ماشین های کشاورزی

ماشین های کشاورزی

خلاصه شرح وظائف ،برنامه ها – عملکرد و سیاست های معاونت امور ماشین های کشاورزی تغییر و تحولات اخیر :

ازابتدای سال گذشته بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی که حدوداً از اواخر سال 79 یعنی پس از ادغام وزارتین کشاورزی و جهادسازندگی و تدوین « قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی » طبق تبصره(1) ماده 2 قانون مذکور در معرض انحلال یا واگذاری به بخش خصوصی بود رسماً منحل و وظایف تصدی گری آن شامل عملیات بازرگانی ، اقدامات حمایتی و پشتیبانی از کاربران ماشین آلات و ادوات و صنایع داخلی کشاورزی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی واگذار گردید و نهاده ماشین آلات کشاورزی هم به نهاده های تأمینی و توزیعی شرکت اضافه شد . این ادغام و افزایش وظایف طبعاً تغییر ساختار تشکیلاتی شرکت را هم به دنبال داشت و نهایتاً معاونتی جدید تحت عنوان معاونت امور ماشینهای کشاورزی با دو مدیریت امور فنی و مهندسی و خدمات پس از فروش و امور حمایت از صنایع داخلی و عرضه ماشینهای کشاورزی تشکیل گردید.

1- سیاست ها و برنامه های اجرایی :

 معاونت امور ماشینهای کشاورزی با درک شرایط موجود و لزوم تحقق هرچه سریعتر اهداف مکانیزاسیون کشاورزی و ارتقای ضریب مکانیزاسیون به سطح مورد انتظار در برنامه چهارم و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و ایجاد زیرساخت های لازم جهت رونق بخشیدن به استفاده از ماشینهای کشاورزی ، افزایش جذب سرمایه گذاری در بخش – حمایت از صنایع داخلی ، فعال نمودن تشکل های کشاورزی و تخصصی مکانیزاسیون و عرضه مناسب و مکفی ادوات و ماشینهای کشاورزی و نظارت کیفی مستمر بر آنها طرح حمایت از صنایع داخلی و یاری دهقانان « حدید » را تهیه و ارائه نموده است که این طرح با در برداشتن ده پروژه عملیاتی می تواند چشم انداز امیدوارکننده ای را در تحقق اهداف فوق الذکر ترسیم نماید.

2- پروژه های طرح حدید :

3-1 ایجاد بازارچه ونمایشگاه های دائمی نهاده های کشاورزی
3-2 نوسازی ماشینهای کشاورزی فرسوده
3-3 بازسازی ماشینهای کشاورزی فرسوده
3-4 تأمین نیاز ادوات خاص وزارتخانه
3-5 حمایت از صنایع داخلی وتأمین نیازهای ماشینی وادوات کشاورزی بهره برداران ، تشکلهای مکانیزاسیون ، کشت وصنعت ها، طرحهای محوری و امورزیربنائی
3-6 تأمین وبازسازی دستگاههای بوجاری وضدعفونی موجودشرکت خدمات حمایتی کشاورزی
3-7 صدورشناسنامه ماشینهای کشاورزی وایجادبانک اطلاعات وبسترسازی درامرپلاک گذاری ماشینهای خودگردان
3-8 انتخاب تولیدکننده برتر و کاربران نمونه
3-9 تأمین قطعات و لوازم یدکی ماشینهای کشاورزی
3-10 تأمین و تجهیزسیستم های آبیاری
4- ارائه طرح ایجاد بازارچه ها و نمایشگاههای دائمی نهاده های کشاورزی وپیشنهادآن به عنوان یک طرح ملی

شرح وظایف مدیریت حمایت ازصنایع داخلی وعرضه ماشینهای کشاورزی:

  • تهیه و تنظیم و ابلاغ دستورالعملهای لازم در خصوص چگونگی توزیع و فروش ماشینهای کشاورزی ، ادوات و قطعات یدکی براساس ضوابط اعلام شده از سوی واحدهای ذیربط.

  • انعقاد قرارداد تأمین ماشینهاوادوات کشاورزی از منابع داخلی و خارجی .

  • انجام اقدامات لازم جهت نظارت بر چگونگی توزیع ماشین آلات ، ادوات و قطعات کشاورزی از طریق شبکه نظارت .

  • توزیع سهمیه ماشینهای کشاورزی ، قطعات و ادوات در مناطق مختلف کشور با توجه به سیاستهای اعلام شده از سوی واحدهای ذیربط

  • همکاری دربرگزاری نمایشگاههای دائمی و فصلی ماشینها وادوات کشاورزی

  • انجام مراحل و تشریفات قانونی و اداری مربوط به ترخیص ماشین آلات ، قطعات و ادوات کشاورزی از گمرکات برابر مقررات مربوطه .

/ 0 نظر / 102 بازدید