دانش سبز:آیا اسراییل در اطراف ایران پایگاه نظامی دارد؟به آنها حمله کنیم؟

دانش سبز :

آیا اسراییل در اطراف کشور عزیزمان ایران پایگاه نظامی یا جاسوسی و یا وابستگان و عواملی دارد؟

بی شک جهت حاسوسی و ضربه زدن به ایران مقرهایی در کشورهای همسایه ایران دارد. پس چه بهتر که منافع آنهارا به خطر بیاندازیم و با عملیات های استشهادی این اماکن را نابود کنیم .

اسراییل باید نابود شود .

نطر خودتان را بنویسید و پیشنهادات خود را مطرح کنید!

/ 0 نظر / 46 بازدید