سنجد

نام علمی گیاه           Elaeagnus angustifolia

نام تیره                      Elaeagnaceae

نام فارسی         

نام محلی                ایگره برگه - سنجد
 

ریخت شناسی

درخت سنجد که بصورت درختچه بزرگ ویا درخت کوچکی دیده میشود دارای برگهای بیضوی شکل نیزه ای میباشد روی برگها نقره ای کبود وپشت آن نقره ای است و به همین دلیل آن را غبیرا مینامند چون اغبر است . گلهای آن کوچک و زرد رنگ معطر با عطر قوی که بوی آن تا فاصله زیادی منتشر میشود و اغلب ایجاد حساسیت می نماید . میوه آن به شکل و ابعاد زیتون - گوشتدار و پوست نازک میوه به رنگ قرمز نارنجی و گوشت آن سفید نخودی با طعمی کمی شیرین و قابض و قابل خوردن است

ترکیبات شیمیایی

عناصری که در میوه این گیاه یافت میشوند عبارتند از:آلکالوئید - تانن - ساپونین و فلاونوئید

خواص درمانی

برگ و میوه خشک آن اثر قابض دارد و از گلهای آن جهت معطر ساختن استفاده می گردد و بعضی معتقدند اثر تب بر نیز دارد

 محل رویش

 خرم آباد - کوههای لرستان - قره شاهوردی - قاچکانلو و نوروزی
 
/ 0 نظر / 81 بازدید