کاهش فرسایش خاک با شخم بر خلاف جهت شیب

کاهش فرسایش خاک با شخم بر خلاف جهت شیب

مدیرکل ترویج و بهبود نظامهای ترویجی در گفتگو با ایانا خبر داد:

کاهش فرسایش خاک با شخم بر خلاف جهت شیب


تهران  - خبرگزاری کشاورزی ایران

گروه: کشاورزی


برای جلوگیری از فرسایش خاک و پر شدن سدها، شخم بر خلاف جهت شیب زمین در زمینهای شیبدار توصیه می شود.


مدیرکل ترویج و نظامهای ترویجی با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار ایانا گفت: این طرح در سال جاری با شروع فصل زراعی آغاز می شود.

 

محمدعلی نوروززاده افزود: ترویج در برنامه هایش مالکان زمینهایی که در اراضی با شیب تند قرار دارند را شناسایی می کند.

 

وی در ادامه گفت: پس از شناسایی، با برگزاری دوره های آموزشی و بازدید طرحهای پایلوت، شروع به توانمند کردن کشاورزان می کنیم.

 

نوروززاده با اعلام اینکه این طرح در سال جاری آغاز می شود و تا پنج سال دیگر ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: شخم در جهت شیب اراضی باعث شستشوی خاک، کم شدن مواد آلی معدنی، پر شدن سدها و... می شود، اما شخم بر خلاف جهت شیب این عوامل را کنترل می کند.

 

وی به اصلاح شیوه شخم بر خلاف جهت در اراضی شیبدار تاکید کرد و گفت: طرح کاشت درختان مثمر در اراضی شیبدار کم بازده نیز با سرعت خوبی در حال انجام است./

 

 

 

خبرنگار: مژگان ستار

 

 کد خبر: 11A-8806-2302

/ 0 نظر / 242 بازدید