معرفی کتاب

 

تربیت و هرس درختان سیب و گلابی

کتاب تربیت و هرس درختان سیب و گلابی ترجمه دکتر نعمت‌ا... اعتمادی و مهندس علی‌اکبر

ابذل توسط مرکز انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در بهار 85 با تیراژ 2000 جلد و قیمت 13500 ریال منتشر شده است. این کتاب مجموعه‌ای از راهکارهای علمی و عملی روشهای تربیت و هرس درختان بخصوص درختان سیب و گلابی است.
در بخشهای ابتدایی کتاب، به اصول کلی هرس و مواردی چون رابطه میوه‌دهی و رشد رویشی، مدیریت نور، اثرات فیزیولوژیکی هرس، انواع برشهای هرس و قدرت رشد اشاره شده است. در سایر فصول  هرس تابستانه، تربیت درختان جوان سیب و گلابی در سیستم‌های مدیریتی مختلف (سیستم پیشاهنگ مرکزی، فرم تربیتی پیشاهنگ چندتائی، سیستم تربیت بوته ترکه‌ای، فرم محور مرکزی (محور فرانسه‌ای)، فرم پنجه‌ای تابع پوشش لینکلن، سیستم داربستی جناغی) و اصلاح درختان مورد بررسی قرار گرفته است.ح/الف

منبع :

http://www.acecr.net/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=92467&CategoryID=27

 

/ 0 نظر / 90 بازدید