینه سود کارمزد بانک و 36 میلیارد تومان نیز برای تامین علوفه یارانه‌دار در اختیار دامداران قرار گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اشاره به ظرفیت استان در تولید گیاهان دارویی گفت: چند کارخانه برای فرآوری گیاهان دارویی در استان در حال احداث است.
وی افزود: هزارو500 رشته قنات در استان مشمول لایروبی قرار می‌گیرند، اما آب سطحی قنات مطمئن نیست و باید آب مطمئن برای کشاورزان فراهم شود به گونه‌ای که رودخانه‌‌ سیمره که در استان خوزستان تبدیل به سد کرخه می‌شود امسال با دبی پایه 1 دهم آبدهی دارد.
وی افزود: در منطقه کوهدشت آب زیرسطحی زمین 20 متر افت داشته و متاسفانه هیچگونه سدی در این منطقه احداث نشده است.
جمشیدی گفت: در حالیکه بانکهای استان تا دو برابر منابع خود می‌توانستند تسهیلات بپردازند در سفر هیات دولت تصویب شد این رقم تا دو و نیم برابر افزایش یابد.
همچنین قدرت‌الله ترابی‌نژاد رئیس حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: صنایع تبدیلی کشاورزی سالهای گذشته در استان وجود نداشت و از 4 سال پیش رونق گرفته است.
وی افزود: عمده مشکلات کشاورزان نبود سردخانه و ظرفیت نگهداری محصول است که در سفر اول رئیس جمهور به استان 21 هزار تن افزایش ظرفیت سردخانه تصویب شد که 8 هزار تن تا پایان امسال و بقیه نیز در حال پیگیری است.
ترابی‌نژاد با اشاره به اینکه منطقه ونایی بروجرد قطب تولید خیارشور است گفت: تعداد زیادی طرحهای صنایع تبدیلی در این منطقه تصویب شده که عمده آنها نیمه تمام است.
وی افزود: میانگین ضایعات محصولات کشاورزی در استان 23 تا 25 درصد است که با احداث صنایع تبدیلی می‌توان آن را به 10 تا 15 درصد کاهش داد.
همچنین پیرحیاتی افزود: امسال علیرغم خشک‌سالی وضعیت تولید سیب‌زمینی مناسب بوده و به‌گونه‌ای که در کل کشور کشاورزان با مشکل فروش مواجه بوده‌اند و براین اساس مصوبه‌ای گرفته شد که 100 هزار تن سیب‌زمینی مازاد استان همدان صادر شود.
پیرحیاتی افزود: همچنین قیمت خرید تضمینی از 108 تومان به 135 تومان افزایش یافت. پیرحیاتی در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی برای جلوگیری از زیان در انبار ماندن 4 هزار تن سیب‌زمینی در انبار یک کشاورز لرستانی انجام داده‌اند گفت: این انبار متعلق به آقای صفدر اسکندری است که متاسفانه با افت قیمت قادر به فروش آن در بازار نیست و براساس تفاهم‌نامه‌ای که با وی امضا کرده‌ایم اگر تا 6 ماه آینده توانست در بازار آزاد می‌فروشد در غیر این صورت دولت همه آن سیب‌زمینی را به نرخ 135 تومان خریداری می‌کند.
صفدر اسکندری کشاورز سیب‌زمینی کار نمونه کشور از شهرستان ازنا روستای گنجه در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر 4 هزار تن سیب‌زمین تولید امسال در انبار موجود دارد که به دلیل ارزانی سیب‌زمینی قادر به فروش نیست.
این کشاورز نمونه گفت: سازمان تعاون روستایی استان لرستان تنها 350 تن سیب‌زمینی خرید کرده در حالیکه من کشاورز به تنهایی 4 هزار تن سیب‌زمینی در انبار موجود دارم.
وی گفت: در صورتیکه هزینه تمام شده هر کیلو سیب‌زمینی 160 تومان است اما دولت نرخ تضمینی آن را 135 تومان اعلام کرده و هم‌اکنون در بازار قیمت سیب‌زمینی زیر 100 تومان مشتری دارد.
انتهای پیام/

نویسنده: سجاد - جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧

30-8-86 به اطلاع میرساند استفاده آزمایشی از پایگاههای CAB ABSTRACT و GLOBAL HEALTH  تا پایان ماه دسامبر فراهم گشته است، برای استفاده از این پایگاهها با کلیک بر روی هر کدام وارد صفحه ای شده که رمز کاربری و عبور را به شما میدهد، پس از یادداشت کردن رمز دکمه GO را فشار داده و به صفحه بعد بروید.در این صفحه رمز کاربری و عبور را داده و وارد سیستم میشوید.لازم به ذکر است مقالات این 2 پایگاه به شکل چکیده بوده و در صورت امکان برخی از آنها به شکل کامل قابل دریافت است

 

24-2-86دسترسی آزمایشی به جامعه ترین کتابخانهء مجازی کتب مرجع و نیز معتبرترین پایگاه اطلاعاتی مجلات تمام متنThomson Gale ، به مدت یک ماه تا اواسط خرداد ماه سال جاری فراهم گردیده است.

