کشاورزی لرستان - اولین مجله علمی کشاورزی دانش سبز (دانشجویان لرستانی)
در سال1387 سال نوآوری و شکوفایی ایران اسلامی شروع کار و تلاش می کنیم آخرین اخبار و مقالات علمی کشاورزی و لینک سایتهای برتر کشاورزی را در وب قرار دهیم ...
کلمات کلیدی مطالب
اصلاح بذر چغند قند
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ تیر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: مقاله ،چغندر قند ،کشاورزی ،افزایش عملکرد

بخش بهنژادی

 

  معرفی بخش به نژادی: 

با آغاز زراعت چغندرقند در ایران منابع اولیه به نژادی، بذور چغندرقند تجارتی بود که از کشورهای خارجی وارد می گردید. با تاسیس بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند در سال 1332 آزمایش هائی برای مقایسه و سنجش سازگاری این ارقام با محیط انجام می گرفت و ارقام مناسب با شرایط آب و هوائی ایران تعیین و بین کارخانه های قند کشور توزیع می گردید.

بنگاه با وارد کردن مواد ژنتیکی از کشورهائی  نظیر لهستان، آلمان، هلند و آمریکا و اعمال برخی روش های اصلاحی اقدام به تهیه ژنوتیپ های امید بخشی نمود که با استفاده از آنها و ایجاد ترکیبات متعدد اولین ارقام پلی پلوئید در داخل کشور تولید شد و در اختیار زارعین قرار گرفت. فعالیتهای به نژادی چغندرقند با اصلاح بذور مولتی ژرم دیپلوئید در سال های 1335 آغاز گردید. پس از انقلاب اسلامی قرارداد شرکت خارجی لغو گردید. علیرغم این مسئله خوشبختانه فعالیت های به نژادی چغندرقند در مؤسسه تاکنون منجر به تولید ارقام تجارتی گردیده است که قابل رقابت با ارقام خارجی بوده و از لحاظ سازگاری متناسب با آب و هوای کشور هستند.

 

          اطلاع رسانی بخش بهنژادی
Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.

 

بخش به نژادی به دلیل ارتباط نزدیک با شرکت های تولید بذر خارج از کشور و همگام با آنها، دستاوردهای جدید علمی را در تحقیقات چغندر قند کشور بکار می بست. به طوری که با راه اندازی آزمایشگاه  سیتولوژی نسبت به تهیه پایه های گرده افشان تتراپلوئید اقدام نمود و به دنبال آن با استفاده از پدیده نرعقیمی اولین ارقام هیبرید دیپلوئید و تری پلوئید را به بازار کشور عرضه کرد. با توسعه مکانیزاسیون و نیاز کشور به بذر منوژرم، این مهم در دستور کار موسسه قرار گرفت و بخش به نژادی فعالیت خود را در زمینه اصلاح، تهیه و تولید پایه های مادری نرعقیم منوژرم شروع کرد که بر پایه آنها ارقام تجارتی منوژرم در داخل کشور تولید گردید.

بخش به نژادی از قسمت ها، آزمایشگاه ها و ایستگاه های متعددی تشکیل شده است که تماما توسط ستاد مؤسسه تحقیقات چغندرقند همراهی و هدایت می شوند. در مراکز استانهای چغندر خیز کشور نیز بخش به نژادی فعالیت داشته و در پروسه اصلاح و تولید ارقام مناسب مشارکت می نماید. این بخش دارای دو ایستگاه تحقیقاتی شامل فیروز کوه و بذر الیت کرج می باشد. آزمایشگاه های سیتولوژی، کنترل و گواهی بذر نیز در راستای این بخش فعالیت دارند همچنین بخش های تحقیقاتی دیگر از قبیل گیاهپزشکی و بیوتکنولوژی با اهداف تولید ارقام جدید چغندر قند با این بخش همکاری داشته و توام برنامه های بخش را پیگیری می نمایند.     

