افزايش قيمت جهاني ذرت ادامه خواهد داشت

موضوع : افزايش قيمت جهاني ذرت ادامه خواهد داشت
نقد و بررسی : تحليلي از وضعيت جهاني قيمت ذرت: ،

  

 

قيمت ذرت با رشدي فزاينده به بالاترين قيمت خود از تابستان سال 1996 در آمريكا رسيده و عمده‌ترين دليل آن افزايش قيمت، بالا بودن ميزان تقاضاي خريد و ذخيره‌سازي آن در سال 2007 ميلادي بوده است.

طبق تحليل‌هاي موجود، رشد قيمت اين محصول همواره تابع تغييرات فصلي بوده و اين امر به طور واضح در سالهاي قبل نيز ديده مي‌شود، اما طبق آنچهاز قبل اتفاق افتاده، همراه با تغييرات فصل، تغييرات رشد قيمت، براي توليدكننده و بورس بين‌المللي ضرر را به همراه آورده است. اما هم اكنون در نيمه اول سال 2007 و تا اواخر سال 2008 هنور بطور يقين نمي‌توان چشم‌اندازي دقيق در مورد ميزان خريد و فروشهاي اين محصول در بازار بورس جهاني داشت. مي‌توان به جرات اعلام كرد قيمت اين محصول در بورس شيكاگو، از اوايل سال، حالتي غيرقابل كنترل به خود گرفته و رشدي فزاينده را نشان داده است.

با وجود ادامه اين روند صعودي و غيرقابل كنترل، صادرات اين محصول در آمريكا در حدود 65/4 ميليون تن بوده و با بررسي انجام شده در 5 سال گذشته رقمي بالغ بر 81 ميليون هكتار از زمين‌هاي آمريكا زير كشت ذرت بوده است.

يكي از علل بالا رفتن ميزان تقاضا براي خريد ذرت در سطح كشورهاي توليدكننده و صادركننده، استفاده ناگهاني و بيش از اندازه اين محصول در توليد الكل اتليك و تغيير نگاه به اين محصول در صنعت، از محصولي با كاربرد وسيع به عنوان دانه‌هاي خوراكي دام و طيور به محصولي صنعتي، بوده است و سطح خريد اين محصول را بطور ناگهاني افزايش داد بطوريكه روند كاشت در نظر گرفته شده اين محصول در سال گذشته با ديدگاه هميشگي و برنامه‌ريزي جهت استفاده خوراكي از آن بوده و اما ناگهان صنعت بطور ناگهاني شروع به خريد اين محصول براي توليد الكل نمود و همين امر، افزايش مضاعف در قسمت‌هاي توليدي را از خود نشان داد كه تاثيرات آن را روي قيمت تمام شده محصولات دامي و طيور در سطح جهاني و به صورت واضح نشان داد.

اين رشد شديد قيمت ذرت در بازار بورس جهاني، منجر به سود بالاي خريداران سهام ذرت در بورس شيكاگو شده و خريداران و سرمايه‌گذاران در اين محصول عليرغم نزديك شدن به فصل تغيير قيمت ذرت كه باید طبق معمول كاهش قيمت را از خود نشان مي‌داد، تمايل به فروش و از دست دادن سهام تصاعدي و اين محصول را نشان نداده و هنوز بر رشد قيمت اين محصول ادامه دارد.

در تمامي مناطق كشاورزي آمريكا افزايش كاشت ذرت را وجود دارد و اين افزايش كاشت در ايالتهاي منطقه جنوب شرقي همين كشور، بيشتر بوده است طوري كه ارقام رشدي تا 24 درصد را نشان مي‌دهد. اما با تغييرات هوايي در ايالات جنوبي و افزايش رطوبت در اين مناطق بايد منتظر كاهش كاشت و برداشت بيشتر در ماه آينده بود،‌اين انتظار از آنجايي رخ مي‌دهد كه هر ساله با آغاز اين فصل كشاورزان در ايالات جنوبي از كاشت پنبه به دليل نوسان قيمت آن امتناع كرده و به دليل افزايش رطوبت و احتمال شيوع مشكل فلوكسين در آخرين كاشتهاي ذرت به سمت كاشت سويا مي‌روند. هر چند اتفاق بر روي قيمت جهاني محصول پنبه نيز تاثير خواهد گذاشت.

با تمام اين اوضاع امسال گياه ذرت در حدود 216 ميليون هكتار از اراضي ايالات متحده را به خود اختصاص داده است كه رشدي در حدود 9 درصدي را نسبت به سال پيش نشان مي‌دهد.

اگر چه در حال حاضر در حدود 28 ميليون هكتار از اراضي ايالات متحده باقي وجود دارد كه هنوز ذرت آنها برداشت نشده است، با استقبالي كه از ذرت در بازارها مي‌شود هنوز احتمال افزايش قيمت اين محصول هست اين نويد دهنده خوبي است براي خريداران سهام‌داران ذرت است.

هر چند اين اخبار براي برخي صنايع مانند صنعت مرغداري و محصولات غذايي خبري ناخوشايند است چرا كه جايگزيني ذرت در مصارف خوراكي و پايه‌اي صنايع غذايي كاري بس و حتي نشدني است.

مهم ترين مسئله‌اي كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد اين است كه اين معضل در صنعت مرغداري مانند معضلات ديگر نيست. چرا كه مشكلات قبلي صنعت مرغداري عموماً جنبه داخلي داشته و بحث مديريت داخلي بر صنعت است. اما اين مشكل هم اكنون در سطح جهان مطرح است. هرچند سهام‌داران ذرت در بورس‌هاي جهاني از اين اتفاق خوشحال هستند اما مصرف‌كنندگان آن، كه ايراد نيز شامل آن است در خطر افزايش به‌الاجبار قيمت تمام شده يك كيلو گوشت مرغ هستند.

 به همين دليل دولت از هم اكنون بايد براي حل مشكل پنهاني كه ظرف 3 ماه تا يكسال آينده درگير آن هستيم چاره‌انديشي كند. اين افزايش قيمت جهاني ذرت ادامه دارد. هيچ سازمان تعزيراتي نيز نمي‌تواند اجبار ثبات قيمت در مقابل افزايش مواد اوليه را در پیش  بگيرد./

 

منبع:http://www.iana.ir/gofteguindex.aspx?id=194

/ 0 نظر / 4 بازدید