* GVRL: Gale Virtual Reference Library دربرگیرندهء حدود 1000 عنوان از بهترین و کاملترین دائره المعارف ها، سالنماها و دیگر کتب مرجع در موضوعات مختلف به صورت الکترونیکی میباشد:

* پایگاه اطلاعاتی جامع ژورنالهای علمی Academic One File ، مجموعهء ارزشمند دیگری از Thomson Gale است که اختصاصا برای مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی طراحی شده و با پوشش موضوعی گسترده ،شامل 8700 عنوان ژورنال معتبر علمی بوده که 5300 عنوان آن به صورت تمام متن و حدود 6400 عنوان آن Peer-Reviewed میباشد(یعنی توسط متخصصین مربوطه بازبینی شده و از اعتبار علمی بالایی برخودار است)

نکتهء مهم: بعد از کلیک بر روی لینک زیر، نام و ایمیل خود را در فیلدهای مربوطه وارد نمایید، در این صورت صفحه ای برای شما باز خواهد شد که میتوانید از هر کدام از پایگاههای فوق استفاده فرمایید.

 Thomson Gale

24-2-86  کتابهای الکترونیکی:به اطلاع کلیه اساتید محترم و دانشجویان دانشگاه مازندران میرساند، امکان دسترسی آزمایشی (Trial) از 500 کتاب الکترونیکی نمونه در سایت (Elsevier-Science Direct )در موضوعات مختلف از دوازدهم ماه می ِ سال جاری میلادی تا پایان ماه جولای (نهم مرداد ماه 86) فراهم گردیده است.لذا کاربران فعلی سایت Science Direct  با کلیک کردن بر روی دکمهء Browse (در سایت مذکور) ، قادر خواهند بود علاوه بر ژورنالهای الکترونیکی ، لیست کامل کتب الکترونیکی آزمایشی را مشاهده نموده و در صورت نیاز دانلود فرمایند.ضمنا خواهشمندیم از دانلود سیستماتیک ، خودداری نمایید.

همچنین لیست عناوین کتب فوق، در این لینک با فرمت اکسل قابل دانلود میباشد

16-10-85 به اطلاع میرساند ششمین نمایشگاه تخصصی ناشران خارجی، در دانشگاه فردوسی مشهد از تاریخ 16 لغایت 21 دی ماه سال 85 برگزار میگردد. ساعات بازدید از نمایشگاه 9 صبح الی 16 عصر میباشد.ضمناً این نمایشگاه، روز 18 دی ماه ، مصادف با عید غدیر خم تعطیل میباشد.
16-10-85 معاونت پژوهشی دانشگاه مازندران در نظر دارد به مناسبت "هفتمین دورهء بزرگداشت هفتهء پژوهش" ، نمایشگاه کتابی از انتشــارات این دانشـــگاه را با تخفیف 25% از تاریخ 25 لغایت 29 دی ماه سال جاری در محل کتابخانهء مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه برگزارنماید

14-9-85 احتراما به استحضار میرساند نمایشگاه کتب فارسی در تاریخ 20-9-85 به مدت یک هفته در ساختمان کتابخانه مجتمع برگزار میشود.از دانشجویان و اساتید گرامی دعوت میشود از این نمایشگاه دیدن فرمایند.

10-9-85 در نمایشگاه کتابی که به تاریخ 24-8-85 تا 9-9-85 در ساختمان ارشاد ساری برگزار شد، کتابخانه مجتمع موفق شد 206 عنوان کتابهای دانشگاهی را در زمینه علوم کشاورزی و 56 عنوان در زمینه منابع طبیعی را خریداری نماید.لیست کتب خریداری شده
12-4-85 پایگاه اطلاعات علمی جهاد کشاورزی:

