معرفی کتاب

 

طراحی و راه اندازی کارگاه
پرورش کرم خاکی
مولف:سیف اله فرمحمدی
ناشر:جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

طراحی و راه اندازی کارگاه
پرورش کرم خاکی
مولف:سیف اله فرمحمدی
ناشر:جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نوبت چاپ:اول-سال 1385
تمامی کرم‌های خاکی در ردة اولیگوکیتها (Oligocheata) طبقه‌بندی می‌شوند و تاکنون بیش از 3000 گونه از آنها شناسایی شده است. گسترش انواع کرم‌های خاکی در تمامی نقاط جهان

یکسان نیست و عوامل متعددی باعث شده تا یک یا چند گونه از جمعیت بیشتری برخوردار گردند. برای مثال در مناطق متعدله نیمکرة شمالی، گسترش انواع خانواده لومبریسیده (Lumbricidae) از همه بیشتر بوده، اما امروزه در نقاط گرمسیری نیز به دلیل دخالت‌های انسان این خانواده از کرم‌های خاکی نیز گسترش یافته است .
بسیاری از مطالب مربوط به مباحث بیولوژی، اکولوژی، پراکنش جمعیتی کرم‌های خاکی و رده‌بندی آنها در مجموعه‌ای تحت عنوان «بیولوژی کرم‌های خاکی» آورده شده است. همچنین مطالب جامع و کاملی در مجموعة دیگری تحت عنوان «تکثیر و پرورش کرم‌های خاکی» ذکر شده‌اند، لذا جهت جلوگیری از تکرار مکررات دراین کتاب جهت یادآوری و یا اینکه احتمالاً خواننده به دیگر کتاب‌ها دسترسی نداشته باشد در جاهایی که نیاز بوده تنها اشارات مختصری به آنها شده است.
با توجه به کثرت علاقمندان و کمبود منابع علمی به زبان فارسی در این زمینه کتاب حاضر بر اساس تجربیات و کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط نگارنده به رشته تحریر درآمده تا با برآوردن قسمتی از نیازهای علمی بتواند به عنوان یک راهنمای کاربردی در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
کتاب حاضر در شش فصل تدوین گشته که به ترتیب شامل بخش‌های بیولوژی کرم‌های خاکی، تجهیزات و امکانات موردنیاز جهت راه‌اندازی کارگاه، مواد مورد نیاز پرورش، محصولات کارگاه، اقتصاد کارگاه و وضعیت بازار و سازمان های حمایت کننده این صنعت می‌شود.
گفتنی است،این مجموعه در قالب 104 صفحه و با قیمت 10000 ریال در اختیار علاقمندان قرار دارد.ح/الف

منبع :

http://www.acecr.net/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=347728&CategoryID=27

/ 0 نظر / 4 بازدید