مجله جنگل و مرتع

عناوین مجله جنگل و مرتع شماره 67 - تابستان 1384

(صفحه‌ اول)
سرمقاله، امنیت غذایی و منابع طبیعی
گفت و گو با معاون وزیر و رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور
بررسی رابطه مورفولوژی (شیب، جهت، ارتفاع)
ارزیابی شبکه‌ی جاده‌های جنگلی
مدیریت مرتع در مناطق خشک
تعیین حساسیت اثر برخی از عوامل موثر بر سیل‌خیزی
نقش مثبت و منفی تفرج
عوامل موثر بر مشارکت روستائیان جنگل‌نشین
درختان کهنسال استان تهران
بررسی سازگاری تعدادی از گونه‌های مقاوم به شوری
مقایسه شاخص‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی
مطالعه و بررسی بیواکولوژیکی جانور تشی
بررسی تأثیر قرق در تغییرات کمی و کیفی
بررسی و ارزیابی وضعیت یونجه دیم
جنگل بنه کوه هنگام گناباد
مدیریت و تکنیک‌های مهار بیابانزدایی
فن‌آوری زیستی در جنگل‌داری
فراخوان.

 

عناوین مجله جنگل و مرتع شماره 68 و 69 - پائیز و زمستان 1384

(صفحه اول)
سرمقاله، تحولی در مشارکت
گفت و گو با معاون وزیر و رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع
ضرورت فرهنگ‌سازی در منابع طبیعی
مقدمه‌ای بر مدیریت مراتع در مناطق خشک و بیابانی
معرفی موردی ذخیره‌گاه ژنتیکی رویشگاه جنگلی "کیان" البرز مرکزی
معرفی اهمیت و کاربرد ترکیب داده‌ها
مطالعه فونستیک پرندگان جوامع جنگلی ایران
خصوصیات رویشی و تولیدی گیاهان و رفتار چرایی دام
تعیین زمان مناسب استفاده از تصاویر ماهواره‌ای
درختان کهنسال استان تهران
رویکرد حفاظتی به منابع ژنتیکی جنگل‌های شمال کشور
ضرورت تعیین معیار و شاخص‌های آسیب‌پذیری مناطق خشک
انتخاب مناسب‌ترین توزیع فراوانی برای پیش‌بینی دبی
بررسی موانع و مشکلات حفاظت منابع طبیعی در استان سمنان
مدیریت همگام با توسعه پایدار جنگل
مدیریت مراتع مناطق خشک فرضیات، واقعیت‌ها و تناقضات موجود
بحران‌های زیست‌محیطی ایران
همایش ملی آینده جنگل‌های ایران
معرفی کتاب
 
 

عناوین مجله جنگل و مرتع شماره 70- بهار 1385

(صفحه اول )
سرمقاله، بیابان‌زدایی و قانون
تعامل در کنوانسیون بیابان‌زدایی
کنترل پدیده، بیابان‌زایی نیازمند عزم ملی
اعلام سال جهانی بیابان و بیابان‌زایی
بررسی نوع و شدت عوامل موثر در بیابان‌زایی
نوع نگاه و مدیریت در مناطق بیابانی کشور
بررسی اثرات زیست محیطی کاربرد مالچ‌های نفتی
بیابان‌زدایی و مشارکت زنان
بررسی روند تغییرات گونه‌ای درعملیات بیولوژیک بیابان‌زدایی
درختان کهنسال استان چهارمحال‌و‌بختیاری
معرفی کاربرد پلیمرهای فراجاذب آب
توان اکولوژیکی بوم‌سازهای مناطق خشک
ویژگی‌های مناطق بیابانی
کمی نمودن رسوبات فرسایش یافته بادی
بسیج جوامع محلی مدیریت مشارکت منابع طبیعی
کاربری صحیح از اراضی تحت فرسایش بادی در استان ایلام
مقایسه برخی از روش‌های مطالعه ژنتیک جمعیت‌ها
مشارکت عمومی در بیابان‌زدایی
راهنمای شناخت گیاهان بیابانی
نقش زمین‌شناسی و پدیده‌های آن در بیابان‌زایی
ارزیابی شاخص‌های معیار خاک
بادشکن، طراحی، فواید و مدیریت
معرفی کتاب

 

