سمپاشي مزارع برنج:

سمپاشي مزارع برنج:

 مقدمه

 براى رسيدن به هدف‏هاى وزارت جهادكشاورزى و در طرح كم‏كردن مصرف سم‏هاى شيميايى، قرار شده است كه هر سال حدود هشت درصد از مصرف سم‏ها براى گياهان كم بشود. خوب است بدانيد كه براى مبارزه با آفت‏ها و بيمارى‏هاى گياهى و علف‏هاى هرز در كشور، هر سال حدود 23 هزار تن سم براى سمپاشى 6/5 ميليون هكتار از مزرعه‏ها و باغها مصرف مى‏شود. همچنين براى خريد آن، مقدار زيادى ارز (پول خارجى) از كشور خارج مى‏شود. مى‏دانيد كه استفاده نادرست از سم‏ها مى‏تواند اثرهاى نابودكننده‏اى در محيطزيست داشته باشد. به علاوه، موجب به هدر رفتن سرمايه و بى‏اثربودن سم يا سوختگى گياهان مى‏شود. از سال‏هاى گذشته در كشورهاى پيشرفته، روش استفاده از وسيله‏هاى سمپاشى به صورت يك علم بسيار مهم درآمده است. با استفاده از اين دانش، مى‏توان با مصرف كم سم‏ها، نتيجه بهترى به دست آورد. امروزه، استفاده درست و مناسب از نوع‏هاى كم‏ضررتر سم‏ها و به‏كارگيرى سمپاش‏ها، بسيار ضرورى شده است. بنابراين، بيشترشدن آگاهى كشاورزان درباره آفت‏كش‏ها و چگونگى استفاده درست از وسيله‏هاى سمپاشى، اهميت زيادى دارد. زيرا با اين كار، سلامت خود، گياهان مزرعه، همه انسان‏ها و محيطزيست را فراهم مى‏كنند.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 12 بازدید