استفاده از لیزر برای حفظ و نجات جنگلهای جهان

استفاده از لیزر برای حفظ و نجات جنگلهای جهان سیستم لیزری جدیدی می تواند به کشورهای حاضر در نشست 2010 تغییرات آب هوایی سازمان ملل کمک کند تا با سرعتی بالاتر، دقتی بیشتر و هزینه ای کمتر به کنترل روند جنگل زدایی و آلودگی های کربنی ناشی از آن بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تخریب جنگلها پس از سوختهای فسیلی به عنوان دومین عامل اصلی تغییرات آب و هوایی شناخته می شود، به طوری که 20 درصد از آلودگی های کربنی جهان ناشی از این رویداد است.

کشورهای مختلف جهان با شناسایی ارتباط میان این دو پدیده در دسامبر سال گذشته، قوانینی را برای استفاده از مکانیزمی به نام REDD تصویب کردند که می تواند آلودگی های ناشی از جنگل زدایی و تخریب جنگلها را کاهش دهد. عملکرد این مکانیزم بر اساس شناسایی و ارزیابی یکی از بزرگترین ویژگی های جنگلهای پایدار است: جمع آوری و ذخیره کردن آلودگی های مخرب کربنی در صورتی که کشوری بتواند میزان جنگل زدایی و آلودگی های کربنی مرتبط با آن را کاهش دهد، مبالغی را دریافت خواهد کرد. این بودجه از دیگر کشورهای حاضر در نشست 2010 کنترل شرایط آب و هوایی سازمان ملل و با اهداف مشترک کنترل شرایط آب و هوایی تامین می شود.

این ایده بسیار تاثیرگذار تنها زمانی کارایی خواهد داشت که بتوان میان میزان ورودی و خروجی دی اکسید کربن تعادلی برقرار کرد، امری که تا به امروز بسیار دشوار، پر هزینه و غیر دقیق بوده است اما با استفاده از راه حلی غیر عادی از این پس می توان دقت، سرعت و هزینه این روند را بهبود بخشید.

laser

در این شیوه جدید پرتوهای لیزری با سرعت 200 هزار فوتون در ثانیه از درختان تابیده خواهند شد، راهکاری که به صورت خلاصه LiDAR نام دارد، ردیابی و مسافت یابی نوری.

جمع آوری اطلاعات درباره ساختار جنگلها با استفاده از شیوه شمارش درختان کاری غیر ممکن نیست، اما بسیار دشوار است. از خطرات طبیعی موجود در جنگلها گرفته تا شرایط آب و هوایی نامطلوب در جنگلهایی مانند آمازون و محدود بودن ابزارهای مورد نیاز برای بررسی درختان، تمامی این عوامل می توانند چنین شیوه مطالعاتی را شیوه ای نامناسب جلوه دهند.

این در حالی است که با استفاده از LiDAR می توان به اطلاعات هوایی از درختان دست پیدا کرد که نقشه های زمینی جنگلها در برابر آنها بسیار بی ارزش خواهند شد. نتیجه استفاده از این شیوه خلق الگوریتمی خواهد بود که می توان با کمک آن از ماهواره های تصویربرداری برای شمارش درختها و میزان کربن موجود در آنها استفاده کرد.

بر اساس گزارش ان بی سی، تا کنون استفاده از این سیستم در جنگلهای نپال آغاز شده و پس از آن دیگر کشورها به ویژه تایلند از آن استفاده خواهد کرد.

/ 0 نظر / 31 بازدید