کشاورزی لرستان - اولین مجله علمی کشاورزی دانش سبز (دانشجویان لرستانی)
در سال1387 سال نوآوری و شکوفایی ایران اسلامی شروع کار و تلاش می کنیم آخرین اخبار و مقالات علمی کشاورزی و لینک سایتهای برتر کشاورزی را در وب قرار دهیم ...
کلمات کلیدی مطالب
اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور درباره‌ اعلام‌ ظرفیت‌ پذیرش‌ رشته‌های جدید و
ساعت ٧:٤٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: اخبار ،دانشگاه ،تکمیل ظرفیت ،نتایج آزمون ارشد

اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور درباره‌ اعلام‌ ظرفیت‌ پذیرش‌ رشته‌های جدید و تکمیل ظرفیت برخی ازکد رشته محلهای دوره های مختلف آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی ‌(دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشدناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1388

88/07/06 تاریخ درج خبر  بدین‌وسیله‌ به‌اطلاع‌ داوطلبان‌ مجاز به انتخاب رشته (با توجه به کارنامه نهایی) درآزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌  های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال1388 می‌رساند، نظر به‌ اینکه‌ بعضی‌از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌مندرج‌ درجداول‌ ذیل‌ پس از اعلام نتایج ، علاوه‌ برظرفیتهای‌ مندرج‌ دردفترچه‌ راهنمای‌انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی (شماره‌2) ، برای‌ پذیرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفیت‌ نموده‌اند، لذا داوطلبان مجاز به انتخاب رشته(با توجه به کارنامه نهایی) براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه هاو برگه های راهنمای آزمون مذکور و این اطلاعیه می توانند از تاریخ 13/7/1388 الی15/7/1388 به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org   مراجعه و برحسب مورد نسبت به انتخاب کد رشته محلهای رشته امتحانی خود که در این اطلاعیه  درج شده وبراساس کارنامه نتایج نهایی آزمون دررشته و گرایش مربوط که مجازشده اند، اقدام نمایند.
الف‌ - موارد قابل‌ توجه‌
   1‌- گـزینش‌ نهـایی‌ در هریک‌ از کد رشته‌ های تحصیلی‌ اعلام شده در این اطلاعیه، مطابق‌ شرایط وضوابط مندرج‌ در دفترچه‌های‌ راهنمای شماره‌ 1 و 2 آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌تکمیلی‌ (دوره‌ های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1388 انجام‌ خواهد شد.
  2‌-‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ در یکی‌ از کد رشته‌ محلهای‌ تحصیلی‌ بورسیه‌ ویا دارای‌ شرایط خاص‌ اعلام‌ شده‌است‌ ، حق‌ انتخاب کد رشته محلهای مندرج دراین اطلاعیه راندارند.
3‌- چنانچه‌ هر یک ‌از داوطلبان ‌متقاضی‌ که ‌فهرست‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ که از طریق پایگاه اینترتتی این سازمان اعلام ‌گردیده‌ (به‌ غیر از کدرشته محلهای‌ بورسیه‌ وکد رشته‌ محلهای‌ دارای‌ شرایط خاص‌ که‌ مطابق‌ بند 2 فوق‌ حق‌ شرکت‌ ندارند) در ردیف‌ پذیرفته‌شدگان‌ هریک‌از کدرشته‌ محلهای این اطلاعیه قرار گیرند ، قبولی‌ قبلی‌آنان‌ (قبولی‌ اعلام‌ شده‌ از طریق پایگاه اینترتتی  مذکور) «کان‌ لم‌ یکن»‌تلقی‌ می‌گردد و باید برای‌ ادامه‌تحصیل‌ به‌ محل‌ قبولی‌ جدیدمراجعه‌ نمایند. ضمناً چنانچه قبولی قبلی آنان مربوط به دوره روزانه باشد حتی با دادن انصراف از تحصیل نیز حق شرکت درآزمون سال بعد را نخواهندداشت . لذا به‌ پذیرفته‌ شدگان‌ تاکید می‌شود درانتخاب کد رشته محلهای مندرج در این اطلاعیه دقت‌ کافی‌ مبذول‌ دارند، در غیراینصورت‌  هیچگونه‌ اعتراضی‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود.
ضمناً نیمسال پذیرش دانشجو در هریک از کدرشته محلهای مندرج در این اطلاعیه بسته به امکانات و نظر دانشگاه یا موسسه محل قبولی ، نیمسال اول یا نیمسال دوم  سال تحصیلی 89- 1388 خواهد بود.
 4‌- در آن‌ دسته‌ از کد رشته‌ های‌ امتحانی‌ که‌ ظرفیت‌ اعلام‌ شده‌ جدید بیش‌ از یک‌ محل‌ تحصیل‌ باشد، داوطلبان‌ درصورت‌ تمایل ‌می‌‌توانند با توجه به مندرجات کارنامه، کلیه‌ کد رشته‌محلهای‌ مورد علاقه‌ خودرا به ترتیب‌ اولویت حداکثر تا ده کدرشته محل‌، انتخاب‌ ‌ نمایند.
5- هرداوطلب‌ منحصراً مجازبه‌ انتخاب‌ کد رشته‌ تحصیلی‌ خواهد بود که‌ در رشته‌ امتحانی‌ مربوط شرکت‌ کرده‌ و براساس کارنامه نتایج نهایی درآن رشته وگرایش مربوط مجاز به انتخاب رشته شده باشد.
6- کد رشته محلهای مربوط به رشته های امتحانی دارای آزمون عملی و تشریحی این اطلاعیه را منحصراً داوطلبانی که قبلاً در آزمونهای عملی وتشریحی  شرکت نموده اند می توانند انتخاب نمایند.
7- داوطلبانی که متقاضی ثبت‌نام و شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی ‌(دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشدناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1388 می‌باشند، لازم است قبل از ورود به سایت اینترنتی سازمان و انتخاب رشته، مبلغ 000/16 (شانزده هزار) ریال به حساب 748 خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران) واریز و شماره و تاریخ فیش واریزی را در محل مخصوصی که در فرم ثبت‌نام اینترنتی در نظر گرفته شده است، وارد نمایند. بدیهی است به درخواست‌هایی که شماره فیش واریزی مبلغ آنان توسط بانک ملی ایران، مورد تأیید قرار نگیرد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا ضرورت دارد داوطلبان پس از قبولی اصل فیش‌های واریزی را هنگام ثبت‌نام به دانشگاهها وموسسات آموزش عالی تحویل نمایند

