بسیج دانشجویی برگزار می کند :همایش کشاورزی در افق 1404

*همایش کشاورزی در افق 1404*

*مجری همایش:* بسیج دانشجویی دانشکده
کشاورزی دانشگاه شاهد

*زمان برگزاری همایش :* 28 اردیبهشت 1389

*مکان برگزاری همایش:* تهران، ابتدای
آزادراه تهران- قم، روبروی حرم مطهر امام
خمینی (ره)، دانشگاه شاهد.

*محـور هـای همایش:*

 بررسی جایگاه کشاورزی در سند چشم انداز
بیست ساله نظام مقدس جمهـوری اسلامی
ایران
بررسـی تاثیرهدفمنـدکردن یــارانه هـا در
ارتقـاء بخش کشـاورزی
بررسـی ظرفیت ها، چـالش ها، راهبـردها و
رویکـرد های بخش کشـاورزی
بـررسـی نقـش تحقیقــات در تـوسعــه
کشـاورزی نـوین
بررسی فضـای کسب و کـار در بخش کشـاورزی و
اشتغـال فـارغ التحصیـلان
بررسـی چگـونگی دریافـت تسهیــلات و
بازپـرداخت آن
بررسـی علل مـوفقـیت بـرخـی کـارآفرینـان
بـرتـر در عـرصه کشـاورزی

*مهمـانان و سخنرانان:*

 ( دکتـر خلقـانی (معاونت برنامه ریزی و
اقتصادی وزات جهاد کشاورزی)
رئیس و معاونین موسسه پژوهش های برنامه
ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
رئیس و معـاونین سازمان نظـام مهنـدسی
کشـاورزی و منـابع طبیعی
رئیس و معـاونین سازمـان تحقیقات، آمـوزش
و تـرویج کشـاورزی
رؤسای پژوهشکـده بیوتکنولوژی و موسسات
تحقیقات گیـاه پزشـکی ، اصـلاح و تهیـه
نهـال و بذر وخاک و آب و تعدادی از
کارآفرینـان برتر در بخش کشـاورزی

برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه
اینترنتی زیر مراجعه فرمایید

*www.shahed.ac.ir* <http://www.shahed.ac.ir/>* *

*www.shbasij.com* <http://www.shbasij.com/>* *

*روابط عمومی همایش:**           ** *51214011-021

آدرس پوستر همایش:
http://shahed.ac.ir/new/shahed/picfile/880347/baner1.jpg
[image: http://shahed.ac.ir/new/shahed/picfile/880347/baner1.jpg]


از شما دوست عزیز دعوت می شود که در این
همایش شرکت کرده وبا حضور خود بر غنای
علمی وفرهنگی ان بیفزایید.

همچنین از شما خواستاریم در صورت امکان
مطالب فوق به همراه پوستر یالوگو را در
وبلاگ خود قرار دهید تا به واسطه

کمک شما تمام دوستانی که فصد شرکت در این
همایش را دارند بتوانند حضور به هم
رسانند.

پیشاپیش از همکاری وحمایت شما کمال تشکر
را داریم

همایش کشاورزی در افق 1404

/ 0 نظر / 69 بازدید