بخش به نژادی همواره دو هدف عمده تحقیق و تولید بذر را دنبال کرده است. محور اصلی فعالیت تحقیقاتی این بخش را می توان ارزیابی مواد ژنتیکی و اصلاح به منظور دستیابی به ارقام  ارقام پایدار و سازگار با عملکرد و عیار قند بالا معرفی کرد. در این راستا هرساله تعداد زیادی طرح تحقیقاتی تحت نظارت بخش در مراکز مختلف تحقیقاتی کشور انجام می پذیرد. به دلیل گستردگی موضوعات مورد مطالعه و با هدف  

سامان بخشی هر چه بیشتر امر تحقیق، بخش به نژادی اقدام به طراحی و تعریف پنج پروژه تحقیقاتی به شرح ذیل نمود که هر یک شامل مراحل اصلاحی مورد نیاز برای حل معضل مورد نظر می باشند.

1- بیماری ریزومانیا و کرلی تاپ چغندرقند در ایران ژنتیک ، اصلاح ، بهزراعی و بیوتکنولوژی

2- زمینه های به نژادی و به زراعی بولتنگ در چغندر قند

3- تنش های محیطی چغندر قند ( شوری و خشکی ) در ایران: فیزیولوژی ، اصلاح ، بهزراعی و بیوتکنولوژی

4- بیماریهای مهم قارچی چغندرقند در ایران (عوامل بیماری زای ریشه و برگ) : ژنتیک ، اصلاح ، بهزراعی و بیوتکنولوژی

5- کمیت و کیفیت چغندرقند

این بخش به موازات اجرای پروژه های تحقیقاتی ذکر شده سالانه مسئولیت مدیریت، برنامه ریزی و نظارت مستقیم بر تهیه و تولید بذور استوک و الیت را در جهت تولید بذر تجارتی به عهده دارد. به طوری که سالانه حدود 40-35 تن بذر مادری و 3- 5/2 تن بذر استوک مولتی ژرم خام و 6-5 تن بذر مادری و 800-700 کیلوگرم بذر استوک منوژرم خام تولید می نماید.

 

بررسی مواد ژنتیکی و اصلاح به منظور تولید ارقام بذر با عملکرد و عیار قند بالا محور اصلی تحقیقات بهنژادی به شمار می آید.این بخش و واحدهای تابعه در ستاد موسسه در امور تحقیقات بهنژادی چغندرقند و تولید بذر الیت فعالیت دارد.واحدهای تابعه این بخش عبارتند از:

  • آزمایشگاه کنترل بذر

  • بانک ژن

  • آزمایشگاه سیتولوژی

  • ایستگاه تولید بذر الیت فیروزکوه

  • مزرعه تولید بذر الیت کرج

 

شرح وظایف  بخش تحقیقات به نژادی

  تحقیقات در زمینه اصلاح و تهیه ارقام  هیبرید منوژرم و مولتی ژرم دیپلوئید و تریپلوئید جدید  و با خواص کمی و کیفی برتر

و ثبت ارقام موجود

  تحقیقات کاربردی در زمینه اصلاح و تهیه ارقام مقاوم به تنش های محیطی ( خشکی ، سرما و شوری ) ؛ آفات و بیماریها

  تهیه و تدوین استراتژی و تحقیقات بهنژادی در ستاد و مراکز تحقیقاتی استانها

  تحقیقات کاربردی  در زمینه اصلاح و تهیه ارقام  مقاوم به ساقه روی ( بولتینگ )

  ارزیابی و استنتاج نتایج تحقیقات بهنژادی به منظور انتخاب والدها و تلاقی ها جهت تنظیم برنامه های کوتاه مدت و بلند

 مدت بخش بهنژادی در ستاد و شهرستانها

  برنامه ریزی ، آموزش و اجرای تولید ، تکثیر ، کنترل ، گواهی و اختلاط الیت جهت تولید بذر تجارتی به مرکز تولید اردبیل