1302ـ مهندسی کشاورزی -آبیاری وزهکشی(کدگرایش1 (

 

 

      

5

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

7911

روزانه

2

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

6865

شبانه

1

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

7912

شبانه

1302ـمهندسی کشاورزی -سازه های آبی(کدگرایش2 (


فاقدخوابگاه

4

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

6874

روزانه

 

2

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

6889

شبانه

1302ـ مهندسی کشاورزی -مهندسی منابع آب(کدگرایش3 (


فاقدخوابگاه

4

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

6898

روزانه

 

3

دانشگاه رازی کرمانشاه

7913

روزانه

 

8

دانشگاه زابل

7914

روزانه

 

4

دانشگاه زابل

7915

شبانه


 

1303ـ مهندسی کشاورزی -اصلاح نباتات(کدگرایش1 (

 

1

دانشگاه زابل

6936

شبانه

فاقدخوابگاه

4

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

6939

شبانه

 

4

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

6945

شبانه

1303ـ مهندسی کشاورزی -زراعت(کدگرایش2 (

 

1

دانشگاه زابل

6958

روزانه

فاقدخوابگاه وتسهیلات- محل تحصیل دانشکده کشاورزی واقع در اتوبان تهران- کرج

1

دانشگاه تربیت مدرس

6981

شبانه

 

2

دانشگاه زابل

6985

شبانه

فاقدخوابگاه

4

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

6989

شبانه

1304ـ مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی(کدگرایش1 (


فاقدخوابگاه

2

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

7029

روزانه

 

