مبارزه ی بیولوژی با حشرات به وسیله ی گیاه پیر تروم:

مبارزه ي بيولو‍‍‍‍‍ژي با حشرات آفت به وسيله ي گياه پيرتروم:

نام رایج گیاه :pyrethrum
اسم لاتین:
pyrethrum cinerariaefolium
خانواده گیاه :
asteraceae

پیرتر گیاهی است با خاصیت حشره کشی، به طور طبیعی که موارد استعمال آن هم درمنزل وهم در کشاورزی معمول می باشد .
ماده حشره کشی این گیاه از سر شاخه های گل خشک شده دریافت می شود .
ازسال 1950 فرآوری این گیاه تنها متمرکز به کنیا بود ولی اکنون پرورش آن به استرالیا نیز گسترش یافته است.
این گیاه به طور معمول به دلیل خاصیت حشره کشی خودش پرورش می یابد وماده موثره آن
pyrethrin در سر شاخه های گیاه یافت می شود .این گیاه در اکثر کشورها یافت می شود بویژه در کنیا و تانزانیا و اکوادر و رواندا که به طوریکه برآورد شده هرساله تولیدات این گیاه 34/2میلیون پوند محصولات این کشور ما به خود نسبت داده است.خرمن سر شاخه ها به دو طریق است : هم به صورت کار دستی و هم به صورت مکانیزه که نوع دوم یعنی در مقیاس مکانیزه کارآیی کاملتری داشته و از کاردستی می کاهد.


ادامه مطلب

/ 0 نظر / 7 بازدید