بررسی چالشهای تولید گیاهان دارویی در کشور

وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد: بررسی چالشهای تولید گیاهان دارویی در کشور مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچهای خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر به دلیل نوپایی کشت گیاهان دارویی، اطلاعات در زمینه تولید و فرآوری آنها کافی نیست.

بهروز غیبی در گفتگو با مهر درباره چالشها و تنگناهای موجود در بخش گیاهان دارویی گفت: در شرایط  کنونی گسست فرهنگی در ارتباط  با مصرف گیاهان دارویی به دلیل نفوذ دانش پزشکی مدرن و بی اطلاعی از گرایش مجدد کشورهای توسعه یافته به مصرف این گیاهان و استفاده از طب سنتی همچنین عدم شناخت کافی پزشکان، داروسازان و کادردرمانی کشور با خواص اینگونه از گیاهان از تنگناهای موجود در بخش گیاهان دارویی است.

مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچهای خوراکی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کمبود داروهای گیاهی موثردرسیستم دارویی کشور عنوان کرد: درحال حاضرنبود نظارت دقیق بر نحوه عرضه گیاهان دارویی در سطح عطاریها مشکلاتی را برای تولیدکنندگان داروهای گیاهی ایجاد کرده است.

وی اطلاعات در زمینه تولید و فرآوری گیاهان دارویی درکشوررا به دلیل نوپا بودن کشت این گیاهان ناکافی خواند و افزود: به منظور تولید اسانسهای گیاهی و مواد معطربا کمبود کارخانجات روبرو هستیم، ضمن اینکه نظارت کافی بر ورود اسانسهای  شیمیایی و عرضه آنها تحت عنوان اسانسهای طبیعی وجود ندارد و این امرمنجربه انجام تقلبات در این زمینه شده است.

غیبی با اشاره به عدم  نظارت بر ورود اسانسهای طبیعی که در کشور تولید می شود تصریح کرد: در شرایط حاضر در خصوص برداشت بی رویه ازمراتع نظارت لازم و کافی وجود ندارد.

راهکارهای ارتقای بخش گیاهان دارویی

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نیازاستانها باید نیروی انسانی متخصص تامین شود، ضمن اینکه تامین مواد اولیه مورد استفاده در صنایع دارویی از تولیدات حاصل از کشت بذور اصلاح شده باید قانونمند شود.

مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچهای خوراکی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر انجام تحقیقات کاربردی جهت کشت گیاهان دارویی بومی درکشوراظهارداشت: به منظور جلوگیری از برداشت بی رویه گیاهان از عرصه های طبیعی جهت تشویق و ترغیب کشاورزان  به کشت و تولید گیاهان دارویی بومی ایران باید اقدامات لازم انجام شود.

وی بیان کرد: از راهکارهای ارتقای بخش گیاهان دارویی در کشور توسعه پایدار با بهره برداری بهینه از مناطق کوهپایه ای بلاکشت و تخصیص اینگونه اراضی به کشت این گیاهان در قالب طرح ملی است، ضمن اینکه حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی محصولات کشاورزی و توسعه صادرات این گیاهان باید در دستور کار قرار گیرد.

غیبی تصریح کرد: در راستای برون رفت از چالشهای مربوط به گیاهان دارویی مکانیزه کردن کشت، بهبود وضعیت پس از برداشت و نیزبهبود وضعیت بازرگانی گیاهان دارویی ضروری است، ضمن اینکه باید نظارت دقیق بر اسانسهای تقلبی داخلی و خارجی جهت جلوگیری از متضرر شدن تولیدکندگان کشور صورت گیرد.

اهم اقدامات انجام شده در زمینه گیاهان دارویی

 وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه گیاهان دارویی عنوان کرد: در حال حاضر طرح جامع گیاهان دارویی به منظور افزایش 100 هزار تنی تولیدات این گیاهان به اتمام رسیده است، ضمن اینکه طرح کشت دیم، طرح جایگزینی کشت گیاهان دارویی مقاوم به خشکی ، طرح آرمانی زیره سبز و گل محمدی در کشورتهیه شده است.

مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچهای خوراکی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به شناسایی گیاهان دارویی قابل توسعه در کشورافزود: در حال حاضر زمینه بیمه کردن گیاهان دارویی و گل محمدی ایجاد شده، ضمن اینکه کمیته های فنی این گیاهان تشکیل شده و برای توسعه مکانیزاسیون گیاهان دارویی اقدامات لازم به عمل آمده است.

/ 0 نظر / 81 بازدید