کشاورزی لرستان - اولین مجله علمی کشاورزی دانش سبز (دانشجویان لرستانی)
در سال1387 سال نوآوری و شکوفایی ایران اسلامی شروع کار و تلاش می کنیم آخرین اخبار و مقالات علمی کشاورزی و لینک سایتهای برتر کشاورزی را در وب قرار دهیم ...
کلمات کلیدی مطالب
بيوتکنولوژی کشاورزی
ساعت ٧:٥٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱ دی ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

معرفي بخش                                                                                                                                                       

مقدمه کلی برای معرفی بخش ژنوميکس و فعاليتهای عمده:                                                                                                                                  

          در بخش تحقیقات ژنوميكس پژوهشکده بيوتکنولوژی کشاورزی با استفاده از روش های نوين بيوتکنولوژی، ژنوم گياهان، ريزسازواره‌ها و آفات مهم مرتبط باکشاورزی مورد بررسي قرار مي گيرد.

عمده‌ترين فعاليت‌هاي اين بخش بررسي تنوع ژنتيكي گیاهان، سوش‌هاي مختلف عوامل بيماريزاي گياهي و حشرات، مکان يابی و نشانمند کردن ژنهای کنترل کننده تنشهای های زيستی و غير زيستی، تبديل نشانگرهاي تصادفی به نشانگرهاي اختصاصي، جداسازي، دست‌ورزي و همسانه‌سازي ژنهای مفيد ،ساخت پلاسميد، آناليز مولكولي گياهان تراريخته و تهيه كيتهايي به منظور تسهيل و تسريع شناسايي عوامل بيماري‌زا در گياهان مي‌باشد.

 

 

 

 

شرح وظايف بخش تحقيقات ژنوميكس:

    -  انگشت‌نگاری DNA گياهان, حشرات و ريزسازواره‌هاي مهم مرتبط با كشاورزي

    -  تشخيص روابط فيلوژنتيك بين ارقام زراعي و گونه‌هاي وحشي

    رده‌بندي گياهان زراعي، باغي و زينتي و تفكيك و تشخيص ارقام و واريته‌ها با استفاده از نشانگرهاي مولکولی

    همکاری در تهيه بانکها ی اطلاعات مورفولوژيکی و مولکولی گونه های گياهی, حشرات و ريزسازواره‌ها ( مرتبط با کشاورزی) نگهداري شده در بانكهای ژن

    آزمايش مولكولي واردات گياهي به منظور بررسي ‌آلودگي احتمالي و تراريخته بودن آنها با تقاضاي مراجع ذيربط

    تهيه نقشه‌هاي ژنتيك اشباع، مولكولي، تلفيقي و فيزيكي گياهان، حشرات و ريزسازواره‌ها

    -  مکان يابی و نشانمند کردن ژنهای کنترل کننده تنش های زيستی و غير زيستی

    -   انتخاب تسهيل شده به وسيله نشانگرهای مولکولی

    -   تهيه کتابخانه هایcDNA  ژنومی و تعيين توالی ژنوم گونه های بومی ايران

    -   تهيه نشانگرهاي DNA، كاوشگرها، پيشبرها، مواد زيستي و همسانه های مورد نياز تحقيقات كشاورزي

   -  جداسازي و همسانه سازی ژنهای کنترل کننده تنش های زيستی و غير زيستی با هدف انتقال آنها به گونه های مهم زراعی با استفاده از نشانگرهای مولکولی و ريزآرايه

    -   تعيين، دست‌ورزي و جايگزينی اجزاء ژن از قبيل پيشبردها، پايانه‌ها، اينترونها و تواليهاي رمز كننده

    -   تجزيه مولكولي گياهان تراريخته در سطح DNA و RNA.

    -    تهيه كيت جهت تسهيل و تسريع شناسايي عوامل بيماري‌زا در گياهان

 

آزمايشگاهها، فضاهاي تحقيقاتي و تجهيزات:                                                                                                                                                

 

بخش دارای يک آزمايشگاه به وسعت حدود 200 مترمربع, گلخانه تحقيقاتی و تعدادی از تجهيزات آزمايشگاهی به شرح زير می باشد: تحقيقات ژنوميكس

 

