در صورت تصويب دولت صورت مي‌گيرد؛

اجراي طرح ملي افزايش كمي و كيفي محصولات سبزي و صيفي در سال 86

kh002459.jpg
خبرگزاري کشاورزي ايران - گروه کشاورزي : 

در صورت تصويب دولت، طرح ملي افزايش كمي و كيفي محصولات سبزي و صيفي از ابتداي سال 86در كشور اجرا مي‌شود.    

شاهپور علايي مقدم، مدير كل دفتر سبزي و صيفي وزارت جهاد كشاورزي در گفتگو با خبرنگار ايانا ضمن اعلام اين مطلب افزود: اين طرح از 11 ماه گذشته تدوين و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارجاع داده شده است كه در صورت تصويب از سال 86 در سطح كشور اجرا مي‌شود.

وي با اشاره به اهداف طرح فوق افزود: افزايش عملكرد محصولات سبزي و صيفي در واحد سطح و توليد محصولات ارگانيك وكمك به توسعه صادرات اين محصولات ضمن شناسنامه‌دار كردن مزارع سبزي و صيفي از اهم اهداف طرح ملي افزايش كمي و كيفي محصولات سبزي و صيفي محسوب مي‌شود.

علايي مقدم تصريح كرد، براساس برنامه چهارم توسعه توليد محصولات سبزي صيفي از 20 ميليون تن فعلي به 25 ميليون تن در پايان برنامه خواهد رسيد.

مدير كل دفتر سبزي و صيفي وزارت جهاد كشاورزي، شناسنامه‌دار كردن مزارع سبزي و صيفي را مهم ارزيابي كرد و افزود: اين طرح ضمن افزايش مديريت توليد، موجب كاهش هزينه‌ها شده و تقويم زماني درستي جهت كاشت ، داشت و برداشت محصول تعيين مي‌كند.

وي تصريح كرد:با شناسنامه دار كردن مزارع سبزي و صيفي، توليد كنندگان عمده اين محصولات در كشور شناسايي و زمينه توسعه صادرات اين محصولات فراهم مي‌شود.

علايي مقدم در پايان اجراي طرح فوق را در افزايش كمي و كيفي محصول واجراي طرحهاي تحقيقاتي در مزارع مهم ذكر كرد./

 

/ 0 نظر / 53 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.