همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

حوزه معاونت پژوهشی

 و باشگاه پژوهشگران جوان واحد شهرقدس برگزار می کند

همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

http://forum.bpj.ir/qods-ncps/index.aspx

ihamayesh

ihamayesh

/ 0 نظر / 98 بازدید