عناوین مجله جنگل‌ و مرتع شماره 71 - تابستان 1385

‌‌(صفحه اول) 
سرمقاله، توسعه گردشگری یا توسعه فرهنگ گردشگری 
راهبرد اکوتوریسم بر پایه توسعه پایدار 
ارزیابی اثرات طرح‌های مرتع‌داری 
ارزیابی کارآیی مدل EPM 
بررسی عوامل مؤثر در انتخاب اراضی کشاورزی زیرآشکوب در جنگل‌های زاگرس و تأثیر آن بر وضعیت توده‌های جنگلی (مطالعه موردی سامانه عرفی چشمه خزانه‌ی ایلام) 
نقش مدیریت در بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی روستائیان 
زمان و میزان بهره‌برداری در مراتع مناطق خشک 
بررسی کمی و کیفی توده‌های طبیعی اوجادر جنگل جلگه‌ای نور 
بررسی تغییرات پوشش جنگلی جنوب استان یزد 
درختان کهنسال استان خراسان شمالی 
بررسی تنوع گونه‌های چوبی و گال‌های جنگل‌های زاگرس شمالی 
بررسی موانع و مشکلات حفاظت منابع طبیعی در استان سمنان 
رج‌بندی و اهمیت آن در مطالعات پوشش گیاهی 
بررسی اثر تیمارهای هورمونی و بسترهای کاشت بر ریشه‌زایی 
تسهیلات جهانی محیط زیست (جف) 
Prosopis cineraria یک درخت چند منظوره برای مناطق خشک 
ارزیابی منابع جنگلی جهان در سال 2005 
فرسایش خندقی در مناطق خشک و نیمه‌خشک 
تاریخچه‌ طرح‌های جنگل‌داری در ایران 

 

عناوین مجله جنگل و مرتع شماره 72 و 73 - پائیز و زمستان 1385

(صفحه اول) 
سرمقاله، بهار در راه است 
گفت و گو با معاون وزیر و رییس سازمان 
ارزیابی و بررسی نظرات مجریان طرح‌های مرتع‌داری 
معرفی برخی پتانسیل‌های موجود در بیابان 
خوشاب روش سنتی مهار و بهره‌برداری از سیلاب 
توسعه‌ی پایدار، منابع طبیعی، چاره‌ها و چالش‌ها 
نقش حمایتی گونه کهور پاکستانی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان 
تحلیل عاملی عوامل مؤثر در ارتباط اثربخش 
درختان کهنسال استان خراسان شمالی 
بررسی مناسب‌ترین مدت زمان قرق 
انرژی پاک 
بررسی اثرات برخی عوامل بوم‌سازه‌ای 
بررسی اثر تاغ‌زارهای دست کاشت 
قرق مراتع راهبردی برای تثبیت تپه‌های ماسه‌ای 
بررسی تأثیر خشکسالی بر پوشش گیاهی استان سیستان و بلوچستان 
هوای آتشین و سیستم دفاعی جنگل‌ها در برابر آن 
مطالعه سازگاری گونه‌های درختی 
معرفی کتاب  

عناوین مجله جنگل و مرتع شماره 74- بهار 1386

(صفحه اول) 
سرمقاله، بیابان‌زایی، تغییر اقلیم، یک روح در دو بدن 
تغییر شاخص‌های اقلیمی، زنگ خطر بیابان‌زایی 
ترتیبات تشکیلاتی اجرای کنوانسیون 
شاخص‌های مهم بیابان‌زایی از منظر آب 
بیابان و بیابان‌زدایی در ایران 
ساز و کارها و ابزارهای تسهیل‌گرانه مؤسسات بین‌المللی 
تخریب خاک و اراضی فرآیندی در زمان و مکان 
روند بیابان‌زایی در ایران 
مدیریت جنگل‌های دست‌کاشت 
ضرورت ملی‌شدن اعتبارات اجرایی بیابانزدایی
بیابان‌زایی و پیامدهای ناشی از آن
اگروفارستری در مناطق خشک 
ارزیابی مدیریت جنگل‌های دست‌کاشت
تأثیرات شرایط اقلیمی مناطق خشک و بیابانی 
ویژگی‌های کهور درختچه‌ای 
فرآیند قطعه قطعه شدن زیستگاه‌ها 
بررسی اثر آبیاری زیر سطحی 
ردپای برنامه اقدام ملی مقابله با بیابان‌زایی 

 

عناوین مجله جنگل و مرتع شماره 75 - تابستان 1386

(صفحه اول)
سرمقاله، منابع و محیط و سند ملی توسعه فرابخشی
تخریب اراضی و تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF)
بررسی زادآوری گونه راش 
عناصر سنگین عامل بیابانزایی 
منشأیابی رسوبات مخروط افکنه‌ای چنداب ورامین
بررسی نظرات مجریان طرح‌های مرتع‌داری 
پروژه‌های مطالعاتی مشارکت مردمی آبخیزداری
تحلیل دوره‌های خشکسالی دشت مشهد
بررسی نقش گیاه Carex Stenophylla Wahl  
درختان دیرزیست شهرستان شاهرود 
کاداستر منابع طبیعی 
بررسی تغییر اقلیم اراک در طی 46 سال گذشته
تأثیر اجرای طرح‌های مرتع‌داری در جلوگیری از فرسایش خاک  
برآورد ارتفاع رواناب سالیانه 
تعیین اقتصادی‌ترین سن برداشت صنوبر 
مفاهیم حفاظتی در مدیریت جنگل و تنوع زیستی 
معرفی کتاب 

/ 0 نظر / 37 بازدید