افزايش تقاضاي محصولات لبني منابع ژنتيكي حيواني را تهديد مي‌كند

موضوع : افزايش تقاضاي محصولات لبني منابع ژنتيكي حيواني را تهديد مي‌كند
گزارش : گزارش ايانا از يازدهمين نشست بين‌المللي كميسيون منابع ژنتيكي فائو ،

  

 

در يازدهمين نشست بين‌المللي كميسيون منابع ژنتيكي غذا و كشاورزي كه روز شنبه هفته جاري برگزار شد تهديد آسيب منابع ژنتيكي حيواني به دليل افزايش تقاضا براي محصولات لبني و فيبري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

در اين نشست كه نهم ژوئن 2007 ميلادي مصادف با 19 خرداد 1386 در مقر سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد در رم تشكيل شد، جمعي از كارشناسان و محققان بين‌المللي در زمينه علوم گياهي، جانورشناسي، آبزيان، جنگلها، حشرات و ميكرو ارگانيزم‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

باربارا ريشكوسكي عضو مركز بين‌المللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك اظهار كرد: افزايش تقاضا براي محصولات لبني و فيبري كه از منابع حيواني حاصل مي‌شود تهديد جدي براي منابع ژنتيكي حيواني است كه در كنار تغييرات آب و هوايي اين بحران جدي‌تر مي‌شود.

وي ادامه داد: شيوع بيماري‌هاي اپي‌دمي مانند آنفلوآنزاي مرغي، تغييرات سريع در شيوه‌هاي توليد براي افزايش بهره‌وري از طريق استفاده از مواد هورموني و سمي از ديگر عوامل مخرب در منابع ژنتيكي حيواني است.

مويلا گادفري عضو پيمان بين‌المللي حفظ منابع ژنتيكي گياهي از زامبيا با تاكيد بر ارزش منابع ژنتيكي گياهي در امنيت غذايي اظهار كرد: حفظ منابع ژنتيكي گياهي و مديريت اين منابع در تثبيت و افزايش توليدات كشاورزي، مبارزه با گرسنگي و رسيدن به يك امنيت غذايي مطلوب اهميت دارد.

وي رشد سريع صنايع، جهاني شدن، افزايش جمعيت جهان، مهاجرت روستاييان به شهرها و ايجاد شكاف در سيستم‌هاي آموزش مربوط به منابع ژنتيكي گياهي را از مهمترين عوامل تهديد‌زا براي اين بخش دانست.

گادفري همچنين تغييرات آب و هوايي، بروز خشكسالي‌ها و سيل را از دلايل كاهش گونه‌هاي ژنتيكي گياهي و ذخاير بذري دنيا دانست.

راجر پولين عضو سابق مركز بين‌المللي آبزيان با اشاره به اهميت حفظ منابع ژنتيكي آبزيان گفت: در حال حاضر 38 ميليون نفر از مردم دنيا بطور مستقيم و غيرمستقيم از آبزيان تغذيه مي‌كنند و اين مساله اهميت حفظ ذخاير ژنتيكي آبزيان را نشان مي‌دهد.

وي ادامه داد: تا سال 2030 ميلادي براي تامين نياز بين‌المللي به آبزيان توليد اين محصولات بايد 40 متريك تن افزايش يابد.

وي عواملي را كه بر منابع آبزي اثر مي‌گذارد آلودگي آبها تغيير و نابودي زيستگاههاي آبزيان و بويژه ماهيان بومي دانست.

پولين با اشاره به افزايش تعداد گونه‌هاي آبزي پرورش بر لزوم حفظ منابع ژنتيكي آبزيان تاكيد كرد.

لنارت آخزل كارشناس منابع ژنتيكي جنگلها از سودان بر مديريت صحيح درختها و جنگلها تاكيد كرده و بر لزوم رسيدن به يك راهكار جامع براي حفظ منابع ژنتيكي جنگلها اصرار كرد.

وي كمبود اطلاعات و آگاهي جوامع بين‌المللي از منابع ژنتيكي جنگلها را مخرب دانسته و گفت: سالانه 30 ميليون هكتار از جنلگهاي دنيا بر اثر پديده جنگل‌زدايي نابود مي‌شود.

آخزل تصريح كرد: حفظ منابع ژنتيكي جنگلها شامل حفظ درختها و گونه‌هاي گياهي و حفظ اكوسيستم جنگل است.

جف ويح استاد دانشگاه تجربي لندن درباره ميكرو ارگانيزمها و حشرات بحث كرده و اين موجودات را ارزشهاي پنهان سيستم كشاورزي ناميد.

وي مهمترين تهديد براي منابع ژنتيكي ميكروارگانيزمها و حشرات را كشاورزي دانسته و گفت استفاده نادرست از آفت‌كش‌ها بويژه در كشورهاي در حال توسعه مهمترين عامل نابودي منابع ژنتيكي ميكرو ارگانيزمها و حشرات است.

شركت كنندگان در يازدهمين نشست بين‌المللي كميسيون منابع ژنتيكي غذا و كشاورزي به مسائل گوناگوني شامل نياز به توسعه پرورش دامهاي مقاوم در برابر بيماري، جمع‌آوري و آرشيو دانسته‌هاي پيشين و علوم سنتي، خطر توليد محصولات اصلاح شده ژنتيكي و تهديد آن براي منابع ژنتيكي گياهي و تغيير عادتهاي غذاي مردم پرداختند./

مترجم: كبري آكيشي

/ 0 نظر / 4 بازدید