500 هزار درخت لیموترش در کشور آلوده است

مدیر برنامه‌ریزی بیماری جاروک لیموترش خبر داد: 500 هزار درخت لیموترش در کشور آلوده است

500 هزار درخت لیموترش در کشور آلوده است
تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران

سرویس پژوهش و تحقیقات

بیماری جاروک لیموترش با گسترش سریع موجب ابتلای 500 هزار درخت شده است.
   

به گزارش ایانا،  مدیر برنامه بیماری جاروک لیموترش با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: بیماری جاروک لیموترش برای نخستین بار در سال 1386 در سیستان و بلوچستان شناسایی شد، و پس از ورود به استان هرمزگان در سال 1377تعداد 52 درخت را آلوده کرد.

دکتر محسن مرادی با اعلام این که بزرگترین مشکل این بیماری نبود سابقه تحقیقات در جهان است، افزود: در سال 1385 کمیته‌ای برای پیگیری و انجام پژوهش در کشور تشکیل شد.

وی افزود: در سال 1386 حدود یک میلیارد تومان اعتبار در هیات دولت مصوب شد و در انتهای سال گذشته نیز مبلغ 2.5 میلیارد تومان به مدت پنج سال برای کمک به اجرای برنامه در نظر گرفته شد.

دکتر مرادی خاطرنشان کرد: عامل این بیماری یک نوع شبه باکتری است و دوره کمون آن شش تا یک سال است و پس از سه تا هفت سال موجب نابودی درخت می‌شود.

وی در ادامه گفت: بالای 25 درصد از باغهای استان هرمزگان آلوده است و از بین بردن منابع آلودگی در شرایط حاضر تنها راه‌حل است.

دکتر مرادی اصلاح و جایگزینی باغهای آلوده لیموترش که از سال گذشته تاکنون در سطح سه هزار هکتار انجام شده است،ایجاد پستهای قرنطینه در مبادی ورودی استانهای سالم کشور و ... را برخی از اقدامات بسیار موثر دراین زمینه عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: از سال گذشته، حدود 44 پروژه در کشور در حال اجراست و ما به دنبال ارقام مقاوم هستیم.

دکتر مرادی از تشکیل شبکه بین‌المللی جاروک لیموترش درآینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: تهیه کیتهای تشخیص مولکولی، بررسی کانداهای مقاوم به بیماری برخی دیگر از مهمترین اقدامات درزمینه این بیماری است./

 

خبرنگار: مژگان ستار

 

/ 0 نظر / 55 بازدید