نرخ میوه و سبزی در شهر تهران اعلام شد

نرخ میوه و سبزی در شهر تهران اعلام شد

تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس اقتصادنرخ میوه و سبزی

به گزارش ایانا نرخ انواع میوه و سبزی در میدان مرکزی میوه و تره بار شهر تهران به شرح ذیل اعلام شد
   

1 سیب زرد لبنان - درجه دو 3500 - درجه یک 8300 - ممتاز 10500 ریال

2 سیب قرمز لبنان - درجه دو 4000 - درجه یک 8500 - ممتاز 10000 ریال

3 پرتقال تامسون جنوب - درجه دو 5500 - درجه یک 7500 - ممتاز 12000 ریال

4 پرتقال وارداتی - درجه دو 6000 - درجه یک 8000 - ممتاز 12000 ریال

5 پرتقال خونی تامسون - درجه دو 5000 - درجه یک 9000 - ممتاز 12000 ریال

6 پرتقال تامسون شمال - درجه دو 4000 - درجه یک 7500 - ممتاز 9000 ریال

7 سایر انواع کیوی - درجه دو 3500 - درجه یک 6000 - ممتاز 9000 ریال

8 خیار گلخانه ای - درجه دو 2500 - درجه یک 5000 - ممتاز 6000 ریال

9 خیار رسمی - درجه دو 1500 - درجه یک 3000 - ممتاز 4000 ریال

10 پیاز سفید - درجه دو 1500 - درجه یک 2000 - ممتاز - ریال

11 سیب زمینی - درجه دو 700 - درجه یک 1500 - ممتاز - ریال

12 نارنگی تخم ژاپنی و خفری - درجه دو 2500 - درجه یک 4000 - ممتاز 5000 ریال

13 نارنگی شمال ( یافا) - درجه دو 3000 - درجه یک 5000 - ممتاز 8000 ریال

14 انواع موز ( خوشه ای ) - درجه دو 5500 - درجه یک 8000 - ممتاز - ریال

15 گوجه فرنگی گلخانه ای - درجه دو 5500 - درجه یک 8000 - ممتاز 10000 ریال

 

/ 0 نظر / 85 بازدید