آنها جمعيت حشرات را كنترل مي كنند:

مارمولك ها اين موجودات مفيد ، عضوي از رده خزندگان هستند كه قدمتشان به ميليون ها سال پيش برمي گردد . عده اي از مردم بر اين عقيده اند كه چون مارمولك ها داراي دست و پا هستند نبايد آنها را جزو خزندگان از جمله مارها دانست . ولي آنها داراي دست ها و پاهاي كوچكي بوده و اغلب در زمان راه رفتن شكمشان برروي زمين كشيده مي شود . دانشمندان طي مطالعاتي كه روي تكامل و ژنتيك اين موجودات داشته اند ، آنها را جزو خزندگان قرار داده اند . البته برخي حيوانات وجود دارند كه اغلب مردم آنها را با مارمولك ها اشتباه مي گيرند .

 

يكي از اين جانوران سمندرها هستند كه در رده دوزيستان قرار دارند . از لحاظ ظاهري سمندرها با مارمولك ها ( سوسمارها) تفاوت هايي دارند كه به دو مورد از آنها اشاره مي كنيم . اول اين كه سطح بدن مارمولك ها از صفحات زبري به نام پولك پوشيده شده است ، در حالي كه سمندرها سطح بدنشان فاقد پولك بوده و هميشه مرطوب است . تفاوت دوم در وجود ناخن در انتهاي انگشت هاي  مارمولك ها است. در حالي كه  سمندرها فاقد ناخن هستند . از آنجايي كه مارمولك ها بيرون از محيط هاي آبي زندگي مي كنند ( برخلاف سمندرها ) لذا پولك هاي آنها نقش مهمي را بازي كرده و از تبخير آب بدن جلوگيري مي كند . نقش ديگري كه پولك ها دارند اين است كه به عنوان سلول هاي خورشيدي عمل كرده و انرژي گرفته شده از خورشيد را به سلول هاي عصبي منتقل مي كنند . اين فرايند در برخي گونه ها مانند آگاماها و سوسمارهاي خاردم باعث تحريك غده هيپوفيز و در نهايت تحريك غده پينه آل (چشم سوم ) شده و باعث ايجاد تغيير رنگ در پوست آنها مي شود . حيوان ديگري كه معمولاً از جانب مردم با مارمولك ها اشتباه گرفته مي شود تمساح ها و كروكوديل ها هستند . نام ديگر اين مارمولك ، سوسمار مي باشد كه مردم به اشتباه اين واژه را براي تمساح به كار مي برند .

 

مارمولك ها در دنيا از اندازه دو سانتي متر ( گكوهاي پلنگي ) تا حدود 5/3 متر ( اژدهاي كومودو) ديده مي شوند و نبايد مارمولك هايي مانند اژدهاي كومودو را كه داراي اندازه درشتي هستند با تمساح  و كروكوديل اشتباه گرفت .

 

سوسمارها به مانند ساير خزندگان موجوداتي خونسرد هستند . اين بدان معني است كه دماي بدن آنها تابع درجه حرارت محيط بوده و با هر تغييري در درجه حرارت محيط اطراف تغيير مي كند . لذا در درجه حرارت هاي پايين به ويژه در پاييز و زمستان به خواب زمستاني و در روزهاي گرم تابستان به خواب تابستاني فرو مي روند . تقريباً مي توان گفت سوسمارها در همه جاي ايران پراكنده هستند . از بيابان هاي پست با زمين هاي داغ گرفته تا مناطق مرطوب جنگلي شمال ، سواحل درياي خزر ، خليج فارس و درياي عمان ، ارتفاعات كوه هاي البرز و زاگرس و مناطق مسكوني .

 

بيشتر سوسمارها حشره خوارند و بسته به اندازه و جثه شان از بند پايان و گاهي جوندگان تغذيه مي كنند . بعضي از مارمولك هايي كه روي ديوار خانه ها ديده مي شوند،  به قصد شكار بند پاياني از قبيل عنكبوت ها ، رتيل ها و حشراتي كه دور نور لامپ ها جمع شده اند به آنجامي آيند. ...ادامه و منبع

http://www.aent.persianblog.ir

/ 0 نظر / 5 بازدید