3

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

7045

شبانه

 

8

دانشگاه پیام نورمرکزتحصیلات تکمیلی تهران

7051

پیام نور

1306ـ مهندسی کشاورزی -ترویج وآموزش کشاورزی(کدگرایش1 (


فاقد خوابگاه و تسهیلات-محل تحصیل  دانشکده کشاورزی واقع در اتوبان تهران-کرج

4

دانشگاه تربیت مدرس

7131

شبانه

 

2

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی رامین-ملاثانی اهواز

7916

شبانه


 

1307ـ مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری(کدگرایش1 (

10

دانشگاه یاسوج

7153

شبانه

1308ـ مهندسی کشاورزی -علوم خاک(کدگرایش1 (

1

دانشگاه ولی عصر(عج )-رفسنجان

7917

شبانه

1309ـ مهندسی کشاورزی -علوم دامی(کدگرایش1 (


گرایش تغذیه دام

2

دانشگاه زابل

7274

روزانه

گرایش اصلاح نژاددام-فاقدخوابگاه

4

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

7282

روزانه

گرایش تغذیه دام-فاقدخوابگاه

4

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

7283

روزانه

گرایش تغذیه دام

1

دانشگاه زابل

7330

شبانه

گرایش اصلاح نژاددام-فاقدخوابگاه

2

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

7337

شبانه

گرایش تغذیه دام-فاقدخوابگاه

2

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

7338

شبانه

گرایش فیزیولوژی دام

1

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی رامین-ملاثانی اهواز

7918

شبانه

تغذیه دام

2

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

7919

شبانه

اصلاح نژاد دام

2

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

7920

شبانه

1311ـ مهندسی منابع طبیعی -تکثیروپرورش آبزیان(کدگرایش1 (


باضرایب مهندسی منابع طبیعی -شیلات

2

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

7921

شبانه

1313ـ مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی(کدگرایش1 (


گرایش تکنولوژی صنایع غذایی

2

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

7457

شبانه

1314ـ مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی(کدگرایش1 (

4

دانشگاه یاسوج

7922

روزانه

2

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

7496

شبانه

4

دانشگاه یاسوج

7923

شبانه

10

موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی-کاشمر

7924

غیرانتفاعی


 

1315ـ مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی(کدگرایش1 (


فاقدخوابگاه

2

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

7510

روزانه

فاقدخوابگاه

2

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

7526

شبانه

 

2

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

7530

شبانه

1319ـ مهندسی کشاورزی -مکانیک ماشینهای کشاورزی(کدگرایش1 (


فاقدخوابگاه

1

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

7558

روزانه

فاقدخوابگاه

3

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

7570

شبانه

 

2

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

7573

شبانه

1320ـ هواشناسی کشاورزی(کدگرایش1 (

5

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

7581

شبانه

1322ـ مهندسی کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی(کدگرایش1 (

1

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی رامین-ملاثانی اهواز

7925

شبانه

1324ـ مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی(کدگرایش1 (

1

دانشگاه زابل

7631

روزانه

1

دانشگاه زابل

7653

شبانه

2

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

7662

شبانه

8

دانشگاه پیام نورمرکزتحصیلات تکمیلی تهران

7665

پیام نور

1326ـ مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلفهای هرز(کدگرایش1 (

4

دانشگاه شیراز

7926

شبانه


1303ـ مهندسی کشاورزی -اصلاح نباتات(کدگرایش1 (

 

1

دانشگاه زابل

6936

شبانه

فاقدخوابگاه

4

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

6939

شبانه

 

4

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

6945

شبانه

1303ـ مهندسی کشاورزی -زراعت(کدگرایش2 (

 

1

دانشگاه زابل

6958

روزانه

فاقدخوابگاه وتسهیلات- محل تحصیل دانشکده کشاورزی واقع در اتوبان تهران- کرج

1

دانشگاه تربیت مدرس

6981

شبانه

 

