کشاورزی لرستان - اولین مجله علمی کشاورزی دانش سبز (دانشجویان لرستانی)
در سال1387 سال نوآوری و شکوفایی ایران اسلامی شروع کار و تلاش می کنیم آخرین اخبار و مقالات علمی کشاورزی و لینک سایتهای برتر کشاورزی را در وب قرار دهیم ...
کلمات کلیدی مطالب
کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی و رشته های ديگر
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٤ اسفند ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

جدول‌ شماره‌ 3- شهرستان‌ محل‌ توزيع‌ كارت‌ و برگزاري‌ آزمون‌ 125 كد رشته‌ امتحاني‌ (رشته‌هاي‌ امتحاني‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ اين‌ جدول‌) آزمون‌ورودي‌ تحصيلات‌تكميلي‌ (دوره‌هاي‌كارشناسي‌ارشدناپيوسته‌داخل‌) سال‌ 1386 براساس‌استان‌محل‌اقامت‌فعلي‌داوطلبان
سازمان سنجش آموزش کشور - 30/11/85
شهرستان محل توزيع كارت
ورود به جلسه آزمون
محل توزيع كارت ورود به جلسه آزمون
استان محل اقامت
اراك دانشگاه‌ اراك‌مركزي
اردبيل‌ دانشگاه‌ محقق‌ اردبيلي‌اردبيل‌
اروميه‌دانشگاه‌ اروميه‌ آذربايجان‌ غربي‌
‌ اصفهان‌دانشگاه‌ اصفهاناصفهان‌ (به جز داوطلبان شهرستان‌هاي كاشان– آران و بيدگل – نطنز و اردستان)
اهوازدانشگاه‌ شهيد چمران‌ اهوازخوزستان‌(به جز داوطلبان شهرستان‌هاي آبادان و خرمشهر)
‌ ايلام‌دانشگاه‌ ايلامايلام‌
بابلدانشگاه‌ مازندران- دانشكده فني بابل
محل‌ توزيع‌ كارت ورودي برادران ‌
‌مازندران‌
بابلسر دانشگاه مازندران – سازمان مركزي دانشگاه مازندران
محل‌ توزيع‌ كارت ورودي خواهران
‌ مازندران‌
بجنورددانشگاه بجنوردخراسان شمالي
بندرعباس‌ دانشگاه‌ هرمزگان‌ هرمزگان‌
‌ بوشهردانشگاه‌ خليج‌ فارسبوشهر
بويراحمد(ياسوج‌)دانشگاه‌ ياسوج‌ كهكيلويه‌ وبويراحمد
بيرجنددانشگاه بيرجندخراسان جنوبي
تبريز دانشگاه‌ تبريزآذربايجان شرقي
تهران‌دانشگاههاي‌ مندرج‌ در جدول‌ شماره‌ 6 اين‌ اطلاعيه‌ تهران‌
چا‌بهاردانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چا‌بهارداوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستان‌هاي چا‌بهار،نيك شهر و ايرانشهر استان سيستان وبلوچستان است
خرمشهردانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهرداوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از شهرستان‌هاي آبادان و خرمشهر استان خوزستان مي باشد.
خرم‌آباددانشگاه‌ لرستان‌لرستان
رشت‌ دانشگاه‌ گيلان‌گيلان‌
رفسنجاندانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجانكرمان (داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستان‌هاي رفسنجان، شهربابك و سيرجان استان كرمان است)
زابلدانشگاه زابلداوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستان زابل استان سيستان و بلوچستان است
زاهدان‌دانشگاه‌ سيستان‌ و بلوچستان‌سيستان‌ و بلوچستان‌(به جز داوطلبان شهرستان‌هاي‌ چا‌بهار، نيك‌شهر، ايرانشهر و زابل)
زنجان‌دانشگاه‌ زنجان‌زنجان‌
سبزوار دانشگاه تربيت معلم سبزوارداوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستان سبزوار استان خراسان رضوي است.
سمنان‌دانشگاه‌ سمنان‌سمنان‌‌(به جز داوطلبان شهرستان‌هاي شاهرود و دامغان استان سمنان )
سنندج‌دانشگاه‌ كردستان‌ كردستان‌
شاهرود دانشگاه صنعتي شاهرود ‌داوطلباني‌كه شهرستان ‌محل‌اقامت آنان يكي از شهرستان‌هاي شاهرود و دامغان استان سمنان است.
