بررسی عملکرد و کیفیت علوفه 18 اکوتیپ از گونه .Agropyron cristatum L به منظور اصل

19 : تحقیقات مرتع و بیابان ایران بهار 1385; 13(1 (پیاپی 22)):53-61.  بررسی عملکرد و کیفیت علوفه 18 اکوتیپ از گونه .Agropyron cristatum L به منظور اصلاح مراتع و تولید چراگاه در مناطق رحمانی ابراهیم,جعفری علی اشرف,ترکمان مجتبی     به منظور مطالعه عملکرد و کیفیت علوفه در گونه علف گندمی (Agropyron cristatum L.) در مناطق نیمه استپی استان لرستان، 18 اکوتیپ در دو شرایط آبی و دیم مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اختلاف میان اکوتیپ برای عملکرد علوفه و درصد قابلیت هضم به عنوان یکی از مهمترین صفات کیفی معنی دار بود. در شرایط دیم اکوتیپ های 208S ،1727P12 ،2087P10 ،4056P4 ،1727P7 و619S  با مجموع عملکرد 1451 تا1774  کیلوگرم در هکتار در سال بیشترین ماده خشک علوفه تولید کردند که در میان آنها دو اکوتیپ 619S و 1727P12 دارای سازگاری بیشتری بودند و برای تبدیل دیمزارهای کم بازده به مرتع و احیا و اصلاح مراتع مخروبه در شرایط آب و هوایی و بارندگی استان لرستان معرفی شدند. درشرایط آبی اکوتیپ های 208P10 ،208S، 1727P7 ، 208P8 ،1727P10 و208P13  بیشترین عملکرد علوفه را داشتند که در میان آنها 208P8 و1727P7  به ترتیب با دارا بودن 17.6 و17.5  درصد پروتئین خام از کیفیت علوفه خوبی برخوردار بودند. اکوتیپ 208P13 با متوسط عملکرد 1765 کیلوگرم در هکتار در محیط آبی دارای بیشترین درصد قابلیت هضم و پروتئین خام بود. اکوتیپ 529M به رغم دارا بودن بیشترین درصد قابلیت هضم و پروتئین خام، از لحاظ عملکرد علوفه بسیار ضعیف بود. در مقایسه بین میانگین دو محیط برای صفات کیفی نتایج نشان داد که متوسط درصد قابلیت هضم، درصد قندهای محلول در آب، درصد دیواره سلولی منهای همی سلولز ADF، درصد خاکستر در هر دو محیط تقریبا یکسان بود، ولی درصد پروتئین خام در شرایط آبی بیشتر بود. کلید واژه: علف گندمی Agropyron cristatum، عملکرد و کیفیت علوفه، دیمکاری، ایجاد چراگاه، لرستان

 

منبع : http://www.sid.ir

/ 1 نظر / 19 بازدید
مهدی

با عرض سلام و ضمن خسته نباشید بر تمامی دانشجویان عزیز کشاورزی در خرم آباد واقعا وب بسیار پر محتوا و قابل استفاده ای دارید اگر اجازه بدید با وب شما تبادل لینک داشته باشیم در ضمن ما با اجازه شما وب شما رو به وب خود اضافه کردیم به ما هم سر بزنید در ضمن نظر یادتون نرود با آرزوی موفقیت برای شما دوستان کشاورزی خودم در خرم آباد