همایش ملی " دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشا ء روغنی " را در روزهای 5و6 خ

آدرس سایت همایش : http://cbiau.ir

برگزاری همایش ملی " دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشا ء روغنی " را در روزهای 5و6 خردادماه 89 دردانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 

 

محورهای همایش

دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

Imageالف- به زراعی

اکولوژی تولید و فیزیولوژی عملکرد دانه های روغنی در بهره گیری از شرایط محیطی

تغذیه بهینه گیاهی در تولید دانه های روغنی

مباحث نوین در زراعت و تولید گیاهان روغنی

مدیریت آب و نهاده های کشاورزی در تولید گیاهان روغنی

نقش گیاهان روغنی در طراحی الگوی کشت منطقه ای و کشوری

جایگاه تولید و بهره وری از گیاهان روغنی در تناوب زراعی و اصلاح شرایط خاک

مکانیزاسیون و ماشینهای کشاورزی در تولید دانه های روغنی

کنترل علفهای هرز در زراعت و تولید گیاهان روغنی

بررسی‌های به‌زراعی به منظور تعیین شرایط زراعی مناسب برای بهره‌گیری از حداکثر پتانسیل تولیدی گیاهان دانه‌روغی

ب-به نژادی

نقش ژنتیک و اصلاح نباتات در تولید بذور گیاهان روغنی

نقش اصلاح نباتات در افزایش کیفی و کمی گیاهان روغنی

بیوتکنولوژی و افزایش تولید دانه های روغنی

شناسائی سیتوژنتیکی و بیوتکنولوژیکی ژرم‌پلاسم گیاهان دانه‌روغنی کشور

ج-گیاهپزشکی

بیماریهای مهم گیاهان روغنی و مبارزه با آن

آفات مهم گیاهان روغنی و مبارزه با آن

جایگاه دانش بومی در کنترل آفات ، بیماریها و علفهای هرز گیاهان روغنی

مدیریت تلفیقی و جایگاه آن در زراعت گیاهان روغنی

د-مدیریت و تعاون

نظام ترویج تعاون و مدیریت پایدار در تولید گیاهان روغنی

تسهیلگری، توانمندسازی و ظرفیت‌سازی تعاونیها در تولید گیاهان روغنی

نقش و کارکرد بخش غیردولتی در توسعه، تولید و فراوری گیاهان روغنی

تئوری‌ها، دیدگاه‌ها و تجربیات جهانی وملی در برنامه ریزی و ارزشیابی پروژه‌های مدیریتی و تعاونی در توسعه، تولید و فراوری گیاهان روغنی

 

 

هزینه های ثبت نام

 

حق ثبت نام بموقع (تا 5/2/89)
اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و کارشناسان: 600000 ریال
دانشجویان تحصیلات تکمیلی با معرفی نامه: 300000 ریال
- شرکت کننده بدون مقاله800000 ریال 

حق ثبت نام با تاخیر (از 5/2/89 تا 25/2/89)

اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و کارشناسان800000ریال
دانشجویان تحصیلات تکمیلی با معرفی نامه: 500000 ریال
شرکت کننده بدون مقاله: 1000000 ریال

حساب بانکی همایش جهت ثبت نام و واریز وجه ، می توانند وجه ثبت نام در همایش را به 5555 بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد (کد8699) واریز و رسید آن را از طریق سایت ارسال فرمایند بدیهی است بدون فیش واریزی و ثبت نام امکان ارائه گواهی شرکت یا چاپ مقاله وجود نخواهد داشت .

 

 

 

آخرین مهلت ارسال مقاله

اعلام نتایج داوری مقالات

ثبت نام در همایش

ثبت نام با تاخیر


89/02/01

89/02/20

89/02/05

89/02/25

 

/ 0 نظر / 71 بازدید