شهر كرددانشگاه‌ شهر كرد چهار محال‌ و بختياري‌
شيرازدانشگاه‌ شيرازفارس‌
قزوين‌دانشگاه‌ بين‌المللي‌ امام‌ خميني‌ (ره‌)قزوين‌
قم‌دانشگاه‌ قم‌ قم‌
كاشان دانشگاه كاشانداوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از شهرستان‌هاي كاشان ، آران و بيدگل، نطنزو اردستان استان اصفهان است
كرمان‌دانشگاه‌ شهيدباهنركرمان‌كرمان‌ (به جز داوطلبان شهرستان‌هاي رفسنجان ، شهربابك و سيرجان)
كرمانشاه‌ دانشگاه‌ رازي‌ كرمانشاه‌كرمانشاه‌
گرگان‌ دانشگاه‌علوم‌كشاورزي‌ومنابع‌طبيعي‌گرگان‌گلستان‌
مشهددانشگاه‌ فردوسي‌ مشهدخراسان‌ رضوي (به جز داوطلبان شهرستان سبزوار)
‌همدان‌‌ دانشگاه‌ بوعلي‌ سينا همدانهمدان
يزد دانشگاه‌ يزديزد
تذكرات‌ مهم‌
داوطلبان‌ هريك‌ از 125 كد رشته‌هاي‌ امتحاني‌ شامل‌ كد رشته‌هاي‌ امتحاني‌1101 ،‌1102 ،‌1103 ،‌1104 ،‌1105 ،‌1106 ،‌1107 ، 1108 ،‌1109 ،‌1110 ،‌1111 ،‌1112 ،‌1113 ،‌1114 ،‌1115 ،‌1116 ،‌1117 ،‌1118 ،‌1119 ،‌1120 ، 1121 ،1122، 1123، 1124، 1125 ، 1126، 1127 ،1130 ،1132، ‌1133 ،‌1134 ،‌1137 ، 1138 ،‌1139 ، 1140 ، 1142، 1146، ‌1148 ، ‌1201‌،‌ 1202 ،‌1203 ،‌1204 ، 1205، ‌1206 ،‌1207 ،‌1208 ،‌1209 ،‌1216 ،‌1217 ،‌1218 ،‌1251 ،‌1253 ،‌1255 ،‌1256 ،‌1257 ، ‌1258 ،‌1259 ،‌1260 ، 1262، 1263 ، 1264 ،‌1267،‌ 1268 ،‌1272 ، 1273، 1276، ‌1277 ،‌1279 ،‌1283 ، 1284 ، 1285 ،‌1286 ، 1287، 1288 ،‌1289 ،‌1290 ، 1291، 1292، ‌1301 ،‌1302 ،‌1303 ، 1304‌ ،‌1305 ،‌1306 ، 1307 ،‌1308 ، 1309 ، ‌1311 ،‌1312 ،‌1313 ، 1314 ، 1315 ، ‌1317 ، ‌1319 ،‌1320 ،‌1321 ،‌1322 ،‌1323 ،‌1324 ،‌1325 ، 1326 ،‌1327 ، 1350، ‌1351 ،1352، ‌1353 ،‌1357 ،‌1358 ،‌1359 ، 1361 ، 1404، 1405، 1406، 1407،1408، 1409، 1410، 1411، 1414، 1415، 1416 ،1417، ‌1418، 1419، 1420 لازم‌ است‌ با توجه‌ به‌ استان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ مندرج‌ در فرم‌ تقاضانامه‌ ثبت‌نام‌ به‌ شهرستان‌ محل‌ توزيع‌ كارت‌ مشخص‌شده‌ در جدول‌ فوق‌ مراجعه‌ نمايند.
آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ هريك‌ از 125 كدرشته‌ امتحاني‌ مندرج‌ در بند 1 فوق‌ (بند 1 تذكرات‌ مهم‌ ذيل‌ جدول‌ شماره‌ 3) كه‌ متقاضي‌ شركت‌ در يكي‌از 58 كد رشته‌ امتحاني‌ 1103، 1109 ،‌1110، 1119، 1123، 1125، 1127، 1137، 1138، 1139، 1140، 1146، 1148، 1202، 1205، 1209، 1216، 1217، 1218، 1253، 1255، 1256، 1258 ،‌1260، 1262، 1273، 1276، 1279، 1285، 1286، 1287، 1288، 1289 ،‌1290، 1291 ، 1292، 1314، 1320، ‌1322، 1323 ،‌1324، 1325، 1326، 1327،1350، 1351،‌1353، 1359، 1361، 1406، 1409 ، 1411، 1414، 1416 ،‌1417، 1418، 1419، 1420 نيز به‌ عنوان‌ رشته‌ امتحاني‌ دوم‌ شده‌اند ، ضرورت‌ دارد كه‌ براي‌ دريافت‌ كارت‌ ورودي‌ رشته‌ دوم‌ خود (يكي‌ از 58 رشته‌ امتحاني‌ مذكور)با توجه‌ به‌ جدول‌ شماره‌ 3 فوق‌ و براساس‌ جدول‌ شماره‌ 5 به‌ محل‌ توزيع‌ كارت‌ رشته‌ اول‌ خود مراجعه‌ و علاوه‌ بردريافت‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ رشته‌ اول‌ خود نسبت‌ به‌ دريافت‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ رشته‌ امتحاني‌ دوم‌خود نيز اقدام‌ نمايند. بديهي‌ است‌ آزمون‌ رشته‌ دوم‌ اين دسته‌ ازداوطلبان‌ در همان‌ شهرستان‌ محل‌ امتحان‌ رشته‌ اول‌ آنان‌ مي‌باشد.

3- كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ داوطلبان‌ 125 كد رشته‌ امتحاني‌ مندرج‌ در بند 1 تذكرات‌ مهم‌ فوق‌ كه‌ شهرستان‌ توزيع‌ كارت‌ و برگزاري‌ آزمون‌ آنان‌يكي‌ از 37 شهرستان‌ مختلف‌ كشور (به جز شهرستان‌ تهران‌) مي‌باشد ، به همراه‌ برگ‌ راهنماي‌ شركت‌ در آزمون‌ آنان‌ براساس‌ سال‌ تولد به‌ شرح‌ ذيل‌توزيع‌ مي‌گردد.

1-3- صبح‌ دوشنبه‌ 7/12/85 كليه‌ متولدين‌ سال‌ 1356 و سالهاي قبل از آن .
2-3- عصر دوشنبه‌ 7/12/85 كليه‌ متولدين‌ سال‌هاي‌ ‌ 1357 ،1358، 1359و 1360.
3-3- صبح‌ سه‌شنبه‌ 8/12/85 كليه‌ متولدين‌ سال‌هاي‌ 1361 و 1362.
4-3- عصر سه‌شنبه‌ 8/12/85 كليه‌ متولدين‌ سال‌ 1363 و سال‌هاي بعد از آن .
4-كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ داوطلبان‌ 125 كد رشته‌ امتحاني‌ مندرج‌ در بند 1 تذكرات‌ مهم‌ فوق‌ كه‌ شهرستان‌ توزيع‌ كارت‌ و برگزاري‌ آزمون‌ آنان‌شهرستان‌ تهران‌ مي‌باشد به‌ شرح‌ جدول‌ شماره‌ 6 توزيع‌ مي‌گردد.
تبصره‌- كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ داوطلبان‌ كد رشته‌‌ امتحاني‌‌ 1360 كه‌ آزمون‌ آنها براساس‌ جدول‌ شماره‌ 1 منحصراً در شهرستان‌ تهران‌ برگزار مي‌شود ، براساس‌ جدول‌ شماره‌ 6 توزيع‌ مي‌گردد.


 
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


زیارت عاشورا
وضعیت یاهو مذهبی
پیج رنک گوگل ساعت فلش مذهبی اوقات شرعی

بسيجي يعني علي
Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net

Powered by aeka.persianblog.ir

بانک صوت و فیلم مذهبی
PageRank
بسيجي يعني علي
مجله دانش سبز
PageRank RSS Feed Readers outils webmaster
دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
{PAGETITLE}
pagerank search engine optimization Submit ExpressSearch Engine Marketing Services تماس با ما