کلیه نهالستان‌هاي كشور بايد مجوز‌دار شوند

کلیه نهالستان‌هاي كشور بايد مجوز‌دار شوند

11a-0628-12.jpg
خبرگزاري کشاورزي ايران - سرويس کشاورزي : 

مدير كل دفتر نهال وزارت جهاد كشاورزي بر مجوزدار شدن كليه نهالستان‌هاي كشور تا پايان امسال تاكيد كرد.    

به گزارش ايانا، اكبر لوني افزود: هدف از اجراي اين طرح نظارت بر نهالستانها، استانداردسازي آنها و توليد نهال گواهي شده و شناسنامه دار در كشور است.

وي تعداد نهالستانهاي فعال در كشور را بيش از يك هزار واحد ذكر كرد و اظهار داشت: در سال جاري تاكنون حدود 350 نهالستان شناسايي و با تشكيل پرونده براي آنها مجوز صادر شده است.

مدير كل دفتر نهال معاونت وزارت جهاد كشاورزي ميزان مصرف نهال در كشور را سالانه 40 ميليون اصله ذكر كرد و گفت: امسال در نظر است 20 ميليون اصله از نهالهاي توليدي شناسنامه دار باشند و مصرف‌كننده بداند كه اين نهال گواهي شده و مشخصات آن كاملاً ‌معلوم است.

وي عمده نهالهاي توليدي در كشور را شامل نهالهاي ميوه‌هاي دانه‌دار، هسته‌دار، مركبات، انار و نيز زيتون ذكر كرد.

مهندس اكبر لوني افزود: زيتون به دليل تاكيد بر توليد روغن در داخل از نيازهاي اساسي و استراتژيك دانسته شده و امسال قرار است كل نياز نهالهاي زيتون در كشور به صورت گواهي شده توليد و در اختيار زيتون‌كاران قرار گيرد.

وي گفت: توليد هر 50 هزار اصله نهال در كشور يك شغل ايجاد مي‌كند.

/ 0 نظر / 10 بازدید