ایران در لیست کشورهای برخوردار از MRLهای ملی قرار گرفت

ایران در لیست کشورهای برخوردار از MRLهای ملی قرار گرفت


تهران  - خبرگزاری کشاورزی ایران

گروه: پژوهش و تحقیقات

با تعیین و تصویب نهایی استانداردهای حداکثر مجاز باقیمانده سموم (MRLS) در محصولات کشاورزی، ایران نیز در لیست کشورهای برخوردار از MRLهای ملی قرار گرفت.

 

به گزارش ایانا، رییس بخش تحقیقات آفتکشهای موسسه گیاهپزشکی کشور در این باره گفت: استانداردهای حداکثر مجاز باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی مورد تصویب نهایی قرار گرفت.

احمد حیدری افزود: ورود باقیمانده سموم آفتکش موجود در مواد غذایی به بدن انسان می تواند ایجاد مسمومیت مزمن و در نتیجه عوارضی چون انواع سرطان، ناهنجاریهای جنینی، ناباروری، کاهش ضریب هوشی و... را در پی داشته باشد.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ادامه داد: در هنگام مصرف محصولات کشاورزی، لازم است استانداردهای خاصی از نظر میزان باقیمانده سموم رعایت شود که اصطلاحا حداکثر باقیمانده مجاز یا (MRLs) نامیده می شود.

وی خاطرنشان کرد: این پارامتر نشان دهنده حداکثر باقیمانده سموم است که وجودش روی محصول مجاز است و میزان MRL به عوامل مختلف از جمله تنوع مصرف آفتکش، سبد غذایی هر کشور و حد مجاز روزانه سم که می تواند وارد بدن انسان شود (ADI)، بستگی دارد، لذا ضروری است هر کشور با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خود نسبت به تعیین MRLهای ملی اقدام کند.

دکتر حیدری اعلام کرد: تعیین شاخصهای حداکثر مجاز باقیمانده سموم با هدف تضمین سلامت جامعه و تحقق یکی از الزامات مهم پایش باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی در قالب یک فعالیت متمرکز تیمی در موسسه تحقیقات گیاهپزشکی انجام شده و حاصل آن تعیین و معرفی MRLهای ملی برای تمامی آفتکشهای ثبت شده در کشور بر روی محصولات کشاورزی بوده است.

رییس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور دستاوردهای این اقدام مهم را تحقق یکی از الزامات مهم برای ارزیابی سلامت محصولات کشاورزی، زمینه سازی برای اصلاح الگوی مصرف آفتکشها با اعمال MRLهای ملی، تضمین سلامت ملی و تسهیل در صادرات محصولات کشاورزی، قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای برخوردار از MRLهای ملی و ایجاد بستر لازم برای تاثیرگذاری بر مصوبات کمیته بین المللی کدکس باقی مانده آفتکشها دانست./

/ 0 نظر / 142 بازدید