حشرات آنچه هستند و آنچه ما مي دانيم:

حشراتبرنامه هاي تلويزيوني معمولا در هر شکل و قالبي که اجرا و ارائه شوند، با نظرات و نقدهاي متفاوتي همراه هستند. برنامه يا سريالي که به نظر برخي جذاب و ديدني است به شکلي که حاضر نيستند حتي يک قسمت از آن را از دست دهند، براي عده اي کاملا بي محتواست و حتي ارزش يک بار ديدن را ندارد. اما مستندها از اين قاعده پيروي نمي کنند.
تقريبا اکثر بينندگان تلويزيون معتقدند مستندها جزو ديدني ترين و جذاب ترين برنامه هاي تلويزيون هستند. در اين ميان مستندهاي حيات وحش و مستندهاي تاريخي در جذب بيننده تقريبا رقيب ندارند. ديدن تصاوير بديع از طبيعت و گونه هاي نادر جانوران و گياهان در نقاط مختلف دنيا از اعماق اقيانوس ها گرفته تا ارتفاعات و سرزمين هاي يخزده قطب و حتي مناطقي که تاکنون هيچ انساني پا در آن نگذاشته ، نمي تواند براي کسي خالي از لذت و جذابيت باشد.
حس بي حد و حصر کنجکاوي انسان نيز موجب شده است مستندهاي تاريخي که به کند و کاو در زواياي پيدا و پنهان تاريخ و نمايش آثار به جاي مانده از هزاران سال پيش مي پردازند، همواره پربيننده باشند. در کشور ما در يکي دو سال اخير پخش مستندهاي تلويزيوني افزايش چشمگيري داشته است. پس از تجربه موفقيت آميز شبکه تهران در پخش مستند 5 که به يکي از پربيننده ترين برنامه هاي اين شبکه تبديل شد، ساير شبکه هاي تلويزيوني نيز ضمن اختصاص ساعات بيشتري به برنامه هاي مستند، ساعات پخش مناسبي را نيز در اختيار مستند قرار دادند.
حتي نام ابتکاري مستند 5 موجب شد تا ساير شبکه ها نيز برنامه هاي مستند خود را با نام مستند 3 يا مستند اول به سوي آنتن بفرستند. در ميان شبکه هاي سيما اگر شبکه 4را به دليل تعريف آن که پخش مستندهاي جذاب در دستور آن قرار گرفته از دايره رقابت کنار بگذاريم شبکه هاي 1و 2 که سابقه طولاني در پخش مستند دارند ساعات بيشتري را به اين ژانر اختصاص مي دهند.

/ 0 نظر / 5 بازدید