برآورد بارش موثر در رابطه با کشت گندم دیم (مورد: دشت خرم آباد)

پژوهشهای جغرافیایی اسفند 1379; 32(39):115-123.   برآورد بارش موثر در رابطه با کشت گندم دیم (مورد: دشت خرم آباد)   عزیزی قاسم*   * گروه جغرافیا، دانشگاه تهران    

خرم آباد منطقه ای در غرب مرکزی ایران است که از نظر اقلیمی، بر اساس

ضریب دمارتن جز مناطق نیمه خشک و بر اساس کلیموگرام آمبروژه، نیمه

مرطوب سرد محسوب می شود. میانگین مجموع بارش سالیانه این منطق

ه حدود 508 میلی متر است که 54 درصد آن در زمستان، 28.5 درصد آن در

پاییز و 17.3 درصد آن در بهار دریافت می شود.
در این مقاله، باران موثر کشاورزی خرم آباد بر اساس روش SCS برآورد شده است.

البته برای برآورد باران موثر، روشهای تجربی متعددی ارائه شده که هر یک مناسب

با مناطق خاصی است؛ ولی در روش SCS تنها داده هایی مثل بارش، تبخیر و

تعرق بالقوه و عمق آبیاری مورد نیاز بوده و در آن محدودیت مکانی وجود ندارد.

جهت استفاده از روش SCS ابتدا تبخیر و تعرق ماهانه گیاه مرجع برای دوره آماری

بر اساس روش فائو (پنمن – مانتیت) محاسبه و سپس با استفاده از بارش

ماهانه دوره آماری (1995-1970)، باران موثر برای اعماق مختلف

(10، 20، 30، 40، 50، 60، 70 و 75 میلیمتری) برآورد شده است.
در میان ماههای مورد بررسی (اکتبر تا مه)، حداکثر باران موثر در ماه مارس

دریافت شده که برابر با 11.4 درصد کل باران موثر سالیانه است. به همین ترتیب

و به منظور تعیین احتمال دریافت باران موثر در هر ماه، بارانهای موثر برآورد شده،

با توزیع های مختلف آماری برازش داده شده و احتمال وقوع و دوره بازگشت مقادی

ر مختلف باران موثر در هر ماه ارائه گردیده است.

  کلید واژه: باران موثر، روش SCS، خرم آباد    

/ 2 نظر / 179 بازدید
آبرا

آن چه انسان هرگز نخواهد فهمید این است که چگونه در مقابل کسی که ما را آفریده و همه چیز ما از اوست مسوول خواهیم شد و او از ما بازخواستخواهد کرد ؟!؟!؟ . موريس مترلينگ[گل]

Farid

سلام بلاگه جالبی داری.خوشحال میشم اگه یه سری هم به من بزنی. راستی اگه تونستی از طریق فرم عضویت ,عضو هم بشو. یه دنیا ممنون[گل][گل][گل][گل]