  همکاری با بخش خدمات فنی به منظور ثبت اطلاعات و ایجاد بانک های اطلاعاتی در ارتباط با طرح ها ، نتایج و گزارش

 های سالیانه و نهایی

  همکاری با سایر بخش ها در جهت تهیه و تولید مواد ژنتیکی مور نیاز تحقیقاتی آنها

  شرکت در سمینار ها ، گردهمایی ها و شورای پژوهشی موسسه و همکاری با دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی

 علمی داخلی و بین المللی در ارتباط با آزمون ارقام و سایر مسائل بهنژادی

  تهیه گزارش سالیانه طرح های تحقیقاتی بخش بهنژادی و تدوین مقالات علمی از نتایج بدست آمده

  نظارت دقیق بر انجام عملیات کاشت ، داشت و برداشت بذور الیت و استوک در کرج و کلیه مناطق تولید بذر کشور

  تحقیقات و پژوهش در ارتباط با مسائل استاندارد بودن بذور مطابق آخرین یافته های جهانی نظیر ISTA , UPOV

  تحقیقات در زمینه پوشش ( پلیت ) در بذر های منوژرم ژنتیکی و تکنیکی به منظور استفاده صحیح از بذر منوژرم

  نظارت ، بررسی ، کنترل و گواهی بذور تجارتی تولید شده در اردبیل و همکاری نزدیک با کارخانجات قند کشور

  همکاری و مشارکت در انتخاب ارقام مناسب کشت در نواحی آلوده به بیماریها توسط کارخانجات قند کشور

- همکاری نزدیک با شرکت ها و موسسات خارجی به منظور تبادل ژرم پلاسم ، آزمون و بررسی ارقام ارسال شده  از

 جانب آنها

  مشارکت در کمیته علمی و فنی موسسه به منظور بررسی طرح های تحقیقاتی بهنژادی

  مشارکت در آموزش کشاورزان ( روز مزرعه ) به منظور انتقال آخرین دستاوردهای بخش بهنژادی به کشاورزان

  مشارکت در آموزش دانشجویان دانشگاه های کشور به منظور آشنایی با روند اصلاح چغندرقند و تولید بذر مادری ، 

 استوک و تجارتی

- ارائه نتایج و دستاوردهای تحقیقاتی بخش بهنژادی در سمینارها ، کارگاههای آموزشی و نمایشگاههای داخلی

  تحقیق و پژوهش در جهت یافتن سوژه های نوین تحقیقاتی و جایگزین کردن آنها بجای روش های قدیمی

  همکاری مشترک با موسسه بیوتکنولوژی و دانشگاهها به منظور اجرای طرح های مشترک که بر پایه تحقیقات ژنتیک

 مولکولی استوار است.

 

اولویت های تحقیقات بهنژادی :

behnejadi.jpg (39421 bytes)

-ارتقاءکمیت و کیفیت محصول در ارقام بذر مناسب کشت در مناطق مختلف چغندر کاری

-بررسی مسائل شوری و خشکی و تولید ارقام بذر مناسب کشت در خاک وآب شور در مناطق دچار محدودیت منابع آب

-بررسی پدیده بولتینگ، اصلاح و تولید ارقام بذر مقاوم به ساقه رفتن

-اصلاح و تولید ارقام بذر منوژرم هیبرید

-بررسی و تعیین منابع مقاومت به منظور اصلاح و ایجاد ارقام بیماریها بخصوص ریزومانیا، کرلی تاپ، سرکوسپورا، سفیدک، پوسیدگی ریشه، ….و غیره.

