برداشت زعفران درلرستان دو برابر متوسط كشوري است

نتايج يك طرح تحقيقاتي در لرستان نشان داد كه متوسط برداشت زعفران در اين استان دو برابر متوسط كشوري است.

عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي لرستان گفت: در اين تحقيق كه از سال ‪ ۷۶‬آغاز شده، كاشت محصول زعفران و بازدهي آن در مناطق مختلف لرستان مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است.

"كريم خادمي" سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: نتايج اين تحقيق نشان داد متوسط برداشت زعفران در لرستان ‪۱۰‬ كيلوگرم در هكتار است در حاليكه اين ميزان در كشور پنج كيلوگرم است.

وي اظهار داشت: مطابق استاندارد موجود زعفران‌هاي توليدي در كشور بر اساس رنگ، طعم و عطر به انواع درجه يك، دو، سه و ممتاز تقسيم مي‌شود.

خادمي اضافه كرد: با ارايه نمونه زعفران توليدي استان به مركز علمي فن آوري استاندارد ايران اين محصول از نظر خصوصيات يادشده ممتاز شناخته شد.

عضو هيات علمي مركزتحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي لرستان ابراز اميدواري با برنامه‌ريزي مناسب زمينه كاشت اين محصول در لرستان فراهم شود.

مدير جهاد كشاورزي خرم‌آباد نيز گفت: براي نخستين بار يك زن كشاورز در روستاي "تپه گنجي" بخش چغلوندي با همكاري كارشناسان مركز تحقيقات كشاورزي خرم‌آباد اقدام به كشت آزمايشي زعفران نموده است.

"رضا محمد خواني " در گفت و گو با خبرنگارخبرگزاري جمهوري اسلامي افزود:
"سيمين طهماسبي" توانسته از سطح دو هزار و ‪ ۵۰۰‬متر مربع بيش از يك كيلوگرم زعفران خشك برداشت كند.

ايجاد نشاط، شادابي و جلوگيري از افسردگي از فوايد استفاده زعفران است.

/ 0 نظر / 83 بازدید