توليد بيش از 75 ميليون تن انواع محصولات كشاورزي زراعي در سال آينده

موضوع : توليد بيش از 75 ميليون تن انواع محصولات كشاورزي زراعي در سال آينده
گزارش : گزارش ايانا از وضعيت طرح‌هاي ويژه معاونت زراعت: ،

  

wh120-179.jpg

در سال زراعي 86 – 85، بيش از 75 ميليون تن انواع محصولات زراعي در كشور توليد مي‌شود.

به گزارش خبرنگار ايانا،مهندس كمال ذبيحي، قائم‌مقام معاونت زراعت با اعلام اين مطلب همزمان با هفته جهاد كشاورزي افزود: اين ميزان توليد باتوجه به پتانسيل‌هاي موجود در كشور تعيين و برش‌هاي استاني آن نيز مشخص شده است.

وي طرح افزايش توليد گندم، برنج، دانه‌هاي روغني، ذرت دانه‌اي و علوفه‌اي و چغندرقند از طرح‌هاي ملي خودكفايي عنوان كرد و افزود: از مجموع اعتبارات مورد نياز، 54 درصد عملياتي و 46 درصد وجوه اداره شده است كه در قالب تسهيلات يارانه‌دار اعطا مي‌شود.

ذبيحي درخصوص مكانيزم وجوه اداره‌شده گفت: اين وجوه بر اساس قراردادهاي عامليت بند 11 تبصره دو قانون بودجه سال 85 و بند ط ماده 17 قانون برنامه چهارم و تسهيلات تكليفي در قالب تبصره دو قانون بودجه كه به‌صورت سرمايه در گردش است تامين مي‌شود.

وي افزود: ميزان اعتبارات تسهيلات تكليفي به‌صورت سرمايه در گردش 14 ميليارد تومان است كه تا پايان بهمن‌ماه سال‌جاري بايستي جذب شود.

مجري طرح‌هاي ويژه وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به محورهاي فعاليت طرح خودكفايي گندم افزود: ساماندهي بذور از طريق توسعه و معرفي ارقام جديد، افزايش توسعه كمي و كيفي درجه مكانيزاسيون، افزايش كيفي و كمي توسعه واحدهاي توليد بذر غيردولتي، اعمال شبكه مراقبت علف‌هاي هرز آفت و بيماري‌ها، بهبود مديريت مزرعه، انتقال يافته‌هاي تحقيقاتي و ارتقاي كيفيت گندم و به‌كارگيري مهندسان ناظر غيردولتي در مزارع از محورهاي اصلي طرح خودكفايي گندم محسوب مي‌شود.

وي پتانسيل توليد انواع محصولات زراعي در كشور را بسيار بالا عنوان كرد و افزود: فقط در گندم ميانگين توليد گندم آبي از 82/3 تن در سال زراعي 83 – 82 به 6/12 تن و متوسط عملكرد توليد گندم ديم نيز از 18/1 به 7/4 تن در سال گذشته افزايش يافته است كه درمجموع خريد گندم در سال زراعي 85 – 84 را به 11 ميليون و 400 هزار تن در سال‌جاري رساند.

قائم‌مقام معاونت زراعت، از واردات 9 هزار و 472 تن جو طي سه‌ماهه اول سال‌جاري خبر داد و افزود: به‌طور متوسط سالانه 520 هزار و 372 تن جو وارد كشور شده است كه اين ميزان در سال 83، 563 هزار و 71 تن و در سال 84، 900 هزار و 629 تن گزارش شده است.

وي افزود: با تامين كود شيميايي و بذور مورد نياز در سال‌جاري، پيش/ بيني مي‌شود 7/3 ميليون تن در سال آينده توليد شود.

ذبيحي تامين علوفه مورد نياز دام با تاكيد بر توليد علوفه‌اي حجيم را از اهداف وزارت جهاد كشاورزي عنوان كرد و افزود: هم‌اكنون بيش از 90 درصد علوفه مورد نياز در كشورهاي آلمان، هند و دانمارك به‌صورت سيلو ذخيره مي‌شود، حتي در كشورهاي فرانسه و ايتاليا كه آب و هوايي به مراتب خشك‌تر دارند، حداقل نيمي از علوفه به‌صورت سيلو استفاده مي‌شود، اين درحاليست كه در ايران فقط 10 درصد از علوفه مورد نياز به‌صورت سيلو مصرف مي‌شود.

وي با اشاره به توليد 4/6 ميليون تن ذرت علوفه‌اي طي سال‌جاري افزود: امسال از ظرفيت خالي استان‌ها به‌خوبي استفاده شده است.

