دعوت همگانی روزه برای تعجیل در پیروزی غزه توسط اساتید و دانشجویان بسیجی

دعوت همگانی روزه برای تعجیل در پیروزی غزه توسط اساتید و دانشجویان بسیجی

خروش دانشجویان ایرانی علیه هولوکاست غزه-305

دعوت همگانی روزه برای تعجیل در پیروزی غزه توسط اساتید و دانشجویان بسیجی

 

 

/ 0 نظر / 55 بازدید