طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی اجرا می شود

طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی اجرا می شود رئیس انجمن صنفی کاریابیهای استان تهران از اجرای طرح کارورزی و به کار گماری فارغ التحصیلان دانشگاهی توسط کاریابیها در سال جاری خبر داد.

فریدون ریاحی در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای طرح کارورزی و به کار گماری فارغ اتحصیلان بیکار دانشگاهی گفت:  به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات برای حل  بخشی از مشکلات مربوط به بیکاری، اجرای درست طرح کارورزی و اقدامات حمایتی توسط کاریابیها دنبال می شود.

رئیس انجمن صنفی کاریابیهای استان تهران اظهار داشت: یکی از مهم ترین چالشها در این بخش مربوط به عدم مهارت افراد بیکار و جویای شغل است به نحوی که این افراد از پیدا کردن شغل باز می مانند.

ریاحی در بخش دیگری از سخنانش به اجرای طرح کارورزی در سال جاری اشاره کرد و افزود: در این ارتباط توسط دولت اقدامات حمایتی برای اجرای طرح کارورزی افراد جویای کار انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: نحوه کار در این بخش به صورتی است که توسط سازمانها و مجموعه ها تا یکسال 50 درصد از حداقل حقوق پایه هر ماه یک کارگر پرداخت می شود و مابقی نیز توسط سازمان و یا مجموعه پذیرنده کارورز تقبل می شود.

ریاحی در ادامه توضیح داد: پس از طی یکسال از زمان اجرای طرح کارورزی، سازمانها و افراد می توانند برای ادامه همکاری با یکدیگر توافق نمایند و بدیهی است در این مقطع امکان قطع ارتباط کاری نیز وجود دارد.

این مقام مسئول در حوزه کاریابیها در ادامه خاطر نشان کرد: در راستای توانمند سازی کاریابیها و بر عهده گرفتن بخشی از وظایف حوزه کار توسط آنها، طبق هماهنگی و تعامل با معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان کار استان تهران بخشی از مسئولیتهای حوزه روابط کار به کاریابیها واگذار می شود.

رئیس انجمن صنفی کاریابیهای استان تهران اظهار داشت: تنظیم قراردادهای کار بین نیروی کار و کارفرما از جمله مشکلاتی است که در این بخش وجود دارد به نحوی که در این خصوص چارچوب مشخصی برای آن وجود ندارد و کاریابیها به آن خواهند پرداخت.

ریاحی در پایان نقطه عطف اقدام جدید در این مورد را واگذار شدن تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما بر عهده کاریابیها اعلام کرد و بیان داشت: ورود به بحثهای بازرسی کار، بیمه بیکاری و تنظیم شکایتهای قابل طرح در هیئتهای تشخیص در کنار اقدام به حل مشکلات مربوط به تنظیم بازار کار توسط کاریابیها در سال جاری پیگیری خواهد شد.

/ 0 نظر / 76 بازدید