همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

مهندس حسین حاج رحیمی
ریاست نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

با عنایت به مزین شدن سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی و لزوم آشنایی دانشگاهیان، کارشناسان و بهره برداری با طرحها و مقالات در زمینه جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم در نظر دارد همایشی تحت عنوان مذکور برگزار نماید، لذا از کلیه عزیزان دعوت به مشارکت و همکاری می نمائیم .

با آرزوی توفیق و تایید خداوند متعال

 

http://www.hamayeshmelli.com/

ihamayesh

/ 0 نظر / 93 بازدید