تغيير تاريخ امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

 

به اطلاع كليه دانشجويان گرامي ميرساند كليه امتحانات تاريخهاي ذيل برابر همان ساعات قبلي تغيير يافت

1- تاريخ 22/10/86 به تاريخ 14/11/86 

2-تاريخ 23/10/86 به تاريخ 15/11/86

3- تاريخ24/10/86 به تاريخ 16 /11/86

4- تاريخ 25/10/86 به تاريخ 17/11/86

5- تاريخ 26/10/86 به تاريخ 18/11/86

6- تاريخ 27/10/86 به تاريخ 20/11/86

7- تاريخ 30/10/86 به تاريخ 23/11/86

8- تاريخ 1/11/86 به تاريخ 24/11/86

ضمنا بقيه تاريخهاي امتحاني بدون هيچ گونه تغييري به قوت خود باقي هستند .

اداره امتحانات دانشگاه آزاد اسلامي

واحد خرم آباد

/ 0 نظر / 6 بازدید