پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران

انجمن مرتعداری ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و با حمایت موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و دانشکده های منابع طبیعی در نظر دارد پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران را در تاریخ 26 لغایت 28 اردیبهشت ماه 1391 در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد با نگاه ویژه به حفظ آب و خاک و بحران ریزگردها برگزار نماید. بدین منظور از استادان، محققان، کارشناسان، مسوولان اجرایی و دانشجویان برای ارسال خلاصه مقاله دعوت بعمل می آید تا خلاصه مقالات خود را در ارتباط با محور های همایش شامل :
1- کارکردها و خدمات اکوسیستم های مرتعی
2- اکولوژی مرتع
3- مسائل اقتصادی و اجتماعی مرتع
4-پایش اندازه گیری و ارزیابی مرتع
5- مدیریت و احیا مرتع
تا تاریخ دهم مهرماه 90 به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

http://conference-iransrm.ir

همایش

/ 0 نظر / 69 بازدید