سهميه‌بندي بنزين بازار ماهي را در اختيار دلالها قرار داد

سهميه‌بندي بنزين بازار ماهي را در اختيار دلالها قرار داد

 
خبرگزاري کشاورزي ايران - سرويس تشکل هاي غير دولتي : 

سهميه‌بندي بنزين و نبود امكانات حمل و نقل باعث نفوذ دلالها و سلف‌خرها در بازارهاي فروش ماهي شد.    

حسن آقازاده، مدير عامل اتحاديه پرورش ماهيان گرم‌آبي در گفت و گو با ايانا با اعلام اين مطلب گفت: سهميه‌بندي بنزين و نبود امكانات حمل و نقل باعث شده است سلف‌خرها و دلالان ماهي توليد مزارع را با قيمت بسيار نازلي از مزارع پرورش ماهي پيش‌خريد كنند.

وي افزود: نفوذ دلالها به بازارهاي خريد و فروش ماهي در حالي صورت مي‌گيرد كه توليدكنندگان بخش خصوصي با تدبير توانسته بودند دست دلالها و سلف‌خرها را طي سالهاي گذشته از بازار كوتاه كنند.

آقازاده تصريح كرد: سايت‌هاي پرورش ماهي كه 40 تا 50 كيلومتر با شهرها فاصله دارند از يك سو و ماشين‌آلات مزارع و موتورهاي برق از سوي ديگر نيازمند بنزين هستند كه در سهميه‌بندي بنزين توسط دولت ناديده گرفته شده است.

مديرعامل اتحاديه ماهيان گرم‌آبي گفت: چندبرابر شدن هزينه‌هاي حمل و نقل باعث افزايش قيمت تمام شده ماهي مي‌شود كه سرانه مصرف آن را كاهش مي‌دهد لذا پرورش‌دهندگان مجبورند براي اشاعه فرهنگ مصرف با پذيرفتن ضرر و زيان قيمت ماهي خود را ثابت نگه دارند.

وي خاطر نشان كرد: سهميه‌بندي بنزين و آزادسازي كود در سال جاري وضعيت پرورش‌دهندگان ماهي را بحراني كرده است./

خبرنگار: فاطمه مهردادیان

/ 0 نظر / 100 بازدید