معرفی نشریات علمی-پژوهشی کشور و نمایه سازی آنها

سرویس گزارشهای استنادی نشریات Journal Citation Reports-JCR

جستجو و ارایه چکیده مقالات علمی- پژوهشی کشور

دسترسی به متن کامل (Full Text) بخشی از مقالات

معرفی و ارائه مقالات نشریات ایرانی نمایه شده در ISI و مقالات چاپ شده محققان ایرانی در نشریات بین المللی

معرفی نشریات و نویسندگان مقالات پر استناد

سرویس ارسال الکترونیکی مقالات و رهگیری پیشرفت کار توسط نویسندگان  لینک به SID

 

8-3-85 دسترسی رایگان به مقالات تمام متن ِ مجموعه مجلات ALPS از پایگاه Swetswise  به مدت دو ماه دیگر تا تاریخ 15July 2006 تمدید گشته است. شایان ذکر است برای استفاده از این مقالات نیاز به username و password میباشد که به ایمیل اعضای محترم هیات علمی ارسال گردیده است. خواهشمندیم در صورت بروز هرگونه مشکل با بخش اطلاع رسانی کتابخانه مجتمع تماس حاصل فرمایید.
8-3-85 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، اقدام به ایجاد پایگاه مقالات فارسی و غیر فارسی در حوزهء موضوعی اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و علوم اداری نموده است. پایگاه مقالات فارسی، حاوی اطلاعات کتابشناختی بیش از 84000 عنوان مقاله فارسی از سال 1368 تا کنون است و پایگاه مقالات غیر فارسی نیز ارائه کنندهء اطلاعات کتابشناختی بیش از 118000 عنوان مقاله غیر فارسی از سال 1365 میباشد. مقالات موجود در این پایگاهها شامل مقالات نشریاتی است که در کتابخانهء این سازمان نگهداری میگردد. لطفا برای جستجوی مقاله به لینک فوق مراجعه فرمایید:     کلیک نمایید
5-2-85 دسترسی به مقالات تمام متن پایگاه (Elsevier(Science direct  تا پایان سال 2006 میلادی امکان پذیر میباشد.لازم به ذکر است این پایگاه، فقط مقالات 5 سال  اخیر را به صورت تمام متن، در اختیار شما قرار خواهد داد.

28-10-84 در اینماه مبلغ ششصد هزار تومان جهت خرید کتب تخصصی(مراجع فارسی) از طرف معاونت محترم پژوهشی مجتمع به کتابخانه اختصاص یافت که این مراجع خریداری شده و در حال حاضر نیز آماده بهره برداری میباشد.

 

25-10-84 در آبان ماه سال جاری کتب، مراجع و منابع فارسی و لاتین گروه شیلات از دانشکده منابع طبیعی به کتابخانه مجتمع انتقال یافت و در حال حاضر تمامی خدمات فنی کتابخانه ای روی آنها صورت گرفته و آماده استفاده دانشجویان میباشد.

 

15-9-1384 با یاری خداوند متعال و با همکاری صمیمانه جناب آقای دکتر رنجبر معاونت محترم پژوهشی و جناب آقای دکتر اسماعیلی ریاست محترم کتابخانه استفاده از لوحهای فشرده آموزشی و پژوهشی موجود در کتابخانه  برای دانشجویان گرامی میسر گشته است.لذا دانشجویان محترم میتوانند با مراجعه به بخش اطلاع رسانی کتابخانه واقع در سالن مرجع از خدمات این بخش استفاده نمایند. برای دیدن لیست لوحهای فشرده کلیک کنید.

 

از آنجاییکه کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران برای اولین بار موفق به برگزاری نمایشگاه کتب تخصصی(لاتین) با دعوت از چند ناشر معتبر بین المللی از تاریخ 83/11/24 تا تاریخ 83/11/28 شده بود،کتابخانه دانشکده کشاورزی ساری بالغ بر سی میلیون ریال کتب تخصصی جهت گروههای مختلف  آموزشی را از این نمایشگاه خریداری نمود. علاقمندان جهت بازدید از زیر رده های موضوعی  میتوانند به محل کتابخانه دانشکده مراجعه نمایند.

 

 

منبع:http://clib.sanru.ac.ir/akhbar.htm.htm

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


زیارت عاشورا
وضعیت یاهو مذهبی
پیج رنک گوگل ساعت فلش مذهبی اوقات شرعی

بسيجي يعني علي
Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net

Powered by aeka.persianblog.ir

بانک صوت و فیلم مذهبی
PageRank
بسيجي يعني علي
مجله دانش سبز
PageRank RSS Feed Readers outils webmaster
دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
{PAGETITLE}
pagerank search engine optimization Submit ExpressSearch Engine Marketing Services تماس با ما