کشاورزی لرستان - اولین مجله علمی کشاورزی دانش سبز (دانشجویان لرستانی)
در سال1387 سال نوآوری و شکوفایی ایران اسلامی شروع کار و تلاش می کنیم آخرین اخبار و مقالات علمی کشاورزی و لینک سایتهای برتر کشاورزی را در وب قرار دهیم ...
کلمات کلیدی مطالب
اثر آزوسپیریلوم و اسیدیته قلیائی آب آبیاری بر عملکرد دانه و میزان پروتئین ارقام
ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: مقاله ،pdf ،آبیاری ،گندم

مجله زیست شناسی ایران پاییز 1384; 18(3):248-260. 
 
اثر آزوسپیریلوم و اسیدیته قلیائی آب آبیاری بر عملکرد دانه و میزان پروتئین ارقام زراعی گندم 
 
مستاجران اکبر,عموآقایی ریحانه,امتیازی گیتی 
 
 
 

در ایـن پژوهش اثر آلودگی و عدم آلودگی بذرهای گندم بـه باکـتـری آزوسپیریلوم برازیلنس (Azospirillum brasilense)، میزان محصول، مقدار پروتیین و درصد رسوب پروتئین دانه ارقام گندم تحت تیمار آب آبیاری با اسیدیته قلیائی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از طرح آماری کرتهای خرد شده در سه تکرار که شامل سه رقم گندم زراعی (قدس، امید و روشن) در دو حالت تلقیح بذرها با آزوسپیریلوم و بدون آزسپیریلوم بود این پژوهش انجام گرفت. در طول دوره رشد نیز از آب آبیاری با اسیدیته قلیایی (مقادیر اسیدیته 7، 9 و 11) آبیاری انجام گرفت. در پایان فصل زراعی میزان عملکرد دانه، مقدار ازت و پروتئین در ماده خشک دانه و درصد رسوب پروتیین هر نمونه اندازگیری شد. نتایج پژوهش حاکی از اثر معنی دار فاکتورهای آزوسپیریلوم و اسیدیته قلیایی آب آبیاری بر عملکرد دانه، مقدار پروتیین و میزان رسوب پروتیین دانه در ارقام گندم بود. افزایش اسیدیته آب آبیاری باعث کاهش میزان عملکرد گندم، مقدار پروتیین و میزان رسوب پروتیین شد. حداکثر کاهش عملکرد (22/17 درصد کاهش عملکرد به ازای یک واحد افزایش در اسیدیته قلیایی)، پروتیین و رسوب پروتیین در رقم امید مشاهده گردید و کمترین کاهش (7/10 درصد به ازای افزایش یک واحد در اسیدیته قلیایی) در رقم روشن اندازه گیری شد. در نمونه های آلوده به آزوسپیریلوم کلیه شاخصهای اندازه گیری شده در مقایسه با نمونه های غیر آلوده افزایش معنی داری را نشان داد. نتایج این پژوهش مشخص نمود که آزوسپیریلوم می تواند با تعدیل شرایط نامناسب (اسیدیته قلیایی) در بالا بردن عملکرد دانه (7/10 درصد)، میزان پروتیین (5/15 درصد) و میزان رسوب پروتیین (9/7 درصد) ارقام گندم نقش مثبت و معنی داری را ایفا کنند. از لحاظ آماری اثر متقابل آزوسپیریلوم، رقم گندم و اسیدیته بر میزان عملکرد معنی دار بود اما بر میزان پروتئین و رسوب پروتیین معنی دار نبود. در همین راستا اثر متقابل هر دو تیمار روی شاخصهای اندازه گیری شده معنی دار بود و لذا لازم است در هنگام انتخاب آزوسپریلوم و رقم گندم برای تلقیح توجه بیشتری صورت گیرد.
 
کلید واژه: 
 
اثر آزوسپیریلوم و اسیدیته قلیائی آب آبیاری بر عملکرد دانه و میزان پروتئین ارقام زراعی گندم


 
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


زیارت عاشورا
وضعیت یاهو مذهبی
پیج رنک گوگل ساعت فلش مذهبی اوقات شرعی

بسيجي يعني علي
Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net

Powered by aeka.persianblog.ir

بانک صوت و فیلم مذهبی
PageRank
بسيجي يعني علي
مجله دانش سبز
PageRank RSS Feed Readers outils webmaster
دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
{PAGETITLE}
pagerank search engine optimization Submit ExpressSearch Engine Marketing Services تماس با ما