2

دانشگاه زابل

6985

شبانه

فاقدخوابگاه

4

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

6989

شبانه

1304ـ مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی(کدگرایش1 (


فاقدخوابگاه

2

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

7029

روزانه

 

3

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

7045

شبانه

 

8

دانشگاه پیام نورمرکزتحصیلات تکمیلی تهران

7051

پیام نور

1306ـ مهندسی کشاورزی -ترویج وآموزش کشاورزی(کدگرایش1 (


فاقد خوابگاه و تسهیلات-محل تحصیل  دانشکده کشاورزی واقع در اتوبان تهران-کرج

4

دانشگاه تربیت مدرس

7131

شبانه

 

2

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی رامین-ملاثانی اهواز

7916

شبانه

1307ـ مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری(کدگرایش1 (

10

دانشگاه یاسوج

7153

شبانه

1308ـ مهندسی کشاورزی -علوم خاک(کدگرایش1 (

1

دانشگاه ولی عصر(عج )-رفسنجان

7917

شبانه


1309ـ مهندسی کشاورزی -علوم دامی(کدگرایش1 (


گرایش تغذیه دام

2

دانشگاه زابل

7274

روزانه

گرایش اصلاح نژاددام-فاقدخوابگاه

4

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

7282

روزانه

گرایش تغذیه دام-فاقدخوابگاه

4

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

7283

روزانه

گرایش تغذیه دام

1

دانشگاه زابل

7330

شبانه

گرایش اصلاح نژاددام-فاقدخوابگاه

2

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

7337

شبانه

گرایش تغذیه دام-فاقدخوابگاه

2

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

7338

شبانه

گرایش فیزیولوژی دام

1

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی رامین-ملاثانی اهواز

7918

شبانه

تغذیه دام

2

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

7919

شبانه

اصلاح نژاد دام

2

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

7920

شبانه

1311ـ مهندسی منابع طبیعی -تکثیروپرورش آبزیان(کدگرایش1 (


باضرایب مهندسی منابع طبیعی -شیلات

2

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

7921

شبانه

1313ـ مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی(کدگرایش1 (


گرایش تکنولوژی صنایع غذایی

2

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

7457

شبانه

1314ـ مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی(کدگرایش1 (

4

دانشگاه یاسوج

7922

روزانه

2

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

7496

شبانه

4

دانشگاه یاسوج

7923

شبانه

10

موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی-کاشمر

7924

غیرانتفاعی


1315ـ مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی(کدگرایش1 (


فاقدخوابگاه

2

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

7510

روزانه

فاقدخوابگاه

2

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

7526

شبانه

 

2

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

7530

شبانه

1319ـ مهندسی کشاورزی -مکانیک ماشینهای کشاورزی(کدگرایش1 (


فاقدخوابگاه

1

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

7558

روزانه

فاقدخوابگاه

3

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

7570

شبانه

 

2

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

7573

شبانه

1320ـ هواشناسی کشاورزی(کدگرایش1 (

5

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

7581

شبانه

1322ـ مهندسی کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی(کدگرایش1 (

1

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی رامین-ملاثانی اهواز

7925

شبانه

1324ـ مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی(کدگرایش1 (

1

دانشگاه زابل

7631

روزانه

1

دانشگاه زابل

7653

شبانه

2

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

7662

شبانه

8

دانشگاه پیام نورمرکزتحصیلات تکمیلی تهران

7665

پیام نور

1326ـ مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلفهای هرز(کدگرایش1 (

4

دانشگاه شیراز

7926

شبانه


 
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


زیارت عاشورا
وضعیت یاهو مذهبی
پیج رنک گوگل ساعت فلش مذهبی اوقات شرعی

بسيجي يعني علي
Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net

Powered by aeka.persianblog.ir

بانک صوت و فیلم مذهبی
PageRank
بسيجي يعني علي
مجله دانش سبز
PageRank RSS Feed Readers outils webmaster
دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
{PAGETITLE}
pagerank search engine optimization Submit ExpressSearch Engine Marketing Services تماس با ما