نعناع

نام علمی                Mentha logifolia(L) . Hadson

                                        نام تیره                        Labiatae    

                                       نام فارسی تیره               نعناع                          

                                      نام فارسی                 قودنج یا پونه

                                      نام محلی                    پودینه - پونه

                                

  ریخت شناسی

ساقه های چهارگوش - برگهای کرکدار - غبار آلود - به رنگ سبز نقره ای و دندانه دار و گلهای آبی رنگ و مجتمع در انتهای شاخه ها از خصوصیات آن است . از کلیه قسمتهای هوایی گیاه بوی مخصوص نعنا استشمام میگردد

 

ترکیبات شیمیایی

اعضای مختلف این گیاه دارای تانن - مواد رزینی - مواد پکتیکی - قند واسانس میباشند
 
 
 خواص درمانی
 

پونه و عرق حاصل از تقطیر با بخار آب آن به عنوان بر طرف کننده نفخ و دردهای معده مصرف سنتی دارند . در درمان

نقرس نیز مفید بوده و بادشکن - خلط آور و محرک میباشد

 

محل رویش

خرم آباد - استان لرستان

کلاته زمان - محمودی - کواکی - آبشوری - بهار - شورچه - شفیع (کوههای ترشاب - ددو - یان چشمه - آق چشمه

و گارکافور)تبریان - رشوانلو - بردروقره جغه - چری - اسفیجیر - حصار اندف - اینچه سابلاغ - قره شاهوردی و

رودخانه اترک
/ 0 نظر / 7 بازدید