كنفرانس بين المللي كشاورزي ارگانيك و امنيت غذايي

فائو برگزار مي‌كند

  untitled.bmp   كنفرانس بين المللي كشاورزي ارگانيك و امنيت غذايي

kh003375.jpg


خبرگزاري کشاورزي ايران - گروه بين الملل : 

كنفرانس بين المللي كشاورزي ارگانيك و امنيت غذايي در تاريخ 3 تا 5 ماه "مي" سال جاري در شهر "رم" برگزار مي‌شود.    

به گزارش ايانا و به نقل از فائو كنفرانس بين المللي كشاورزي ارگانيك و امنيت غذايي در شهر "رم" برگزار مي‌شود و اين كنفرانس همزمان با سي و سومين نشست كميته جهاني امنيت غذايي برگزار خواهد شد.

بنابه اين گزارش: هدف نهايي از برگزاري اين كنفرانس، افزايش سهم كشاورزي ارگانيك در توليدات كشاورزي جهان در نتيجه بالا بردن امنيت غذايي است و براي تحقق اين هدف، در برنامه‌هاي اين نشست بررسي وضعيت موجود توليدات كشاورزي در نواحي مختلف جهان صورت خواهد گرفت.

در گزارش افزود: در اين كنفرانس همچنين ظرفيت‌هاي موجود در بخش كشاورزي سراسر جهان براي تحقق اهداف مرتبط با چالش امنيت غذايي و امكانات لازم براي دستيابي به اهداف آن نيز بررسي خواهد شد.

اين گزارش در ادامه افزود: در برخي از محورهاي اصلي مورد بحث در اين نشست عبارتند از كشاورزي ارگانيك و وضعيت توليد غذا، دسترسي عمومي به غذا در جهان، پايداري توليد و عرضه مواد غذايي، الگوهاي مصرف غذا و امنيت غذايي و كمبودهاي ناشي از آن.

/ 2 نظر / 6 بازدید