بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان

پژوهش و سازندگی پاییز 1383; 17(3 (پی آیند64) در زراعت و باغبانی):39-45.   بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان   توحیدی نژاد عنایت اله,مظاهری داریوش,کوچکی عوض,قلاوند امیر      

به منظور بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان در منطقه جیرفت، آزمایشی

در سال 1376 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات شهرستان جیرفت،

در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار انجام گرفت که تیمارهای

مورد آزمایش عبارت بودند از :1M (تک کشتی ذرت)، 2M (75 درصد ذرت + 25 درصد

آفتابگردان)، 3M (50 درصد ذرت + 50 درصد آفتابگردان) ، 4M 

(25 درصد ذرت + 75 درصد آفتابگردان) و 5M(تک کشتی آفتابگردان).

گیاهان مذکور با استفاده از روش جایگزینی کاشته شدند. با محاسبه LER

 (نسبت برابری زمین) ملاحظه گردید که کشت مخلوط این دو گیاه با

ترکیب 2M (75 درصد ذرت + 25 درصد آفتابگردان) بیشترین عملکرد علوفه تر،

علوفه خشک، عملکرد دانه و میزان کل پروتئین را در منطقه بر داشت. همچنین

برای استفاده بهینه از رطوبت خاک ترکیب 2M نسبت به سایر ترکیب ها برتری

نشان داد. بنابراین شاید در مجموع برای منطقه این نوع کشت (2M) جهت

دستیابی به عملکرد بالا قابل توصیه باشد.

  کلید واژه:     

/ 1 نظر / 180 بازدید
reza

چرا «The Hurt Locker» برد، چرا «آواتار» باخت؟ فروش فيلم هاي هنري و برنده جشنواره بين الملل www.filmmashhad.persianblog.ir