همایش برنامه ریزی و بهبود تولید نهال در تهران آغاز به کار کرد

همایش برنامه ریزی و بهبود تولید نهال در تهران آغاز به کار کردتولید سبزی، صیفی و علوفه در محیطهای کنترل شده از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی استتهران- خبرگزاری کشاورزی ایرانهمایش برنامه ریزی و بهبود تولید نهال با تاکید بر مدیریت خشکسالی و توسعه باغهای دیم از صبح امروز در محل سالن نعمتی جم وزارت جهاد کشاورزی آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار ایانا، در این همایش سیاستهای معاونت تولیدات گیاهیف بهداشت نهالستان، اهمیت پایه های رویشی و نهال پیوندی گردو در افزایش عملکرد کمی و کیفی، ضوابط  ایجاد نهالستان و تولید نهال گواهی شده و تولید نهال سالم و عاری  از ویروس و ضرورت بکارگیری فناوریهای نوین در تولید نهال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین این همایش که به مدت دو روز برپا خواهد بود مسئولان فنی و اجرایی استانها به مباحث دیگری چون استفاده مطلوب از عرصه های شیبدار کشور و توسعه باغهای دیم، دستاوردهای تحقیقاتی کاشت درختان در شرایط دیم، مطالعه مکانیابی مناطق مستعد جهت توسعه کشت باغهای دیم پرداخته می شود و پانل های تخصصی با حضور محققان و مسئولان اجرایی وزارتجهاد کشورزی تشکیل خواهد شد.
در این همایش معاون تولیدات گیاهی، نهال را یکی از مهمترین عوامل تولید در کشاورزی برشمرد و افزود: باید با یک نگرش جامع سطح عملیات و عوامل محدودکننده را مشخص کرد.
دکتر محمدرضا جهانسوز افزود: سیاستهای تدوین شده این معاونت در زمینه محصولات ویژه تا چند روز آینده اعلام خواهد شد.
وی در ادامه گفت: لازم است یک تقویم عملیاتی قابل پایش برای برنامه های عملیاتی داشته باشیم تا در زمان بروز مشکل، پیامی به سیستم ارسال شود.
معاون تولیدات گیاهی با اشاره به اینکه باید سیستم پایش و مانیتورینگ در معاونت اجرایی شود، افزود: الگوی کشت به عنوان مهمترین عامل باید مشخص شده و با یک برنامه ریزی دقیق برنامه های عملیاتی آن مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه کشاورزی در ایران، فعالیتی خصوصی است گفت: با هدفمند کردن سرویس خدمات، بیمه، وام و تسهیلات می توان به سمت طرح جامع  تولید پایدار محصولات زراعی پیش رفت.
دکتر جهانسوز درباره طرحهای آرمانی گفت: بر اساس گزارشهای رسیده وضعیت مزارع آرمانی که اصول به زراعی در آنها رعایت شده با سایر مزارع قابل مقایسه نیست و تلاش خواهید کرد این مزارع را در کل کشور رواج پیدا کند.
وی افزود: بانک اطلاعاتی کشاورزی امسال عملیاتی می شود و به صورت پایلوت در برخی استانها اجرایی خواهد شد.
جهانسوز همچنین از ایجاد سیستم کارتخوان هماهنگ با کارت ملی بهره برداران خبر داد و افزود: جهت توسعه استفاده از بانک اطلاعاتی تهیه شده، اقدام به راه اندازی سیستمهای کارتخوان در برخی پایگاههای مدیریت کشاورزی در سطح منطقه می کنیم.
وی استان گیلان و سمنان را با توجه به وسعت و بیابانی بودن عرصه و خرده مالکی بودن سیستم کشاورزی، به عنوان منطقه پایلوت برشمرد.
دکتر جهانسوز با اشاره به بحران آب در کشور افزود: استراتژی ما حفظ سفره های آب زیرزمینی و افزایش تولید با مدیریت منابع آبی است.
وی توسعه کشت های گلخانه ای برای سبزی و صیفی و علوفه را از سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در شرایط خشکسالی برشمرد و افزود: کشت ارقام مقاوم به خشکی، تسطیح لیزری در مناطقی که ابیاری نشتی انجام
   می شود، از سایر برنامه هاست.
وی همچنین بر احداث باغهای جدید با سیستمهای آبیاری قطره ای تاکید کرد و افزود با این روش میزان مصرف آب یک پنجم کاهش می یابد.
دکتر جهانسوز بر سیاستهای  هدایتی- حمایتی دولت تاکید کرد و افزود: در محیطهای تحت کنترل راندمان استفاده از آب 10 تا 17 برابر قابل افزایش است.
وی همچنین تولید سبزی و صیفی و علوفه در محیطهای کنترل شده در دشتهای بحرانی، احداث باغها در اراضی شیبدار را از سایر اولویتهای معاونت ذکر کرد و افزود: محصولات استراتژیک در اولویت دوم و افزایش تولید در پایاب سدها با کشت محصولات استراتپیک را از سایر اولویتها برشمرد.
گفتنی است این همایش تا فردا ادامه خواهد داشت./
 خبرنگار: مژگان ستار

11A-8702-1403

/ 0 نظر / 13 بازدید