توقف واردات برنج موزامبیک

طی سه سال آینده صورت می گیرد

توقف واردات برنج موزامبیک

موزامبیک - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس بین المللتوقف واردات برنج موزامبیک

کشور موزامبیک امیدوار است با افزایش تولید در سال مالی فعلی، بتواند واردات برنج خود را در سه سال آینده متوقف سازد.
   

به گزارش ایانا از موسسه تحقیقات بین المللی برنج، بنا به گفته وزیر کشاورزی موزامبیک، وضعیت مناسب، زمین و نهاده­ کافی برای افزایش عملکرد فراهم است.

بنا به اظهارات وی، دولت موزامبیک سرمایه­گذاری بیشتری در توسعه زیرساختها و بسط پایه علمی کشاورزان با آموزش کارشناسان کشاورزی، مکانیزه کردن این بخش و ایجاد شبکه­های کشاورزان متنفذ به عمل آورده است.

بودجه کشور موزامبیک برای سال 2009، 8/3 میلیارد دلار تعیین شده است که بخش کشاورزی، پس از بخشهای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، بیشترین سهم را از این بودجه دارد.

این کشور که سالانه 500 هزار تن غله (عمدتاً گندم و برنج) وارد می­کند، از فقیرترین کشورهای قاره آفریقا به شمار می آید که سالها درگیر جنگ داخلی بوده است.

امسال این کشور با کمبود 2/1 میلیون تنی غلات مواجه است.

مترجم: سید محسن سنجری

/ 0 نظر / 108 بازدید