-رقم رسول : منوژرم - تریپلوئید - تیپ N-Eمقاوم به بولتینگ

-رقم سیمین 1 : پلی پلوئید منوژرم - تیپ Z

-رقم سیمین 2 : منوژرم - تیپ Z - عیار قند بالا

-رقم IC2: تریپلوئید هیبرید - مناسب کشت بهاره - تیپ N

-رقم IC3 : تریپلوئید هیبرید - تیپ N - مناسب کشت بهاره

-رقم T41R : تریپلوئید - مولتی ژرم - مناسب طول دوره رشد کوتاه

-رقم H5505:پلی پلوئید - مولتی ژرم - مقاوم به کرلی تاپ

-رقم DEZ: تریپلوئید - مولتی ژرم - مناسب کشت پائیزه و بهاره

-رقم BR1: هیبرید - مولتی ژرم - مناسب کشت پائیزه و بهاره

-رقم شیرین - دیپلوئید منوژرم - تیپ Z - مقاوم به بولتینگ

-رقم IC1: تریپلوئید هیبرید - تیپ نرمال - مناسب مناطق معتدل گرم

رقم 7233 - هیبرید

   یافته های علمی بخش بهنژادی

  یافته های علمی تکنولوژی بذر

 

 

لیست اسامی کارکنان بخش بهنژادی

نوع استخدام

مدرک وعنوان پست

نام و نام خانوادگی

ردیف

رسمی

کارشناس ارشد -رئیس بخش -عضو هیئت علمی

محسن آقائی زاده کماکلی

1

رسمی

دکترا-عضو هیئت علمی-زراعت

ذبیح اله رنجی

2

رسمی

دکترا -زراعت-آزمایشگاه کنترل بذر

محمدعلی چگینی

3

رسمی

کارشناس ارشد-اصلاح نباتات

محمدرضا اوراضی زاده

4

قراردادی

کارشناس ارشد-اصلاح نباتات

سعید واحدی

5
مامور آموزش  دکترا- اصلاح نباتات  اباذر رجبی 6

قراردادی

کارشناس ارشد-اصلاح نباتات

محمدرضا فتحی

7

رسمی

فوق دیپلم-تکنولوژی ماشینهای کشاورزی

عبدالحسین اصدقی تکمه داش

8

قراردادی

فوق دیپلم-تکنولوژی ماشینهای کشاورزی

سید فریدون بنی صدر

9

قراردادی

دیپلم-آزمایشگاه کنترل بذر

صدیقه نورکه

10

غیر رسمی

دیپلم -تکنسین

منوچهر صادق کوهستانی

11

غیر رسمی

دیپلم فنی  یوسف ابراهیم زاده 12

 رسمی

دیپلم  ولی اله دستجردی 13

غیر رسمی

دیپلم  کریم کشاورز 14

غیر رسمی

سوم دبیرستان-آزمایشگاه کنترل بذر  ناهید دهقانشعار 15
رسمی سوم دبیرستان-آزمایشگاه کنترل بذر  علیرضا رنجبر 16

غیر رسمی

پنجم ابتدائی

ناصر شادمان

17

 

دست آوردهای جدید : 

 بخش به نژادی طی 4-3 سال گذشته یعنی از سال 1380 به بعد توانسته است تعداد 5 رقم هیبرید منوژرم را اصلاح و در دسترس زارعین کشور قرار دهد. این ارقام عبارتند از:

الف)   رقم رسول 

ب)      رقم شیرین

ج)      رقم 436

د)       رقم 7112

ه)       رقم زرقان

   معرفی ارقام جدید چغندرقند

از سال 1373، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند جهت افزایش کمی و کیفی و مقاومت به امراض در ارقام چغندرقند منوژرم، به‌نژادی ارقام هیبرید را در دستور کار خود قرار داد. در سایه تلاش محققان مؤسسه در سال جاری دو رقم جدید به مجموع ارقام منوژرم هیبرید داخلی چغندرقند افزوده شد:

الف. رقم تریپلوئید « جلگه» : تلاقی بین رگهﻫای 7112 و 261 به‌عنوان یک دورگ ساده ( سینگل کراس) جدید از خصوصیات بذری و محصولی خوبی برخوردار بوده‌است، از ترکیب دورگ حاصل (261 ×7112) به‌عنوان پایه مادری و والد گرده افشان (Jot18+19669)، هیبرید منوژرم جدید که یک رقم تریپلوئید است بدست آمد. از خصوصیات این رقم، تولید محصول ریشه بالا با تیپ NE است. در آزمایشﻫای سازگاری بیشترین میزان قند( حدود 19/14 تن درهکتار) را در میان ارقام تجارتی در منطقه میاندوآب تولید کرده است که نسبت به چهار رقم شاهد خارجی و داخلی برتری معنی‌داری داشته است.

