عواقب تولید سوخت زیستی بدتر از مصرف سوختهای فسیلی است

عواقب تولید سوخت زیستی بدتر از مصرف سوختهای فسیلی استگروهی از دانشمندان آمریکایی در گزارشی اعلام کردند که کاشت گیاهان با هدف تولید سوختهای زیستی می تواند تاثیرات بسیار منفی در گرم شدن جهانی برجای بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه مینه سوتا با همکاری سازمان "کمیسیون حمایت از طبیعت"( Nature Conservancy) در بررسیهای خود نشان دادند که کشاورزی به منظور تولید سوخت زیستی بر روی گرم شدن جهانی تاثیرات بسیار مخرب تری از مصرف سوختهای فسیلی برجای می گذارد.

نتایج این گزارش که در مجله ساینس منتشر شده است نشان می دهد در طولانی مدت میزان کربنی که با تبدیل جنگلهای بارانی، جنگلهای مناطق مرطوب، دشتها و علفزارها به زمینهای زیرکشت گیاهان تولید کننده اتانول طبیعی تولید می شود به مراتب بیشتر از کربنی است که در اثر مصرف سوختهای فسیلی در اتمسفر گسترده می شود.

بنابر آمار مندرج در این گزارش، گسترش کشت ذرت و گیاه نیشکر برای تولید اتانول و خرما و سویا برای تولید بیودیزل، سالانه از 17 تا 240 برابر بیشتر کربن نسبت به نفت به اتمسفر ساطع می کند.

در این تحقیق، دانشمندان شرایط اندونزی را مورد بررسی قرار دادند. در این کشور میزان بخارات تا حد قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. در حقیقت به دلیل افزایش کاشت گیاه خرما میزان کربنی که در این منطقه تولید شده است، برابر با میزان کربنی است که باید در مدت 423 سال تولید می شد.

همچنین در جنگلهای آمازون، مقدار زمینهایی که از این جنگل که به زیر کشت سویا رفته است به اندازه تامین سوخت بیو دیزل به مدت 319 سال است.

"جو فراجون" دانشمند کمیسیون حفاظت طبیعت در این خصوص اظهار داشت: "اگر هدف اصلی، کاهش گرم شدن جهانی است، تبدیل زمینها به تولید سوخت زیستی به آسانی امکان پذیر نیست. تمام سوختهای زیستی که درحال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند، مستقیم یا غیر مستقیم خاستگاههای گیاهی را نابود می کنند. کشاورزی جهانی به شدت برای تولید مواد غذایی 6 میلیارد نفر تلاش می کند. این درحالی است که اگر تمام زمینهای کشاورزی به زیر کشت گیاهان تولیدکننده سوخت زیستی بروند سرنوشت کشاورزی جهانی در معرض خطر جدی قرار می گیرد."

منبع مهر نیوز :http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=636737

/ 0 نظر / 8 بازدید