تعداد

نام شرکت سازنده

نام دستگاه

رديف

3

 Perkin Elmer، Bio-Rad

Theromocycler

1                    1

1

Beckman

اسپكتروفوتومتر

2                    2

1

Bootan

مايکروفر

3                    3

3

GFL, Jahl

شيكرانکوباتور

4                    4

15

Owl،Aktaria ،  BioRad

الکتروفورز

5                    5

1

GFL

شيكردوطبقه

6                    6

1

MFX

دستگاه UV

7                    7

1

Polaroid

دستگاه پولارويد

8                    8

1

Bio-Reba AG

هموژنايزر

9                    9

2

Precisa

ترازو

10                10

5

Hettich، Sorval،Beckman ،Chimica،Heraus

سانتريفوژ

11                11

1

GFL

بن ماري

12                12

1

Candilus

يخ ساز

13                13

1

Millipore

آب مقطرگيري

14                14

1

Hirayama

اتوكلاو

15                15

1

Memmert

آون

16                16

1

Beckman

PH متر

17                17

1

Heraus

خشك‏كن

18                18

1

Bass Aire

هود

19                19

3

 Pars، Arj،Jahl

يخچال‏فريزر 20-

20                20

2

 Revco،Jahl 

يخچال‏فريزر80-

21                21

2

Kadook

يخچال‏معمولي

22                22

1

Bio-Rad

GEL Dryer

23                23

1

Bio-Rad

Vacuum Pump

24                24

1

Genie

VORTEX

25                25

2

Osk

Stirrer

26                26

1

Bio-Rad

Vacuum Blotter

27                27

1

-

DNA analyzer

28                28

1

Bio-Rad

Densitometer

29                29

3

-

PC

30                30

كشت‌بافت و انتقال‌ژن

 

مقدمه:

فعاليت‌هاي اوليه تحقيقاتي در بخش كشت‌بافت و انتقال ژن در مواردي همچون ريزازديادي، توليد گياهان هاپلوئيد، گزينش واريانت‌ها در محيط كشت، تركيب پروتوپلاست‌ها و نجات جنين بوده‌است. با تاسيس مؤسسه تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي در سال 1379، اين بخش تحقيقاتي از آخرين تكنيكهاي كشت بافت و انتقال ژن با تجهيزات كامل ، برخوردار گرديد. در حال حاضر اين بخش  تكثير انبوه چندين گياه مهم زراعي و باغي، ايجاد تنوع سوماكلوني، اصلاح گياهان از طريق تكنيك كشت بافت را انجام مي‌دهد.  انتقال ژن به گياهان زراعي با استفاده از تكنيكهاي آگروباكتريوم و تفنگ ژني، در پروژه‌هاي اصلاح نباتات و توليد گياهان مقاوم به آفات، امراض و تنش‌هاي محيطي از ديگر فعاليتهاي اين بخش است. هم‌اكنون عمده فعاليت‌هاي اين بخش در سه زمينه ريزازديادي، انتقال‌ژن و توليد گياهان هاپلوئيد  و دابل‌هاپلوئيد  متمركز مي‌باشد.

شرح وظايف:

 

v              بهينه‌سازي روشهاي كالزايي و باززايي گياهان

v              بهينه‌سازي روشهاي تهيه سوسپانسيون سلولي و پروتوپلاست گياهي

v              بهينه‌سازي روشهاي باززايي از پروتوپلاست

v              كشت اندامهاي گياهي و تهيه گياهان عاري از ويروس (كشت مريستم)

v              كشت دانه گرده و پرچم به منظور توليد گياهان هاپلوئيد و دابل هاپلوئيد

v              بررسي پديده تنوع سوماكلوني و بهره‌گيري از آن جهت ايجاد واريته‌هاي مطلوب

v              ساخت كانستركت‌هاي مناسب جهت انتقال ژن

v              انتقال ژن با استفاده از روشهاي مختلف مانند بمباران ژني(Biolistic)،    الكتروپوريشن، آگروباكتريوم، ريزتزريقي  و

v              ذخيره و نگهداري اندامهايي از گونه‌هاي زراعي ،باغي و زينتي كه روش ديگري براي نگهداري آنها وجود ندارد

               (Cryopreservation)


 
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


زیارت عاشورا
وضعیت یاهو مذهبی
پیج رنک گوگل ساعت فلش مذهبی اوقات شرعی

بسيجي يعني علي
Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net

Powered by aeka.persianblog.ir

بانک صوت و فیلم مذهبی
PageRank
بسيجي يعني علي
مجله دانش سبز
PageRank RSS Feed Readers outils webmaster
دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
{PAGETITLE}
pagerank search engine optimization Submit ExpressSearch Engine Marketing Services تماس با ما