 آزمایشﻫای سازگاری به مدت سه سال (1382-1380) در شش منطقه کرج، مشهد، شیراز، میاندوآب و همدان نشان داد که سازگاری این رقم در حد قابل توجهی وسیع است. رقم جلگه برای مناطقی از کشور با دوره‌رشد نسبتاً طولانی(مانند مناطق گرمسیر استان همدان، فارس و آذربایجان‌غربی) مناسب است. پیشﺑینی می‌شود سالانه 30 هزار هکتار از اراضی که دارای دوره‌رشد نسبتاً طولانی هستند، زیر کشت این رقم قرار گیرد. در این صورت، میزان صرفه‌جویی ارزی در مقایسه با ورود بذر از خارج کشور سالانه 250میلیارد ریال خواهد بود.

 ب. رقم دیپلوئید (گدوک): این رقم یک رقم دیپلوئید با پایه مادری سینگل‌کراس(7112× 436) است. این هیبرید پس از هیبرید تریپلوئید جلگه در برنامه کار به‌نژادی قرار گرفت و متعاقب آن اصلاح شد. آزمایشﻫای پایه برای تهیه این رقم از سالﻫا قبل شروع شده بود و نهایتاً پس از انجام آزمایشﻫای متعدد در خصوص کیفیت والدﻫای گرده‌افشان دیپلوئید، منجر به تولید دو والد 181 و 191 شد. هردو والد به بولتینگ و سرکوسپورا مقاومت نشان دادند و از ترکیب ( 7112× 436) به‌عنوان پایه مادری و 191+181 به‌عنوان والد گرده‌افشان، بهترین هیبرید ممکن که از لحاظ صفات مهم عملکرد ریشه، عیارقند و راندمان استحصال نسبت به شاهد برتری دارد، حاصل شد. آزمایشﻫای سازگاری این رقم در مناطق مختلف کرج، مشهد، شیراز، میاندوآب، اصفهان و بردسیر کرمان نشان داد که متوسط عملکرد این هیبرید 21/63 تن در هکتار ریشه و 42/10 تن قند در هکتار است. رقم گدوک از نظر تیپ جزء ارقام نرمال قند (NE) محسوب می‌شود. زراعت این رقم در مناطق معتدل نسبتاً سرد استانﻫای فارس، اصفهان، همدان، آذربایجان‌غربی، کرمان و خراسان و به‌ویژه برای کشت در همدان، بردسیر کرمان و مشهد قابل‌توصیه است. پیشﺑینی می‌شود که این رقم حدود 15 هزار هکتار از اراضی سطح زیرکشت چغندرقند در مناطق معتدل سرد را به‌خود اختصاص دهد که در این‌صورت، میزان صرفه‌جویی  ارزی در مقایسه با ورود بذر از خارج کشور سالانه 260 میلیارد ریال خواهد بود.

 

کرچ-ابتداء جاده محمدشهر- نرسیده به پل اتوبان - روبروی ترمینال شهید کلانتری

منبع : http://www.sbsi.ir/breedingf.htm


 
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


زیارت عاشورا
وضعیت یاهو مذهبی
پیج رنک گوگل ساعت فلش مذهبی اوقات شرعی

بسيجي يعني علي
Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net

Powered by aeka.persianblog.ir

بانک صوت و فیلم مذهبی
PageRank
بسيجي يعني علي
مجله دانش سبز
PageRank RSS Feed Readers outils webmaster
دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
{PAGETITLE}
pagerank search engine optimization Submit ExpressSearch Engine Marketing Services تماس با ما