مجري طرح‌هاي ويژه وزارت جهاد كشاورزي بهترين راه ممكن جهت كاهش قيمت گوشت و شير را توليد سيلوي علوفه عنوان كرد و افزود: اين امر يكي از سياست‌هاي اصلي وزارت جهاد كشاورزي است كه بايستي گسترش يابد.

وي در ادامه افزود: تاكنون دو ميليون تن ذرت دانه‌اي در كشور برداشت شده است كه پيش‌بيني مي‌شود تا پايان فصل، اين ميزان به 5/2 ميليون تن افزايش يابد كه رشد بسيار خوبي داشته است.

ذبيحي با اعلام اين مطلب كه 70 درصد ذرت كشور به‌صورت كشت دوم است افزود: اين بخش نيازمند ارقام متوسط زودرس در مناطق سردسير است.

وي تصريح كرد: با تايد 11 رقم انواع بذر خارجي توسط بخش تحقيقات و معرفي ارقام متوسط به‌زودي مشكل بذر ذرت در كشور رفع خواهد شد.

قائم‌مقام معاونت زراعت افزود: در راستاي افزايش مكانيزاسيون ذرت، بحث برداشت ذرت با ساقه‌خردكن نيز هم‌اكنون مطرح و در حال پيگيري است.

وي سطح زيركشت آفتاب‌گردان را معادل 28 هزار و 500 هكتار با توليد 28 هزار تن سويا معادل 136 هزار هكتار با توليد 224 هزار و 50 تن و كشت گلرنگ را هشت هزار و 600 هكتار اعلام كرد و افزود: تاكنون چهار هزار و 500 تن گلرنگ خريداري شده است.

مهندس ذبيحي گفت: براي نخستين بار در زمينه توسعه كشت كنجد، شش رقم براي اجراي پنج هزار هكتار در سال زراعي 86 – 85 برنامه‌ريزي شده است.

وي درخصوص چغندرقند گفت: باتوجه به سرانه مصرف 29 كيلوگرم شكر، 67 درصد نياز كشور از طريق كشت چغندرقند با توليد 720 هزار تن شكر چغندرقند و 580 هزار تن شكر نيشكر تامين مي‌شود.

مهندس ذبيحي با اشاره به 174 هزار هكتار سطح زيركشت چغندرقند پيش‌بيني كرد كه با 900 هزار تن افزايش امسال 8/5 ميليون تن چغندرقند توليد شود.

وي توليد چغندرقند در حد ظرفيت اسمي كارخانه‌هاي قند، افزايش عملكرد كمي و كيفي، بالا بودن ميزان قند در هكتار در مزرعه را ازجمله اقدام‌هاي بنيادي طرح افزايش چغندر نام برد.

مجري طرح‌هاي ويژه، توزيع بذر اصلاح‌شده، به‌كارگيري كارشناسان ناظر، افزايش ضريب مكانيزاسيون، تامين و توزيع به‌موقع نهاده‌هاي كشاورزي، انتقال يافته‌هاي علمي و تحقيقاتي به مزارع را ازجمله ديگر اقدامات مهم در زمينه توسعه و توليد محصولات اساسي زراعي عنوان كرد.

ذبيحي با اشاره به افزايش عملكرد ساير محصولات زراعي در سال گذشته افزود: متوسط توليد ذرت دانه‌اي در هر هكتار، از هفت هزار در سال 83 – 82 به 8/16 تن، در سال 85 – 83 برنج از 1/4 هزار تن به 5/16 هزار تن، چغندرقند از 5/31 هزار به 158 هزار تن، جو آبي از 2/3 هزار تن به 8/9 هزار تن، انواع حبوبات از 8/1 هزار و 8/4 هزار تن، كلزا از 4/1 هزار تن به 4/8 هزار تن، سيب‌زميني از 4/24 هزار تن به 121 هزار تن و پياز نيز از 34 هزار تن در هر هكتار به 179 هزار تن رسيده است.

وي ضمن مقايسه ميزان عملكرد گندم در سال‌هاي 83 تا 85 افزود: عملكرد سه تا چهار تن، در 8/24 درصد از مزارع گندم طي سال زراعي 83 – 82 به 4/27 درصد در سال 84 – 82 افزايش يافته است كه اين نشان از پتانسيل و عملكرد بسيار بالا در كشور داشته و به‌تبع آن پايداري توليد و امنيت غذايي را به‌دنبال دارد.

