گروه پژوهشی

گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

.

 

معرفی گروه

این گروه با هدف مطالعه در زمینه بیوتکنولوژی گیاهان دارویی در سال 1384 تشکیل شد و در حال حاضر با 3 عضو هیأت علمی تمام‌وقت و 2 عضو هیأت علمی پاره‌وقت مشغول به فعالیت می‌باشد.

 

 

 

 

اهداف گروه

 

1- بهینه‌سازی روشهای ریزازدیادی گیاهان دارویی از طریق کشت بافت

2- تولید متابولیت‌های ثانویه از طریق کشت سوسپانسیون سلولی

3- بررسی تنوع ژنتیکی گیاهان دارویی بومی ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی

 

 

 

 

 

محورهای و زمینه های فعالیت گروه:

 

1- ریزازدیادی گیاهان دارویی مهم از طریق کشت بافت

2- بررسی تنوعات ژنتیکی گیاهان دارویی با ارزش و بومی ایران

3- تولید متابولیت‌های ثانویه گیاهان دارویی در شرایط آزمایشگاهی و مطالعات مولکولی در زمینه افزایش تولید این متابولت‌ها

.Biotechnology Group

 

 

.

توانائیهای تخصصی گروه:

 

اجرای طرح‌های تحقیقاتی در زمینه کشت بافت و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی،‌ تکثیر گیاهان دارویی مهم از طریق تکنیک‌های کشت بافت، ارائه خدمات و مشاوره در زمینه مطالعات مولکولی گیاهان دارویی

 

 

 

تجهیزات عمده گروه:

 

1- دستگاه ترمال سایکلر (PCR)

2- سانتریفوژ یخچالدار

‌3- دستگاه آنالیز ژل (ژل داکیومنتیشن)

4- الکتروفورز

5- اسپکتروفتومتر

6- اتوکلاو

7-‌ لامینار ایرفلو

8- ‌ژرمیناتور

9- pHمتر

--------------------------------------------------------------------------------------------

گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی

.

 

 

 معرفی گروه

 

گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی از سال 1374 با هدف انجام طرحهای تحقیقاتی جهت علمی نمودن کشت و کار گیاهان دارویی، زراعی نمودن گونه‌های وحشی و بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی و ارائه خدمات مشاوره‌ای و قراردادهای کارفرمایی در زمینه‌گیاهان دارویی، تولید بذر و نشای گیاهان دارویی تشکیل شد و در حال حاضر با 5 عضو هیئت علمی تمام‌وقت و 1 عضو هیئت علمی پاره‌وقت و 2 کارشناس مشغول فعالیت می‌باشد.

.

اهداف گروه

 

اهداف اصلی گروه پژوهشی کشت و توسعه عبارتند از:

 

- جمع‌آوری گونه‌های دارویی بومی کشور به منظور ایجاد بانک ژن، اهلی‌سازی، اصلاح و دستیابی به ارقام با ارزش دارویی

 

- تولید علف‌کش، آفت‌کش و قارچ‌کش‌های ارگانیک با استفاده از گیاهان دارویی در راستای کشاورزی پایدار

 

- ساماندهی تولید و عرضه بذر و نهال گیاهان دارویی در کشور با ایجاد مرکز کنترل و گواهی بذر

 

- بررسی اثر فاکتورهای محیطی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی در راستای دستیابی به دانش فنی کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی

 

- مستند سازی اطلاعات و دانش فنی در قالب کتاب و مقاله

.

 

 

Cultivation

.

محورها و زمینه های فعالیت گروه

 

- توسعه هرباریوم گیاهان دارویی و بانک ژن مرجع گیاهان دارویی کشور

 

- تولید ارقام گیاهان دارویی مهم با استفاده از روشهای اصلاحی

 

- تحقیقات پیرامون کشت و تولید گلخانه‌ای گیاهان داوریی

 

- بررسی روشهای فرآوری و نگهداری گیاهان دارویی پس از برداشت

 

- تولید ارگانیک گیاهان دارویی و استفاده از گیاهان دارویی در کشت ارگانیک

 

- بررسی اثر فاکتورهای محیطی و زراعی بر کمیت و کیفیت متابولیت‌های ثانویه و خصوصیات زراعی گیاهان دارویی

 

- بررسی توده‌های گیاهان دارویی بومی و غیر بومی، اهلی‌سازی آنها (شامل روشهای تکثیر جنسی، غیرجنسی و روشهای به‌زراعی و ...)

 

 

.

امکانات تحقیقاتی و آزمایشگاهی

 

- بانک ژن بذورگیاهان دارویی

 

- هرباریوم گیاهان دارویی

 

- مزرعه تحقیقاتی گیاهان دارویی

 

- گلخانه‌های تحقیقاتی گیاهان دارویی

 

- آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

 

- آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر

 

- کلکسیون زنده گیاهان دارویی

 

 

.

طرحهای پژوهشی

 

الف - عناوین تعدادی از طرحهای پژوهشی انجام شده در گروه پژوهشی.

 

1- کنترل شیمایی بیماریهای بوته‌میری و لکه‌برگی کدو دارویی (Cucurbita pepo conver. Styriaca)

 

2- بررسی روشهای کاهش هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت تولید گل بابونه آلمانی (Matricaria recutita).

 

3- ارزیابی توده‌های سیر ایرانی به منظور تعیین کلون‌های برتر دارویی و زراعی.

 

4- مقایسه کمی و کیفی ترکیبات فرار سولفوره موجود در اکوتیپ‌های سیر ایرانی.

 

5- جمع‌آوری و شناسایی فون حشرات گیاهان دارویی مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده گیاهان دارویی (هلجرد – کرج).

 

6- مقایسه ژنوتیپ‌های گیاه دارویی هوفاریقون (Hypericum perforatum).

 

7- تأثیر فاصله کشت و زمان برداشت آویشن روی عملکرد اسانس و اندام هوایی و میزان اسانس تیمول.

 

8- بررسی خواب بذر تعدادی ازگیاهان دارویی مهم.

 

ب - عناوین طرح‌های در دست انجام گروه

 

1- ارزیابی فیزیولوژیک و فیتوشیمیایی توده‌های روناس ایرانی به منظور شناسایی و انتخاب بهترین جمعیت‌های گیاهی.

 

2- بررسی اثر مقادیر مختلف شوری بر ویژگی‌های زراعی و دارویی بابونه شیرازی.

 

3- اثر ورمی‌کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی سنبل‌الطیب.

 

4- مقایسه ژنوتیپ‌های مختلف گیاه هوفاریقون از نظر میزان هایپرفوزین.

 

5- طرح بررسی فلورستیکی و اتنوبوتانیکی منطقه الموت.

 

6- ارزیابی توده‌های بومی آویشن کرمانی(Thymus carmanicus Jalas) به منظور شناسایی توده برتر...

 

 

.

دستاوردها

 

- نالیف کتاب کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی توسط اعضای هیأت علمی گروه.

 

- ترجمه و چاپ کتاب گیاهان اسانس‌دار توسط اعضای هیأت علمی گروه.

 

/ 0 نظر / 136 بازدید