فرسايش ژنتيكي از عوامل از بين رفتن محصولات باغي است

  فرسايش ژنتيكي از عوامل از بين رفتن محصولات باغي است

A01355250-.jpg
خبرگزاري کشاورزي ايران - گروه پژوهش و تحقيقات : 

فرسايش ژنتيكي يكي از عوامل از بين رفتن محصولات باغي در استان آذربايجان غربي است.    

مهندس اسدالله عليزاده، عضو هيات‌علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان غربي در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: متاسفانه در سال گذشته حدود 200 هزار تن از سيب توليدي استان به بيماري زنگار آلوده بودند كه اين عامل يكي از معايب فرسايش ژنتيكي در استان است.

وي اظهار كرد: گمي‌آلماسي، خان‌آلماسي، ترش‌آلماسي، شيخ احمد و قزل‌آلما ازجمله ارقام و ژنوتيپ‌هاي ممتاز استان هستند كه با گسترش كشت اين نوع محصولات در باغ‌هاي سيب، از هدر رفت محصولات توليدي مي‌توان جلوگيري كرد.

مهندس عليزاده در جمع‌آوري ارقام بومي سيب در استان يكي از ضروريات بخشي است.

وي ادامه داد: طبق بررسي‌هاي انجام گرفته در استان از سال 81 تاكنون مشخص شد كه تمامي ژنوتيپ‌هاي زرم پلاسم بومي سيب مربوط به گونه Malus domestica Borkh است./

/ 0 نظر / 41 بازدید