قائم‌مقام معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزي با اعلام اين مطلب كه به‌كارگيري مهندسين ناظر در مزارع از پروژه‌هاي كليدي وزارت جهاد كشاورزي است، افزود: در سال گذشته بيش از چهار هزار و 600 نفر مهندس ناظر غيردولتي در مزارع گندم، 300 نفر در مزارع برنج، 120 نفر در مزارع چغندرقند و 200 نفر نيز در مزارع ذرت مشغول به كار بوده‌اند كه با بهبود مديريت مزرعه و انتقال يافته‌هاي تحقيقاتي به مزارع ارتقاي كيفيت محصولات كشاورزي در كشور را به همراه داشتند.

وي از ديگر سياست‌هاي محوري خودكفايي گندم را تغيير مبارزه با آفات از هوايي به زميني عنوان كرد و افزود: در اين راستا طي سال گذشته يك ميليون و 60 هزار هكتار از مزارع گندم كشور از طربق زميني مبارزه شد كه اين امر در پايدار توليد گندم نقش بسزايي داشته است.

ذبيحي با اشاره به طرح خودكفايي برنج افزود: ساماندهي بذر از طريق توليد بذر هيبريد معرفي ارقام جديد، تعويض بذور محلي با اصلاح‌شده، توسعه كمي و كيفي مكانيزاسيون از طريق نشاءكارها، تراكتورهاي سبك، تراكتور برنج، پادلر و كاهش هزينه‌هاي توليد، اقتصادي كردن توليد برنج و اصلاح ساختار شاليكوبي‌ها و بهبود مديريت مزرعه وتسريع در انتقال يافته‌اي تحقيقاتي از عمده پروژه‌هاي وزارت جهاد كشاورزي در محصول برنج محسوب مي‌شود.

وي تناوب كلزا با محصول گندم را جهت پايداري توليد گندم الزامي دانست و افزود: براي پايداري در توليد گندم و تامين روغن نباتي مورد نياز كشور، چاره‌اي جز در تناوب قرار دادن كلزا با گندم وجود ندارد.

قائم‌مقام معاونت زراعت درخصوص محورهاي اساسي افزايش توليد پنبه گفت: بهبود كيفيت بذور ترويج و كاشت ارقام پرمحصول افزايش ضريب مكانيزاسيون در امر برداشت در جهت كاهش هزينه‌هاي توليد، كاهش هزينه‌هاي توليد، تاييد بر بازسازي كارخانه‌هاي پنبه‌پاك‌كني در جهتافزايش كيفيت محصول و اعمال سياست‌هاي حمايتي جهت توسعه سطح زيركشت از اهداف اصلي افزايش كمي و كيفي توليد پنبه در شكور محسوب مي‌شود.

وي با اشاره به افزايش سرانه مصرف سبزي و صيفي از 218 گرم فعلي به 280 گرم در طول برنامه گفت: كاهش ضايعات، افزايش بهره‌وري و فرآوري و بسته‌بندي، تنظيم بازار مصرف، توسعه صادرات، برنامه‌ريزي در جهت توليد محصولات سبزي و صيفي به‌صورت ارگانيك، ارتقاي مكانيزاسيون، توليد هسته اوليه بذر سيب‌زميني معيني تيوبر از اهداف دفتر سبزي و صيفي وزارت جهاد كشاورزي است.

وي افزود: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت‌گرفته اين دفتر، توليد محصولات سبزي و صيفي تا سال 85 بايستي به 20 ميليون و 50 هزار تن برسد.

ذبيحي به مسايل و مشكلات چغندرقند در سال‌جاري اشاره كرد و افزود: به‌دليل سرمازدگي بخش بزرگي از محصول در غرب كشور به‌خصوص آذربايجان‌غربي، شهركرد، چهارمحال و بختياري، لرستان، مركزي، كردستان، شهرستان دهلران دچار آسيب شده است كه اميدواريم با كمك صندوق بيمه خسارت كشاورزان اين بخش جبران شود.

وي خريد نقدي چغندرقندر در سال‌جاري را مثبت ارزيابي كرد و افزود: براي نخستين بار در سال‌جاري وجه چغندركاران به‌صورت نقدي پرداخت شد كه اميدواريم مشكلات اين بخش نيز برطرف شود.

مجري طرح‌هاي ويژه وزارت جهاد كشاورزي درخصوص اهداف بنيادي طرح افزايش توليد چغندرقند در كشور گفت: افزايش عملكرد كمي و كيفي چغندرقند، توسعه و گسترش ارقام منوژرم با تهيه و تامين بذور هيبريد و عمومي متناسب با شرايط منطقه، توسعه مكانيزاسيون زراعت چغندرقند در مراحل كاشت، داشت و برداشت، اعمال مديريت مزرعه و به‌كارگيري 300 كارشناس ناظر.

مهتاب محمديان/

/ 0 نظر / 81 بازدید