کلکسیون ملی قارچهای زنده ایران ثبت جهانی شد


رئیس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور:

کلکسیون ملی قارچهای زنده ایران ثبت جهانی شد


تهران  - خبرگزاری کشاورزی ایران

گروه: پژوهش و تحقیقاتبا هدف حفظ تنوع‌زیستی مجموع قارچهای زنده ایران متعلق به موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ثبت جهانی شد.


به گزارش ایانا، رئیس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور با اعلام این مطلب گفت: مجموع قارچهای زنده ایران یکی از چند مجموعه ملی میکرو ارگانیزم هایی است که در موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ایجاد و نگهداری می‌شوند.

 

دکتر حسن عسگری با اشاره به این که این مجموعه بیش از 40 سال است در بخش تحقیقات رستنیهای موسسه ایجاد شده و هر روز به غنای آن افزوده می‌شود افزود: مجموعه ملی قارچهای زنده ایران با داشتن هزار و 400 کشت زنده که حدود 900 کشت آن از ایران جمع‌آوری شده است در کشور و خاورمیانه منحصربه‌فرد است.

 

دکتر مهرداد عباسی نیز با تاکید بر اینکه این مجموعه  با هدف نگهداری قارچهای موثر در کشاورزی و به ویژه گیاهپزشکی و با همت و تلاش محققان قارچ‌شناس نگهداری می‌شود گفت: قارچهای نگهداری شده، از عوامل بیماریزای گیاهان، همچنین قارچهای بیمارگر روی حشرات، نماتدها، علفهای هرز و نیز سایر قارچها است و همانند کتابخانه‌ای زنده، بیانگر تنوع قارچهای زنده ایران نیز است.

 

رئیس بخش تحقیقات رستنیهای موسسه تحقیقات گیاهپزشکی افزود: در کلکسیون ملی قارچهای زنده ایران نمونه‌هایی متعلق به 120 جنس و 380 گونه نگهداری می‌شوند که هر روزه به این تعداد افزوده می‌شود.

 

دکتر عباسی با اظهار اینکه قارچهای این مجموعه تحت شرایط کنترل شده و بر حسب نوع قارچ و نیازمندی آن به صورتهای کشت روی محیطهای آگاردار، آب، خاک یا زیر روغن معدنی و در موارد محدود به صورت انجماد خشک نگهداری می‌شوند، افزود: قارچها و شبه‌قارچهای موجود متعلق به گروههای مختلف ازجمله بازدیدیومیستها، زیگومیستها، اوومیستها و قارچهای ناقص هستند و همه نمونه‌ها در دمای هفت تا 15 درجه سانتیگراد نگهداری می‌شوند.

 

بنا به اعلام روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، مجموعه قارچهای زنده ایران با شماره IRAN WDCM 939 در فهرست جهانی فدراسیون مجموعه‌های زنده میکروارگانیزمها “WFCC” به ثبت رسید./

 کد خبر: 13R-8804-2102

/ 0 نظر / 131 بازدید