ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه کن پنبه

ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه کن پنبه   مستوفی سرکاری محمدرضا*,ملکی تبریز پیام,مینایی سعید   * کرج، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی    

در ایران سطح نسبتا وسیعی از زمین های کشاورزی به کشت پنبه اختصاص دارد.

 پس از برداشت محصول، ساقه های باقیمانده در زمین، موجب می شود عملیات

کاشت محصول بعدی (گندم، چغندرقند، ذرت ...) دشوار می شود. در این طرح، پس

 از بررسی روش های مختلف ارایه شده، روشی انتخاب شده است که برای بیرون

 کشیدن ساقه از دو دیسک استفاده شود. این دو دیسک در مقابل یکدیگر با زاویه

 تمایل و همپوشانی مناسب قرار گرفته اند در حالی که به کل مجموعه نیز زاویه

حمله داده می شود. در ابتدا با آزمایش های مزرعه ای، مشخصات مورد نیاز

مزرعه و ساقه تعیین شده است. با توجه به این مشخصات و محاسبات تئوری

 (استفاده از فرمول های طراحی) و نرم افزاری

(استفاده از نرم افزار (Mechanical Desktop، مقادیر تقریبی مناسب برای زاویه

 تمایل در محدوده 25 تا 35 درجه، برای زاویه حمله در محدوده 17 تا 27 درجه

 و برای فاصله همپوشانی دیسک ها در محدوده 25 تا 55 میلی متر به دست

 آمده است. دستگاه به گونه ای طراحی شده است که امکان تغییر این

 پارامترها را در محدوده مورد نظر به صورتی ساده فراهم سازد. این طراحی

در سه قسمت انجام گرفته است. ابتدا مجموعه ای برای ثابت کردن دیسک

 (مجموعه دیسک)، سپس مجموعه ای برای اتصال دیسک به شاسی

(مجموعه محور) و مجموعه شاسی طراحی شده است. مجموعه

 شاسی، کل ماشین را به سه نقطه اتصال تراکتور متصل می کند.

پس از تکمیل طراحی، عملکرد دستگاه ساخته شده ارزیابی شد.

در ارزیابی عملکرد مزرعه ای ماشین تاثیر تیمارهای زاویه تمایل، زاویه

حمله و همپوشانی (هر یک در سه سطح) بر بازده ماشین - مشتمل

 بر درصد ساقه ها و ریشه های برداشت شده، درصد ساقه های بریده

 شده، یکنواختی برداشت و نحوه آماده کردن زمین برای کشت بعدی

 بررسی شد. در مزرعه مورد آزمون، رطوبت خاک 8 (بر پایه خشک)

درصد و شاخص مقاومت به نفوذ در خاک 1.55 مگاپاسکال بوده است.

تجزیه و تحلیل آماری داده نشان می دهد که بهترین عملکرد مربوط

به این تیمارها بوده است: زاویه تمایل 30 درجه با بازدهی 95.4 درصد

 و زاویه حمله 17 درجه با بازدهی 94.9 درصد و از نظر همپوشانی

دیسک ها، فاصله همپوشانی 25 میلی متر با بازدهی 94.1 درصد

که بیشترین درصد ساقه های برداشت شده را به خود اختصاص

می دهند و می توانند به عنوان مشخصات فنی دستگاه در تولید

نیمه صنعتی استفاده شوند.

  کلید واژه:     ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه کن پنبه

/ 0 نظر / 2 بازدید